Tải bản đầy đủ

THUYẾT TRÌNH MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Nhóm 2
Thành viên nhóm:
Nguyễn Duy Định
Phan Ngọc Lan Chi
Phạm Ngọc Anh Tuấn Phan Thành Huy
Đinh Hoàng Phúc
Trần Nguỵ Mỹ Linh
Võ Thanh Nhàn


Giỏi Nhưng Ngông
Điểm mạnh:
Có trình độ,hay hoàn thành công việc với năng suất
cao.
Điểm yếu:
Dễ gây hiềm khích với đồng nghiệp và cấp trên.
Không tiếp thu ý kiến từ người khác.


Giỏi Nhưng Ngông
Ngông nhưng hoà đồng với mọi người

Nên dùng phong cách lãnh đạo dân chủ
Biết phân chia quyền lực
Khi giải quyết vấn đề quan trọng phức tạp nhà quản
trị trưng cầu ý kiến cấp dưới
Kết hợp uy tín gia trưởng
Kìm hãm tính ngông của nhân viên
Thúc ép công việc phải hoàn thành đúng kế hoạch


Giỏi Nhưng Ngông
Ngông nhưng không hoà đồng với mọi người
Nên áp dụng kiểu lãnh đạo tự do
Nhà quản trị vạch ra kế hoạch chung chung
Ít trực tiếp chỉ đạo và bàn giao cho cấp dưới
Kết hợp uy tín gia trưởng.


Người cao tuổi có thâm niên, có kinh
nghiệm nhưng thiếu về trình độ công nghệ
Điểm mạnh:
Có kinh nghiệm làm việc lâu năm.
Quen với phong cách làm việc của công ty.
Làm gương cho những người trẻ.
Có nhiều trải nghiệm giúp ích được cho người đi sau.


Người cao tuổi có thâm niên, có kinh
nghiệm nhưng thiếu về trình độ công nghệ
Điểm yếu:
Bảo thủ.
Khó tính.
Thiếu về trình độ công nghệ mới


Người cao tuổi có thâm niên, có kinh
nghiệm nhưng thiếu về trình độ công nghệ
Nên dùng phong cách quản trị dân chủ
Tạo bầu không khí làm việc thoải mái.
Trưng cầu ý kiến khi gặp vấn đề nan giải.
Nắm bắt được khó khăn từng người từ đó phân chia


công việc hợp lý.


Người cao tuổi có thâm niên, có kinh
nghiệm nhưng thiếu về trình độ công nghệ
Áp dụng uy tín dân chủ giả hiệu
Khuyến khích học hỏi thêm những gì thiếu sót
Tạo môi trường cởi mở, ít áp lực


Phụ nữ giỏi nhưng lười
Điểm mạnh : là phụ nữ nên họ có tính chăm chút, cẩn
thận và còn có tài.
Hiệu suất công việc ổn định và chính xác.
Điểm Yếu : lười biếng , không có cố gắng đạt thành tích.
Hiệu suất công việc chỉ đạt mức trung bình hay là
thấp.


Phụ nữ giỏi nhưng lười
Nên dùng phong cách quản trị dân chủ:
- Chính sách khen – phạt phân minh
- Phân chia công việc phù hợp với năng lực
- Cho họ thấy sự quan trọng của họ bằng cách trưng cầu
ý kiến


Phụ nữ giỏi nhưng lười
Nên dùng Uy tín sợ hãi
Nghiêm khác để tạo ra môi trường làm việc căng
thẳng khiến cho nhân viên tập trung hoàn thành công
việc


Không biết làm nhưng nhiệt tình
Điểm mạnh
Nhiệt huyết, tận tâm và giúp đỡ đồng nghiệp
Điểm yếu.
Không biết làm nhưng cố giúp dẫn đến cản trở tiến
trình làm việc.
Gây sai sót không đáng có.


Không biết làm nhưng nhiệt tình
Khi chưa biết gì
Nên dùng phong cách quản trị độc đoán
Giới hạn công việc cần làm để tránh gây phiền toái
Áp đặt từng bước trong công việc để đạt được hiệu quả
như mong muốn
Sử dụng uy tín sợ hãi để tăng thêm uy quyền


Không biết làm nhưng nhiệt tình
Khi đã biết làm
Nên áp dụng kiểu quản trị dân chủ
Cho phép tự do đóng góp ý kiến
Tận dụng tính nhiệt tình để đẩy nhanh tiến độ làm việc
Áp dụng uy tín dân chủ giả hiệu nhằm khuyến khích sự
nhiệt huyết của người này trong công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×