Tải bản đầy đủ

Bai viet ve phan mem quan ly luoi dien trung the tren GIS

Phần mềm quản lý lưới trung thế trên nền GIS
Đăng vào lúc 00:58 - 31/10/2014 Số lượt xem 3989

Hiện nay công tác Quản lý kỹ thuật lưới điện của các đơn vị thuộc Tổng
công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đa số vẫn còn quản lý thủ công,
một số đơn vị có quản lý bằng công cụ máy tính như các phần mềm
Excel hoặc phần mềm đo tự các đơn vị xây dựng. Tuy nhiên, các dữ liệu
này còn mang tính rời rạc, chưa xây dựng thành mô hình tổng thể để có
thể triển khai trong toàn Tổng công ty.
Với khối lượng quản lý lưới điện phân phối ngày càng lớn của EVN SPC, Công ty
Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam phối hợp với Ban Kỹ thuật sản xuất
Tổng công ty nghiên cứu và xây dựng phần mềm Quản lý lưới điện trung thế
trên nền GIS.P hần mềm giúp cho công tác quản lý được tài sản hiện có trên lưới
điện phân phối và tình hình vận hành một cách trực quan. Dữ liệu được quản lý
xuyên suốt từ cán bộ trực vận hành đến lãnh đạo quản lý kỹ thuật, giúp hiện đại
hóa công tác quản lý lưới điện giảm bớt thao tác thủ công tính toán, thống kê
báo cáo. Thể hiện các đối tượng đường dây, trạm, trụ, thiết bị một cách trực
quan trên nền bản đồ.
Phạm vi đối tượng sử dụng:
Phần mềm GIS được triển khai theo mô hình 3 cấp: Điện lực, Công ty Điện lực và
Tổng công ty.

1. Cấp Điện lực phần mềm được triển khai tại Đội quản lý vận hành và Phòng
kỹ thuật : Đội quản lý vận hành- Trực ban vận hành làm việc theo chế độ ca
trực, thực hiện hằng ngày các thao tác trên lưới theo lịch công tác hay sự cố đột
xuất; Cán bộ kỹ thuật kiểm tra định kỳ (ngày, đêm) các đối tượng trên lưới như
đường dây, trạm, recloser, LBS, AVR, đề xuất sửa chữa các tồn tại trên lưới.
Phòng kỹ thuật điện lực: quản lý tài sản, cập nhật mới, thu hồi về kho, quản lý lý
lịch tài sản, trích xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên, lập kế hoạch
công tác để khắc phục các tồn tại.
2. Cấp Công ty Điện lực phần mềm được triển khai tạiPhòng kỹ thuật và Phòng
điều độ : Phòng kỹ thuật quản lý tài sản trên lưới của toàn Công ty, kết xuất báo


cáo lên EVN SPC. Phòng điều độ xem mô phỏng tình hình đóng cắt trên lưới
điện, các sự cố hiện tại và quá trình xử lý các sự cố.
3. Cấp Tổng công ty phần mềm triển khai tại Ban Kỹ thuật sản xuất: Xem tài
sản của toàn EVN SPC. Xem chế độ GIS thể hiện toàn bộ lưới điện, zoom đến khu
vực nào sẽ hiện chi tiết các thành phần lưới điện của một Công ty. Kết xuất báo
cáo lên EVN.

Giao diện của chương trình

Giới thiệu các module của chương trình:
Phần mềm được xây dựng hướng module, các module có mối quan hệ với nhau.
Trong đó module GIS thể hiện ở trung tâm của phần mềm, có mối liên hệ với
quản lý tài sản. Module Hệ thống tạo nhóm quyền và phân quyền cho nhóm,
cấp quyền cho người dùng. Module Tài sản quản lý hồ sơ, thông số kỹ thuật, lý
lịch của các thành phần trên lưới trung thế như các phát tuyến của trạm 110kV,
các trạm công cộng, trạm tự dùng,… Sau khi tài sản phát sinh mới hoặc cải tạo
nâng cấp thì các tài sản đó được đưa vào quản lý trong phân hệ này. Tài sản sau
khi được đưa vào sử dụng thì quá trình vận hành của nó sẽ được quản lý trong
Module Vận hành. Ngoài ra chương trình còn tích hợp với các hệ thống khác
CMIS, Đo ghi từ xa:

