Tải bản đầy đủ

Đề HSG 9 cấp huyện 2018 - 2019 môn Ngữ văn + Địa + TAnh (ĐSơn)

UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI: Môn Ngữ văn
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI

I. ĐỌC-HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng, để thấy đời mênh mông
Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa

Sao không là bài ca, của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống, xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.
Câu 1 (1.0 điểm): Đặt tiêu đề cho đoạn trích?
Câu 2 (1.0 điểm): Nêu chủ đề đoạn trích? Tìm những từ ngữ, hình ảnh liên
quan đến chủ đề?
Câu 3 (2.0 điểm): Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích
và nêu giá trị biểu đạt?
Câu 4 (2.0 điểm): Thông điệp của tác giả thể hiện qua đoạn trích (viết
ngắn gọn)?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN (14 điểm)

Câu 1 (4.0 điểm)
“Sống là phải có khát vọng để vươn tới tầm cao” - Từ nội dung đoạn trích
ở phần Đọc-hiểu hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày
quan điểm của em về ý kiến trên.
Câu 2 (10 điểm)
Trong một lần tâm sự về nghề, nhà văn Bùi Hiển đã rất tâm huyết bày tỏ
khát vọng qua những trang viết: “ mỗi truyện ngắn phải là một sự phát hiện bất
ngờ về con người” (theo - Nhà văn nói về tác phẩm )
Hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua hai truyện ngắn: “Lão Hạc” của Nam Cao
(Ngữ văn 8-tập 1) và “Làng” của Kim Lân (Ngữ văn 9-tập 1).
----------------------Hết--------------------(Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . . . . .
1


UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: NGỮ VĂN
Nội dung cần đạt


Phần Câu
ĐỌC- Câu Học sinh đặt được một trong các tiêu đề thể hiện được nội
HIỂU 1 dung đoạn trích, ví dụ:
- Khát vọng
- Khát vọng cao đẹp
- Khát vọng sống
- Sống phải có khát vọng……
Câu
2 - Học sinh nêu được ý chính của chủ đề : Lối sống có trách
nhiệm và ước mơ cao đẹp của con người.
- Học sinh tìm đúng các từ, ngữ liên quan đến chủ đề như:
Hãy sống, yêu nguồn cội, vươn tầm cao, sao không, không
là ...
Câu
3 - Học sinh tìm được các biện pháp tu từ sau : liệt kê, điệp
ngữ, câu hỏi tu từ...
- Học sinh nêu được giá trị biểu đạt : Các biện pháp tu từ
trên nhấn mạnh vào khát vọng cao đẹp của tác giả, đặc biệt
còn khiến lời ca như giục giã, nhắc nhở con người về lẽ
sống tốt đẹp...
Câu
4 - Học sinh trình bày được thông điệp chính của tác giả qua
đoạn trích đó là: Sống phải có khát vọng, khát vọng sống bắt
nguồn từ tình yêu quê hương, nguồn cội, sống phải biết cống
hiến, dựng xây cuộc đời.
- Học sinh liên hệ quan niệm sống của thế hệ trẻ hiện nay :
sống có hoài bão, hướng đến tương lai tươi đẹp, làm những
việc có ích cho bản thân, gia đình xã hội... đáng học tập, nêu
gương.
TẠO Câu Học sinh viết được đoạn văn nghị luận trình bày được quan
điểm cá nhân về nhận định “Sống là phải có khát vọng để
LẬP 1
vươn tới tầm cao”, thể hiện rõ các ý:
VĂN
- Sống có khát vọng là sống cao đẹp, luôn có ước mơ, hoài
BẢN
bão, phải cống hiến cho đời, giúp ích cho người khác.
- Ước vọng sống, khát vọng sống phải được thể hiện bằng
những việc làm cụ thể để cống hiến cho đời, giúp ích cho
người: làm các việc tốt, học giỏi để cống hiến, dựng xây quê
hương, đất nước, khi cần sẽ là tình nguyện viên tích cực,
tuyên truyền viên cho các hoạt động phong trào, tham gia
2

