Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH CÔNG tác năm y tế

PHÒNG GD&ĐT NGŨ HÀNH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2016-2017
- Họ và tên : Phạm Thị Dung
- Chức vụ/Công tác được giao: Nhân viên YTế
- Tổ chuyên môn công tác: Văn Phòng

STT

Nội dung công việc

Người
giao
việc


Thời
gian
hoàn
thành

Ghi
chú

THÁNG 9/2016: Chuẩn bị hồ sơ khám SKĐK cho HS, CBGV-CNV.
Thành lập ban sức khoẻ trường học, mua thuốc thiết yếu cho năm học mới.
Tuyên truyền, GDSK phòng bệnh Tay chân miệng, nhắc nhở học sinh rửa tay xà phòng.
Kiểm tra thực phẩm bếp ăn bán trú.
- Tuyên truyền 5 bước quan trọng để đảm bảo thức ăn an toàn
tới toàn thể giáo viên, CBCNV trong trường.Trong buổi họp
hội đồng.
Tuần
1

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Liên hệ với bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn khám định kì cho

Trong
HT
tuần

học sinh và giáo viên
- Hướng dẫn cách chải răng đúng cách cho học sinh .
- Hướng dẫn thực hành rửa tay sạch tới toàn thể học sinh nhà
trường.
- Tiến hành đo cân nặng, chiều cao đầu năm cho học sinh,
phối hợp với để cùng thực hiện.

Tuần

- Kiểm tra chất lượng nguồn thực phẩm đã cung ứng
- Theo dõi, chăm sóc, sơ cứu cho HS, vào sổ theo dõi hàng

2


ngày.
- Cho học sinh xúc miệng nước muối loãng sáng thứ 6
- Thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.

Trong
HT
tuần


- Vào sổ SK cho HS kết quả khám sức khoẻ định kì, quản lý
hồ sơ.
- Hướng dẫn phòng bệnh cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh học
Tuần

đường, tai nạn trường học.
- Kiểm tra vệ sinh môi trường trong ngoài lớp học

3

Trong
HT
tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Xúc miệng nước muối loãng sáng thứ 6, phòng sâu răng.
- Thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, hướng dẫn vệ sinh
răng miệng cho học sinh.

Tuần

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh bếp ăn bán trú, vệ sinh môi
trường sống, để phòng chống bệnh tật.

4

Trong
HT
tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
THÁNG 10: Chăm sóc SK học sinh, tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, và cung cấp
thông tin những chất dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.
Kiểm tra VSATTP bếp ăn bán trú, vệ sinh trong ngoài lớp học
-Theo dõ việc vệ sinh lớp học tại các lớp và trong ngoài sân
trường
- Kiểm tra tủ thuốc và vệ sinh phòng bệnh ở các lớp
Tuần

- Thực hiện vệ sinh trường học để phòng chống dịch bệnh
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

1

Trong
HT
tuần

trường.
- Truyền thông những dinh dường cần thiết cho trẻ, trẻ béo
phì và trẻ suy dinh dưỡng

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
Tuần - Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
2

trường.
-Chăm sóc răng miệng xúc miệng nước muối loãng phòng sâu

HT

Trong
tuần


răng.
- Kiểm tra việc tổ chức giờ ăn giấc ngủ của trẻ
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuầ trường.
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng.
n
- Thực hiện việc vệ sinh môi trường trong ngoài
3
- Kiểm tra,VSATTP và vệ sinh khu vực nhà bếp

Trong
HT
tuần

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của giáo
viên và khu vực nhà bếp
- Kiểm tra công tác vệ sinh cá nhân trẻ tại các lớp
- Thực hiện việc vệ sinh sân trường và ngoài cổng trường
Tuần - Kiểm tra thao tác rửa tay ở các lớp
4

- Kiểm tra VSATTP khâu sơ chế chế biến thực phẩm

Trong
HT
tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
THÁNG 11: Tăng cường GDSK phòng chống bệnh tật cho học sinh trong trường.
Kiểm tra tủ thuốc tại các lớp.
- Hưởng ứng ngày toàn dân dùng muối i ốt và cách sử dụng
và bảo quản muối i ốt.
- Kiểm tra đột xuất khâu tiếp phẩm
Tuần - Tuyên truyền phòng bệnh đau mắt đỏ
- Kiểm tra tủ thuốc tại các lớp
1
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường.
- Chăm sóc răng miệng thường xuyên xúc miệng nước muối
loãng.
Tuần - Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể, quần áo cho trẻ
tới phụ huynh.

