Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ 7 HỌC KÌ 1, CHUẨN KTKN

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 7
Thời gian 45 phút ( Không kể phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Chủ đề (nội dung, chương) /
Mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Môi trường đới nóng và hoạt
động kinh tế của con người ở
đới nóng
Số bài
Số điểm

Tỉ lê
Môi trường đới ôn hòa và - Biết được hiện trạng,
hoạt động kinh tế của con nguyên nhân và hậu quả ô
người ở đới ôn hòa
nhiễm nước ở đới ôn hòa
Số bài
1
Số điểm
2,0
Tỉ lê
20%
Môi trường hoang mạc và
hoạt động kinh tế của con
người ở hoang mạc
Số bài
Số điểm
Tỉ lê
Thiên nhiên và con người ở
các châu lục
Số bài
Số điểm
Tỉ lê
Tổng số bài
Tổng số điểm
Tỉ lê

- Kể tên được các lục địa và
châu lục trên thế giới
1/2
1,0
10%
1+1/2
3,0
30%

Vận dụng

Tổng

- Đọc các biểu đồ về nhiệt độ


và lượng mưa để nhận biết
đặc điểm khí hậu của từng
kiểu môi trường ở đới nóng.
1
2,0
20%

1
2,0
20%

1
2,0
20%
- Trình bày và giải thích một
số đặc điểm tự nhiên, sự
thích nghi của thực vật và
động vật với môi trường .
1
3,0
30%
- Phân biệt được sự khác
nhau giữa châu lục và lục địa
1/2
2,0
20%
1+1/2
5,0
50%

1
3,0
30%

1
2,0
20%

1
3,0
30%
4
10
100%PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 7

ĐỀ CHÍNH THỨC

(GỒM 01 TRANG)

Thời gian: 45 phút ( Không kể phát đề)

Họ và tên:………..…………............................................Lớp:…...............Trường THCS Lê Lợi
Bài 1: (2,0 điểm) Trình bày thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm nước ở đới ôn hòa?
Bài 2: (3,0 điểm)
a/ Trình bày và giải thích đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc?
b/ Thực vật và động vật thích nghi với môi trường hoang mạc như thế nào?
Bài 3: (3,0 điểm) Em hãy phân biệt giữa lục địa và châu lục. Kể tên các lục địa và các châu lục
trên thế giới?
Bài 4: (2,0 điểm) Quan sát hình bên: Phân tích biểu đồ
nhiệt độ nhiệt độ, lượng mưa và cho biết thuộc
kiểu môi trường nào của đới nóng?

----------------------HẾT----------------------

_____________________________________________________________________
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liêu


PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC CƠ
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
Đ/A ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA
HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 7

(GỒM 02 TRANG)
Bài

Đáp án, hướng dẫn chấm

Điểm

- Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển, nước ngầm. 0,5đ
- Nguyên nhân:
+ Ô nhiễm nước biển là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển,…
1

0,5đ

+ Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm là do hóa chất thải ra từ các nhà máy, lượng 0,5đ
phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông
nghiệp…
- Hậu quả: Làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời 0,5đ
sống và sản xuất.
a/ Đặc điểm khí hậu:
- Hoang mạc chiếm một diện tích khá lớn trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu nằm dọc 0,5đ
theo hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu .
- Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày 0,5đ
và đêm rất lớn .
- Nguyên nhân: nằm ở nơi có áp cao thống trị, hoặc ở sâu trong nội địa,…

2

0,5đ

b/ Sự thích nghi của thực vật và động vật với môi trường:
- Thực vật, động vật thích nghi với môi trường khô hạn khắc nghiệt bằng cách tự

0,5đ

hạn chế sự mất hơi nước, tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ
thể.
+ Đối với thực vật: cây rút ngắn chu kì sinh trưởng, lá bọc sáp, dày bóng hoặc

0,5đ

biến thành gai, bộ rễ dài và to, dự trữ nước trong thân...
+ Đối với động vật: chạy nhanh, vùi mình trong cát, hốc đá, chịu đói chịu khát

0,5đ

giỏi, dự trữ nước trong thân...
3

- Lục địa:
+ Là khối đất liền rộng hàng triệu ki-lô-mét vuông, có biển và đại dương bao

0,5đ

quanh.
+ Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính.

0,5đ

- Châu lục:
+ Bao gồm phần lục địa và các đảo, quần đảo bao quanh.

0,5đ

+ Sự phân chia các châu lục chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử, kinh tế, chính trị.

0,5đ


- Trên thế giới có 6 lục địa là: lục địa Á-Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa

0,5đ

Nam Mĩ, lục địa Ô- xtrây-li-a, lục địa Nam Cực.
- Trên thế giới có 6 châu lục là: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu đại

0,5đ

dương và châu Nam Cực.
- Về nhiệt độ: Có nền nhiệt độ cao (khoảng 250C). Biên độ nhiệt trong năm lớn 0,5đ
(khoảng 100C).
4

- Trong năm có 2 lần nhiệt độ lên cao nhất vào tháng 4 và tháng 10.

0,5đ

- Về lượng mưa: Có lượng mưa lớn, mưa theo mùa, có thời kì khô hạn.

0,5đ

 Biểu đồ thuộc kiểu môi trường Nhiệt đới của đới nóng

0,5đ

Người duyêt dề

Nguyễn Thị Liên

IaDơk, ngày 06 tháng 12 năm 2017
Người ra đề

Nguyễn Tiến VinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×