Điểm
1,0 đ

1,0 đ
0,75
0,25
2,0 đ
0,75
1,25

2,0 đ
1,5

0,5

4,0 đ

1,0
1,5


các chuyến đi thiện nguyện ... để chia sẻ với cộng đồng
- Phê phán, bài trừ lối sống đua đòi, thiếu bản lĩnh, thờ ơ, 1,0
thực dụng, vô cảm, thiếu trách nhiệm... với bản thân, gia
đình, xã hội
0,5
- Đoạn văn viết có cảm xúc, lập luận chặt chẽ, sắc sảo, liên
hệ thực tế cuộc sống và bản thân
Câu 1. Về kĩ năng : Học sinh hiểu đúng yêu cầu của đề bài .
1,0
- Đảm bảo là một văn bản nghị luận văn học có bố cục 3
2
đ
0,5
phần rõ ràng , kết cấu chặt chẽ. Biết phân tích dẫn chứng, so
sánh , đánh giá để làm sáng tỏ vấn đề. Hành văn trôi chảy,
văn viết có cảm xúc.
- Những bài viết có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ
0,5
riêng, sáng tạo.
2. Về kiến thức: Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách
8,0đ
khác nhau nhưng cơ bản đáp ứng được những nội dung sau:
2.1. Giải thích nhận định :
2,0
- Truyện ngắn: thể loại tự sự có dung lượng ngắn, cô đọng, đ
hàm súc nhưng có sức biểu hiện lớn lao nhờ việc lựa chọn 0,25
những chi tiết nghệ thuật giàu ý nghĩa.
- Con người : là đối tượng trung tâm của văn học, là chủ thể
sáng tạo, vừa là đối tượng phản ánh, lại vừa là đối tượng tiếp 0,25
nhận. Cho nên sứ mệnh cao cả của văn chuơng là phản ánh
một cách sinh động, trung thực về con người.
- Những phát hiện bất ngờ về con người : đó là sự phát
hiện vẻ đẹp tính cách, những phẩm chất tiềm tàng, đáng quý 0,5
trong con người. Nhưng vẻ đẹp ấy nhiều khi bị số phân,
hoàn cảnh, vẻ bề ngoài hoặc hiểu lầm mà che khuất.
- Muốn phát hiện những điều bất ngờ về con người, nhà văn
0,5
cần phải có tấm lòng đồng cảm, thấu hiểu, có cái nhìn yêu
mến, trân trọng….Vẻ đẹp của con người cần phải nhìn nhận
ở “bề sâu, bề sau, bề xa”.
=> Ý nghĩa câu nói : Nhận định của nhà văn Bùi Hiển đề
cập đến sú mệnh, nhiệm vụ quan trọng của văn học nói 0,5
chung và của truyện ngắn nói riêng. Văn chương trước hết là
câu chuyện con người với muôn mặt phong phú, phức tạp,
với tất cả chiều sâu của nó. Đây là những định hướng tích
cực cho cả người sáng tác và người tiếp nhận văn bản.
2.2. Chứng minh nhận định :
HS có thể khái quát thành các luận điểm chung rồi chứng
minh qua từng tác phẩm; hoặc làm ngược lại: phân tích từng
tác phẩm rồi khái quát điểm chung, điểm sáng tạo của từng
tác phẩm.

3

6,0 đ


a. Khái quát về hai tác phẩm: hoàn cảnh ra đời, chủ đề …
1,0
+) Lão Hạc viết 1943: Hình ảnh người nông dân nghèo khổ, 0,25
đáng thương, giàu lòng nhân hậu, tự trọng và yêu thương
con.
0,25
+) Làng viết 1948: Hình ảnh người nông dân sau Cách mạng
yêu làng, yêu nước, có tinh thần ủng hộ kháng chiến.
0,5
=> Khái quát điểm gặp gỡ của hai tác giả khi viết về Con
người.
5,0
b. Chứng minh qua từng văn bản :
b.1. Lão Hạc ( Nam Cao)
đ
- Nam Cao đã có những “khám phá bất ngờ về con người” – 2,5
vẻ đẹp của con người trong vẻ bề ngoài lẩm cẩm, gàn dở,
trong tình cảnh cùng cực, trớ trêu. Tiêu biểu là nhân vật Lão
0,5
Hạc.
0,5
+) Hoàn cảnh cùng cực (dẫn chứng : Vợ chết, con bỏ đi…)
+) Vẻ đẹp tâm hồn : HS biết chọn một số chi tiết nổi bật về
1,0
nhân vật để phân tích, đánh giá vấn đề như :
- Đau khổ, dằn vặt khi bán chó …
=> nhân hậu
- Từ chối mọi sự giúp đỡ của ông giáo;
- Gửi tiền lại để làm ma cho mình
=> tự trọng
- Không chịu bán vườn, chọn cách chấm dứt cuộc
sống nghèo khổ, túng quẫn bằng bả chó
=> Yêu
0,5
con.
=> Như vậy, bi kịch của Lão Hạc là bi kịch của con người
phải từ bỏ sự sống để bảo toàn nhân tính, tình thương và
lòng tự trọng. Nó cho thấy sự chủ động của con người trước
hoàn cảnh tăm tối cùng cực, dẫu cho có chết thì vẻ đẹp của
0,5
tính người và sự lương thiện vẫn tỏa sáng.
=> NC yêu thương, trân trọng vẻ đẹp tâm hồn nhân cách của
con người “ Chao ôi, … cố tìm mà hiểu họ…”.
2,5đ
b.2. Làng – Kim Lân:
- Kim Lân đã có những “khám phá bất ngờ về con người” – 0,5
vẻ đẹp mới mẻ trong nhận thức, tình cảm của người nông
0,5
dân sau Cách mạng. Tiêu biểu là nhân vật ông Hai.
+) Khái quát: Hình tượng người nông dân mới, có nhiều
quyền lợi do Đảng, cách mạng đem lại khác hẳn với những
người nông dân thời đại trước như Lão Hac, chị Dậu…
+) HS biết chọn một số nét nổi bật về nhân vật để phân tích,
0,5
đánh giá vấn đề như :
- Ông Hai – người nông dân có sự phát triển mới mẻ, bất
ngờ trong nhận thức so với trước cách mạng (nêu dẫn
chứng, cảm nhận )
+) Cách ông Hai khoe làng trước và sau Cách mạng…
+) Ông Hai được sống đời sống kháng chiến : Được học
4


