Tải bản đầy đủ

TL Giải pháp phát triền trồng đậu tương Vụ Đông

Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25
Lời nói đầu
Thanh Oai là một huyện đồng bằng nằm ở phía Nam tỉnh
Hà Tây, sát với thành phố Hà Đông và gần thủ đô Hà Nội, có
quốc lộ 21B chạy qua rất thuận lợi cho việc giao thông, buôn bán.
Với tổng diện tích đất tự nhiên là 12.381 ha trong đó đất
sản xuất nông nghiệp là 8.354 ha và đợc chia thành 2 vùng rõ rệt
đó là vùng ven Nhuệ, ven Đáy. Vùng ven Đáy với điều kiện là vùng
đất cát pha và đất thịt nhẹ rất thích hợp cho việc trồng các loại
cây rau màu, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Vùng ven Nhuệ với nhiều diện tích trũng nên có khả năng kết hợp
giữa trồng lúa và nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là phát triển các
mô hình trang trại lúa - cá - vịt...
Khai thác tiềm năng lợi thế của huyện (giáp thành phố Hà
Đông và thủ đô Hà Nội) để sản xuất hàng hóa chất lợng cao
phục vụ cho trong và ngoài huyện. Trong những năm gần đây
Thanh Oai không ngừng đa các giống cây trồng, vật nuôi mới có
năng suất, chất lợng cao vào sản xuất nh: giống bò LaiSind, bò
sữa, giống cam canh, bởi diễn, giống lúa N46, Hơng cốm ... Một

trong những yếu tố quan trọng làm ổn định năng suất, chất lợng góp phần nâng cao hiệu quả thu nhập của sản xuất nông
nghiệp đó là công tác quản lý và sử dụng giống cây trồng, vật
nuôi. Có giống tốt, đúng chủng loại, năng suất và chất lợng sản
phẩm sẽ cao, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành và tất nhiên
khả năng cạnh tranh sẽ cao nh vậy hiệu quả kinh tế cao.

-1-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Ngợc lại giống kém chất lợng, không đúng chủng loại sẽ giảm
năng suất, kém chất lợng dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, thậm
chí thất thu.
Để chỉ rõ vai trò của công tác giống trong định hớng chiến
lợc phát triển giống cây trồng, vật nuôi thời kỳ 2000 - 2005, Thủ
tớng Chính phủ đã có Quyết định số: 225/1999/QĐ - TTg, ngày
10/12/1999 về việc phê duyệt chơng trình giống cây trồng,
giống vật nuôi; Thông t liên tịch số: 101/2001/TTLT- BTCBNN&PTNT, ngày 10/12/2001 của Liên tịch Bộ tài chính- Bộ
NN&PTNT hớng dẫn chế độ kinh phí, ngân sách chi cho chơng
trình giống cấy trồng vật nuôi ...
Với tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng giống
tôi xin chọn đề tài"cây đậu tơng đông".
Phần I
Mô tả tình huống
Năm 2003 tỉnh Hà Tây đã phấn đấu đạt chỉ tiêu 1 triệu
tấn lơng thực quy thóc, theo tinh thần nghị quyết Đại hội tỉnh
đảng bộ. Để phấn