HT

Trong


- Nộp báo cáo Y Tế học đường
- Kiểm tra công tác vệ sinh nhóm lớp
2

- Thực hiện việc vệ sinh môi trường trong ngoài lớp học

tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Giáo dục sức khoẻ cho học sinh.
Tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

3

Trong
HT
tuần

- Thực hiện vệ sinh tại các lớp.
- Cho học sinh xúc miệng nước muối.
- Giáo dục sức khoẻ hs.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Tuần

trường.
- Tuyên truyền cho phụ huynh biet cách phòng bệnh viêm

4

Trong
HT
tuần

đường hô hấp cấp và thực phẩm chống cảm cúm cho tẻ khi
giao mùa.

- Cho HS xúc miệng nước muối.
THÁNG 12: Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh.
Kiểm tra thực phẩm bếp ăn bán trú.
- Hướng dẫn học sinh mặc ấm, thường xuyên xúc miệng
nước muối.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuần trường.
1

- Kiểm tra việc đột xất bán trú, VSATTP NĐLTT

Trong
HT
tuần

- Tuyên truyền về bênh HIV/AIDS, ma tuý, thực hiện trường
học không thuốc lá.(1/12/2015).
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
Tuần - Tuyên truyền phòng bệnh
2

- Cho học sinh xúc miệng nước muối loãng.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

HT

Trong
tuần


- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Tuyên truyền phòng bệnh
Tuần
3

- Cho học sinh xúc miệng nước muối loãng.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Kiểm tra toàn diện về khâu vệ sinh môi trường và ATTP tại
các lớp và nhà bếp

Tuần - Chăm sóc răng miệng cho học sinh.
4

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
THÁNG 01/2017 : Chăm sóc sức khoẻ. Hướng dẫn thực hành rửa tay sạch.
Kiểm tra thực phẩm bếp ăn bán trú.
- Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho trẻ và phụ huynh
- Kiểm tra khâu vệ sinh nhà bếp khâu tiếp phẩm và thực đơn
Tuần
1

- Chăm sóc răng miệng thường xuyên xúc miệng nước muối
loãng.

Trong
HT
tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng, Giữ gìn vệ sinh

Tuần
2

cá nhân.
- Thực hiện vệ sinh trường học, vệ sinh bếpăn bán trú, phòng

Trong
HT
tuần

ăn bán trú, thường xuyên giặt giũ chăn, vỏ gối cho học sinh.
Đảm bảo phòng ăn bán trú luôn luôn sạch sẽ thoáng mát, ấm
về mùa đông,mát về mùa hè.

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
Tuần - Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
3

trường.

HT

Trong


- Tuyên truyền phòng bệnh tay chân miệng, Giữ gìn vệ sinh
cá nhân.
- Thực hiện vệ sinh trường học, vệ sinh bếpăn bán trú, phòng
ăn bán trú, thường xuyên giặt giũ chăn, vỏ gối cho học sinh.

tuần

Đảm bảo phòng ăn bán trú luôn luôn sạch sẽ thoáng mát, ấm
về mùa đông,mát về mùa hè.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Kiểm tra thống kê thuốc học ki I, báo cáo kịp thời sơ kết quả
đạt được.
Tuần - Cho học sinh xúc miệng nước muối.
- Thực hiện vệ sinh bán trú kiểm tra bếp ăn đảm bảo cho học

Trong
HT
tuần

4

sinh ăn đủ lượng, đủ chất dinh dưỡng.Duy trì thực hiện lưu
mẫu thức ăn bán trú
THÁNG 02: Chăm sóc sức khỏe học sinh toàn trường.
Hướng dẫn vệ sinh ăn uống hợp lý chế độ dinh duỡng, an toàn tai nạn trong dịp nghỉ tết.
Không để những trường hợp đáng tiéc sẩy ra.
Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường.
Kiểm tra đột xuất giờ ăn giấc ngủ của trẻ
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
Tuần - Cho học sinh xúc miệng nước muối.
1

- Cho học sinh học về giáo dục sức khoẻ, nâng cao ý thức

Trong
HT
tuần

phòng bệnh, đề phòng dịch lây lan.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuần
2

trường.
- Chăm sóc răng miệng, cho học sinh xúc miệngnước muối

HT
tuần

loãng.

