Tải bản đầy đủ

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH văn PHÒNG bài tập tình huống

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1:
Công việc hành chính văn phòng: do nhân viên thực hiện, họ làm công việc
HCVP đơn thuần như điện thoại, xử lý công văn đến, đi, soạn thảo văn bản..
Họ thường sử dụng đồ nghề và trang thiết bị hành chính văn phòng để hoàn
thành công việc.
Công việc hành chính có mặt ở khắp mọi nơi trong doanh nghiệp, từ phòng
hành chánh đến phòng kế toán, kinh doanh… Từ các nhân viên hành chính
sự nghiệp đến tất cả các cấp quản trị, mọi người ở mức độ khác nhau, đều
làm công việc hành chính.
Công việc quản trị: do nhà quản trị thực hiện, họ làm công việc hoạch định,
tổ chức và kiểm tra. Họ làm việc với con người và với các ý tưởng.
Mối tương quan của công việc HCVP và công việc quản trị tùy thuộc các
cấp quản trị khác nhau. Cấp quản trị càng cao, hầu hết công việc là thuộc về
lãnh đạo quản trị. Cấp quản trị càng thấp, hầu hết công việc là những hoạt
động chuyên môn thực tiễn.
Bài 1: hoạt động quản trị hành chính văn phòng
Hành chính văn phòng là nơi diễn ra các hoạt động kiểm soát kinh doanh.
Là nơi soạn thảo, sử dụng và tổ chức các hồ sơ, công văn giấy tờ nhằm mục
đích thông tin sao cho có hiệu quả.Công việc hành chính văn phòng bao gồm: soạn thảo hồ sơ công văn giấy
tờ, các tường trình. Duy trì, ghi nhớ các hồ sơ kể cả việc sắp xếp phân loại
và thiêu hủy các hồ sơ. Tính toán hóa đơn, sổ sách, giá cả. Thông đạt dưới
các hình thức thư từ, điện thoại, các bản tường trình, hội nghị, hội thảo, các
cuộc hẹn, tiếp tân.
Những hoạt động trên là hoạt động quản trị hành chính văn phòng. Vì các
hoạt động chủ yếu là xử lý thông tin.
Công việc: “Lập kế hoạch bán hàng cho quí 1/2012” và “xây dựng quy
trình mua hàng”. Đây là công việc của phòng kinh doanh, qua đó nhà quản
trị lập ra một kế hoạch để sao cho bán được hàng trong quí 1 đạt hiệu quả
tốt nhất.
Công việc: “Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh; Tổ
chức hội nghị khách hàng năm 2012; Xử lý các đơn hàng trong ngày”. Đây
là các công việc thường ngày mà trong 1 tổ chức nào cũng có. Các công
việc này giúp lưu trữ thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh trong một
doanh nghiệp.
Đưa ra ý kiến cá nhân về các trường hợp trên.
Lấy công ty đang thực hành nghề nghiệp một của mình làm ví dụ. Liên hệ
với thực tế hiện nay.Bài 2 cơ cấu bộ phận hành chính chính, tập trung theo chức năng


Bài 3: quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi
Văn bản đến

Văn bản đi


Bài 5. Khi nhận được các văn thư trên Tôi sẽ làm như sau:
Bước 1: Tiếp nhận các văn thư đến đó.
Bước 2: Phân loại văn thư, để xem văn thư nào là văn thư đến gửi cho cá
nhân, các phòng ban và văn thư nào gửi cho công ty, cho giám đốc.


Đối với “2 bộ hồ sơ xin việc vào vị trí nhân viên kinh doanh” ta tiếp tục
thực hiện


Bước 3: Chuyển văn thư đến cho phòng nhân sự. Phòng nhân sự tiếp nhận
và xử lý.
Bước 4: Lưu trữ hồ sơ lại.Đối với “Thư gửi giám đốc và thông báo nghỉ lễ” ta tiếp tục thực hiện
Bước 3: Scan lại và xem xét nội dung xem có cần thiết hay không.
Bước 4: Chuyển văn thư lên giám đốc, để giám đốc xem xét và duyệt, xin ý
kiến chỉ đạo.
Bước 5: Giám đốc duyệt và cho ý kiến chỉ đạo, xong gửi về nơi tiếp nhận
văn thư.
Bước 6: Nơi tiếp nhận ý kiến của giám đốc, chuyển cho các phòng ban để
thực hiện.
Bước 7: Lưu trữ lại ý kiến chỉ đạo.