đấu xây dựng mô hình cánh đồng 50

triệu/ha, Tỉnh phát động phong trào trồng cây vụ đông trên
đất 2 lúa, chủ lực là cây đậu tơng đông, với các giống ngắn
ngày nh ĐT 99, ĐT 93, ĐT84...
Cây đậu tơng là loại cây nhiệt đới, ngắn ngày, dễ trồng,
có khả năng trồng với diện tích lớn, dễ tiêu thụ đem lại hiệu quả
kinh tế cao và đặc biệt là có khả năng cải tạo đất từ các nốt
sần ở rễ có khả năng tự tổng hợp đạm...-2-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Căn cứ vào vào điều kiện cụ thể UBND Tỉnh có Công văn
số: 235/UB, ngày 20/8/2003 gửi các Sở, UBND các huyện, thị xã
giao nhiệm vụ cụ thể nh sau:
- Sở NN&PTNT lập kế hoạch, diện tích và cơ cấu, thời vụ
để giao cho từng huyện, thị xã.
- Sở Tài chính xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đầu t tài chính
cho các huyện.
- UBND các huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo sản xuất
vụ đông và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã.
- Ngày 25/8 Sở NN&PTNT có Kế hoạch số: 105/ KHNN&PTNT gửi Công ty giống cây trồng Tỉnh, Công ty khai thác
công trình thuỷ lợi, Phòng NN&PTNT, Trạm khuyến nông các
huyện, thị xã về kế hoạch, diện tích và nhiệm vụ của các đơn
vị chức năng. Cụ thể:
+ Giao Công ty khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ tới tiêu.
+ Công ty giống cây trồng tỉnh lo cung cấp giống.
Phòng NN&PTNT, Trạm khuyến nông các huyện, thị xã tập
huấn kỹ thuật, viết quy trình và hớng dẫn sản xuất.
Huyện Thanh Oai đợc giao kế hoạch 4.000 ha cây đậu tơng đông, bằng 50% kế hoạch diện tích đất 2 lúa. Để thực
hiện tốt kế hoạch đợc giao, huyện Thanh Oai tiến hành triển
khai một số việc sau đây:
- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông của huyện theo
Quyết định số: 170 /QĐ - UB, ngày 28/8/2003 của UBND huyện,
đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối nông nghiệp
làm Trởng ban chỉ đạo. Đồng chí Trởng phòng NN&PTNT làm phó

-3-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

ban thờng trực. Đồng chí Trạm trởng trạm khuyến nông, Trởng
phòng tài chính- kế hoạch làm phó ban.
Các uỷ viên là: Trạm trởng trạm bảo vệ thực vật, Trởng đài
truyền thanh huyện.
Ban chỉ đạo của huyện đã có Công văn số: 171/CV-BCĐ
ngày 30/8/2003 gửi UBND và HTX NN các xã, thị trấn yêu cầu tập
trung chỉ đạo sản xuất vụ đông theo kế hoạch đã đợc hớng dẫn.
Trong những năm gần đây Thanh Oai đã đa cây đậu tơng đông trở thành cây chủ lực trong sản xuất vụ đông, đặc
biệt năm 2006 diện tích đậu tơng của huyện đã tăng 1,4 lần so
cùng kỳ năm 2005.
Các xã trồng nhiều đậu tơng là: Hồng Dơng 276 ha, Xuân
Dơng 181 ha, Dân Hoà 164,4 ha; Liên Châu 123,3 ha; Cao Dơng 95 ha ... Đặc biệt các xã: Bích Hoà, Bình Minh, Thanh Thuỳ,
Thanh Văn, Kim Th, Phơng Trung đã tập trung chỉ đạo đa diện
tích đậu tơng vào trồng thành vùng có hiệu quả làm tiền đề
cho việc mở rộng diện tích những năm sau.
Có đợc kết quả trên là do có sự quan tâm giúp đỡ của Sở
NN&PTNT Tỉnh Hà Tây, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban
TVHU, sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện và các ngành chức
năng. Sự cố gắng tuyên truyền vận động, chỉ đạo của các xã,
thị trấn - HTXNN.
Thực hiện chỉ thị số: 11 CT/HU, ngày 19/4/2006 của Ban
TVHU và kế hoạch số: 40 KH/UB ngày, 24/4/2006 của UBND
huyện về kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông.

