Tải bản đầy đủ

Tl xử lý tình huống trong công tác thu thuế

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới, từ nền kinh tế tập trung bao cấp,
chuyển sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành
tựu to lớn. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, hiện Việt Nam đứng ở vị trí
nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Vị thế Việt Nam trên trường quốc
tế ngày càng được nâng cao. Từ một đất nước bị xâm lược, trong hai năm 2008 2009, Việt Nam đã cùng các cường quốc trên thế giới là thành viên của Hội
đồng bảo an Liên hợp quốc giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu.
Hoà cùng với công cuộc đổi mới của thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai một trong những huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội cũng đang trên đà khởi
sắc toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Đời sống
người dân trong huyện đã cải thiện rõ rệt, trình độ dân trí được nâng lên. Công
tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý trong lĩnh vực kinh tế nói
riêng trên địa bàn huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội đã phát huy được vai trò,
tác dụng của cơ quan chuyên môn hành chính, hoạt động của Chi cục thuế
huyện Thanh Oai hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công
tác thu thuế đã đáp ứng được nhu cầu chi (theo mức cân đối thu chi) của ngân
sách nhà nước cấp huyện. Đặc biệt công tác quản lý, thu thuế đã góp phần nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
và trật tự, kỷ cương pháp luật trên địa bàn toàn huyện.
Tuy nhiên thực trạng công tác quản lý, thu thuế trên địa bàn huyện còn
tồn tại một số vấn đề bất cập, hạn chế như: hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật về thuế chưa đồng bộ chặt chẽ, thời gian ổn định chưa cao, sửa đổi, bổ sung

nhiều, một số văn bản hướng dẫn thực hiện luật chưa cụ thể, rõ ràng, thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thuế còn nhiều bất cập, rườm rà, phức tạp; đội ngũ
cán bộ thuế còn có hạn chế cả về năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm;
biện pháp quản lý thu thuế còn chưa khoa học, nặng nề tính thủ tục hành chính,
công tác chuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế đối với các xã vùng sâu,
vùng xa còn chưa sâu, rộng, chưa dễ hiểu, dễ nhớ do vậy tình trạng vi phạm
1


pháp luật thuế của tổ chức, cá nhân hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn xảy ra
khá phổ biến ở một số ngành nghề kinh doanh nhất là hoạt động xây dựng nhà ở
tư nhân.
Với những thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải cải cách hành
chính, trước hết cải cách bộ máy quản lý ngành thuế (Tổng cục Thuế đã xây
dựng và triển khai cụ thể chương trình cải cách hiện đại hoá ngành thuế đến năm
2010) nhằm làm cho đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế được trong sạch vững
mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời
kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài “Xử lý hành chính trong
công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa
bàn xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” làm đề tài tiểu luận
tốt nghiệp lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên tháng 08/2014 do
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội tổ chức.
Sau một thời gian được trau dồi học tập, nghiên cứu kiến thức về quản lý
nhà nước, hiểu biết của bản thân còn những hạn chế nhất định, do đó khi viết bài
tình huống này không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm.
Tôi rất mong được sự giúp đỡ của các Thầy giáo, Cô giáo Trường Đào tạo
cỏn bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn.

2


II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống
Huyện Thanh Oai gồm 21 xã, thị trấn. Huyện gồm nhiều làng nghề truyền
thống như: nón làng Chuông, giò chả Ước Lễ, tương Cự Đà, làng nghề kim khí
Thanh Thuỳ, làng bún Thanh Lương... Xã Bích Hoà là xã nằm ở khu vực phía
Bắc của huyện Thanh Oai, giáp ranh với phường Phú Lãm quận Hà Đông, xã có
tuyến đường quốc lộ 21B chạy qua, có khu công nghiệp Bích Hoà đóng trên địa