bình dân học vụ, Tập quân sự, nghe tình hình thời sự, chính
trị của đất nước , tin tưởng tuyệt đối vào cụ Hồ vào kháng
chiến…
=> Người nông dân được giải phóng, đựợc đổi đời, làm chủ
cuộc sống , điểm này người nông dân trong xã hội cũ không
có được.
- Đặc biệt là sự đổi mới trong tình cảm, tư tưởng của
ông Hai khi nghe tin thất thiệt về làng Dầu ?(nêu dẫn
chứng, cảm nhận )
+) Lúc nghe tin dữ (biểu hiện tâm trạng, tình cảm , thái
độ…)
+) Lúc phải quyết định: “Làng thì yêu thật nhưng làng
theo tây thì phải thù”, lúc trò chuyện với con trai, lúc cất lời
thề son sắt với kháng chiến, với cụ Hồ…?
+) Lúc khoe nhà bị Tây đốt.
=> tình yêu nước rộng lớn, bao trùm lên tình yêu làng quê.
Đó là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp. Nó thâu tóm mọi
thứ tình cảm khác, đòi hỏi ông Hai phải hi sinh khi có mâu
thuẫn.
=> Kim Lân đã phát hiện ra bước ngoặc trong nhận thức của
nhân vật là kết quả của quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt,
chỉ có ở những người nông dân sau cách mạng => sự trân
trọng của Kim Lân với thế hệ người dân cày Việt Nam hồn
hậu, thuần phác
b.3. Đánh giá nét sáng tạo riêng của hai nhà văn :
- Vốn sống, sự trải nghiệm của mỗi nhà văn: Nam Cao:
người nông dân trước cách mạng bị áp bức; Kim Lân: người
nông dân sau cách mạng được giải phóng, đổi đời…
- Tài năng miêu tả, khắc họa nội tâm nhân vật: Sự am hiểu
tâm lí nhân vật, sử dụng ngôn ngữ, cách kể chuyện…

0,5

0,5

1,0 đ

* Lưu ý:
- Nếu HS không hiểu đề bài, đi phân tích diễn xuôi văn bản theo lối thông
thường, không hướng vào trọng tâm: những phát hiện bất ngờ của hai nhà văn
khi xây dựng nhân vật; không có luận điểm rõ ràng, thì cho tối đa không quá
nửa số điểm của cả câu
- Giám khảo cần linh hoạt, căn cứ cụ thể vào bài làm của HS để đánh giá.
----------------Hết ----------------

5


UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI: Môn Địa lý
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.0 điểm):
Hãy nêu hệ quả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Giải thích
vì sao có hiện tượng mùa trên Trái Đất.
Câu 2 (3.0 điểm):
a. Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
b. Hãy kể tên 4 hệ thống sông chính ở Thanh Hóa và nêu giá trị kinh tế
của sông ngòi Thanh Hóa?
Câu 3 (2.0 điểm):
Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc
thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.
Câu 4 (3.0 điểm):
Phân tích ý nghĩa của việc phát huy các thế mạnh về kinh tế ở vùng Trung
du và miền núi Bắc Bộ?
Câu 5 (3.0 điểm):
Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng? Trong công
nghiệp nước ta hiện nay ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất vì sao?
Câu 6 (6.0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm ở nước ta
Năm
1985
1990
1995
2000
2002
2005
Diện tích
5704
60443
6765
7666
7504
7329
(nghìn ha)
Sản lượng
15874
19225
24964
32529
34400
35833
(nghìn tấn)
Năng suất
27,8
31,8
36,9
42,4
45,8
48,9
(tạ/ha)
a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng về diện tích, sản
lượng, năng suất lúa cả năm ở nước ta trong thời kì 1985 - 2005.
b. Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó.
----------------------Hết---------------------

(Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . . . . .

