Tải bản đầy đủ

VỊ THẾ của ĐỒNG USD và vấn đề đô LA hóa ở VIỆT NAM

LOGO

Vị thế của USD qua các thời
kỳ và vấn đề đô la hóa
Nhóm 2:
Nguyễn Trọng Anh
Nguyễn Bích Hạnh
Phạm Thị Bích Ngọc (86)
Bùi Thị Mai Phương
Trần Thị Thoan
Hà Thị Hải Yến


Nội dung
1

Vị thế của đô la qua các thời kỳ

2

Vấn đề Đô la hóa ở Việt Nam


4


1. Vị thế của USD qua các thời kỳ
1.1
1.2

1.3

4

Các tiêu chí để đánh giá vị thế của một đồng tiền
Vị thế của đô la qua các thời kỳ
Những dự đoán vị thế của đồng đô la trong
tương lai


1.1.Các tiêu chí để đánh giá vị thế của một đồng tiền
 Nhân tố dự trữ ngoại hối của quốc gia:
Một đồng tiền có vị thế lớn sẽ có tỷ trọng cao trong quỹ dự trữ ngoại
hối của các quốc gia

 Tỷ trọng trong thanh toán và tín dụng quốc tế:
Các giao dịch nhiều quốc gia được quy đổi ra đồng tiền đó, và số
lượng giao dịch và lớn

 Yếu tố lòng tin của người dân vào giá trị đồng tiền đó:
Đồng yếu đó được nhiều quốc gia chấp nhận và sử dụng nhiều trong
giao dịch quốc tế

 Lãi suấtTrái phiếu Chính phủ mà nước đó ban hành


Nhân tố ảnh hưởng đến vị thế đồng USD

 Thông tin kinh tế: chỉ số GDP, CPI, cung tiền M2,
tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát….
 Nhân tố chính trị
 Nhân tố chính sách về lãi suất
1.2. Vị thế của đô la qua các thời kỳ
1. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất
2. Giữa hai cuộc đại chiến thế giới
3. Thời kỳ Bretton Woods sau chiến tranh thế giới II
4. Giai đoạn từ năm 1973 đến những năm 1980
5. Giai đoạn 1980 – 1985
6. Từ Hiệp định Plaza đến Hiệp định Louvre
7. Sau sự kiện khủng bố 11/09/2001
8. Vị thế của đồng USD trong giai đoạn hiện nay


1.2. Vị thế của đô la qua các thời kỳ
 Trước chiến tranh thế giới thứ nhất
Trong giai đoạn này đồng USD chỉ đơn thuần đóng vai trò là 1 đồng tiền quốc gia

 Giữa hai cuộc đại chiến thế giới
Trong giai đoạn này, đồng đô la Mỹ từ đồng tiền quốc gia đã bắt đầu tiến dần đến
việc trở thành đồng tiền có vị thế trong giao dịch quốc tế


1.2. Vị thế của đô la qua các thời kỳ
 Thời kỳ Bretton Woods sau chiến tranh thế giới II
- Sau Đại chiến thế giới thứ II, Mỹ trở thành một cường quốc mạnh nhất thế
giới về ngoại thương, về tín dụng quốc tế và là nước có dự trữ vàng lớn nhất
thế giới (chiếm khoảng ¾ tổng dự trữ vàng của toàn bộ thế giới tư bản). Đây
chính là những yếu tố tạo nên thế mạnh cho đồng đô la Mỹ trên trường
quốc tế, đưa đồng tiền này “lên ngôi” đồng tiền chủ chốt của thế giới

- Tháng 7 năm 1944 chế độ tiền tệ Bretton-woods ra đời với việc thừa nhận
USD là đồng tiền chuẩn, làm trụ cột cho chế độ tiền tệ này


1.2. Vị thế của đô la qua các thời kỳ

Giai đoạn 1973 – 1980
Trong thời kỳ này USD
đã mất dần vị trí độc
tôn, nhưng do tiềm lực
kinh tế của Mỹ rất lớn,
cho nên USD vẫn còn
là một đồng tiền mạnh