bàn, thu hút lượng lớn lao động làm việc, giao thông trong thôn xóm đã từng
bước được bê tông hoá. Cùng với sự tăng trưởng, phát triển kinh tế của cả huyện
Thanh Oai, mặc dù xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, một số loại hình sản
xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã được mở rộng và phát triển, đời sống
cán bộ, nhân dân và người lao động được nâng lên, nhiều người dân tự nâng cấp
xây dựng nhà ở kiến cố . Song bên cạnh đó xã Bích Hoà vẫn còn tồn tại không ít
những vấn đề tiêu cực, khó khăn, bức xúc về tệ nạn xã hội như: cờ bạc, nghiện
hút, trộm cắp, có chiều hướng gia tăng, tình trạng vi phạm pháp luật công dân
trên địa bàn cũng còn nhiều, nhất là các đối tượng vi phạm pháp luật thuế như:
trốn lậu thuế, chậm thời gian nộp thuế, có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng
không đăng ký kinh doanh, không kê khai, không chấp hành nộp thuế vẫn còn
diễn ra khá phổ biến ở một số ngành nghề kinh doanh, mặc dù đã được các cơ
quan chức năng nhà nước tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bằng
nhiều hình thức song vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các cá
nhân kinh doanh hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân.
Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu.
1.2. Diễn biến tình huống
Ngày 10/10/2013, ông Nguyễn Văn Hà và Lê Mạnh Hùng- cán bộ Đội
thuế liên xã số 01 trực tiếp quản lý thu thuế trên địa bàn xã Bích Hoà và phòng
Tài chính kế hoạch huyện Thanh Oai TP Hà Nội, trong khi đi kiểm tra, rà soát
các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã có phát hiện hộ nhà ông
Nguyễn Tiến Hưng, thôn Thạch Bích xã Bích Hoà đang có hoạt động khởi công
3


xây dựng nhà ở mới. Theo chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ thuế, ông
Nguyễn Văn Hà và Lê Mạnh Hùng vào đến nơi thi công công trình xây dựng
của gia đình ông Hưng để đề nghị chủ nhà xây dựng (Bên A) và chủ thi công
trình (Bên B), thì cả chủ nhà xây dựng và chủ thi công công trình đều không có
ở nhà và cũng không ở nơi xây dựng. Sau khi chờ ở nhà khoảng 2 giờ vẫn không
thấy chủ nhà xây dựng và chủ thi công công công trình về, người hàng xóm cho
biết 02 ngày nay ông Hưng và thợ xây không thấy đến công trình. Ông Hà, ông
Hùng trở về đội thuế số 01 báo cáo tình hình sự việc.
Ngày 12/10/2013 đội thuế liên xã số 01 phát giấy triệu tập ông Nguyễn
Tiến Hưng, chủ nhà xây dựng (Bên A) đến đội thuế liên xã số 01 để kê khai,
cung cấp thông tin về tình hình xây dựng nhà ở theo quy định của Luật thuế
nhưng ông Hưng không chấp hành theo giấy triệu tập.
Ngày 15/10/2013, đội thuế liên xã số 01 tiếp tục phát giấy triệu tập lần 02
nhưng ông Hưng vẫn không chấp hành.
Ngày 18/10/2013, đội thuế liên xã số 01 tiếp tục phát giấy triệu tập lần 03
thì vào hồi 8 giờ 30phút ông Hưng có chấp hành theo giấy triệu tập đến đội thuế
liên xã số 01 nhưng từ chối kê khai, cung cấp thông tin về hoạt động xây dựng
nhà ở với cơ quan thuế và đưa ra lý do: “Tôi không có hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ mà chỉ thuê thợ đến xây dựng nhà ở, nếu cơ quan thuế muốn thu
thuế thì tự đi thu của chủ thi công công trình (Bên B)” Mặc dù đã được cán bộ
giải thích cụ thể về chính sách pháp luật thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở
tư nhân nhưng ông Hưng vẫn không chấp hành và sau đó tự bỏ về.
Ngày 20/10/2013, ông Nguyễn Văn Hà và Lê Mạnh Hùng đi đến nơi thi
công công trình xây dựng nhà ở của ông Hưng để yêu cầu chủ thi công công
trình và chủ nhà chấp hành đăng ký thuế, kê khai về thuế xây dựng nhà ở tư
nhân theo qui định của pháp luật thuế, nhưng cả chủ thi công công trình và chủ
nhà xây dựng vẫn không có mặt tại nơi thi công và cũng không có ở nhà ông
Hưng, thực tế cho thấy một chủ thi công công trình ( Bên B) có thể nhận thầu