-4-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

- UBND huyện thành lập BCĐ sản xuất vụ mùa - vụ đông năm
2006 do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trởng ban và ra
Quyết định giao chỉ tiêu diện tích từng loại cây trồng vụ đông
cho các xã, thị trấn với tổng diện tích 4.000 ha, trong đó đậu tơng 1.400 ha, ngô 150 ha, khoai lang 530 ha, khoai tây 480 ha,
rau các loại 1.440 ha, phấn đấu giá trị sản xuất vụ đông đạt trên
45 tỷ đồng.
- Từ ngày 22-24/8/2006 UBND huyện, BCĐ sản xuất vụ đông
của huyện tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất vụ
đông ở các xã, thị trấn. Nhiều cơ sở đã xây dựng cơ chế hỗ trợ
cho sản xuất vụ đông nh:

Tới tiêu, BVTV, đầu t kinh phí hỗ trợ trồng đậu tơng. Tiêu biểu
cho công tác tập trung chỉ đạo là các xã: Thanh Cao, Kim An, Cao
Dơng, Xuân Dơng, Hồng Dơng, Dân Hoà và Liên Châu v.v.
- Để động viên các cơ sở, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch
sản xuất vụ đông huyện giao, UBND huyện có cơ chế hỗ trợ
trồng đậu tơng với mức 4.000 đ/sào đối với những xã, thị trấn
trồng đạt 50-70 % chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, hỗ trợ mức
5.000 đ/sào với các xã, thị trấn có diện tích trồng đạt trên 70%
chỉ tiêu kế hoạch huyện giao và hỗ trợ 150Kg thuốc RatK2%D
để các xã diệt chuột, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 200 triệu
đồng.
UBND huyện đã thành lập tổ công tác giúp các xã, thị trấn
chỉ đạo triển khai sản xuất vụ đông. Đồng thời quan tâm động
viên khen thởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong
việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông.

-5-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Đối với các chân ruộng đã gặt lúa mùa, các HTX chỉ đạo
khẩn trơng gieo hạt. Các hộ trồng với diện tích ít, cán bộ kỹ
thuật đã hớng dẫn bà con tra hạt đậu tơng vào gốc rạ theo phơng pháp không cần làm đất để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao
hơn. Với các hộ gia đình trồng với diện tích lớn đã chủ động
mua hoặc thuê máy gieo hạt đậu tơng với công dụng vừa gieo
hạt, vừa cắt rạ, vừa dập hạt tạo cho hạt tiếp xúc với đất để gieo
cho kịp thời vụ và đạt năng suất cao.
Trong không khí sôi nổi và khẩn trơng nh vậy thì tại buổi
giao ban chiều ngày 15/9 giữa Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông
của huyện và các đồng chí trong Ban chủ nhiệm và kỹ thuật trởng các HTX NN, đồng chí kỹ thuật trởng xã X đã phản ánh nh
sau: " tỷ lệ nảy mầm

của hạt đậu giống không đảm bảo yêu cầu, ngâm ủ trong điều
kiện tiêu chuẩn cũng chỉ đạt dới 60% ". Trong khi đó yêu cầu về
độ nảy mầm của hạt đậu theo tiêu chuẩn làm giống phải đạt
trên 82%. Thì ra ngay ngày 10/9 khi nhận đậu về Ban chủ
nhiệm HTXNN đã cử đồng chí kỹ thuật trởng lấy mẫu ngâm ủ
để thử tỷ lệ nảy mầm của giống ( tất nhiên trong điều kiện
nhiệt độ thích hợp đủ ẩm, thời gian ngâm ủ và số mẫu đủ để
đánh giá). Cả hội trờng xì xào bàn tán, đồng chí Trởng ban chỉ
đạo ghi nhận ý kiến trên và lập tức cử cán bộ kỹ thuật xuống xác
minh lại nguồn tin.
Kết quả xác minh khẳng định tất cả các lô đậu giống tỷ
lệ nảy mầm đều dới 60%.
Phần II

-6-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25
Mục tiêu xử lý tình huống

Vấn đề đặt ra là phải giải quyết kịp thời đó là:
1- Dừng ngay việc sử dụng lô giống trên vào sản xuất vụ
đông.
2 - Tiếp tục sản xuất vụ đông hoàn thành kế hoạch trong
khung thời vụ tốt nhất.
3 - Không gây tổn thất cho đơn vị cung ứng giống cũng
nh bà con nông dân.
4 - Làm rõ trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân, tăng
cờng pháp chế trong lĩnh vực giống.
5 - ổn định lòng dân, không để mất phong trào, củng cố
lòng tin của nhân dân với các cấp lãnh đạo.