Bài 7: chỉnh sửa lỗi sai
Một công văn do phòng hành chính của cty CP Gia Bảo sọan thảo nhằm
hướng dẫn thi hành quyết định số 32/QĐ-HĐQT được cho như sau:

CÔNG TY CP GIA BẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

NGHĨA VIỆT NAM
HÀNH CHÍNH

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 02/CV-CPGB-VP

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 8 năm 2008

CÔNG VĂN
(V/v hướng dẫn thi hành
quyết định số 32/ QĐ_HĐQT)


Văn bản trên chưa đảm bảo đúng quy định về soạn thảo văn bản vì:
Mục số 1 phần quốc hiệu nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không
có in đậm, và sau dòng chữ độc lập tự do hạnh phúc cũng không có gạch
chân và in đậm. Dòng chữ đầu không lớn hơn dòng chữ thứ 2 nên sai.
Mục số 2 tên cơ quan và tổ chức ban hành không có in đậm và không có dấu
gạch chân ở dưới nơi ban hành.
Mục số 3 chữ viết phải nhỏ hơn mục số 2, cỡ chữ 13 chứ không có bằng cỡ
chữ ở mục số 2.
Mục số 4 tên địa danh và thời gian ngày, tháng, năm không viết nghiêng.
Tháng thì không thêm số 0 trước chữ số, vì nó là số nhỏ hơn 10.
Mục số 5 sai ở mục 5b, chữ viết phải ghi bình thường, kiểu chữ đứng chứ
không có in nghiêng và phải nhỏ hơn mục 5a chứ không có được lớn bằng.
Bài 4: phân loại hồ sơ.
Phân loại theo chủ đề
- Báo cáo: Tờ khai thuế quí 1/20xx
- Kế toán: Hóa đơn giá trị gia tăng trong năm 20xx, Bảng kê nhập kho hàng
hóa năm 20xx.
- Hợp đồng: Hợp đồng mua bán với các đối tác A,B,C…trong năm 20xx
- Nhân sự: Hồ sơ ứng viên - vị trí nhân viên kinh doanh, Thông báo nghỉ lễ
giỗ tổ Hùng Vương 20xx, Nội quy lao động


- Kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bảng mô tả công việc
nhân viên kinh doanh, Bảng báo giá sản phẩm X,Y,Z tháng 1/20xx.
Bài 8:
Giả sử bạn là thư ký phòng kinh doanh của cty TNHH A, chuyên họat động
kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn-nhà hàng, bạn phải quản lý những
hồ sơ sau:
- Lịch công tác tuần, tháng, từ năm 2012 đến nay
- Các văn bản: thông báo, công văn… từ năm 2012 đến nay
- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ với đối tác từ năm 2012 đến nay
- Hợp đồng mua bán các mặt hàng: thực phẩm khô, thực phẩm tươi,
thức uống từ năm 2012 đến nay
- Bảng báo giá các mặt hàng: thực phẩm tươi, thực phẩm khô, thức
uống từ năm 2012 đến nay
Bạn hãy cho biết cách thức lưu trữ những hồ sơ trên.

Cách thức lưu trữ hồ sơ (ko chắc)
Công tác lưu trữ là giữ lại và tổ chức khoa học văn bản, giấy tờ có giá trị,
hình thành trong hoạt động của cơ quan, cá nhân để làm bằng chứng và tra
cứu khi cần thiết.
Hồ sơ phải được lưu trữ vào một vị trí nhất định để khi cần truy cập sẽ
nhanh chóng. Làm bản liệt kê một cách hệ thống hồ sơ của đơn vị. Nhờ vào
danh mục này mà chúng ta có thể sắp xếp, quản lý và tra cứu hồ sơ nhanh
chóng.
-

Lịch công tác tuần, tháng, từ năm 2012 đến nay
Các văn bản: thông báo, công văn… từ năm 2012 đến nay
Các hợp đồng cung cấp dịch vụ với đối tác từ năm 2012 đến nay
Hợp đồng mua bán các mặt hàng: thực phẩm khô, thực phẩm tươi,
thức uống từ năm 2012 đến nay