4


xây dựng nhiều công trình với nhiều chủ nhà xây dựng và nhiều địa bàn khác
nhau nên rất khó tìm gặp để làm việc được.
Qua vụ việc nêu trên, đối chiếu với các văn bản chính sách pháp luật thuế về
quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân thì cả chủ nhà xây
dựng và chủ thi công công trình đang vi phạm pháp luật thuế, cụ thể là:
- Về phía chủ nhà xây dựng: đang có hoạt động xây dựng nhà ở nhưng
không chấp hành khai báo, kê khai, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng với
cơ quan thuế địa phương.
- Về phía chủ thi công công trình: Đang có hoạt động kinh doanh, xây
dựng nhà ở tư nhân nhưng không chấp hành đăng ký kê khai, nộp thuế với cơ
quan thuế.
II. PHÂN TÍCH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống
Giải quyết tình huống quản lý về thu thuế trên đây cần đạt được mục tiêu sau:
- Đảm bảo thu được số tiền thuế phải nộp theo Luật thuế quy định vào
ngân sách nhà nước.
- Giải quyết, xử lý vi phạm cả bên A và bên B theo đúng Luật thuế, giảm
thiểu được chi phí đầu tư cả về thời gian làm việc và vật chất, đảm bảo hài hoà
giữa lợi ích Nhà nước và lợi ích cá nhân.
- Cán bộ thuế hoàn thành được công việc theo chức năng và nhiệm vụ
được giao, không để thất thoát, đảm bảo thời gian hoàn thành chỉ tiêu dự toán
của cấp trên.
- Để đảm bảo việc chấp hành nộp thuế cá nhân, tổ chức, các thành phần
kinh tế và hộ sản suất kinh doanh dịch vụ theo đúng chính sách pháp luật thuế
đảm bảo việc thực hiện Luật thuế nghiêm minh, thống nhất, bình đẳng và công
bằng.

5


- Góp phần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và pháp chế
xã hội chủ nghĩa.
2.2. Cơ sở lý luận
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là Nhà nước của dân, do
dân và vì dân. Là cơ quan đại diện cho nhân dân và thực hiện quản lý thống nhất
về mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của
quyền lực chính trị, thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự
xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Điều 12 Hiến pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 1992) quy
định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường
pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là hệ thống các quy tắc xử sự, thể hiện ý chí, lợi ích của nhân dân lao
động, do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận), có tính bắt buộc chung, được nhà
nước đảm bảo thực hiện trên cơ sở kết phối hợp giáo dục, thuyết phục và cưỡng
chế, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào hoạt động xây dựng và
thực hiện pháp luật, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Pháp chế là sự hiện diện của một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều
chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật; là sự
tuân thủ và thực hiện đầy đủ pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước,
của cơ quan, đơn vị tổ chức và mọi công dân.
Pháp chế là chế độ đặc biệt, trong đó yêu cầu và đòi hỏi các cơ quan Nhà
nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân
dân, mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật, đấu
tranh phòng, chống các hành vi vi phạm và phạm tội. Pháp chế là nguyên tắc
trong tổ chức và hoạt động trong tổ chức và hoạt động của mọi cơ quan, đồng
thời là nguyên tắc trong hành vi xử sự của công dân.
6


Trong mối quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp luôn luôn có vấn đề nảy sinh
và rất nhiều tình huống xảy ra cần giải quyết. Để thực hiện quản lý xã hội, nhà
nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, đồng thời phải tăng cường pháp chế
xã hộ chủ nghĩa, đặc biệt là quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
Để đảm bảo trật tự xã hội, Nhà nước thực hiện quản lý hành chính đó là
hoạt động thực thi quyền hành pháp nhằm tác động có tổ chức và điều chỉnh
bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi của công dân
do các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để
thực hiện được chức năng nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội,
duy trì trật tự an ninh, thoả mãn nhu cầu hàng ngày của công dân.
Từ những lý luận trên, đòi hỏi cán bộ công chức nhà nước phải nâng
cao trình độ, khả năng công tác quản lý hành chính nhà nước trong mọi lĩnh vực,
nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý hành chính nhà nước là một vấn đề hết
sức quan trọng, nó có hiệu lực, tác dụng, hiệu quả thực tế đối với mỗi đơn vị, địa
phương cụ thể. đặc biệt là quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực thuế trong
những năm gần đây để kịp thời điều chỉnh những mối quan hệ phức tạp phát
sinh trong cơ chế thị trường - thời kỳ của nền kinh tế đất nước. Đảng và Nhà
nước đã ban hành Luật thuế; bổ sung, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp
luật nhằm thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách, của Đảng trong lĩnh
vực thuế nói riêng và các hoạt động kinh tế nói chung để đảm bảo cân đối thu
chi ngân sách NShà nước.
2.3. Phân tích diễn biến, nguyên nhân, hậu quả của tình huống
a. Các nguyên nhân.
Thực trạng công tác quản lý, thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa
bàn, qua kiểm tra cho thấy.
- Đa số các chủ thi công công trình xây dựng nhà ở tư nhân không có
chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của
pháp luật cho nên các chủ thi công công trình xây dựng nhà ở tư nhân trốn tránh
7


