Tải bản đầy đủ

ĐÀO TẠO LEADER KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

ĐÀO TẠO LEADER KỸ NĂNG
QUẢN LÝ

(Thời gian 5H)


Basic Quality &

9. Management skill up

Nội dung đào tạo

. Mục đích của đào tạo
. Tình hình hiện nay
. Phản hồi từ công nhân

. Các Leader quản lý trực tiếp
. Nếu Leader không thay đổi -> công nhân cũng không thay đổi
. Vai trò của một người leader
. Các vấn đề hay gặp phải của Leader
. Nhóm làm việc không hiệu quả -> phải xây dựng một nhóm tốt
. Thế nào là một nhóm tốt
. Động lực làm việc
. Cam kết làm việc
. Cách cư xử của bản thân
. Xây dựng mối quan hệ tin cậy
. 7 HÀNH ĐỘNG CỦA LEADER:
1- Họp đầu giờ
2- Các giải quyết các vấn đề tại xưởng
3- Cách truyền đạt thông tin
4- Khi có người mới vào dây chuyền
5- Khen và chê
6- Những điều không nên nói và làm

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

Time Table
Thời gian

Cộng dồn

Slide

Tóm tắt nội dung

5’

5’


Làm quen, giới thiệu giảng viên, học viên

5’

10’

Mục đích của đào tạo

5’

15’

Tình hình hiện nay

5’

20’

Phản hồi từ công nhân

5’

25’

Tình hình của các LD quản lý trực tiếp

5’

30’

Vai trò của một người Leader

5’

35’

Leader hay gặp phải vấn đề gì

5’

40’

Thế nào là một nhóm tốt

5’

45’

Động lực làm việc

5’

50’

Cam kết làm việc

5’

55’

Cách cư xử của bản thân

5’

60’

Xây dựng mối quan hệ tin cậy

Lý thuyết

Thảo luận

Xem video


Basic Quality &

9. Management skill up

Slide

Management Skill For Leader

Thời gian

Cộng dồn

Tóm tắt nội dung

5’

5’

Các hành động của Leader

30’

35’

1. Họp đầu giờ

15’

50’

Thảo luận: Họp đầu giờ

30’

80’

2. Cách giải quyết các vấn đề tại xưởng

15’

95’

Thảo luận: Các vấn đề tại xưởng

20’

115’

3. Cách truyền đạt thông tin

30’

145’

4. Khen và chê

15’

160’

Thảo luận: Khen và chê

30’

195’

5. Khi có người mới vào dây chuyền

15’

210’

Thảo luận: Khi có người mới vào dây chuyền

20’

230’

6. Những điều không nên nói và làm

20’

250’

7. Tạo ra môi trường làm việc thân thiện

10’

260’

Break time afternoon

Lý thuyết

Thảo luận

Xem video


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

MỤC ĐÍCH CỦA ĐÀO TẠOLàm cho người quản lý nhận thức rõ được vai trò và nhiệm vụ của một LeaderTrang bị các kiến thức quản lý xưởng sản xuất, nâng cao kỹ năng và thay đổi tư duy của LeaderTạo cơ hội cho các Leader nói chuyện và trao đổi thông tin với cấp trên, thảo luận và chia sẻ giữa các
đồng nghiệpNhận được sự cam kết từ các Leader việc áp dụng các kiến thức đã học vào quản lý thực tế


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Nhu cầu đối với sản phẩm của Canon Việt Nam

Yêu cầu công việc
Canon Inc .
Yêu cầu công việc

Ban lãnh đạo CVN

Đây là vị trí của bạn, hãy
Yêu cầu công việc

cố gắng đạt được yêu cầu
công việc của mình

Quản lý ca
Yêu cầu công việc

Công nhân không thể đẩy
Quản lý dây chuyền

Áp lực cho ai, và là người trực tiếp
thực hiện công việc

Áp lực
Công nhân

Hoàn thành công việc

(Vị trí yếu nhất)


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

PHẢN HỒI TỪ CÔNG NHÂN

“Người quản lý không thân thiện khi làm việc, khiển trách công nhân nặng nề khi mắc lỗi, do đó công nhân
không dám trao đổi thông tin với người quản lý.”