-

Bảng báo giá các mặt hàng: thực phẩm tươi, thực phẩm khô, thức
uống từ năm 2012 đến nay

Cách thức lưu trữ hồ sơ trên.
Bước 1: phân loại hồ sơ. Phân loại hồ sơ theo chủ để.
Bước 2: Dùng bút chì đánh số ở góc phải các hồ sơ lưu trữ.
Bước 3 : Bên ngoài tập lưu trữ có nhãn in hồ sơ từ số… đến số… để dễ truy
tìm.
Bước 4: Nên dùng máy quét (scanner) để quét hồ sơ vào máy vi tính ở dạng
tập tin *.jpg, đánh số để lưu trữ hồ sơ.
Bước 5: Vào bảng tính Excel để lập số lưu trữ hồ sơ, có chú thích bên cạnh,
dùng chức năng siêu liên kết (Hyperlink) để liên kết với tập tin hình ảnh cần
lưu.
Bước 6: Nên lưu tập hồ sơ vào đĩa CD-ROM. Nếu máy vi tính trong văn
phòng có được một ổ CD-Read and Write thì tốt.
Bước 7: sắp xếp hồ sơ vào tủ để bảo quản và dễ dàng kiểm tra.
Bài 9: Đặt mình vào vị trí trưởng phòng hành chính của công ty A, xây
dựng lưu đồ quản lý quá trình đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm
dịch vụ văn phòng. (Sinh viên có thể đưa thêm giả định phù hợp)
Lưu đồ quản lý quá trình đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ
văn phòng.
1.
2.

Thu thập thông tin về nhà cung ứng
Lập danh sách nhà cung ứng


3.

Lập tiêu chí đánh giá: theo chất lượng; giá cả và thanh toán; khả

năng sẵn sàng cung cấp và giao hàng; uy tín.
4. Lựa chọn phương pháp đánh giá
5. Chuẩn bị đánh giá
6. Tiến hành đánh giá nhà cung ứng
7. Trao đổi ý kiến với người đánh giá
8. Quyết định đánh gía và hoàn thành
9. Lập danh sách nhà cung ứng được chọn.
10. Quản lý danh mục nhà cung ứng
Bài 10:
Đặt mình vào vị trí trưởng phòng hành chính của công ty A, xây dựng
lưu đồ quản lý quá trình mua sắm trang thiết bị văn phòng có giá trị
cao. (Sinh viên có thể đưa thêm giả định phù hợp)
Quy trình thực hiện mua sắm trang thiết bị có giá trị caoLập phiếu đề nghị mua
Lựa chọn thầu dựa Trên cơ sở báo giá. Chọn đơn vị cung cấp (lập

biên bản xét chọn)
• Trình tổng giám đốc phê duyệt quyết định chỉ định thầu
• Thương thảo và kí kết hợp đồng mua
• Sau khi hàng hóa được cung cấp, tổ chức nghiệm thu hàng hóa. Lập
biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lí hợp đồng.
• Thanh quyết toán hợp đồng
• Lưu hồ sơ mua sắm theo dõi bảo hành.
Bài 11: Quy trình quản lý quá trình sửa chữa trang thiết bị văn phòng
Báo hỏng
Kiểm tra sửa chữa
TTPM lập biên bản xác định tình trạng của trang thiết bị
Để nghị sửa chữa
Giám đốc phê duyệt
Sửa chữa, thay thế thiết bị
Nghiệm thu, bàn giao

Thanh toán quyết toán
Lưu hồ sơ thiết bị.

Bài 12:
Đặt mình vào vị trí trưởng phòng hành chính của công ty A, xây dựng
lưu đồ quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm. (Sinh viên có
thể đưa thêm giả định phù hợp)
Quy trình thực hiện cấp phát văn phòng phẩm
Chức năng này cho phép quản lý quá trình cấp phát văn phòng phẩm
trong từng doanh nghiệp trực tuyến để giảm thiểu thời gian và chi phí
quản lý.
Quy trình thực hiện cấp phát văn phòng phẩm như sau:

Các cá nhân phòng ban đặt mua thiết bị văn phòng phẩm đến người
trưởng phòng duyệt.
Trưởng phòng/ban trình lãnh đạo duyệt
Lãnh đạo duyệt và chuyển cho đơn vị trực tiếp quản lý văn phòng
phẩm
Mua văn phòng phẩm, nhập kho và phân phát tới đơn vị nhận văn
phòng phẩm.