việc khai báo, kê khai, đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế diễn ra một cách phổ
biến.
- Công tác quản lý cấp giấy phép xây dựng cho chủ hộ xây dựng: các điều
kiện đặt ra còn nhiều thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ và buông lỏng. Thực tế trên
địa bàn huyện mới quản lý cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân ở các trung tâm thị
trấn, còn lại hầu như chưa quản lý được; chưa có sự phối kết hợp quản lý đồng
bộ giữa các cơ quan chức năng dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong công tác quản
lý của các cơ quan chuyên môn khác nhất là cơ quan thuế.
- Các chủ hộ xây dựng và chủ thi công công trình hiểu biết, nhận thức về
pháp luật nói chung và Luật thuế nói riêng còn nhiều hạn chế cụ thể như: Hợp
đồng xây dựng giữa hai bên có khi còn bằng lời nói, không có hợp đồng hoặc có
bản hợp đồng ký kết nhưng quá sơ sài, thiếu tính pháp luật ràng buộc, các điều
khoản ghi trong hợp đồng chưa cụ thể, rõ ràng, thậm chí còn không quy định
nghĩa vụ ( thuế) đối với nhà nước.
- Công tác quản lý, thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân của chính
quyền xã, thị trấn còn chưa đồng bộ, một số nơi thiếu tính nghiêm túc, một số
chính quyền xã, thị trấn còn chưa đồng bộ, một số nơi thiếu tính nghiêm túc,
một số chính quyễn xã, thị trấn có biểu hiện nể nang, né tránh, coi việc quản lý
thu thuế là của cơ quan thuế. Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Oai mới có
2/21 xã, thị trấn trong huyện tổ chức quản lý thu được thuế xây dựng nhà ở tư
nhân còn nhiều xã khó khăn không thực hiện được.
- Chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với chủ hộ xây
dựng trong việc kê khai, cung cấp thông tin hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân
còn chưa cụ thể, rõ ràng.
- Một số cán bộ thuế năng lực chuyên môn yếu, trong khi thi hành nhiệm
vụ gặp phải khó khăn, trở ngại, làm không được việc thường có tư tưởng chán
nản, buông xuôi, thiế kiên quyết.

8


b. Các hậu quả của tình huống có thể xảy ra.
- Gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
- Gây mất công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và hộ sản
xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối
với NShà nước.
- Gây mất uy tín của cơ quan và cán bộ công chức ngành thuế, giảm sút
lòng tin của nhân dân.
- Làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý
nhà nước, đặc biệt làm suy giảm nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội
chủ nghĩa.
Nguy cơ gặp rủi ro, thiệt hại về kinh tế như: chất lượng công trình xây
dựng không kịp thời, khả năng thanh toán thấp vì hợp đồng xây dựng thiếu chặt
chẽ về mặt pháp luật nghĩa vụ đối với nhà nước chưa chấp hành, một trong hai
bên có vi phạm hợp đồng thì khả năng giải quyết tranh chấp không cao.
III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống
Giải quyết tình huống quản lý về thu thuế trên đây cần đạt được mục tiêu
sau:
- Đảm bảo thu được số tiền thuế phải nộp theo Luật thuế quy định vào
ngân sách nhà nước.
- Giải quyết, xử lý vi phạm cả bên A và bên B theo đúng Luật thuế, giảm
thiểu được chi phí đầu tư cả về thời gian làm việc và vật chất, đảm bảo hài hoà
giữa lợi ích Nhà nước và lợi ích cá nhân.
- Cán bộ thuế hoàn thành được công việc theo chức năng và nhiệm vụ
được giao, không để thất thoát, đảm bảo thời gian hoàn thành chỉ tiêu dự toán
của cấp trên.
9


- Để đảm bảo việc chấp hành nộp thuế cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế
và hộ sản suất kinh doanh dịch vụ theo đúng chính sách pháp luật thuế đảm bảo
việc thực hiện Luật thuế nghiêm minh, thống nhất, bình đẳng và công bằng.
- Góp phần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và pháp chế
xã hội chủ nghĩa.
3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống
a. Phương án 1:
Đội thuế phối hợp với Đảng uỷ và chính quyền Uỷ ban nhân dân xã Bích
Hoà mời các ông Nguyễn Tiến Hưng đến uỷ ban nhân dân xã để tuyên truyền,
vận động, giao dục, thuyết phục ông Hưng chấp hành kê khai, cung cấp thông
tin về hoạt động xây dựng nhà ở với cơ quan thuế, đồng thời yêu cầu ông Hưng
giữ lại số tiền xây dựng nhà ở tư nhân phải nộp khi thanh toán tiền công xây
dựng cho bên thi công, nộp vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan
thuế( vì thi công công trình không tự giác đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ
quan thuế)
b. Phương án 2:
Tiến hành lập biên bản hành chính, xác định rõ hành vi vi phạm hành
chính của đối tượng nộp thuế trình lãnh đạo cấp có them quyền quyết định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, đồng thời tham mưu cho Uỷ ban
nhân dân xã Bích Hoà phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch Thanh Oai và các
cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động xây dựng nhà ở của ông
Nguyễn Tiến Hưng.

