Tải bản đầy đủ

NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN FAMILY


IELTS TUẤN QUỲNH
TÀI LIỆU HỖ TRỢ TỪ VỰNG
Tham khảo thêm từ: Oxford and Cambridge Books

NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
CHỦ ĐỀ: FAMILY


Family
Fatherandson
Itakeaftermyfather.We’rebothtall–thatrunsinthefamily–andwe
bothhaveapassionfortheoutdoorlife.Iwasbroughtuponafarmand
alwayslookeduptomyfather,soitwassosurprisewhenIfollowedin
hisfootstepsandjoinedhimonthefamilyfarm.Basicallyfarmingisin
myblood,andit’sbeenourwayoflifeforfivegenerations.Workingwith
Dadisgreat.Heknowsthebusinessinsideout,andenjoysshowingme

theropes(INF).Andfromhispointofview,helikestohavesomeone
youngerwithnewideas–eveniftheyaren’tthatgood!


Comment [p1]: Giống,ởđâyhiểu,tôigiốngbốghêlắm
Comment [p2]: Nólàgeneditruyền,kiểuchanàoconnấy,
nhưngnóivềđặctínhgiốngnhauínha(thànhngữnàyphim
hayxàilắm)
Comment [p3]: Nuôilớnlên
Comment [p4]: Ngưỡngmộvàtôntrọng
Comment [p5]: Nốinghiệpcha(kiểugiađìnhlàmgìmình
làmnấy)
Comment [p6]: 1phầnrấtquantrọng(cụmnàyphimxài
hơibịnhiều)
Comment [p7]: phongtục.tậpquán,vănhoá
Comment [p8]: biếthếttừtrỏngrangoài,biếtquáchờilà
biết
Comment [p9]: bàychỉchomìnhcẩnthậnmọiđườngđi
nướcbước(từnàyhayghê)
Comment [p10]: ýkiến/quanđiểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×