Phần III
Nguyên nhân và hậu quả của tình huống
1. Nguyên nhân:
a - Khách quan:
- Do ảnh hởng của thời tiết khi thu hoạch đậu tơng vụ hè
thu đã không phơi đợc triệt để tới độ khô cho phép.
- Do áp lực về thời vụ, trong một khoảng thời gian ngắn,
Công ty giống phải đảm bảo cung cấp một khối lợng lớn về giống.
Do vậy khó tránh khỏi những sai sót về kỹ thuật.
- Lần đầu tiên cây đậu tơng đa vào trồng vụ đông ở
huyện với diện rộng, công tác chỉ đạo điều hành còn nhiều bỡ
ngỡ.

-7-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

b - Chủ quan:

- Về phía Công ty đã không giám sát chặt chẽ chất lợng đầu
vào. Cán bộ Công ty thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ẩu, chạy
theo lợi nhuận.
- Về phía cơ quan quản lý nhà nớc cấp huyện cụ thể là
Trạm Khuyến nông và Phòng NN&PTNT đã chủ quan trong khâu
quản lý chất lợng giống. Về nguyên tắc phòng chức năng phải có
trách nhiệm kiểm tra hạt giống, thử độ nảy mầm trớc khi Công ty
giao xuống các xã, thị trấn.
Tình huống trên còn có nguyên nhân nữa là tính kế hoạch
trong sản xuất cha cao. Giả sử kế hoạch đậu tơng đông đợc
đặt ra từ tháng 4 hoặc tháng 5 bằng văn bản thì rõ ràng đơn
vị cung ứng giống có thời gian để chuẩn bị. Có thể chuyển
đậu tơng xuân về lu kho hoặc chuyển từ địa bàn xã về sớm
hơn, thậm chí nếu có kế hoách sớm hơn, bà con nông dân có
thể chủ động giống cho gia đình mình hoặc tập thể HTXNN
chủ động lo cho địa phơng mình tốt hơn.

2. Hậu quả :
Tại buổi làm việc giữa Ban chỉ đạo sản xuất vụ đông của
huyện với Công ty giống cây trồng sơ bộ đánh giá mức độ thiệt
hại nh sau:
- Diện tích đậu đã gieo( với hạt giống không đạt yêu cầu )
bằng 20 % diện tích, bằng 800ha. Định mức 60 kg/ha, giá đậu
giống 8.000 đồng/ kg. Lợng giống mất đi quy thành tiền bằng
384.000.000 đồng
- Công thu gom và vận chuyển lợng đậu còn lại về Công ty,
số lợng 3.200 ha x 60 kg/ha bằng 192.000 kg, thu gom và vận
chuyển bằng 20.000 đồng/tấn, thành tiền 3.840.000 đồng.

-8-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

- Công gieo hạt của 20% diện tích định mức 100.000/ha x
800 ha bằng 80.000 .000 đồng.
Tổng thiệt hại về vật chất 502.400.000 đồng.
- Tất cả các thiệt hại về vật chất nói trên đều có thể khắc
phục, nhng điều quan trọng là thiệt hại về uy tín của các cơ
quan nhà nớc và cán bộ đối với nhân dân, làm ảnh hởng lớn tới
phong trào không những của năm nay mà cả các năm sau, gây
d luận không tốt trong quần chúng nhân dân.
Phần IV
Phơng án giải quyết tình huống
Nh mục tiêu đã nêu trên, các phơng án đợc đặt ra để xử lý
tình huốn nh sau:
Phơng án 1:
Thanh lý hợp đồng đã ký với Công ty giống, có nghĩa là
Công ty giống ngừng cung ứng giống đậu cho huyện trong vụ
đông này. Làm nh vậy có thể phần nào làm yên dân song là
một giải pháp mạo hiểm