3.3. So sánh giữa các phương án, lựa chọn phương án
a. Đối với phương án 1.
* Ưu điểm:

10


+ Đảm bảo số tiền thuế của hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân phải
nộp theo luật thuế vào ngân sách nhà nước được nhanh chóng, thuận lợi dễ
ràng, dẽ quản lý, dễ kiểm tra, kiểm soát thông qua việc chấp hành nghĩa vụ
và trách nhiệm của ông Nguyễn Tiến Hưng.
+ Khắc phục được trước mắt về những điểm còn bất cập, chưa cụ thể,
rõ ràng của chính sách pháp luật thuế.
+ Đảm bảo chính sách pháp luật được thực hiện công bằng, bình đẳng
giữa các hộ nộp thuế, khai thác nguồn thu phát sinh.
+ Không gây ra những thiết hại về vật chất và tinh thần nằm ngoài
mong muốn của gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng và chủ thi công công trình
xây dựng.
+ Rút ngắn được thời gian làm việc, tạo điều kiện để cán bộ thuế
nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
+ Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của pháp luật, pháp chế xã
hội chủ nghĩa.
* Nhược điểm:
+ Gây ra những vấn đề nảy sinh, phức tạp cho hộ xây dựng nhà ở khi
thanh toán tiền công xây dựng với bên thi công công trình.
+ Cơ quan thuế vẫn chưa kiểm soát được chặt chẽ đối tượng nộp thuế theo
luật định.
b. Đối với phương án 2:
* Ưu điểm:
+ Đảm bảo được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực
thuế.
+ Thu được thuế cho ngân sách nhà nước.
+ Giáo dục, ngăn ngừa được các đối tượng vi phạm khác.
11


* Nhựợc điểm:
+ Việc chấp hành quyết định của uỷ ban nhân dân xã về đình chỉ hoạt
động xây dựng nhà ở còn thiếu tính khả thi, thậm chí có thể xảy ra thắc mắc,
khiếu nại từ phía gia đình ông Tiến Hưng.
+ Quá trình tổ chức, quản lý, tính thuế, thu được số tiền xây dựng nhà
ở tư nhân phải nộp theo luật chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thời gian giải
quyết kéo dài.
+ Sẽ gây ra những thiệt hại về kinh tế và tinh thần nằm ngoài mong
muốn cho gia đình ông Nguyễn Tiến Hưng và chủ thi công công trình xây
dựng nhà ở tư nhân.
3.4. Lựa chọn phương án tối ưu
Qua phân tích ưu điểm, nhược điểm của các phương án giải quyết tình
huống trên, với kinh nghiệp quản lý, thu thuế của bản thân rút ra trong quá
trình công tác thực tiễn, tôi lựa chọn phương án 01 làm phương án tối ưu để
giải quyết các tình huống vì:
+ Phướng án đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đề ra, các nhược
điểm, khuyết điểm của phương án có thể chấp nhận được.
+ Phương án có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn quản lý thu
thuế ở địa bàn xã, chắc chắn sẽ được Đảng uỷ và chính quyền xã nhiệt tình
tham gia, ủng hộ.
+ Hướng xử lý phương án có lý, có tình, đảm bảo sự hài hoà giữa lợi
ích nhà nước và lợi ích của cá nhân.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phương án 01
Thời
Số
TT

Nội dung cụng việc

gian

T.chức,cỏ

Địa điểm

Ghi

thực

nhõn TH

thực hiện

chú

hiện
12


1

2

3

Báo cáo nội dung sự

01 buổi

Đội thuế phụ

UBND xã

việc, thống nhất

trách xã Bích

Bích Hoà

chương trình làm việc

Hoà, lãnh đạo

cụ thể với ông Nguyễn

UBND xã

Tiến Hưng về nội

Bích Hoà,

dung, biện pháp, thành

phòng Tài

phần, địa điểm, thời

chính kế

gian làm việc

hoạch Thanh

Triệu tập ông Nguyễn

Oai Hà Nội
Đội thuế phụ

UBND xã

Tiến Hưng đến khai

trách xã Bích

Bích Hoà

báo việc thuê thợ xây

Hoà, lãnh đạo

dựng nhà ở.