“Khi công nhân mắc lỗi, hãy xem xét kĩ lý do và cải tiến. Không nên quát tháo và dùng những lời lẽ đe doạ ”

“ Không có sự thống nhất giữa người quản lý và công nhân, người quản lý luôn nghĩ mình đúng và không quan
tâm tới ý kiến của công nhân.”

“Công nhân muốn có 1 mối quan hệ tốt với người quản lý ”


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

CÁC LEADER QUẢN LÝ TRỰC TIẾPCó nhiều Leader trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm quản lý, chưa tự tin và chưa thể hiện rõ vai trò của
người quản lýĐội ngũ Leader mới, là sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm cũng như hiểu biết sâu kiến thức
công việcCó nhiều các Leader được bổ nhiệm từ cấp dưới, có kiến thức công việc nhưng kỹ năng quản lý chưa
cao, đặc biệt là kỹ năng về giao tiếp hiệu quả.Cũng có nhiều Supporter đang đảm nhiệm công việc của Leader, do đó cả kinh nghiệm quản lý lẫn kiến
thức về công việc còn rất thiếu


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

Phải thay đổi tư duy và cách quản
lý !

Nếu Leader không thay đổi, công nhân
cũng không thay đổi !


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

VAI TRÒ CỦA MỘT NGƯỜI LEADER
Quản lý dây chuyền, nhóm công nhân

Gần gũi với công nhân viên

Hướng dẫn, quản lý công nhân

Báo cáo cấp trên khi có vấn đề rắc rối

Có phải bạn là người có vị trí cao nhất trong dây chuyền ?

Leader là người có vị trí cao nhất trong dây chuyền, người leader phải nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm với dây chuyền của mình. Mọi
hành vi, lời ăn, tiếng nói đều phải làm gương trước tập thể do mình quản lý.

Phải thể hiện được khả năng và kỹ năng quản lý của một người lãnh đạo cao nhất trong dây chuyền sản xuất.


Basic Quality &

9. Management skill up

LEADER HAY GẶP PHẢI VẤN ĐỀ GÌ ?

Công nhân hay xảy ra lỗi

Công nhân không tuân thủ các qui định

Công nhân mệt mỏi, không cố gắng

Công nhân có phản ứng không tốt

Công nhân nghỉ không xin phép

Công nhân không nghe theo sự chỉ dẫn của LD

….

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

Dẫn đến nhóm làm việc không hiệu
quả !

Người Leader phải xây dựng một nhóm
tốt !


Basic Quality &

9. Management skill up

THẾ NÀO LÀ MỘT NHÓM TỐT !

 Mọi thành viên đều hướng tới mục tiêu chung
 Mọi thành viên hợp tác với nhau
 Mọi thành viên luôn chia sẻ thông tin
 Mọi thành viên luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách
 Mọi thành viên làm việc theo trật tự

“Mọi thành viên mong muốn làm việc
vui vẻ & tràn đầy hi vọng!!”

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

“Động lực” ⇒ Sự sẵn sàng thực hiện công việc
① Nội động lực
 ⇒ Công việc tốt, nhóm tốt, tự cảm thấy yêu thích công việc
 Tôi yêu công việc, yêu nhóm tôi & yêu công ty của tôi!

② Ngoại động lực
 ⇒ Lương, thăng tiến, vị trí trong công việc (tích cực)
 Làm việc chăm chỉ để có lương và vị trí cao hơn 
 ⇒ Hình phạt (tiêu cực)
 Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ bị phạt! 