Chức năng chính


Quản lý phòng ban sử dụng văn phòng phẩmQuản lý danh mục nhóm văn phòng phẩmPhân quyền sử dụng: như quyền quản trị Module, quyền lãnh đạo
duyệt phiếu mua Văn phòng phẩmLập phiếu cung cấp văn phòng phẩm theo phòng banLập phiếu trình lãnh đạo duyệt mua văn phòng phẩmLập phiếu nhập, xuất khoBáo cáo thống kế sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban


Bài 13:Giả sử Anh/Chị là nhân viên hành chính thuộc phòng hành chính
nhân sự của một công ty A tại Tp HCM, trong ngày 15/7/20xx anh chị
nhận được những yêu cầu sau:
Nhân viên phòng kinh doanh gọi điện thoại báo 1 máy tính để bàn
bị hư hỏng, đề nghị kiểm tra, sửa chữa ngay trong ngày;
Nhân viên phòng kế toán gọi điện yêu cầu cấp thêm 10 ram giấy in
khổ A4 do nhu cầu tăng đột xuất, ngoài kế hoạch văn phòng phẩm dự
kiến trong tháng của phòng. Anh/Chị sẽ xử lý công việc như thế nào?
-

Đối với trường hợp 1 ta nên giải quyết như sau:
Ta nên liên hệ với phòng thiết bị cho người xuống kiểm tra thiết bị để sửa
chữa. Nếu tình trạng thiết bị không có gì nghiêm trọng ta có thể để nhân
viên phòng kĩ thuật sửa chữa luôn. Nếu tình trạng thiết bị vượt quá khả
năng cho phép, ta nên lập biên bản xác định tình trạng thiết bị bị hư hỏng.
Sau đó ghi một cái đơn đề nghị sửa chữa gửi lên cho giám đốc duyệt. Sau
khi giám đốc duyệt thì ta tiến hành kêu người sửa chữa thiết bị. Khi thiết
bị được hoàn thành ta tiến hành bàn giao cho phòng kinh doanh. Thanh
toán hóa đơn cho người sửa chữa, quyết toán vào sổ. Sau đó lưu hồ sơ
thiết bị vào quá trình sửa chữa.
Đối với trường hợp 2:
Nhân viên phải lập một phiếu trình yêu cầu cấp thêm giấy in khổ A4 gửi
cho trưởng phòng kế toán. Trưởng phòng sau đó phải gửi lên cho lãnh
đạo duyệt. Lãnh đạo duyệt chuyển cho phòng hành chính để cấp phát cho
phòng kế toán. Sau đó lưu vào hồ sơ.
Bài 14:
Giả sử bạn là thư ký phòng kinh doanh của công ty A, vào thứ 6 của
tuần hiện tại, bạn nhận được thông tin công tác của tuần sau gồm:
- Sáng thứ hai: họp giao ban toàn thể nhân viên phòng kinh doanh,
sau đó trưởng phòng kinh doanh có cuộc họp quan trọng với ban
giám đốc vào lúc 9h30.


Sáng thứ 3: Nhóm bán hàng B họp triển khai kế hoạch bán hàng
tháng x/20xx
- Sáng thứ 4: Trưởng phòng, phó phòng và các trưởng giám sát bán
hàng họp bàn kế hoạch tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nãm
20xx
- Sáng thứ 5: trưởng phòng gặp đối tác quan trọng
- Sáng thứ 6: Tổ chức hội nghị tri ân khách hàng
Bạn hãy lập bản kế hoạch công tác tuần cho phòng kinh doanh? (Sinh
viên có thể đưa thêm các giả định phù hợp)
-

Kế hoạch công tác của phòng kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ nhà
đất Hưng Long trong tuần sau


Mục đích chuyến đi công tác

Bàn giao kế hoạch tuần này cho nhân viên phòng kinh doanh
Triển khai kế hoạch bán hàng
Họp để triển khai kế hoạch chi ân khách hàng
Mở rộng quan hệ với đối tác quan trọng
Thành phần:
Trưởng phòng kinh doanh; Nhân viên phòng kinh doanh; Nhân viên sale.