UBND xã

Làm việc chủ hộ thi

Bích Hoà
Đội thuế phụ

UBND xã

công công trình xây

trách xã Bích

Bích Hoà

dựng yêu cầu kê khai,

Hoà, lãnh đạo

đăng ký, nộp thuế theo

UBND xã

quy định của Luật

Bích Hoà,

thuế.

phòng Tài

01 buổi

01 buổi

chính kế
hoạch Thanh
4

Oai Hà Nội
Đội thuế phụ

Trụ sở đội

quản lý thuế xây dựng

trách xã Bích

thuế phụ trách

nhà ở tư nhân gửi đội

Hoà

xã Bích Hoà

Hoàn thành hồ sơ

03 buổi

nghiệp vụ kê khai,
tính thuế của chi cục
thuế huyện Thanh Oai.

13


5

Tiếp nhận thông báo 03 buổi

Chi cục Thuế

Trụ sở Chi cục

thuế do Chi cục thuế

Thanh Oai,

thuế Thanh
Oai

phát hành và giao trực
tiếp thông báo nộp
thuế cho ông Trường
nộp thuế.

6

Đội thuế chỉ đạo tổ

01 buổi

Chi cục Thuế

Gia đình nhà

chức thu thuế xây

Thanh Oai,

ông Hưng

dựng nhà ở tư nhân

đội thuế phụ

theo thông báo của chi

trách xã Bích

cục thuế

Hoà, phòng
Tài chính kế
hoạch Thanh

7

Họp giao ban, đánh

Oai Hà Nội
Đội thuế xã

01 buổi

giá, rút kinh nghiệm

Trụ sở UBND

Bích Hoà, đại xã Bích Hoà
diện chi cục
Thuế Thanh
Oai, lãnh đạo
UBND xã
Bích Hoà,
phòng Tài
chính kế
hoạch Thanh

8

Thực hiện nộp số thuế 01 buổi

Oai Hà Nội
Đội thuế xã

Kho bạc Nhà

đã thu về xây dựng

Bích Hoà,

nước

nhà ở tư nhân vào

ông Nguyễn

Kho bạc nhà nước

Tiến Hưng,
14


phòng Tài

đúng quy định.

chính kế
hoạch Thanh
Oai Hà Nội
a. Căn cứ vào các văn bản chính sách pháp luật khi áp dụng xử lý tình
huống:
- Luật quản lý thuế năm 2006.
- Thông tư 80/2012/TT -BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký
thuế.
-Nghị định 85/2007/NĐ -CP hướng dẫn Luật quản lý thuế.
- Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi nghị định 85/2007/NĐ -CP
hướng dẫn Luật quản lý thuế.
- Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc
hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 10/05/1997 và các văn bản
hướng dẫn thi hành luật.
- Quyết định số 1201/TCT/TCCB ngày 26/07/2004 của Tổng cục
Trưởng Tổng cục thuế v/v ban hành quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh
cá thể.
- Công văn số 3700/TCT/DNK ngày 11/11/2004 của Tổng cục thuế v/v
quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân.
- Công văn số 675/TC-TH ngày 16/05/2006 Của Cục thuế TP Hà Nội
v/v ban hành tỷ lệ giá trị gia tăng và thu nhập chịu thuế.
- Quyết định số 1164/QĐ-UB ngày 16/03/2006 của Uỷ ban nhân dân
huyện Thanh Oai v/v ban hành quy định quản lý, thu thuế, hoạt động xây
dựng nhà ở khu dân cư.