bởi vì để có lợng giống lớn nh vậy thì đơn vị không chức năng
tự lo là vấn đề nặng nề.
Phơng án 2:
Ký một hợp đồng kinh tế khác với Công ty giống để cung
ứng lợng giống theo nhu cầu hiện tại về đậu tơng, thêm giống
khoai tây và các loại hạt rau.
Phơng án này giữ đợc nguyên tắc chuyên môn đó là cơ
quan nào thì sẽ làm chức năng đó.
-9-


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Phơng án 3:

Các xã, thị trấn sẽ chủ động nguồn giống cho địa phơng
mình, phần nào không lo đợc Công ty giống sẽ đảm nhiệm. Phơng án này sẽ năng động hơn, phát huy đợc sức dân trong tình
hình thời vụ gấp rút.
Ban chỉ đạo quyết định lựa chọn phơng án 3 là phơng án
có tính khả thi cao, vừa đảm bảo vai trò lợi ích cho Công ty
giống, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất.
Phần V
Kế hoạch tổ chức thực hiện
phơng án đã lựa chọn
1. Mục đích - yêu cầu:
a - Mục đích:
Chỉ đạo thống nhất trong toàn huyện về việc tiếp tục sản
xuất vụ đông hoàn thành kế hoạch.

b - Yêu cầu:
- Đảm bảo tất cả các diện tích đợc trồng trong thời vụ cho
phép.
- Cơ cấu các loại cây trồng ( đậu, khoai tây, khoai lang,
rau các loại ...) phải hợp lý, phù hợp với điều kiện của từng vùng cho
hiệu quả kinh tế cao.
2. Nội dung:
a - Phân công trách nhiệm:
- 10 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Ban chỉ đạo có Quyết định số 05/ QĐ-BCĐ về việc phân
công trách nhiệm cụ thể nh sau:
- Giao Phòng NN&PTNT tổng hợp số liệu cụ thể về nhu cầu
giống các loại của các HTXNN để có kế hoạch cụ thể, chủ động
giống cho vụ đông.
- Trạm khuyến nông tổ chức tập huấn, phát tài liệu khuyến
cáo bà con nông dân thực hiện các kỹ năng gieo trồng tiến bộ
để đảm bảo kịp thời vụ.
- Công ty khai thác các công trình thuỷ lợi xây dựng phơng
án tới tiêu cụ thể.
- Đồng chí Trởng phòng NN&PTNT trực tiếp giải quyết hậu
quả của các lô giống không đảm bảo chất lợng.
- Phòng tài chính cân đối để tạm ứng tiền cho các cơ sở
chủ động mua một số lợng giống và giám sát việc sử dụng kinh
phí của các cơ sở.
- Các HTXNN chi 50% kinh phí cho việc thu gom và vận
chuyển lợng giống thu hồi về Công ty.

b - Hệ thống các văn bản chỉ đạo:
- Chỉ thị số: 11CT/HU, ngày 19/4/2006 của Ban TVHU về
tăng cờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông
và kế hoạch số: 40 KH/UB ngày, 24/4/2006 của UBND huyện về
kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông.
- Quyết định số 05/QĐ-BCĐ về việc phân công trách
nhiệm.