Địa điểm và thời gian
Địa điểm: Phòng kinh doanh của công ty và phòng họp


Thời gian:
Sáng thứ hai: Từ 8h đến 9h15 họp giao ban toàn thể nhân viên phòng
kinh doanh. Sau đó từ 9h15 trưởng phòng kinh doanh chuẩn bị đi dự
cuộc họp quan trọng với ban giám đốc.


Sáng thứ 3: từ 8h đến 8h30 chuẩn bị giấy tờ cho kế hoạch bán hàng
tháng 5/2015. Từ 8h30 tới 10h30 tiến hành cuộc họp và triển khai kế
hoạch. Từ 10h30 đến 11h tổng kết và triển khai kế hoạch.
Sáng thứ 4: từ 8h đến 11h Trưởng phòng, phó phòng và các trưởng giám
sát bán hàng tiến hành họp bàn kế hoạch tổ chức hội nghị tri ân khách
hàng nãm 2015
Sáng thứ 5: 9h trưởng phòng gặp đối tác quan trọng của công ty tại
phòng họp để bàn về việc phân phối sản phẩm.
Sáng thứ 6: Tổ chức hội nghị tri ân khách hàng tại nhà hàng Ming
Dynasty tại quận 7 và giới thiệu tiện ích của sản phẩm bất động sản
Chuẩn bị
Giấy tờ và báo cáo hoạt động kinh doanh cho cuộc họp sáng thứ 2.


Chuẩn bị bản kế hoạch bán hàng cho cuộc họp sáng thứ 3.
Chuẩn bị tai liệu cho cuộc họp sáng thứ 4.
Chuẩn bị hợp đồng cho cuộc họp sáng thứ 5
Chuẩn bị giấy mời chi ân khách hàng, các tài liệu liên quan và kinh phí
cho cuộc gặp mặt chi ân khách hàng
Bài 15:
Công ty TNHH An Phước có trụ sở tại Tp.HCM, chuyên kinh doanh
hàng tiêu dùng các loại.
Giám đốc công ty cần đi công tác tại Hà Nội từ ngày
13/06/20xx đến 17/06/20xx để gặp 1 đối tác quan trọng và ký kết
hợp đồng mua bán hàng hóa. Chuyến đi gồm có Giám đốc, trưởng
phòng kinh doanh và trợ lý Giám đốc.
Với tư cách là trợ lý Giám đốc, Anh/Chị hãy viết một bản kế hoạch
chuẩn bị cho chuyến công tác này? (Anh/Chị có thể đưa các giả
định phù hợp)


Kế hoạch “ chuyến đi công tác ở Hà Nội”
Sự kiện
Giám đốc gặp đối tác quan trọng để ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa


Mục đích chuyến đi
Gặp đối tác quan trọng để kí hợp đống mua bán hàng hóa.


Thánh phần
Giám đốc công ty TNHH An Phước.


Trưởng phòng kinh doanh; Trợ lý giám đốc.
Địa điểm và thời gian công tác
Địa điểm: Thành phố Hà Nội


Thời gian:
Ngày đi 13/06/2015
Ngày về 17/06/2015
Trong đó:
Chiều 17h, ngày 13/06 bay từ Tp.HCM vào Hà Nội. Tổng thời gian mất 2
tiếng, đến 19h nghỉ tại khách sạn tại Hà Nội.
Sáng 9h ngày 14/06 tới văn phòng của khách hàng để trình bày sản phẩm
và giải quyết các thách mắc của đối tác.
Chiều 15h, Ngày 15/06 tới văn phòng công ty đối tác để điều chỉnh lại
hợp đồng.
Sáng 9h, ngày 16/06 gặp đối tác để kí hợp đồng.
Rạng sáng lúc7h ngày 17/06 bay từ Hà Nội vào lại Tp.HCM.