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

CAM KẾT LÀM VIỆC

“Cam kết”
 

⇒ thể hiện sự trung thành, trách
nhiệm hoặc lời hứa với ai hoặc với
việc gì

      

 Động lực lớn
hướng các thành viên
tới cam kết cao 

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

CÁCH CƯ XỬ CỦA BẢN THÂN

 Bạn có chia sẻ về kế hoạch và mong muốn của bạn trong công việc không?
 Bạn có chia sẻ thông tin với cấp dưới của mình không?
 Bạn có khen ngợi các thành viên trong nhóm không?
 Bạn có lắng nghe, làm gương cấp dưới của mình không?
 Bạn có tạo cơ hội công bằng cho cấp dưới của mình không?
 Bạn có cư xử đúng mực với cấp dưới của mình không?

Bạn có yêu quý, làm gương và lắng nghe cấp dưới của mình không?


Basic Quality &

9. Management skill up

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TIN CẬY
Để xây dựng mối quan hệ tin cậy với các thành viên,
 

⇒ Tạo không khí làm việc thân thiện

 

⇒ Tăng cơ hội giao tiếp

 

⇒ Chia sẻ thông tin không giấu giếm

 

⇒ Giữ lời

 

⇒ Hỗ trợ các thành viên khi họ cần

 

⇒ Khen ngợi kịp thời
⇒ Không tức giận theo cảm tính
v.v…

~“ Quan sát, nói chuyện, lắng nghe”
là những hành động cần thiết ~

Management Skill For Leader


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

HÀNH ĐỘNG CỦA LEADER
Xây dựng mối quan hệ, nắm bắt thông tin, xây dựng

Tạo động lực, tăng cường cam kết

nhóm

1. HỌP ĐẦU GIỜ

5. KHEN VÀ CHÊ

2. CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI XƯỞNG

6. NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI VÀ LÀM

3. CÁCH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN

7. TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN

4. KHI CÓ NGƯỜI MỚI VÀO DÂY CHUYỀN


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ

Mục đích:
Tổng hợp thông tin đầu giờ, tóm tắt tình hình hôm trước, đưa ra mục tiêu trong ngày, động viên và nâng cao khí thế đầu giờ.

Đối tượng:
Họp với tất cả các công nhân viên trong dây chuyền và nhóm làm việc

Thời gian:
Đầu giờ làm việc, khoảng từ 3 đến 5 phút

Yêu cầu chung:
Đảm bảo đầy đủ nội dung, ngắn gọn súc tích, mọi thành viên trong dây chuyền nghe và hiểu rõ. Nâng cao tính tổ chức và tinh thần làm việc.
Với các nội dung mang tính khen ngợi thì nêu cụ thể : Ai ? Việc gì? Như thế nào?...
Với các nội mang tính khiển trách thì nêu chung & hướng đến mặt tích cực
Ví dụ :
Khen : “Bạn A tại ST lắp khung máy hôm qua đã phát hiện ra linh kiện Plate center biến dạng do maker, bạn sẽ được nhận giải thưởng “Eagle eye”, các bạn khác hãy
phát huy.”
Khiển trách,nhắc nhở : “Hôm qua có 1 số bạn đeo thẻ không đúng quy định, tôi đã nhắc nhở và yêu cầu đeo lại thẻ, các bạn trên line chú ý không để mắc phải lỗi tương
tự.”


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ

Chuẩn bị thông
tin

Sắp xếp vị trí, tư thế

Tổng hợp tình hình hôm trước

Đánh giá những điểm tốt , xấu

Xác nhận tình hình hôm nay

Đưa ra mục tiêu ngày hôm nay

Nâng cao khí thế và quyêt tâm đạt được mục tiêu ngày hôm nay
và kết thúc


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ
Chuẩn bị thông tin

+ Người Leader phải nắm rõ kết quả làm việc của ngày hôm trước về sản lượng, chất lượng, tình hình đi làm và các vấn đề khác trên dây chuyền