6


UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÝ
Câu

Câu 1
(2
điểm)

Câu 2
(4
điểm)

Nội dung
Điểm
Hệ quả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Giải thích
* Các hệ quả:
- Hiện tượng các mùa trên Trái Đất.
0,5
- Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ.
0,5
* Giải thích:
- Do Trái Đất có dạng hình cầu.
0,5
- Trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương trong quá trình chuyển động
0,5
1. Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm (2đ)
- Tính chất nhiệt đới:
+ Bình quân 1km2 lãnh thổ nhận được 1 triệu Kiloo calo/ năm, số giờ nắng 0,75
đạt từ 1400- 3000 giờ / năm.
+ Nhiệt độ trung bình trên 210 C và tăng dần từ Bắc vào Nam.
- Gió mùa: Có hai mùa khí hậu phù hợp với hai mùa gió là mùa đông lạnh
khô với gió mùa Đông Bắc, mùa hạ nóng với gió mùa Tây Nam.
0,5
- Tính chất ẩm:
+ Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1500 – 2000 mm/ năm, độ ẩm không 0,75
khí trên 80%.
+ Một số nơi do điều kiện địa hình , lượng mưa hàng năm tăng lên rất cao
như Bắc Quang ( Hà Giang) 4802mm, Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) 3552 mm,
Huế 2568 mm, và Hòn Ba ( Quảng Nam) 3752mm.
2. Bốn hệ thống sông ngòi ở Thanh Hoá:
+ Hệ thống sông Mã
+ Hệ thống sông Hoạt
+ Hệ thống sông Yên
+ Hệ thống sông Lạch Bạng
* Giá trị kinh tế của sông ngòi Thanh Hoá:
Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, xây dựng công trình thuỷ điện,
cung cấp phù sa cho các đồng bằng, nuôi trồng thuỷ sản, giao thông đường
thuỷ, du lịch, và điều hoà khí hậu.

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc
thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.
- Nước ta có 54 dân tộc kể cả người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sống
Câu 3
(2điểm) đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Những nét văn hóa riêng thể hiện trong trang phục, tập quán, ngôn ngữ,
phong tục ...
Ví dụ: (HS nêu được 2 ví dụ đúng cho điểm tối đa)
Câu 4
(3
điểm)

Phân tích ý nghĩa của việc phát huy các thế mạnh về kinh tế ở vùng
Trung du miền núi Bắc Bộ:
*Ý nghĩa về kinh tế (1,0)

7

0,25
0,25
0,25
0,25
1,0

1.0

1,0


- Tăng thêm nguồn lực phát triển của vùng và của cả nước, tạo ra
động lực mới cho sự phát triển các ngành khai thác, chế biến khoáng sản.

0,25

- Khai thác hiệu quả các thế mạnh về: Chế biến khoáng sản, thủy
điện, chăn nuôi gia súc, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu.

0,25
0,25

- Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa.

0,25

- Cho phép phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao.
*Về xã hội (0.75)
- Đây là vùng tập trung các dân tộc ít người, mức sống thấp, kinh
tế khó khăn. Việc phát triển kinh tế sẽ tạo ra việc làm cho người lao động,
tăng thu nhập cho người dân để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng
cuộc sống. Từ đó từng bước xóa dần sự chênh lệch về mức sống giữa người
dân miền núi với đồng bằng.
- Góp phần hạn chế hạn chế nạn du canh, du cư trong vùng.
*Về chính trị: (0,75)

Câu 5
(3
điểm)

Câu 6
(6
điểm)

- Củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc.
- Đây là vùng căn cứ địa cách mạng với nhiều di tích lịch sử, nên
việc phát triển kinh tế còn mang ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ
nguồn và thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước.
*Về quốc phòng: (0,5) Góp phần bảo vệ và giữ vững an ninh biên giới.
*Chứng minh nền công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng(2,0đ)
- Nước ta có tương đối đầy đủ các ngành công nghiệp ( 3 nhóm với 29 ngành
công nghiệp)
+ Nhóm ngành công nghiệp khai thác.
+ Nhóm ngành công nghiệp chế biến.
+ Nhóm sản suất và phân phối điện, khí đốt, nước ( 2 ngành).
- Xuất hiện một số ngành công nghiệp trọng điểm ( Dẫn chứng 7 ngành công
nghiệp trọng điểm)
*Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhấ:.(1,0)
- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng
lớn nhất.
Vì: có nguồn nguyên liệu phong phú từ nông nghiệp ( như sản
phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản)
- Vốn đầu tư không lớn, có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công
rẻ.
a. Vẽ biếu đồ:
* Lập bảng số liệu về gia tăng diện tích, sản lượng, năng suất lúa cả năm (lấy
năm 1985 =100%)
Đơn vị: %
Năm
Diện tích