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
Tuần - Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao(24/3/2017), thực
3

Trong

hiện trường học không thuốc lá.

HT

Trong


- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh, an toàn thực
phẩm; tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường năm 2017 và
ngày môi trường thế giới ( 5/6/2017).
- Hướng dẫn phòng bệnh mùa hè: bệnh tiêu chảy cấp, bệnh
tay chân miệng…

tuần

- Thực hiện vệ sinh trường học, Vệ sinh bếp ăn, tổng vệ sinh
phòng ăn bán trú.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao(24/3/2017), thực
hiện trường học không thuốc lá.
- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh, an toàn thực
phẩm; tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường năm 2017và ngày
môi trường thế giới ( 5/6/2017).
Tuần - Hướng dẫn phòng bệnh mùa hè: bệnh tiêu chảy cấp, bệnh
4

tay chân miệng…

Trong
HT
tuần

- Thực hiện vệ sinh trường học, Vệ sinh bếp ăn, tổng vệ sinh
phòng ăn bán trú.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
THÁNG 3: Chăm sóc sức khỏe học sinh toàn trường.
Hướng dẫn vệ sinh ăn uống hợp lý chế độ dinh duỡng, an toàn tai nạn trong dịp nghỉ tết.
Không để những trường hợp đáng tiéc sẩy ra.
Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường.
Kiểm tra VSATTT tại bếp ăn bán trú.
Tuần - Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
1

trường.
- Cho học sinh xúc miệng nước muối.
- Cho học sinh học về giáo dục sức khoẻ, nâng cao ý thức

HT

Trong
tuần


phòng bệnh, đề phòng dịch lây lan.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Kiểm tra quy trình rửa tay ở các lớp
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuần trường.
2

- Chăm sóc răng miệng, cho học sinh xúc miệngnước muối

Trong
HT
tuần

loãng.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao(24/3/2017), thực
hiện trường học không thuốc lá.
- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh, an toàn thực
phẩm; tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường năm 2017 và
Tuần ngày môi trường thế giới ( 5/6/2017).
3

- Hướng dẫn phòng bệnh mùa hè: bệnh tiêu chảy cấp, bệnh

Trong
HT
tuần

tay chân miệng…
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
Tuần - Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao(24/3/2017), thực
4

hiện trường học không thuốc lá.
- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh, an toàn thực
phẩm; tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường năm 2017 và
ngày môi trường thế giới ( 5/6/2017).
- kiểm tra đột xuất bếp ăn về VSATTP tại nhà bếp
- Tổ chức tuyên truyền sức khẻo học sinh và phụ huynh
- Hướng dẫn phòng bệnh mùa hè: bệnh tiêu chảy cấp, bệnh
tay chân miệng…
- Thực hiện vệ sinh trường học, Vệ sinh bếp ăn, tổng vệ sinh
phòng ăn bán trú.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

HT

Trong
tuần


- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
THÁNG 4: Giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh mùa hè.
- Hưởng ứng tháng hành động VSATTP
- Kiểm tra tiêu trí trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Kiểm tra tiêu trí trường học an toàn phòng chống tai nạn
thương tích trong nhà trường.
- Hướng dẫn HS cách ăn uống hợp vệ sinh, không ăn quà vặt,
ăn chín uống sôi, rửa tay xà phòng.
Tuần - Tuyên truyền một số bệnh thường gặp: Sốt xuất huyết, tiêu
1

chảy cấp, tay chân miệng…

Trong
HT
tuần

- Cho học sinh xúc miệng nước muôi loãng
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú
- Cho học sinh xúc miệng nước muối loãng.
Tuần - Tuyên truyền GDSK.
2

Trong
HT

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các lớp

tuần

- Cho học sinh xúc miệng.
Tuần - Tuyên truyền GDSK.
3

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Kiểm tra đột xuất giờ ăn của trẻ tại các lớp
- Cho học sinh xúc miệng.
Tuần
4

- Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh.
- Kiểm tra vệ sinh trường học.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
THÁNG 5: - Tổng kết sổ sức khoẻ HS.

