Tải bản đầy đủ

Các phím tắt hay được sử dụng trong powerpoint

Các phím tắt hay được sử dụng trong PowerPoint
FacebookMessengerGmailEmailThêm...138

Phím tắt khi soạn thảo trong PowerPoint
Ctrl + A: Chọn toàn bộ Slide hoặc chọn toàn bộ nội dung trong Slide tùy theo vị trí con trỏ chuột hiện tại.
Ctrl + M: Thêm một Slide mới.
Ctrl + B: In đậm đoạn văn bản đã được chọn.
Ctrl + I: In nghiêng đoạn văn bản được chọn.
Ctrl + U: Gạch chân đoạn văn bản được chọn.
Ctrl + "+": Chỉ số dưới (hóa học).
Ctrl + Shift + "+": Chỉ số trên (lũy thừa).
Ctrl + T: Mở hộp thoại định dạng Font.
Ctrl + F: Mở hộp thoại tìm kiếm (Find).
Ctrl + H: Mở hộp thoại thay thế (Replace).
Ctrl + K: Chèn liên kết (Hyperlink).
Ctrl + C: Sao chép đoạn văn bản đã chọn.
Ctrl + V: Dán đoạn văn bản đã chọn.
Ctrl + Z: Khôi phục thao tác trước (Undo).
Ctrl + Shift + > : Tăng Size chữ.
Ctrl + Shift + < : Giảm Size chữ.
F4 hoặc Ctrl + Y: Lặp lại thao tác vừa làm.

F7: Kiểm tra lỗi chính tả.
Ctrl + Backspace: Xóa một từ ở phía trước.
Ctrl + Delete: Xóa một từ ở phía sau.


Phím tắt khi trình chiếu trong PowerPoint
F5: Bắt đầu trình chiếu từ Slide đầu tiên.
Shift + F5: Bắt đầu trình chiếu từ Slide đang chọn.
ESC (hoặc phím ­): Thoát trình chiếu về giao diện soạn thảo.
N (mũi tên sang phải hoặc xuống dưới): Di chuyển tới Slide tiếp theo khi đang trình chiếu.
P (mũi tên sang trái hoặc lên trên): Di chuyển về Slide trước đó khi đang trình chiếu.

Phím tắt khác khi thao tác trong PowerPoint
Ctrl + N: Mở cửa sổ PowerPoint mới.
Ctrl + D: Sao chép Slide đang chọn xuống ngay phía dưới Slide đó (nhân đôi Slide hiện tại).
Ctrl + S: Lưu lại Slide (Save).
Ctrl + P: In Slide (Print).
Page up/down: Di chuyển giữa các Slide.
Shift + F9: Bật/ tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide.

Hiển thị Dạng xem Diễn giả.

Alt+F5 hoặc Alt+S, B

Đi đến số trang chiếu.

số+Enter

Hiển thị một trang chiếu đen trống hoặc trở về bản
trình bày từ trang chiếu đen trống.

B hoặc Dấu chấm

Hiển thị một trang chiếu trắng trống hoặc trở về bản
trình bày từ trang chiếu trắng trống.

W hoặc Dấu phẩy


Dừng hoặc khởi động lại bản trình bày tự động.S

Xóa chú thích trên màn hình.

E

Đi đến trang chiếu tiếp theo nếu trang chiếu tiếp theo
bị ẩn.

H

Thiết đặt thời gian mới trong khi duyệt lại.

T

Thu lại tường thuật và thời gian trang chiếu

R

Khởi động con trỏ laser

Nhấn và giữ nút Chuột Trái trong
giây

Thay đổi con trỏ thành bút.

Ctrl+P

Thay đổi con trỏ thành một mũi tên.

Ctrl+A

Thay đổi con trỏ thành tẩy

Ctrl+E

Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu bằng mực

Ctrl+M

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng ngay lập tức.

Ctrl+H

Ẩn con trỏ và nút dẫn hướng sau 15 giây.