15


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai
xây dựng nhà ở, biên bản làm việc ( theo mẫu đính kèm phương án xử lý tình
huống).
b. Biện pháp thực hiện.
- Đội thuế tiến hành làm việc với Uỷ ban nhân dân xã Bích Hoà báo cáo
nội dung sự việc, thống nhất chương trình làm việc cụ thể với ông Nguyễn Tiến
Hưng về nội dung, biện pháp, thành phần, địa điểm, thời gian làm việc.
Triệu tập ông Nguyễn Tiến Hưng đến trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Bích
Hoà để khai báo việc thuê thợ xây dựng nhà ở.
- Căn cứ hồ sơ ban đầu làm việc với ông Nguyễn Tiến Hưng, trực tiếp làm
việc chủ hộ thi công công trình xây dựng yêu cầu kê khai, đăng ký, nộp thuế
theo quy định của Luật thuế.
- Hoàn thành hồ sơ quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân gửi đội nghiệp
vụ kê khai, tính thuế của chi cục thuế huyện Thanh Oai.
- Tiếp nhận thông báo thuế do Chi cục thuế phát hành và giao trực tiếp
thông báo nộp thuế cho ông Trường nộp thuế.
- Đội thuế chỉ đạo tổ chức thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân theo thông
báo của chi cục thuế.
- Tổ chức họp giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm tại Uỷ ban nhân dân xã
Bích Hoà.
- Thực hiện nộp số thuế đã thu về xây dựng nhà ở tư nhân vào Kho bạc
nhà nước đúng quy định.
c. Thành phần làm việc, phân công trách nhiệm thực hiện.
* Thành phần họp thống nhất nội dung và phân công gồm:
- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bích Hoà: Chủ toạ
- Đồng chí cán bộ văn phòng uỷ ban nhân dân xã: Tham mưu
16


- Đồng chí đội trưởng đội thuế: Đề xuất tham mưu
d. Tổ chức thực hiện:
- Đồng chí trưởng thôn Thạch Bích: Vận động, thuyết phục ông Hưng
chấp hành việc kê khai và cung cấp thông tin về hoạt động xây dựng nhà ở
với cơ quan thuế.
- Đồng chí mặt trận tổ chức xã: Vận động, thuyết phục ông Hưng chấp
hành việc kê khai và cung cấp thông tin về hoạt động xây dựng nhà ở với cơ
quan thuế.
- Đồng chí cán bộ văn phòng Uỷ ban nhân dân xã: Vận động, thuyết
phục ông Hưng chấp hành việc kê khai và cung cấp thông tin về hoạt động
xây dựng nhà ở với cơ quan thuế.
- Đồng chí cán bộ tư pháp xã: Giải thích chính sách luật, vận động,
thuyết phục ông Hưng chấp hành việc kê khai và cung cấp thông tin về hoạt
động xây dựng nhà ở với cơ quan thuế.
- Đồng chí đội trưởng đội thuế Bích Hoà : Tuyên truyền giải thích
chính sách luật, vận động, thuyết phục ông Hưng chấp hành việc kê khai và
cung cấp thông tin về hoạt động xây dựng nhà ở với cơ quan thuế.
- Đồng chí cán bộ thuế theo dõi địa bàn hướng dẫn ông Hưng làm tờ
khai xây dựng nhà ở và trực tiếp viết biên bản làm việc.
e. Hoàn chỉnh thủ tục hành chính và thu thuế.
- Đồng chí cán bộ thuế theo dõi địa bàn hướng, kiểm tra, xác nhận hồ
sơ kê khai, đăng ký về thuế xây dựng nhà ở tư nhân cho chủ hộ thi công công
trình xây dựng.
- Đồng chí đội trưởng đội thuế Bích Hoà trực tiếp kiểm tra, tổng hợp
hồ sơ quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân gửi chi cục thuế theo luật định.
- Đồng chí cán bộ thuế theo dõi địa bàn trực tiếp nhận thông báo nộp
thuế, giao cho hộ nộp thuế xây dựng nhà ở tư nhân theo quy định. Thực hiện
17


thu số tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân theo thông báo của cơ quan thuế và
trực tiếp nộp số tiền đã thu vào kho bạc nhà nước huyện Thanh Oai.
- Đội thuế cùng toàn bộ các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Hội đồng
nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã các chức danh chuyên môn, trưởng thôn
Thạch Bích xã Bích Hoà họp đánh giá kết quả.

IV. KIẾN NGHỊ
- Uỷ ban nhân dân các cấp cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan chức năng trong việc cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép
hành nghề xây dựng cơ bản, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát hoạt
động sản xuất- kinh doanh theo quy định của luật thương mại. Tiếp tục đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, làm cho mọi người dân hiểu
sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực thi pháp luật về thuế.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trong
công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật thuế đối với các hoạt động
kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.
- Nhà nước và Bộ tài chính cần tiế tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống
chính sách pháp luật về thuế, đảm bảo tính chuẩn mực, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ
thực hiện. Cần bổ sung kịp thời các quy phạm pháp luật trong việc xử lý các
chủ hộ gia đình xây dựng nhà ở không cung cấp thông tin về chủ thi công
xây dựng công trình khi được cơ quan thuế yêu cầu.
V. KẾT LUẬN
Hiện nay, tình trạng các cá nhân kinh doanh hành nghề xây dựng nhà ở
tư nhân trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế diễn ra khá phổ biến, gây mất công
bằng giữa các thành phần kinh tế trong hoạt động kinh doanh và bức xúc
trong dư luận xã hội. Đòi hỏi công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế
phải có các giải pháp hữu hiệu để giải quyết kịp thời tình trạng này. Đảm bảo
18