+ Phải tổng hợp được các vấn đề lỗi phát sinh trên các cell, model có liên quan

+ Xác nhận trước các thông tin với người quản lý của mình để biết rõ mục tiêu hoặc các yêu cầu công việc trong ngày

+ Nắm bắt được các ý kiến của người công nhân từ ngày hôm trước, tìm hiểu nguyên nhân và có thể đưa ra câu trả lời trong cuộc họp sáng hôm sau

+ Chọn lọc thông tin cần hoặc không cần truyền đạt ngay đầu giờ :
Ví dụ :
Nên truyền đạt thông tin liên quan đến chất lượng,sản lượng,quy định
Không nên truyền đạt thông tin liên quan đến chế độ, chính sách : Lương, thưởng
chính sách mới… tránh việc bàn tán,trao đổi làm ảnh hưởng đến sự tập trung của
công nhân trong lúc làm việc ( những thông tìn này nên đưa ra vào cuối giờ )


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ
Sắp xếp tư thế vị trí

+ Tư thế vị trí của dây chuyền: Vị trí của cuộc họp phải được sắp xếp tại nơi đủ rộng, yên tĩnh để tập trung được các thành viên trong dây chuyền.
Mọi người phải đứng ngay ngắn, thẳng hàng và hướng vào người tổ trưởng – Leader.

+ Có thể sắp xếp theo vị trí các công đoạn trên dây chuyền để dễ điểm danh

+ Có thể sắp xếp theo thể hình của công nhân, người thấp đứng trước, cao đứng sau, Supporter đứng ngang hàng với người Leader để đóng góp
ý kiến và cùng quan sát dây chuyền

Hình ảnh NG

Hình ảnh OK


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ

Tiến hành họp

+ Tổng hợp tình hình hôm trước: Tóm tắt một cách ngắn gọn, súc tích những điểm chính về sản lượng, chất lượng, tình hình đi làm…so
sánh với mục tiêu đạt hay không đạt.

+ Đánh giá những điểm tốt xấu: Điểm tốt nói trước, hãy nói cụ thể về một cá nhân, một vấn đề để kịp thời động viên, tiếp tục phát huy.
Điểm xấu hãy góp ý chung và yêu cầu mọi người chú ý không lặp lại hoặc cố gắng cải thiện…

+ Xác nhận nhanh tình hình đi làm ngày hôm nay, người nào nghỉ có lý do, không lý do, sự ảnh hưởng của họ tới dây chuyền…

+ Đưa ra mục tiêu trong ngày hôm nay: VD : đủ sản lượng,không lỗi Self,PQA..


Basic Quality &

9. Management skill up

Management Skill For Leader

1 - HỌP ĐẦU GIỜ
Nâng cao khí thế

+ Người Leader khéo léo hướng mọi người có một sự hào hứng với mục tiêu đưa ra trong ngày bằng những cách nói hoặc hành động mang tính
lôi cuốn, khích lệ:…mọi người cùng hô quyết tâm để đạt được mục tiêu.
VD : Leader nói “ ngày hôm nay kế hoạch của line mình là 580 máy, các bạn có quyết tâm
đạt được không ?” - cả dây chuyền đồng thanh hô “Có.. ó.. ó..! “, “ Nghiêm! Xin cảm ơn!”

+ Mục đích: Tất cả dây chuyền cùng có khí thế cao trước khi bắt đầu ngày làm việc mới, tránh việc phê phán hoặc những tác động tiêu cực ảnh
hưởng tới tâm lý đầu giờ cho công nhân

Video 1

Video 2

Họp sáng (NG)

Họp sáng (OK)


Basic Quality &

9. Management skill up

1 - HỌP ĐẦU GIỜ

Thảo luận nhóm (1)
Cả nhóm thảo luận một buổi họp sáng mẫu
-> 1 thành viên trong nhóm sẽ trình bày

Management Skill For Leader


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×