Giai đoạn 1980 – 1985
USD không ngừng
tăng giá, tỷ giá danh
nghĩa và tỷ giá thực
tăng gần 50%. Nguyên
nhân là CP Mỹ áp dụng
chính sách thắt chặt
tiền tệ, nới lỏng chính
sách tài khoá dẫn đến
thâm hụt ngân sách

Từ Hiệp định Plaza
đến Hiệp định Louvre
Trước sự tăng giá của
đồng USD, các nước
đã đi đến nhóm họp
đưa ra Hiệp định Plaza
cam kết hợp tác để
giảm giá đồng USD.
Đồng USD giảm giá
mạnh

Sau sự kiện khủng bố
11/09/2001
Sự kiện 11/9/2001, và
đỉnh cao là đổ vỡ tín
dụng tại Mỹ dẫn đến
khủng hoảng tài chính
toàn cầu. USD mất giá
16% tính từ tháng
3/2009 và trên 20%
tính từ năm 2002 và
tiếp tục xuống giá


1.2. Vị thế của đô la qua các thời kỳ
 Vị thế của đồng USD trong giai đoạn hiện nay
Vị thế của USD đang giảm dần, bởi thực tế cho thấy:
 Giá trị Đồng USD đang bị xói mòn: tỷ giá USD có xu hướng giảm so với một số đồng
tiền mạnh
 Kim ngạch trao đổi hàng hóa trên thế giới bằng USD có chiều hướng giảm. Các nước
tìm cách giảm giao dịch bằng USD
 Vị thế đồng tiền dự trữ của USD cũng suy giảm: Tỷ lệ USD trong rổ tiền tệ dự trữ thế
giới do IMF qui định giảm từ 69% năm 2002 xuống 62% năm 2008 và còn 42% từ
2011


Vị thế của đồng USD trong giai đoạn hiện nay

NGUYÊN

Do Chính sách
tiền tệ từ
nước Mỹ:
nới lỏng tiền tệ
để tăng cạnh
tranh xuất
khẩu, làm cho
đồng USD
ngày càng mất
giá

NHÂN

Lòng tin vào
giá trị đồng
USD giảm
sút do những
tồn tại trong
nền kinh tế
Mỹ

VỊ THẾ

Vị thế tăng lên
của Trung
Quốc, gây ra
những lo ngại
về đồng USD.
Mỹ hiện là “con
nợ” lớn của thế
giới, Trung Quốc
là chủ nợ lớn
nhất của Mỹ

GiẢM

Với bất ổn của
hệ thống tiền tệ
quốc tế, các
nước có xu
hướng đa dạng
hóa dự trữ tiền tệ
quốc gia. IMF đã
kêu gọi cải tổ
G20, trao thêm
quyền lực mới


Vị thế của đồng USD trong giai đoạn hiện nay
Tuy nhiên USD vẫn chiếm vị trí số 1 thế giới
trong giai đoạn hiện nay do:

Mỹ vẫn là
nền kinh tế
đứng đầu
thế giới

Dù các nước
giảm giao dịch
bằng USD song
đôla vẫn duy trì
vai trò chính
trong các giao
dịch ngoại hối,
TM, và thị trường
NH quốc tế

USD vẫn đóng
vai trò chủ
yếu của đồng
tiền dự trữ
quốc tế


1.3. Dự đoán vị thế đồng đô la trong tương lai
Liệu Đồng USD sẽ mất
vị thế đồng tiền dự trữ
của thế giới sau 25
năm nữa?

Tính từ đầu năm
2011 đến nay, USD
đã mất giá 5% và
giao dịch ở sát mức
thấp nhất so với giỏ
các loại tiền tệ lớn
trên thế giới

Khi


Khi


Nước nắm dự trữ USD
đáng kể nhất là Trung
Quốc, đến nay đã đa
dạng ra khỏi đồng tiền
này. 4 tháng đầu năm
nay, ¾ trong dự trữ
ngoại hối của Trung
Quốc được đầu tư vào
tài sản không phải USD
(theo ước tính của
Standard Chartered)


1.3. Dự đoán vị thế đồng đô la trong tương lai
 Dự báo về đồng tiền đa cực thay thế cho sự thống trị
của đồng USD hiện nay giống với suy nghĩ của một
số nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới.
Ngân hàng Thế giới, trong năm 2010 đã đề xuất về một
hệ thống tiền tệ mới trong đó bao gồm nhiều đồng tiền
lớn của thế giới bao gồm đồng USD, đồng euro, yên,
bảng Anh và nhân dân tệ.