- 11 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

- Thông báo số 70/TB-NN của Phòng NN&PTNT về tình trạng
lô giống nhận ngày 10/9 và dừng ngay việc sử dụng lô giống trên,
thu gom về kho HTX, giữ nguyên nhãn mác, bao bì để xử lý.
- Thông báo số 20 /TB - KN của Trạm khuyến nông về việc
khuyến cáo sử dụng các giống đậu tơng ngắn ngày, giống khoai
tây Trung Quốc và các loại rau chất lợng cao, địa chỉ cung ứng
tin cậy, giá cả và phơng thức thanh toán.
- Thông báo của Công ty khai thác công trình thuỷ lợi về kế
hoạch tới nớc cho cây vụ đông.
c - Công tác kiểm tra, giám sát:
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo sản xuất vụ động của
huyện :
Giao ban tổ công tác vào các buổi chiều ngày chẵn trong
tuần, các thành viên trong tổ công tác về giao ban và báo cáo với
Ban chỉ đạo bằng văn bản về tiến độ thực hiện kế hoạch sản
xuất vụ đông ở các cơ sở, các vấn đề phát sinh đợc Ban chỉ
đạo cập nhật và có biện pháp giải quyết kịp thời.
d - Công tác tổng kết và báo cáo:
Chiến dịch sản xuất vụ đông của huyện Thanh Oai đợc
hoàn thành vào ngày 25/9. Hội nghị sơ kết chiều ngày 30/9
đánh giá nh sau:
Toàn huyện trồng 3.402ha đạt 85% kế hoạch là năm đạt
diện tích vụ đông cao nhất từ trớc đến nay. Trong đó:

+ Đậu tơng: Thực hiện 1.270 ha/1.400ha đạt 90% kế
hoạch.
+ Ngô: Thực hiện 110ha/150ha đạt 74% kế hoạch.

- 12 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

+ Khoai lang: Thực hiện 504ha/530ha đạt 95% kế

hoạch.
+ Khoai tây: Thực hiện 340/480ha đạt 72% kế hoạch.
+ Rau các loại: Thực hiện 1.178ha/1.440ha đạt 84% kế
hoạch.
Mặc dù xảy ra tình huống bất lợi ngay trong những ngày
đầu chiến dịch song với sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân
trong huyện, công tác sản xuất vụ đông đã hoàn thành kế hoạch
trong thời vụ tốt nhất.
Mặc dù cơ cấu cây trồng có bị thay đổi so với kế hoạch
song cây đậu tơng vẫn đạt 90 % kế hoạch.
Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chăm sóc và bảo vệ cây
trồng để đạt đợc năng suất cao nhất .
Hội nghị biểu dơng khen thởng các đơn vị và cá nhân đã
có thành tích xuất sắc trong việc khắc phục khó khăn ban đầu,
hoàn thành tốt công việc đợc giao.
Nghiêm khắc kiểm điểm các đơn vị và cá nhân thiếu
tinh thần trách nhiệm, gây thiệt hại về vật chất làm ảnh hởng
đến phong trào chung. Gửi công văn tới cơ quan chủ quản để có
biện pháp xử lý.
Phần VI
Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận
Trong tình hình nớc ta hiện nay, công tác quản lý nhà nớc
luôn là nhiệm vụ trọng tâm và liên tục ở tất cả các lĩnh vực đời
sống xã hội. Pháp luật có đợc thực thi, pháp chế có nghiêm minh,
một mặt là nâng cao nhận thức của công dân, mặt khác đề
cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nớc.

- 13 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là công tác
quản lý và sử dụng giống đứng trớc những thách thức của cơ chế
thị trờng, sản phẩm nông nghiệp là hàng hoá có đủ sức cạnh
tranh hay không, vấn đề giống cây trồng, vật nuôi đóng vai trò
quyết định. Nhà nớc đã ban hành Pháp lệnh về giống cây trồng
vật nuôi, các cơ quan quản lý nhà nớc và nhiều địa phơng đã
thực hiện tốt song ở nơi này, nơi khác, có lúc còn thực hiện cha
tốt. Do nhận thức về công tác giống cha đầy đủ và đúng mức
do chạy theo lợi nhuận trớc mắt mà làm hại đến nông dân trực
tiếp sản xuất ở mỗi khâu sản xuất ra giống (chọn lọc, lai tạo),
dịch vụ cung ứng giống mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều thực
hiện tốt Pháp lệnh về giống, có lơng tâm và trách nhiệm với
công việc của mình, chắc chắn sẽ tạo ra đợc loại giống tốt đáp
ứng đợc nhu cầu sản xuất hiện đại, nâng cao thu nhập và cải
thiện đời sống cho bà con nhân dân.
2. Kiến nghị:
Qua tình huống kể trên, để công tác sản xuất và cung ứng
giống trong Tỉnh đợc tốt hơn, tôi xin có những kiến nghị sau:
- Củng cố và hoàn thiện các cơ sở sản xuất giống cây
trồng, vật nuôi trong Tỉnh. Mở rộng quy mô các trại giống lúa Thờng Tín, Tích Giang ... để đáp ứng nhu cầu của nông dân hiện
nay bởi vì