1985
100,0

1990
105,9

1995
118,6

2000
134,3

2002
131,5

2005
128,4

Sản lượng

100,0

121,1

157,2

204,9

216,7

222,5

100,0
Năng suất
* Vẽ biểu đồ đường:

114,3

132,7

152,5

164,7

175,8

8

0,5

0,25
0,5
0,25

0,5

0,5
0,25
0,25
0,25
1,0

0,5
0,25
0,5

1,0

2,0


- Vẽ 3 đường thể hiện sự gia tăng về diện tích sản lượng và năng suất lúa cả
năm trong thời gian từ 1985 – 2000.
- Đảm bảo chính xác có tên biểu đồ, kí hiệu rõ ràng.
b. Nhận xét và giải thích:
- Diện tích gieo trồng lúa có sự thay đổi:
+ Giai đoạn 1985 – 2000 có xu hướng tăng (dẫn chứng)
+ Giai đoạn 2000 – 2005 có xu hướng gảm (dẫn chứng)
Nguyên nhân: Diện tích gieo trồng lúa tăng là do khai hoang, phục hóa mở
rộng diện tích đất canh tác và do tăng vụ mở rộng diện tích gieo trồng
- Năng suất lúa tăng mạnh (dẫn chứng)
Nguyên nhân: là kết quả áp dụng các biện pháp thâm canh (thủy lợi, phân
bón…) trong đó nổi bật là việc đưa các giống mới và thay đổi cơ cấu mùa vụ.
- Sản lượng lúa cũng tăng nhanh, đặc biệt trong thời kì 1990 – 2005 (dẫn
chứng)
Nguyên nhân: là kết quả của việc mở rộng diện tích gieo trồng và thâm canh
tăng năng suất thì trong đó việc đẩy mạnh thâm canh có ý nghĩa quan trọng
nhất.
Hết

9

0,5
0,5
0,5

0,75

0,75


UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI: Môn Tiếng Anh
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

PART A: LISTENING (15 points)
Question I: Listen to part of passage and decide whether these

statements are True (T) or False (T). Then write them on your paper sheet. (5
points)
T
F
1. Graduate schools in the United States are reporting a nineteen
percent increase in applications from international students this
year
2. The increase is the same as two years ago.
3. Only China showed the biggest increases in applications to enter
masters’ and doctoral programs this fall.
4. Engineering is the top area of study for international students.
5. The Council of Graduate Schools made the survey.
Question II: You'll hear a conversation between two people. Listen and
fill in the blanks (5 points)
This is the VOA Special English Agriculture Report.

Some people in the Netherlands are spending . . . . . . . . . . .(1) . . . . . . . . . . hundred
thirty thousand dollars on a hamburger. The people are scientists at the
University of Maastricht. They want to . . . . . . . (2). . . . . . . that they can make a
hamburger that tastes good and does not require an animal to be killed.
Researcher Mark Post and his team have been growing muscle-tissue cells in a
laboratory with muscle taken from a . . . . . . . (3) . . . . . . .
Question III: Listen to four different people talking about their jobs and
choose A, B or C for the best answer. (5 points)
MARK POST: “We have committed ourselves to make a couple of
thousands of these small tissues and then assemble them into a hamburger.”
Several teams around the world are trying to . . . . . . . (4) . . . . . . . meat without killing
animals. So far the Dutch team appears to have made the most progress.
Mr. Post says he wants to show that the world’s growing demand for meat
could be . . . . . . .(5) . . . . . . . more efficiently and with less harm to the environment.
1. Does speaker A enjoy his job?
C. No
A. Sometimes
B. Yes
2. When does speaker B work?
A. weekdays
B. weekends
C. summer holidays
3. What does speaker B say tourists love doing?
A. visiting universities
B. taking a boat trip
C. swimming in the river
10


4. What is speaker C’s job?
A. pilot
B. dentist
C. student
5. What does speaker D say is difficult about being a pilot?
A. Flying plane in bad weather.
B. Travelling to many countries.
C. Learning many languages.
PART B: PHONETICS (5 points)
Question I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
from that of the others by circling A, B, C or D.

1. A. mention

B. option

C. federation

D. suggestion

2. A. ghost

B. office

C. long

D. modern

3. A.highlands

B. passengers

C. catalogues

D. photographs

Questions II. Choose the word whose stress pattern is different from that of
the others by circling A, B, C or D.

