Tải bản đầy đủ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO kỳ 1 gnarled

tuvungcotloi.com

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO_KỲ 1
GNARLED (adj)
(được dùng phổ biến trong văn học giả tưởng, mức 15,000 từ)
BrE /nɑːld/; NAmE /nɑːrld/
🔉Nghe phát âm: http://bit.ly/Gnarled
Definition: (of trees) twisted and rough; covered with hard lumps
(of a person or part of the body) bent and twisted because of age or illness
Việt ngữ: lắm mấu, xương xẩu (thân cây, cành cây, ngón tay...)
Example:
Ex1:
Eng: Hagrid gave the shrieking cry again. A minute passed in which the class
continued to peer nervously over their shoulders and around trees for a first
glimpse of whatever it was that was coming. And then, as Hagrid shook his hair
back for a third time and expanded his enormous chest, Harry nudged Ron and
pointed into the black space between two gnarled yew trees.
Viet: Lão Hagrid lại cất tiếng hú đinh tai nhức óc một lần nữa. Một phút trôi qua,
lũ học trò tiếp tục dáo dác ngó qua vai nhau, dòm vô rừng cây một cách căng
thẳng, đợi chờ óng dáng vụt thoáng đầu tiên của một vật gì đó sắp xuất hiện. Và
rồi lão Hagrid lại hất đầu lần thứ ba, rồi ưỡn bộ ngực vĩ đại ra. Harry huých cùi

chỏ vô Ron và chỉ vào một khoảng trống tối thui giữa hai cây thủy tùng sần sùi
u mấu.
- Trích từ Harry Potter Book 5 By J.K. Rowling

Ex2:
Right now, Linley was hidden in the middle of many leaves, staring straight down
at the ground. Just a few dozen feet away from the tree which Linley was hiding
in was a small creek, and drinking water from the creek was a powerfully-built
Bloodthirsty Warpig. A single, blood-colored horn protruded from above the
Warpig’s snout, and muscles bulged throughout its body, like the gnarled roots
of a tree.
- Trích từ Coiling Dragon by Wo Chi Xi Hong Shi

`


tuvungcotloi.com

Credit: Wikipedia

`


tuvungcotloi.com

📍 Bạn kiểm tra trình độ từ vựng tiếng Anh miễn phí tại đây (mức 5000 từ):
http://bit.ly/kiemtratrinhdotuvungtienganh
📍 Kế hoạch học từ 0 tới IELTS 6.0 hay trình độ B2+:
https://www.facebook.com/groups/tuhocielts9/permalink/886020758262803/

`Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×