ngời dân lâu nay đã hình thành tập quán mua

giống mà không tự để giống. Các trại giống, vật nuôi cần đợc
đầu t quy mô, tiến tới đạt tiêu chuẩn sản xuất giống gốc nh : trại
giống lợn Phú Lãm, Thanh Hng, trại gia cầm Lơng Mỹ.
- Vận động, tuyên truyền, phổ biến lợi ích và kinh tế của
việc sản xuất đậu tơng hè thu để làm giống cho vụ đông giúp

- 14 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

cho nông dân chủ động về giống và cũng mang lại hiệu quả
kinh tế cao.
- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ giống cần có cơ chế hỗ
trợ ban đầu về cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo chất lợng
giống nh: công nghệ liên hoàn, sấy, sàng lọc, đóng bao nh mô
hình của Tỉnh Thái Bình.
- Các văn bản pháp quy về công tác giống ngành chức năng
cần đợc phổ biến rộng rãi.
- Công tác quản lý và giám sát hoạt động trong lĩnh vực
giống cần tiến hành thờng xuyên, liên tục và chặt chẽ hơn.
Trên đây là bài tiểu luận về lĩnh vực quản lý nhà nớc. Qua
lớp học bồi dỡng kiến thức quản lý Nhà nớc, chơng trình cán sự.
Tôi đã đợc thầy, cô giáo ở trờng Chính trị Tỉnh tận tình giúp
đỡ. Bản thân tôi đã đợc trang bị một số kiến thức về quản lý
nhà nớc. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn, bản thân không
tránh khỏi những thiếu xót về nhận thức. Qua bài viết tiểu luận
này tôi rất mong đợc ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo và sự
giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thanh Oai, ngày 10 tháng 6 năm
2007

Ngời viết tiểu
luận

- 15 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Nguyễn Văn

Khiêm

Tài liệu tham khảo

1. Một số văn bản về quản lý giống cây trồng của nhà xuất
bản nông nghiệp.
2. Quyết định số: 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 của
Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt chơng trình giống cây
trồng, vật nuôi.
3. Thông t 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT hớng dẫn chế độ
quản lý tài chính đối cới kinh phí ngân sách nhà nớc đầu t cho chơng trình giống cây trồng, giống vật nuôi.
4. Hớng dẫn số 386/HD-KNKL ngày 29/3/2002 của Cục
Khuyến nông và Khuyến lâm Hớng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lợng đối với cây trồng.
5. Danh mục tiêu chuẩn giống cây trồng đã ban hành(Tuyển
tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam do Vụ KHCN&CLSP - Bộ
NN&PTNT xuất bản).
6. Quyết định số: 170QĐ/UBND ngày 28/8/2003 củ UBND
huyện về thành lập BCĐ sản xuất vụ đông của huyện.
7. Công văn số: 171/BCĐ ngày 30/8/2003 về việc tập trung
chỉ đạo sản xuất vụ đông theo kế hoạch.
8. Chỉ thị số:11CT/HU, ngày 19/4/2006 của BTV Huyện uỷ
về tăng cờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông.
9. Kế hoạch số 40KH/UBND, ngày 24/4/2006 của UBND
huyện về kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2006.

