Tải bản đầy đủ

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 1
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Viêt chương trình cho PLC S7-300 và mô phỏng trên PLC SIM, trên SPS – VISU
cho hệ thống đóng mở của tại cổng công ty, hoạt động theo nguyên tắc sau:
* Chế độ bằng tay: Đặt công tắc chọn chế độ ở vị trí “MAN”. Nhấn các nút “MỞ
CỬA” để mở cổng, nút “ĐÓNG CỬA” để đóng cổng. Động cơ sẽ dừng khi nhấn nút “DỪNG”
Hoặc gạt vào các công tắc hành trình báo đóng hết/mở hết.
* Chế độ tự động: Đặt công tắc ở vị trí “AUTO”. khi phát hiện có người hoặc xe vào
công ty (Sensor quang phát hiện), cổng tự động được mở ra cho đến khi gạt vào CTHT báo mở
hết. Khi không có người, cổng tự động được đóng lại cho đến khi gạt vào CTHT báo đóng hết.
Trong quá trình đóng cổng, nếu gặp người đi vào, sẽ tự động đảo chiều để mở cổng.
Trong quá trình cửa đóng hoặc mở cổng, đèn báo luôn sáng. SV tự thêm địa chỉ vào/ra, địa
chỉ trung gian (nếu cần thiết)

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC


AUTO

I0.0

QUAY THUẬN (MỞ CỬA)

Q0.0

MAN

I0.1

QUAY NGƯỢC (ĐÓNG CỬA)

Q0.1

MỞ CỬA

I0.2

ĐÈN BÁO

Q0.2

ĐÓNG CỬA

I0.3

DỪNG

I0.4

SENSOR QUANG

I0.5

CTHT MỞ HẾT

I0.6CTHT ĐÓNG HẾT

I0.7


Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho mạch điều khiển led 7
thanh, giao tiếp với cổng P0. Yêu cầu:
- Nguồn cấp vào mạch 5Vdc
- Mạch in 1 lớp. Dây nguồn 1mm, dây tín hiệu 0.7mm, khoảng cách giữa các dây 0.7mm
- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm
- Viết tên lên lớp Top Overlay

Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 2
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Viêt chương trình cho PLC S7-300 và mô phỏng trên PLC SIM, mô phỏng trên
SPS – VISU (Sử dụng băng tải và các đèn báo trạng thái) cho bàn máy phay theo yêu cầu:
- Khi ấn nút khởi động START thì bàn máy di chuyển về hướng phải. Khi bàn máy gặp
công tắc hành trình S2 thì tự động quay ngược trở lại. Trong chiều chạy ngược, nếu bàn phay
đụng công tắc hành trình S3 thì tự động đảo chiều. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại.
- Khi ấn nút dừng STOP thì bàn phay tiếp tục quay cho hết chu kỳ và chỉ dừng lại khi trở
về vị trí cơ bản (giới hạn trái).

Sơ đồ nguyên lý
Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

START

I0.0

QUAY THUẬN (SANG PHẢI)

Q0.0

STOP

I0.1

QUAY NGƯỢC (SANG TRÁI)

Q0.1

GIỚI HẠN TRÁI

I0.2

ĐÈN BÁO DỪNG

Q0.2

GIỚI HẠN PHẢI

I0.3

ĐÈN BÁO CHẠY

Q0.3

Câu 2: Thiết kế mạch điều khiển giàn phơi quần áo tự động như hình vẽ. Yêu cầu:
+ Mạch 1 lớp, có đổ đồng, phủ mass. Khoảng cách giữa các dây là 0.5mm. Giữa đổ đồng
và dây là 1.5mm
+ Độ rộng dây thường là 0.3mm. Dây nguồn cấp động cơ +12V, GND là 1mm
+ Viết chữ lên mạch: “GIAN PHOI TU DONG – DESIGN BY …” lên mặt trên. Viết chữ
lên cầu đấu để thuận tiện cho việc đấu dây
Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


3.


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 3
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Hãy lập trình cho PLC S7 300 và mô phỏng trên SPS VISU điều khiển hệ thống khuấy
trộn nguyên liệu hoạt động như sau:
- Khi ấn nút Start , van cấp nước V1 mở. Sau 5s van cấp bột V2 mở, đồng thời động cơ khuấy
bắt đầu chạy. Hai sensor S1 và S2 để báo mức cao và mức thấp của nguyên liệu trong bình.
- Khi nguyên liệu trong bình đạt đến mức cao S1 thì van V1, V2 đóng, động cơ khuấy dừng lại.
Sau đó 1s van xả V3 mở ra bắt đầu quá trình tháo nguyên liệu. Khi nguyên liệu trong bình tụt
xuống mức thấp S2 báo thì van xả V3 khóa lại. Sau 5s, quá trình làm việc được lặp lại.
- Nút Stop là nút ấn dừng tại mọi thời điểm. Quá trình trộn sẽ tự động dừng lại khi đã trộn được 3
mẻ, khi đó đèn báo hết ca sẽ sáng lên. Khi nào nút Start được ấn đèn báo sẽ tắt và hệ thống làm
việc lại từ đầu.