Ctrl+U


Xem hộp thoại Tất cả Trang chiếu

Ctrl+S

Xem thanh tác vụ máy tính

Ctrl+T

Hiển thị menu lối tắt.

Phím Shift+F10

Đi đến siêu kết nối tiếp theo (hoặc điểm truy cập
khác) trên trang chiếu hiện tại. ("Điểm truy cập" bao
gồm: siêu kết nối, bộ kích hoạt hoạt hình, đối tượng
âm thanh và video.)

Tab

Đi đến siêu kết nối cuối cùng hoặc trước đó trên trang
chiếu hiện tại.

Shift+Tab

Thực hiện hành vi "bấm chuột" đối với siêu kết nối đã
chọn. (Truy nhập theo siêu kết nối đã chọn)

Enter khi một siêu kết nối được
chọn

Điều khiển video và phương tiện
khác trong khi trình bày
Những phím tắt này hoạt động với tệp video đã nhập
từ máy tính của bạn hoặc thiết bị khác. Chúng không
hoạt động với các tệp video trực tuyến.


Trong khi trình bày, nếu bạn muốn xem danh sách lối
tắt cho phương tiện, hãy nhấn F1. Sau đó, trong hộp
thoại Trợ giúp về Trình Chiếu, hãy đi đến
tab Phương tiện. Nhấn phím mũi tên trên bàn phím
để di chuyển từ tab này sang tab khác trong hộp
thoại.
Để thực hiện điều này

Nhấn

Ngừng phát lại phương tiện.

Alt+Q

Phát hoặc tạm dừng phương tiện.

Ctrl+Dấu cách

Chuyển đổi giữa phát và tạm dừng.

Alt+P

Đi đến thẻ đánh dấu tiếp theo.

Alt+End

Đi đến thẻ đánh dấu trước đó.

Alt+Home

Tăng âm lượng.

Alt+Mũi tên lên

Giảm âm lượng.

Alt+Mũi tên
xuống

Tắt âm thanh.

Alt+U


Để thực hiện điều này

Nhấn

Tua tiến 3 giây.

Alt+Shift+Page
Down

Tua lùi 3 giây.

Alt+Shift+Page
Up

Tua tiến 0,25 giây, rồi tạm dừng

Alt+Shift+Mũi
tên Phải

Tua lùi 0,25 giây, rồi tạm dừng

Alt+Shift+Mũi
tên Trái

Hiển thị/Ẩn menu âm thanh và phụ đề (cho
các video có nhiều bài âm thanh và/hoặc phụ
đề ở định dạng được hỗ trợ.)

Alt+J

Dẫn hướng trong Dạng xem Diễn
giả trong khi trình bày
Các phím tắt sau được áp dụng trong khi bạn đang
trình bày bản trình bày bằng Dạng xem Diễn giả.
Dạng xem Diễn giả cho phép bạn xem bản trình bày
với ghi chú của diễn giả trên một máy tính (chẳng
hạn như máy tính xách tay), trong khi khán giả thấy


bản trình bày không kèm ghi chú trên một màn hình
khác.
Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển từ một khu vực của dạng xem Diễn giả
(Tiêu đề, công cụ bên dưới trang chiếu và ngăn Ghi
chú) sang khu vực tiếp theo

F6

Di chuyển từ công cụ này sang công cụ khác bên
trong một khu vực duy nhất của dạng xem Diễn giả

Tab

Cuộn xuống một dòng trong ngăn Ghi chú

CTRL+MŨI TÊN
XUỐNG

Cuộn lên một dòng trong ngăn Ghi chú

CTRL+MŨI TÊN
LÊN

Cuộn xuống một trang màn hình trong ngăn Ghi chú

CTRL+PAGE
DOWN

Cuộn lên một trang màn hình trong ngăn Ghi chú

CTRL+PAGE UP

Để in bản trình bày, hãy nhấn Ctrl+P.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×