Chuẩn bị


Thủ tục hành chính: ban thư kí có nhiệm vụ chuẩn bị giấy tờ cần thiết
cho chuyến đi công tác bao gồm: giấy quyết định cử đi công tác; giấy tờ
tùy thân do các thành viên tự chuẩn bị.
Phương tiện đi lại và nơi ăn, nghỉ, làm việc: Di chuyển từ Tp.HCM vào
Hà Nội bằng máy bay của VietNam Airlines. Di chuyển từ sân bay về
khách sạn và từ khách sạn tới công ty đối tác bằng taxi.
Chuẩn bị tài liệu: tài liệu trình bày về sản phẩm, hợp đồng kinh doanh,
laptop cá nhân.


Kinh phí

Tiến vé máy bay: 10.000.000 đồng
Tiến ăn nghỉ tại khách sạn: 8.000.000 đồng
Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính: 2.000.000 đồng
Chi phí dự phòng: 1.000.000 đồng
Tổng cộng: 21.000.000 đồng.
Bài 17:
kế hoạch tổ chức buổi hội nghị công nhân viên chức


Mục đích của cuộc hội nghị
Tổng kết quá trình hoạt động của công ty TNHH An Phước. Đưa ra mục
tiêu và phương hướng hoạt động của công ty cho năm 2016.Thành phần
Lãnh đạo của công ty TNHH An Phước:
Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên công ty.Địa điểm và thời gian
Địa điểm: Hội trường công ty.
Thời gian: ngày 31/12/2015


Trong đó:
7h30 đến 8h: đón tiếp khách, ban lãnh đạo và nhân viên công ty.
8h đến 9h: tổng kết quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trong
năm 2015.
9h đến 9h15: thời gian giải lao.
9h15 đến 10h30: đưa ra mục tiêu và phương pháp hoạt động của công ty
trong năm 2016.
10h30 đến 11h: tổng kết lại hoạt động của hội nghị.
 Chuẩn bị
Chuẩn bị thư mời tham dự hội nghị cho các thành viên. Lấy quyết định
của công ty về việc tổ chức cuộc họp.
Chuẩn bị phương tiện để tiến hành của họp như: máy chiếu, hệ thống loa,
bàn ghế…. Chuẩn bị nước cho lãnh đạo.
Chuận bị tài liệu cho cuộc họp như: kết quả hoạt động, phương hướng
của công ty trong năm 2015. Và dự kiến kinh phí thực hiện.
Bài 16 kế hoạch tập huấn nghiệp vụ văn phòng
Sự kiện tập huấn nghiệp vụ văn phòng của công ty TNHH An
Phước
 Mục đích


Nhằm nâng cao nghiệp vụ và năng của cán bộ nhân viên về nghiệp vụ
văn phòng tại công ty.
Học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các phòng ban.


Thành phần

Lãnh đạo công ty bao gồm: giám đốc, phó giám đốc.
Phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự, phòng kho
hàng.
Địa điểm và thời gian

Địa điểm: Hội trường lầu 6, cs2 Phổ Quang của trường Đại Học Tài
Chính – Marketing.
Thời gian: 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 13/06/2015 đến 17/06/2015, đợt 2 từ
ngày 20/6/2015 đến 24/06/2015.
Trong đó:
Đợt 1 diễn ra từ ngày 13/06/2015 đến 17/06/2015. Bao gồm: ban lãnh
đạo và phòng kinh doanh.
Đợt 2 từ ngày 20/6/2015 đến 24/06/2015. Bao gồm: Phòng kế toán,
Phòng hành chính nhân sự, Phòng kho hàng.


Chuẩn bị

Thủ tục hành chính: quyết định mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn phòng,
chuẩn bị giấy mời tham dự lớp học. chuẩn bị giấy tớ tùy thân của từng cá
nhân
Mỗi học viên chuẩn bị 2 hình 3x4, bản sao CMND nộp bổ sung về phòng
tổ chức hành chính trước ngày 18/08/2015 để làm giấy cấp chứng chỉ xác
nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.
Chuẩn bị tài liệu: chuẩn bị tài liệu cho buổi họp.
Chuẩn bị phương tiện: mang theo laptop, kiểm tr máy chiếu, hệ thống
loa, đèn trước khi diễn ra lớp học
Chuẩn bị kinh phí và nước cho học viên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×