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

SESOR S1

I0.1

VAN CẤP NƯỚC V1

Q0.1

SENSOR S2

I0.2

VAN CẤP BỘT V2

Q0.2

START

I0.3

VAN XẢ V3

Q0.3

STOP

I0.4

ĐỘNG CƠ KHUẤY

Q0.4

ĐÈN BÁO HẾT CA

Q0.5

Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ Modul điều khiển động cơ bước và
động cơ 1 chiều:
- Mạch in 1 lớp, dây nguồn và Tải: 1mm. các dây còn lại 0.5mm. khoảng cách giữa các
dây 0.7mm


- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm
- Viết tên thí sinh lên lớp Top Overlay

Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 4
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Hãy lập trình cho PLC S7 300 và mô phỏng trên SPS VISU điều khiển hệ thống đóng
chai tự động.
- Khi ấn nút Start hệ thống bắt đầu làm việc: Động cơ 1 hoạt động làm băng tải chuyển động
theo. Khi cảm biến S1 hoặc cảm biến S2 phát hiện có chai đến Động cơ 1 phải dừng lại để thực
hiện rót nguyên liệu vào chai hoặc dập nắp chai:
- Nếu cảm biến S1 phát hiện có chai đến, van rót mở ra đến khi chai đầy van tự động đóng lại,
biết rằng để rót đầy chai mất 5 giây.
- Nếu cảm biến S2 phát hiện có chai đến, Piston đóng nắp hoạt động đến khi dập nắp xong thì
dừng lại, biết để thực hiện xong việc đóng nắp chai mất 4 giây.
- Động cơ 1 tự động hoạt động lại khi đã rót xong hoặc dập nắp chai xong. Hệ thống sẽ ngừng
làm việc khi ấn nút Stop hoặc hệ thống đã đóng nắp được 12 chai, lúc này đèn báo hết ca sáng.
Piston đóng
nắp

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

CẢM BIẾN S1

I0.1

Động cơ 1

Q0.1

CẢM BIẾN S2

I0.2

Van rót

Q0.2

START

I0.3

Piston đóng nắp

Q0.3

STOP

I0.4

Đèn báo hết ca

Q0.4

Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho chuyển đổi A/D và D/A.
Yêu cầu
- Mạch in 1 lớp, dây 0.5mm. khoảng cách giữa các dây 0.7mm


- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm
- Viết tên thí sinh lên lớp Top Overlay

Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 5
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Viêt chương trình cho PLC S7-300 và mô phỏng trên PLC SIM và trên SPS – VISU điều
khiển công đoạn xếp táo vào thùng theo yêu cầu sau:
- Ấn START  ĐC1 chạy để kéo băng tải thùng chạy đưa vỏ thùng táo vào. Khi vỏ
thùng vào đến vị trí S2 thì ĐC1 dừng.
- Khi ĐC1 dừng được 2s, thì ĐC2 chạy để kéo băng tải táo hoạt động đưa táo rơi vào
thùng. Táo được đếm bởi một cảm biến hồng ngoại S1.
- Khi số táo đưa vào thùng đủ 10 quả (mỗi hộp chứa 10 quả) thì ĐC2 dừng. Sau khi ĐC2
dừng được 2s thì ĐC1 chạy lại để đưa thùng táo thành phẩm ra ngoài đồng thời đưa vỏ thùng
khác vào.
- Hệ thống tự động hoạt động như trên cho đến khi ấn STOP thì dừng. Ấn nút START,
hoạt động trở lại.