4. A. appliance
5. A. career

B. activity
B. avoid

C. adventure
C. manage

D. average
D. advise

PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR (35 points)
Question I: Choose the most suitable word or phrase to complete each
sentence. (10 pts)
1. Let’s go somewhere for a drink, ______?
A. will we
B. won’t we
C. shall we
D. shan’t we
2. My sister can make her own clothes and design her own ______.
A. models
B. labels
C. sizes
D. styles
3. The new secretary in the sales department is a fast typist but her letters are full of
spelling_____.
A. errors
B. mistakes
C. tricks
D. faults
4. His uncle was the last man ______ in the Second War World.
A. to die
B. died
C. to be died
D. was died
5. "What are you doing?" - “________”
A. It doesn't touch you.
B. It’s none of your business.
C. You don't enter at all.
D. Look after your own affairs.
6. Eating, together with chatting, ______ among the most popular activities at recess
at school in America.
A. are
B. is
C. has been
D. have been
7. Ba and his family had ______ to their home village.
A. a two-days trip
B. a two-day trips
C. a two-day trip
D. two-day trips
8. He devoted a lifetime ______with disabled children.
A. to work
B. work
C. to working
D. working
9. Advice is given ______ students can choose the best course.
A. so as
B. for
C. in order that

D. in order to

10. It is strongly recommended that the machines ______every year.
A. check
B. checked
C. are checked
D. be checked
11


Question II. Put each word in brackets into an appropriate form. (10 points)

1. While girls lack of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , boys often
overestimate their abilities
2. It is education that helps with the . . . . . . . . . . . . . . . . . . of knowledge
for the young.
3. Resident insist on stopping releasing . . . . . . . . . . . . . . . . . into the
atmosphere.
4. I couldn’t help it. The accident was . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Carol's new catering business turned out to be very . . . . . . . . . . . . . . . .

(CONFIDE)
(RICH)
(POLLUTE)
(AVOID).

( BENEFIT)

Question III: Put each verb in brackets into an appropriate form.(10 points)
1. Why are you all laughing? Tom (tell you). . . . . . . . . . . . . . . . . . his funny story?
2. We (finish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . all our housework by tomorrow evening
3. The results (announce). . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow morning at 9 o’clock
4. My brother is still a bad driver although he (drive). . . . . . . . . . . . . . . . . . cars for five years.
5. M.Curie is the first woman (win). . . . . . . . . . . . . . . . . .Nobel Prize
6. I am really sleep now. I wish I (not/ work). . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. (Devote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . to caring for the poor, Mother Teresa is greatly respected
throughout the world.
8. If these machines (not invent) . . . . . . . . . . . . . . . . . , we couldn’t live as we do now.
9. In a few minutes' time, when the clock strikes six, I (wait). . . . . . . . . . . . . . . . . for you here.
10. It’s very cold. Mr. Taylor, who has been ill recently, is walking along the road
without a coat. He (wear) . . . . . . . . . . . . . . . . . a warm coat.
Question IV: Each of the following sentences has ONE mistake. Underline
the mistake and write the correction in the paper sheet. (5 points)

1. Little land animals live in the polar regions which covered with snow years
around.
2. A dolphin; often called “porpoise”, is considered to be one of the bright
among animals .
3.The more careful you drive, the fewer accidents you will have.
4. He takes after like his father in so many ways that it’s hard to believe.
5. Hung really wishes that his brother can stop making so much noise.
PART C: READING COMPREHENSION (25 points)
Question I: Read the following passage and then choose the most suitable
word or phrase for each space. (10 points)
It is easy in these days for a boy or a girl to have a book to enjoy. Today books are
light and (1) . . . . . . . . . . . . . . . . Try to imagine a time when there were no books. There was
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . a time.
When man first began to draw, he used the walls of his caves; later he made marks on
(3) . . . . . . . . . . . . . other objects such as large pieces of stone and bricks of clay. (4) . . . . . . . . . . . .
time, man thought of using the smooth sides of animal hides to write on. You see, paper
did not yet exist. Without paper, books (5) . . . . . . . . . . . . . . we know them could not be made.
Paper was first produced by the Egyptian many hundreds of years ago. At that time
there grew in the valley of the Nile River in Egypt a reedy plant (6) . . . . . . . . . . . . . the
12


papyrus. In endeavoring to find material suitable (7) . . . . . . . . . . . . . . . writing, the Egyptian
found a (8) . . . . . . . . . . . . . to use this plant. The stem of the plant, especially its center or
pith, was cut up and laid out in layers which were processed by soaking, pounding, and
drying into thin, flexible, writing (9) . . . . . . . . . . . . . . . A wonderful development of great
importance to mankind had been (10) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. A. portable
B. transferable
C. moveable
D. transportable
2. A. in fact
B. really
C. such
D. indeed
3. A. endless
B. variety
C. numerate
D. numerous
4. A. Without
B. With
C. In
D. On
5. A. as
B. like
C. which
D. that
6. A. called
B. calling
C. known
D. addressed
7. A. with
B. for
C. of
D. in
8. A. method
B. way
C. technique
D. manner
9. A. plates
B. sheets
C. blocks
D. patches
10. A. made
B. reached
C. done
D. realized
Question II. Read the following passage and choose the best answer to each
question (10 points):