- 16 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

10. Quyết định 337/2006/QĐ - UBND về thành lập BCĐ sản
xuất vụ mùa, vụ đông, Quyết định745/2006/QĐ - UBND về trng tập
cán bộ đi chỉ đạo trồng cây đậu tơng đông, Quyết định
581/2006/QĐ - UBND về giao một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ
đông năm 2006 - 2007.
11. Báo cáo số: 12BC/UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2007 về
tổng kết sản xuất cây vụ đông năm 2006 - 2007 . ..

Mục lục

Trang
Lời
................................................ .............................

Phần

I:Phần

II:

Mục

tiêu

đầu

1

tả

.......................................... .......................

mở

tình

huống

2
xửtình

huống

............................................... 6

Phần III: Nguyên nhân và hậu quả của tình huống
Phần IV: Phơng án và lựa chọn phơng án

................. 7

để

giải

quyết

........................................ ............................ .

Phần

V:

.........................

Kế

hoạch

tổ

chức

9

- 17 -

thực

hiện

8
phơng

án


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Phần

VII:

Kết

...................................................

luậnkiến

nghị

12.

Tài liệu tham khảo

1. Một số văn bản về quản lý giống cây trồng của nhà
xuất bản nông nghiệp.
2. Quyết định số: 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 của
Thủ tớng Chính phủ về việc phê duyệt chơng trình giống cây
trồng, vật nuôi.
3. Thông t 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT hớng dẫn chế
độ quản lý tài chính đối cới kinh phí ngân sách nhà nớc đầu t
cho chơng trình giống cây trồng, giống vật nuôi.
4. Hớng dẫn số 386/HD-KNKL ngày 29/3/2002 của Cục
Khuyến nông và Khuyến lâm Hớng dẫn công bố tiêu chuẩn chất
lợng đối với cây trồng.
5. Danh mục tiêu chuẩn giống cây trồng đã ban
hành(Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam do Vụ
KHCN&CLSP - Bộ NN&PTNT xuất bản).

- 18 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

6. Quyết định số 53/2006/QĐ-BNN, ngày 26/6/2006 của
Bộ NN&PTNT qui định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử
dụng giống.
6. Quyết định số: 170QĐ/UBND ngày 28/8/2003 củ UBND
huyện về thành lập BCĐ sản xuất vụ đông của huyện.
7. Công văn số: 171/BCĐ ngày 30/8/2003 về việc tập trung
chỉ đạo sản xuất vụ đông theo kế hoạch.
8. Chỉ thị số:11CT/HU, ngày 19/4/2006 của BTV Huyện
uỷ về tăng cờng lãnh đạo, chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông.
9. Kế hoạch số 40KH/UBND, ngày 24/4/2006 của UBND
huyện về kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2006.
10. Quyết định 337/2006/QĐ - UBND về thành lập BCĐ
sản xuất vụ mùa, vụ đông, Quyết định745/2006/QĐ - UBND về
trng tập cán bộ đi chỉ đạo trồng cây đậu tơng đông, Quyết
định 581/2006/QĐ - UBND về giao một số chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất vụ đông năm 2006 - 2007.
11. Báo cáo số: 12BC/UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2007 về
tổng kết sản xuất cây vụ đông năm 2006 - 2007. ..

- 19 -


Tiểu luận Quản lý Nhà nớc

Nguyễn Văn Khiêm - Lớp ql k25

Trờng chính trị hà tây
Lớp chuyên viên khoá 25

Tiểu luận
Đề tài: "Xử lý tình huống chất lợng giống

đậu tơng đông"

Họ và tên ngời thực hiện

:

Nguyễn Văn

Khiêm
Chức vụ

:

Giảng viên hớng dẫn

Chuyên viên
:

Nguyễn

Đình Bình
Trởng khoa Nhà nớc Pháp luật
- 20 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×