Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 26: Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu bài học:
* KT: - Phát biểu được SSSD là sự hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh
dưỡng (rễ, thân, lá).
- Tìm được 1 số VD về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
* KN: Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích mẫu.
* TĐ: - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, tránh tác động vào giai đoạn sinh sản của sinh
vật.
II. Đồ dùng dạy học:
* GV:- Tranh vẽ hình 26.4 SGK, kẻ sẵn bảng SGK trang 28.
- Mẫu: Rau má, sài đất, củ gừng, nghệ có mầm, cỏ gấu, củ khoai lang có chồi, lá
bỏng, lá hoa đá có mầm.
* HS: - Chuẩn bị 4 mẫu như hình 26.4 SGK theo nhóm.
- Ôn lại kiến thức của bài biến dạng thân, rễ.
- Kẻ bảng SGK/88 vào vở.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:

- Có các loại lá biến dạng nào? Sự biến dạng có ý nghĩa gì?


- Hãy phát hiện trên những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá
biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây?

TaiLieu.VN

Page 1


3. Bài mới: Ở một số cây có hoa, bộ phận rễ, thân, lá của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng
cây còn có thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thế nào?
Hoạt động 1: Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa:

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV: yêu cầu hoạt động nhóm thực hiện - HS: hoạt động nhóm
yêu cầu  SGK trang 87.
- Cá nhân: Quan sát trao đổi mẫu kết hợp
hình 26 SGK trang 87 -> Thảo luận
- GV: yêu cầu HS các nhóm trao đổi kết nhóm trả lời 4 câu hỏi mục 
quả.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ
- Yêu cầu HS hoàn thành bảng trang 88 sung
SGK vào vở bài tập.
- Cá nhân nhớ lại kiến thức về các loại rễ
thân biến dạng kết hợp với câu trả lời của
nhóm -> hoàn thành bảng vào vở bài tập.
- HS lên bảng điền vào từng mục, HS
khác bổ sung.
- GV: nhận xét, bổ sung và kết luận.

Sự tạo thành cây mới
STT

Tên cây

TaiLieu.VNMọc từ phần
nào của cây?

Phần đó thuộc
loại cơ quan nào?

Trong điều kiện
nào?

Page 2


1

Rau má

Thân bò

Cơ quan sinh
dưỡng

Có đất ẩm

2

Gừng

Thân rễ

Cơ quan sinh
dưỡng

Nơi ẩm

3

Khoai lang

Rễ củ

Cơ quan sinh
dưỡng

Nơi ẩm

4

Lá thuốc
bỏngCơ quan sinh
dưỡng

Đủ độ ẩm

Tiểu kết: - Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo được cây mới từ cơ quan
sinh dưỡng
- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là:
sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá....
Hoạt động 2: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây:

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV yêu cầu HS đọc lệnh  ở mục 2 - HS thực hiện theo yêu cầu của GV, xem
lại bảng, suy nghĩ tìm từ thích hợp điền
SGK
vào những chỗ để trống trong các câu ở
SGK (ghi vào vở bài tập)
- HS đọc bài làm của mình, HS khác
nhận xét góp ý để hình thành khái niệm
- GV gọi vài HS đọc phần bài làm của
về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
mình cho cả lớp nghe.

TaiLieu.VN

Page 3


- GVgiúp HS hình thành khái niệm
SSSD tự nhiên.
- HS suy nghĩ trả lời
- GV yêu cầu HS:
+ Tìm trong thực tế những cây nào có
khả năng SSSD tự nhiên?
+ Tại sao trong thực tế tiêu diệt cỏ dại
rất khó (nhất là cỏ gấu)?
+ Vậy cần có biện pháp gì? Và dựa trên
cơ sở khoa học nào để diệt trừ cỏ dại?

Tiểu kết: Sinh sản sinh sưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần
của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
4. Kiểm tra - Đánh giá:
- HS trả lời 3 câu hỏi ở SGK
- Đối với câu 4 GV cần hướng dẫn cho HS
- Ghi câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra HS:
+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
a. Cây mới được mọc lên từ hạt
b. Cây mới được tạo thành từ thân cây có hoa
c. Cây mới được tạo thành từ 1 mô hoặc 1 tế bào trần
d. Cây mới được tạo thành từ 1 phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) ở cây mẹ.
- HS trao đổi chéo và chấm
- HS tự đánh giá , GV nhận xét cho điểm

TaiLieu.VN

Page 4


5. Dặn dò: - Về nhà soạn câu 4/88 SGK
- Chuẩn bị mẫu vật cho bài sau: Các nhóm chuẩn bị cành rau muống vào cốc, bát
đất ẩm, hoặc 1 đoạn sắn, 1 đoạn dây khoai tây....để cho ra rễ khi có tiết học mang cành đó
đến lớp
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×