Not long ago, written communication was slow. In the past, you (1). . . . . . . . . . . . . . . . . .
communicate with someone (2) . . . . . . . . . . . . . letter. They would receive the (3). . . . . . . . . . . . .
from you several days or weeks after you sent it, though. Sometimes, that must have
(4). . . . . . . . . . . . . . . .very annoying! For example, you couldn’t send a letter (5). . . . . . . . . . . . . . .
someone to your party (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . you sent it at least a week before.
Today, though, with e-mail and text messages, we can send a (7). . . . . . . . . . . . . . . . . .
message to someone (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . and we don’t have to go to the post office or
pay for a (9). . . . . . . . . . . . . . . . . . ! It’s now easier than ever to stay in touch with friends and
relations wherever they are in the world. Now you can decide to have a party in the
(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . , and your friends will be there in the evening. That’s great, isn’t it?
Question III: Fill in each numbered blank from 1-10 with one suitable word.
Write the words in the spaces provided. (5 points)

Nowadays, a popular choice for breakfast is a bowl of cereal, but this has
not always been the case. Before breakfast cereal existed, people ate a lot of
meat and starting the day with a juicy steak was not uncommon. However, a diet
rich in meat and lacking in fiber was taking its toll on people’s health and
causing gastrointestinal problems
To rectify this, the first breakfast cereal was manufactured in 1863 by a
Dr. Caleb Jackson at a Sanitarium in New York, but it was not a success. It was
made of thick bran nuggets that had to be soaked for hours before they were soft
enough to eat. Thirty years would pass before Dr. John Harvey Kellogg,
superintendent of another sanitarium, together with his brother Will, developed
an improved version. The brothers worked on various versions , but they were
also having problems producing a cereal that was palatable and easy to eat.
Their cereal was boiled wheat rolled into a sheet that was roasted and then
ground into meal.

13


The breakthrough came about by chance. One evening, some boiled
wheat was forgotten and it dried out in the air overnight. In an attempt not to
waste it , the wheat was rolled into flakes and roasted. The result was to change
the face of breakfast for ever. When the flakes were served to the patients, they
met with approval all around. Not long after, ex-patients of the sanitarium were
even ordering the flakes via mail. Tasty breakfast cereal had been born.
1. What is the main idea of the passage?
A Breakfast cereals have not always been popular.
B. Eating breakfast is important for health.
C. Doctors found a way to solve health problem.
D. The Kellogg brothers invented breakfast cereals.
2. What does this in the first sentence of paragraph two refer to?
A. the first breakfast cereal
B. a popular choice
C. a time breakfast cereal
D. diet- related health problems
3. What is implied about Kellogg brothers’ first cereals?
A. They were dried overnight
B. They were rolled into
flakes
C. They were difficult to eat
D. They were served hot.
4. What does the breakthrough in the first sentence of the third paragraph refer
to?
A. a clever idea
B. a new experiment
C. an unexpected development
D. a chance meeting
5. What changed the face of breakfast for ever?
A. a lucky oversight
B. a new method of cooking
C. a mail-order idea
D. a patient’s approval.
PART E: WRITING (20 points)
Question I: Finish each of the following sentences in such a way that it is as
similar as possible in meaning to the sentence printed before it. (5 points)
1. You might fall if you are not careful
Be careful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. I will marry her and I don’t care how old she is
No matter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. When I picked up my pen I found that the nib had broken.
On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. We left quietly, so that we wouldn’t disturb the children.
So as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Mosquitoes cause malaria and this is well-known.
→ That. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Question II: Finish each of the following sentences in such a way that it is as
similar as possible in meaning to the sentence printed before it. Do not change the
form of the given word. (5 points)
1. Were Son to resign, I might stand a chance of getting his job.
IF
→ ........................................................................................
2. The accused never expressed regret for what he had done.
AT NO TIME

14


→ ........................................................................................
3. His disabilities did not prevent him from sailing around the world.
→ ........................................................................................
4. He won’t let anyone touch his records.
→ ........................................................................................
5. Sarah wore big dark glasses so that no one would recognize her.
→ ........................................................................................