Từ sổ trực vận hành, tính toán số lần mất điện thoáng qua hay kéo dài, có
những thông số đánh giá chính xác hơn chất lượng cấp điện cho khách hàng,
công tác quản lý vận hành lưới điện như các chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI

Khai thác dữ liệu từ hệ thống đo đếm TU, TI, Công tơ

Đọc các thông số vận hành đầu phát tuyến: U, I, Cosφ, P, Q, Sản lượng.Vẽ sơ đồ dạng line chart các thông số theo chuỗi thời gian.
Đối với một hệ thống phần mềm thì báo cáo thống kê là một phần không thể


thiếu, các báo cáo trích xuất lý lịch tài sản theo quy đinh 1737/EVNSPC, các báo
cáo thống kê tài sản: tụ bù trung thế, LBS, recloser...
Để quản lý tình hình sử dụng chương trình của các đơn vị chương trình còn tích
hợp module Logsheet, giúp lãnh đạo Ban, lãnh đạo đơn vị theo dõi.
Ngoài ra, phần mềm còn quản lý các thiết bị trên lưới điện một cách đầy đủ,
nắm được lịch sử vận hành của các thiết bị để đưa ra dự đoán, kế hoạch trong
công tác sửa chữa lớn. Trên bản đồ địa hình địa vật, có thể nắm được tổng quan
lưới hiện tại để đưa ra các quyết định trong việc qui hoạch phát triển nguồn, lưới
điện cung cấp phù hợp. Khi nắm được khu vực cần đầu tư, cải tạo người dùng có
thể biết được dự toán khối lượng vật tư thiết bị cần đầu tư bằng công cụ phân
tích lưới trong một khu vực chọn trên bản đồ. Ứng dụng phân tích lưới trong việc
mô phỏng đóng cắt các thiết bị và tác động của việc đóng cắt này đến các
đường dây, khách hàng. .
Hiệu quả mang lại khi sử dụng chương trình:
Phần mềm được thực hiện dựa trên cơ sở tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ,
chuyên viên Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Nam giúp giảm chi phí
bản quyền nếu đầu tư hệ thống GIS hoàn chỉnh cho toàn EVN SPC; do cơ sở dữ
liệu về hệ thống bản đồ nền địa hình tỷ lệ lớn chưa có nên để quản lý lưới trên
nền GIS ngành điện phải đầu tư xây dựng hoặc mua lại từ các ngành khác, giải
pháp sử dụng hình raster giảm chi phí đầu tư cho bản đồ nền; đồng thời chúng
ta có thể chủ động trong việc tích hợp với các hệ thống EVN SPC đang triển khai
và các hệ thống khác trong tương lai.
Phần mềm được triển khai thí điểm tại Điện lực Đà Lạt tháng 11/2013 và đến
tháng 03/2014 triển khai chính thức toàn lưới điện Lâm Đồng. Theo kế hoạch sẽ
triển khai đến toàn Tổng công ty trong giai đoạn từ 2014-2015.
Phần mềm đã mang lại lợi ích đáng kể trong việc quản lý lưới điện một cách trực
quan và xuyên suốt, mô phỏng được các bài toán thực tế trên máy tính trước khi
thao tác ngoài hiện trường. Giúp cho các cán bộ vận hành đánh giá, tìm nguyên
nhân sự cố trên lưới để có thể giải quyết kịp thời; giảm bớt việc nhập lại dữ liệu
giữa đội trực vận hành, phòng kỹ thuật. Quản lý, kiểm soát quá trình vận hành
của lưới điện qua việc xem trên các phiếu kiểm tra định kỳ, thời gian giải quyết


tồn tại nhằm một phần ngăn ngừa sự cố, giúp tăng chất lượng lưới điện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×