Trong
HT
tuần


- Kiểm tra thuốc.
- Kiểm tra tổng kết bán trú.
- Đo chiều cao, cân nặng cuối năm cho HS toàn trường.
Tuần
1

- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Kiểm tra thuốc, hạn dùng của thuốc, số thuốc còn, vào sổ
tổng hợp.

Tuần
2

- Cho học sinh xúc miệng nước muối loãng.
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường
- Nộp báo cáo tổng kết cuối năm học 10/5/2017.
- Duy trì thực hiện lưu mẫu thức ăn bán trú.
- Cho hs xúc miệng nước muối loãng.
- GDSK, tổng vệ sinh trường học, bếp ăn, phòng ăn.Chăn, vỏ

Tuần
3

gối….
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại

Trong
HT
tuần

trường
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.
- Cho hs xúc miệng nước muối loãng.
- GDSK, tổng vệ sinh trường học, bếp ăn, phòng ăn.Chăn, vỏ

Tuần
4

gối….
- Hoàn thành hồ sơ, y tế, báo cáo tổng kết học kì II.

Trong
HT
tuần

- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
trường.

- Tổng kết báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016– 2017.
THÁNG 6 : Duy trì việc vẹ sịnh phòng bệnh
Tuần - Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
- Cho học sinh súc miệng bằng nước muối loãng
1
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường

HT

Trong
tuần


- Tuyên truyền kịp thời cho phụ huynh biết và phòng tránh
bệnh mùa hè
- Hướng dẫn HS cách ăn uống hợp vệ sinh, không ăn quà vặt,
ăn chín uống sôi, rửa tay xà phòng.
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuần trường.
2

- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.

Trong
HT
tuần

- Hướng dẫn phòng bệnh mùa hè: bệnh tiêu chảy cấp, bệnh
tay chân miệng…
- Cho học sinh học về giáo dục sức khoẻ, nâng cao ý thức
phòng bệnh, đề phòng dịch lây lan.
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Theo dõi sơ cứu kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại
Tuần trường.
3

- Thực hiện vệ sinh trường học, vệ sinh bếpăn bán trú, phòng

Trong
HT
tuần

ăn bán trú, thường xuyên giặt giũ chăn, vỏ gối cho học sinh.
Đảm bảo phòng ăn bán trú luôn luôn sạch sẽ thoáng mát, ấm
về mùa đông,mát về mùa hè.
- Cho học sinh học về giáo dục sức khoẻ, nâng cao ý thức
Tuần phòng bệnh, đề phòng dịch lây lan.
- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
THÁNG 7 :
4

Trong
HT
tuần

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh để chuận bị vào năm học
mới
- Theo dõi vạ duy trì việc lưu mẫu thức ăn và súc miệng bằng nước mối loãng.
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
Trong
Tuần
- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
HT
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
1
tuần
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
Tuần - Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
HT
Trong
2

- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường


Tuần
3

Tuần

- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.

- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
4
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
THÁNG 8 :

tuần
Trong
HT
tuần
Trong
HT
tuần

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh để chuận bị vào năm học
mới
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
Tuần
1

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch
bệnh để chuận bị vào năm học mới

Trong
HT
tuần

- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.

- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
Tuần - Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
2
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch

Trong
HT
tuần

bệnh để chuận bị vào năm học mới
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
Tuần
3

Tuần
4

- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch
bệnh để chuận bị vào năm học mới

Trong
HT
tuần

- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch
bệnh để chuận bị vào năm học mới
- Cho HS xúc miệng nước muối loãng, chăm sóc răng miệng.
- Theo dõi kịp thời trường hợp học sinh tai nạn tại trường
- Duy trì việc lưu mẫu thức ăn
- Thực hiện việc vệ sinh trong ngoài lớp học

Trong
HT
tuần


Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Ngũ Hành Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2015
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Dung
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×