DESPITE
OBJECTS
AVOID

III. Writing a paragraph following the topic: (10 points)
Write a paragraph about (120-150 words) the advantages of using public
transportation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

----------------------THE - END--------------------(Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD:. . . . . . . . . . . . .

15


UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN

PHÒNG GD&ĐT

KỲ THI HỌC SINH GIỎI
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018-2019

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH
PART A: LISTENING (15 pts)
Question I. (5 pts)
1. F
2. T
Question II. (5 pts)
1. three
2. prove
Question III. (5pts)
1. A
2. C

3. F

4. T

3. cow

3. B

4. produce

4. B

5. T
5. satisfied

5. A

PART B: PHONETICS ( 5 points)
Question I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently
from that of the others by circling A, B, C or D. ( 3 points)
1. D
2. A
3. D
Question II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the
others by circling A, B, C or D. ( 2 points)
1. D
2. C
PART C: VOCABULARY AND GRAMMAR (35 pointts)
Question I: Choose the most suitable word or phrase to complete each sentence.
(10 pts)
(1.0 p) 1 point for each correct answer
1C
2D 3B 4A 5B 6B 7C 8C 9C 10D
Question II: Put each word in brackets into an appropriate form. (10 points)
1. nervousness
6. awake
2. independently
7. pollutants
3. confidence
8. unavoidable
4. well-earned
9. beneficial
5. enrichment
10. signified
Question III. Put each verb in brackets into an appropriate form.(10 points)
1. Has Tom been telling
6. wouldn’t work
2. shall/will have finished
7. Having devoted
3. will be announced
8. had not been invented
4. have been driving
9. will be waiting
16


5. to win

10. should have been wearing

Question IV. Mistake correction. (5 points) 1 point for each correct answer
1. covered are covered
2. bright brightest
3. more
most
4. takes after like
take after
5. can could
PART D: READING COMPREHENSION (25 pts)
Question I: Read the following passage and then choose the most suitable
word or phrase for each space. (10 pts)
1. A 2. C 3. D 4.C

5. A 6. A 7. B 8. B 9. B 10. A

Question II. Fill in each numbered blank from 1-10 with ONE suitable word. Write
the words in the spaces provided. (10 pts)

1. could
2. by
3. letter
4. been
5. inviting

6. unless
7. written
8. immediately / instantly
9. spell
10. morning

Question III. Read the following passage and choose the best answer to each
question (5 points):
1. C
2. D
3. C
4. C
5. A
PART E: WRITING (20 points)
Question I: Finish each of the following sentences in such a way that it is as
similar as possible in meaning to the sentence printed before it. (5 points)
1. Be careful or you’ll fall
2. No matter how old she is, I will marry her.
3. On picking up my pen, I found that the nib had broken.
4. So as not to disturb the children, we left quietly.
5. That mosquitoes cause malaria is well-known..
Question II: Finish each of the following sentences in such a way that it is as
similar as possible in meaning to the sentence printed before it. Do not change
the form of the given word. (5 points)
1. If Son were to resign, I might stand a chance of getting his job.
2. At no time did the accused express regret for what he had done.
3. Despite the fact that he was disabled, he sailed/managed to sail around the
world.
( Despite being disabled , he sailed/managed to sailaround the world)
4. He objects to anyone (else) touching his records
5. Avoid being recognised , Sarah wore big dark glasses
17


Lưu ý: Nếu học sinh sai ngữ pháp không cho điểm, sai 01-02 lỗi chính tả
hoặc 01 mạo từ, giới từ mà không ảnh hưởng đến nghĩa của câu cho 0.1p.
III. Writing a paragraph . (10 points )
Marking scheme
- Organization: (Bố cục bài luận rõ ràng, đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài,
kết luận) (2,0 ps)
- Discourse: (Thể hiện khả năng viết mạch lạc, chặt chẽ; nối kết câu, chuyển
mạch) (2,0 ps)
- Sentence structure (morphology, vocabulary, spelling): Cấu trúc câu,
ngữ pháp, từ vựng; câu linh hoạt (đơn, phức..) (2,0 ps)
- Ideas: (Ý hay, phong phú, nội dung liên quan chặt chẽ với chủ đề của đề
thi) (2,0 ps)
- Length: (Đảm bảo đủ số lượng từ qui định: không quá dài hoặc quá ngắn,
viết đúng chính tả, chấm câu phù hợp. (2,0 ps)
HƯỚNG DẪN CHẤM
Điểm bài thi được tính theo thang điểm 20
Tổng số điểm
Tổng điểm toàn bài =
5
Điểm toàn bài được làm tròn đến 0,25

---------THE END----------

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×