thu được thuế, xử lý nghiêm minh các vi phạm; giải quyết hoà giải giữa lợi
ích của các bên cá nhân và tập thể; chính sách pháp luật thuế được thực hiện
nghiêm minh, thống nhất, bình đẳng và công bằng giữa các thành phần kinh
tế hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Góp phần tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật.
Vấn đề nảy sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân
chủ yếu là hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế thiếu tính cụ thể và
chặt chẽ. Bộ máy ngành thuế còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
trong giai đoạn hiện nay.
Trên cơ sở nghiên cứu tình huống xảy ra, phân tích rõ nguyên nhân và
xác định tính chất, mức độ vi phạm, phạm vi tác hại của sự việc. Để đảm bảo
thực hiện tốt các mục tiêu giải quyết tính huống đã đề ra, đối chiếu với các
văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. Với góc độ quản lý nhà nước
trong lĩnh vực thuế. Tôi nhận thấy phương án 01 đáp ứng được cơ bản các
mục tiêu giải quyết tình huống cần đạt được, phương án này có tính khả thi
cao phù hợp với thực tiễn quản lý thu thuế ở địa bàn xã, được Đảng uỷ và Uỷ
ban nhân dân xã đồng tình ủng hộ; hướng xử lý của phương án có lý, có tình.
Đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích nhà nước và lợi ích cá nhân.
Trên đây là tình huống cho tiểu luận tôt nghiệp lớp bồi dưỡng kiến
thức tiêu chuẩn ngạch chuyên do trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội
tổ chức. Trong quá trình viết do nhận thức chưa được sâu sắc, toàn diện, chắc
chắn còn sơ xuất.
Rất mong được sự giúp đỡ của các Thầy giáo, Cô giáo Trường Đào tạo
cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội
Tôi xin chân thành cảm ơn.
NGƯỜI VIẾT ĐỀ TÀI

19


Nguyễn Thanh Ngần

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Luật quản lý thuế năm 2006.
- Thông tư 80/2012/TT -BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký
thuế.
- Nghị định 85/2007/NĐ -CP hướng dẫn Luật quản lý thuế.
- Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi nghị định 85/2007/NĐ -CP
hướng dẫn Luật quản lý thuế.
- Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN được Quốc hội khoá IX thông qua
tại kỳ họp thứ 11 ngày 10/05/1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Quyết định số 1201/TCT/TCCB ngày 26/7/2004 của Tổng cục
Trưởng Tổng cục Thuế v/v ban hành quy trình quản lý, thu thuế hộ kinh
doanh cá thể.
- Công văn số 4815/TCT/NQD ngày 11/11/2004 của Tổng cục Thuế
v/v quản lý thu thuế hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân.
- Công văn số 675/CT-TH ngày 16/05/2006 của Cục thuế TP Hà Nội
v/v ban hành tỷ lệ giá trị gia tăng và thu nhập chịu thuế.
- Quyết định số 1164/QĐ-UB ngày 16/03/2006 của Uỷ ban nhân dân
huyện Thanh Oai v/v ban hành quy định quản lý, thu thuế hoạt động xây
dựng nhà ở khu dân cư.
- Tờ khai thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp,
tờ khai xây dựng nhà ở, biên bản làm việc.

20


Contents

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………..1
II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG.........................................................................................................................3
1.1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống...................................................................................................3
1.2. Diễn biến tình huống........................................................................................................................3
2.2. Cơ sở lý luận.....................................................................................................................................6
2.3. Phân tích diễn biến, nguyên nhân, hậu quả của tình huống..........................................................7
III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG................................................................................................................................9
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống................................................................................................................9
3.2. Đề xuất phương án xử lý tình huống.............................................................................................10
3.3. So sánh giữa các phương án, lựa chọn phương án......................................................................10
3.4. Lựa chọn phương án tối ưu...........................................................................................................12
IV. KIẾN NGHỊ.............................................................................................................................................18
V. KẾT LUẬN...............................................................................................................................................18
Contents MỤC LỤC....................................................................................................................................21

21


22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×