So sánh với vị thế của EURO
 Giá trị đồng EURO đang bị suy yếu
 Giá Euro giảm mạnh
 Tỷ trọng sử dụng đồng tiền thanh toán là
EURO vẫn còn thấp
 EURO hay bất cứ đồng tiền nào khác cũng khó có thể chiếm
lĩnh được vị trí của đồng tiền này trong giao dịch ngoại thương
và thương mại quốc tế


2. Vấn đề đô la hóa
 Khái niệm đô la hóa
 Phân loại đô la hóa
 Tác động của đô la hóa
 Thực trạng đô la hóa ở Việt Nam


2.1. Khái niệm
 KHÁI NIỆM ĐÔ LA HÓA
Ngoại tệ được sử dụng rộng rãi thay
cho đồng nội tệ trong toàn bộ

hoặc một số chức năng tiền tệ
 PHÂN LOẠI ĐÔ LA HÓA

- Đô la hóa không chính thức
- Đô la hóa bán chính thức
- Đô la hóa chính thức


2.2. Phân loại

 Theo hình thức: đô la hóa thay thế tài sản, đô la hóa
phương tiện thanh toán, đô la hóa định giá-niêm yết giá

 Theo phạm vi sử dụng: đô la hóa không chính thức, đô
la hóa bán chính thức, đô la hóa chính thức


 Đô la hóa không chính thức
- Đồng USD được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế, mặc dù
không được quốc gia đó chính thức thừa nhận
 Đô la hóa bán chính thức
- Đồng USD lưu hành hợp pháp, có thể chiếm ưu thế trong các
khoản tiền gửi ngân hàng
 Đô la hóa chính thức
- Đồng ngoại tệ là đồng tiền hợp pháp duy nhất được lưu hành


2.3.1 Tác động tích cực của đô la hóa
 góp phần làm giảm lạm phát
 Tăng cường khả năng cho vay của ngân hàng
 Hạ thấp chi phí giao dịch.
 Thúc đẩy thương mại và đầu tư
 Thu hẹp chênh lệch tỷ giá trên hai thị trường chính thức
và phí chính thức


2.3.2. Tác động tiêu cực của đô la hóa
 ảnh hưởng đến việc hoạch định các chính sách kinh tế
vĩ mô
 làm giảm hiệu quả điều hành của chính sách tiền tệ
 Chính sách tiền tệ bị phụ thuộc nặng nề vào nước Mỹ
 Đô la hoá chính thức sẽ làm mất đi chức năng của ngân
hàng trung ương là người cho vay cuối cùng của các
ngân hàng


2.4. Thực trạng đô la hóa tại Việt Nam
(nguồn: http//www.sbv.gov.vn)


 Dưới góc độ đô la hóa tiền gửi:

-

Giảm từ trên 30% vào cuối những năm 90 xuống dưới 20%
hiện nay.
Giai đoạn 1991 -1993: giảm mạnh
Giai đoạn 1994 -1996: khá ổn định
Giai đoạn 2000 - 2001: tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/M2 tăng và ở
mức khoảng 30%.
Giai đoạn 2002 - 2007: có xu hướng giảm
Từ 2008 đến nay: mức độ đô la hóa khá ổn định (khoảng 20%)


 Dưới góc độ đô la hóa tiền vay:
Mức độ đô la hóa có sự biến động khá mạnh
- Giai đoạn 2000 – 2005: giảm mạnh từ mức 31% xuống 13 –
16%.
- Từ 2005 đến nay: Tăng lên khoảng 20%
 Dưới góc độ đô la hóa tiền mặt:
Mức độ đô la hóa tăng dần qua các năm


Nguyên nhân chung
1. Do địa vị kinh tế chung
của các nước có đồng tiền
mạnh
 Xuất phát nhu cầu sử dụng
một “ đồng tiền quốc tế”
trong giao dịch thương mại
 Một số nước dựa vào lợi thế
kinh tế chủ trương đưa đồng
tiền của mình ra thế giới


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×