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Cảm biến S1

I0.1

ĐC 1 – Băng tải thùng

Q0.1

Cảm biến S2

I0.2

ĐC 2 – Băng tải táo

Q0.2

START

I0.3

STOP

I0.4

RESET

I0.5

Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho mạch Rơle bảo vệ dòng 1
pha:


- Mạch in 1 lớp, dây nguồn 220Vac và Tải: 2mm. các dây còn lại 1mm. khoảng cách giữa các
dây 0.7mm
- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm
- Viết tên lên lớp Top Overlay

Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 6
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Hãy lập trình cho PLC S7 300 và mô phỏng trên SPS VISU điều khiển hệ thống phân loại
sản phẩm theo chiều cao.
- Khi bấm nút START hệ thống bắt đầu làm việc, đèn báo chạy sáng, băng tải 1 chạy đưa
sản phẩm vào. Chiều cao của sản phẩm được phân biệt bằng các Sensor 1 và Sensor 2.
- Khi sản phẩm chạm vào Sensor 3, băng tải 1 dừng. Khi sản phẩm rơi xuống và chạm vào
sneesor 4 thì băng tải 2 bắt đầu chạy.
+ Nếu là sản phẩm thấp, băng tải 2 chạy ngược đưa vào thùng chứa sản phẩm thấp.
+ Nếu là sản phẩm cao, băng tải 2 chạy thuận đưa vào thùng chứa sản phẩm cao.
- Khi các sản phẩm chạm vào Sensor 5 hoặc Sensor 6 thì băng tải 1 lại khởi động trở lại để
đưa sản phẩm tiếp theo vào phân loại.
- Khi bấm nút STOP hệ thống sẽ dừng lại.

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

SENSOR 1

I0.1

BĂNG TẢI 1

Q0.1

SENSOR 2

I0.2

BĂNG TẢI 2 – CHẠY THUẬN

Q0.2

SENSOR 3

I0.3

BĂNG TẢI 2 – CHẠY NGƯỢC

Q0.3

SENSOR 4

I0.4

BÁO DỪNG

Q0.4

SENSOR 5

I0.5

BÁO CHẠY

Q0.5

SENSOR 6

I0.6

START

I1.0

STOP

I1.1


Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho mạch điều khiển sáng đèn.
Yêu cầu:
- Mạch in 1 lớp, dây nguồn 220Vac và Tải: 2mm. các dây còn lại 1mm. khoảng cách giữa các
dây 0.7mm

2

- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm, Viết tên lên lớp Top Overlay

4

J1

D1

+

-

1
J2

1
2

+

C1
220uF

D2
1
2

3

12V-AC

R6
150K

10V

RB152

TAI
J3
1
2

0
R8
QUANG TRO
R1
27K

Q1
T2323

220V-AC

R2
2.2K
R4
Q2
2N3904
4.7K

Q5
2N3904
R7
10K

Q3
2N3904
Q4
2N3904
R3
10K

R5
22K

0

Ghi chú:
1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN – NHÓM 7
MÔN HỌC: MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Câu 1: Viết chương trình, mô phỏng trên SPS – VISU cho 1 công đoạn của dây chuyền đóng gói
10 sản phẩm. Bao gồm một băng tải M1 và một cảm biến SS1 để đếm sản phẩm hoạt động theo
nguyên tắc sau:
- Nhấn nút S2 (START) băng tải hoạt động vận chuyển sản phẩm vào thùng chứa, khi đủ
10 sản phẩm băng tải dừng và tự khởi động lại sau 10s (số sản phẩm đếm được dạng BCD cất vào
ô nhớ MW10).
- Khi nhấn nút S1 (STOP) băng tải dừng lại nhưng không RESET Hệ thống, nhấn S2 lại
hoạt động tiếp.
- Khi có sự cố nhấn nút dừng khẩn cấp S3 (EMEG) hệ thống dừng tức thời và RESET, và
chỉ hoạt động trở lại khi khôi phục trạng thái S3 và nhấn nút S2.

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

Tên thiết bị

Địa chỉ PLC

START

I0.0

ĐỘNG CƠ

Q0.0

STOP

I0.1

BÁO DỪNG

Q0.1

EMEG

I0.2

BÁO CHẠY

Q0.2

Câu 2: Sử dụng Atium, thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cho mạch điều khiển 8 led đơn,
giao tiếp với cổng P1. Yêu cầu:
- LED sáng khi bit diều khiển bằng 1 (sử dụng điện trở thanh để nâng công suất cho cổng ra)
- Nguồn cấp vào mạch 6Vac (điện xoay chiều) cần có thêm mạch chỉnh lưu cầu Diot và IC 7805
- Mạch in 1 lớp. Dây nguồn 1mm, dây tín hiệu 0.7mm, khoảng cách giữa các dây 0.7mm
- Khoảng cách giữa dây dẫn và đổ đồng là 1.5mm
- Viết tên lên lớp Top Overlay
Ghi chú:


1. Mỗi thành viên của nhóm làm 1 file (không làm chung). SV không có bài báo cáo, 0
điểm
2. Chuẩn bị máy tính cá nhân để báo cáo. Các thành viên của nhóm nên Copy các file
vào chung 1 máy tính, chủ động thử máy chiếu, mở sẵn để chờ báo cáo
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×