Tải bản đầy đủ

Hãy chứng minh nếu để mang về cùng một doanh thu thuế như nhau cho chính phủ thì thuế khoán sẽ làm phúc lợi cá nhân tăng lên slide

MÔN KINH TẾ CÔNG CỘNG 2
Đề bài:
Hãy chứng minh nếu để mang về cùng một
doanh thu thuế như nhau cho chính phủ thì thuế
khoán sẽ làm phúc lợi cá nhân tăng lên (phúc lợi
của cá nhân bị giảm đi ít hơn).


CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 6

• Phạm Minh Thăng
• Đặng Thị Bích Ngọc
• Nguyễn Thị Như Quỳnh
• Trương Thu Trang
• Chẩu Thị Phương Chi


Nội dung chính
1. Định nghĩa về Thuế khoán
2. Ví dụ chứng minh sự tiện ích của Thuế khoán đối với hộ gia đình kinh
doanh không có hóa đơn (mua- bán)


3.

Tác động của thuế khoán

4. Các vấn đề khi áp dụng thuế khoán

5. Chứng minh nếu để mang về cùng một doanh thu thuế như nhau cho
chính phủ thì thuế khoán sẽ làm phúc lợi cá nhân tăng lên (phúc lợi của
cá nhân bị giảm đi ít hơn)

6. So sánh thu thuế khoán với thu thuế dựa trên sổ sách kế toán, hóa đơn


1. Định nghĩa về Thuế khoán
1.1 Định nghĩa
• Thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động
và đồ vật (như giao dịch, tài sản) nhằm huy động
tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu
nhập, hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế-xã
hội.
• Thuế khoán còn gọi là thuế trọn gói. Loại thuế
này buộc mỗi cá nhân phải nộp cho chính phủ một
khoản tiền cố định như nhau không phân biệt khả
năng thu nhập, tích lũy, tiêu dùng...của họ.


1.2 Cách tính thuế khoán
Nguyên tắc tính thuế khoán là ngành thuế ấn định doanh
thu hàng tháng cho cá nhân kinh doanh không có sổ sách
chứng từ rõ ràng. Ngành thuế hiệp thương với cá nhân kinh
doanh để ấn định mức thuế khoán.
Dựa trên biểu giá trị gia tăng trên doanh
thu của cục thuế ban hành, nhân với
doanh thu, nhân với thuế suất thuế
GTGT để khoán thuế GTGT

Điều kiện hiệp
thương dựa vào 2
yếu tố:Dựa trên biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế
tính trên doanh thu do cục thuế ban
hành, nhân với doanh thu để tính thu
nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu
thu nhập này trên 7.000.000đ/1 tháng
mới chịu thuế khoán về TNCN


2. Ví dụ chứng minh sự tiện ích của Thuế khoán đối
với hộ gia đình kinh doanh không có hóa đơn
(mua- bán)

Cửa hàng bán Phở- quận Hai Bà Trưng- thành phố Hà
Nội có doanh thu dự kiến bình quân 90 triệu/tháng.
Cách tính của cán bộ thuế:
- Đối với thuế GTGT:
- Đối với thuế thu nhập cá nhân


• Đối với thuế GTGT

Thuế GTGT

Tỷ lệ giá trị gia
tăng trên
doanh thu đối
với trường
hợp bán lẻ ở
khu vực quận

Thuế suất
thuế giá trị
gia tăng

Doanh
thu

Thuế giá trị gia tăng mà chị Mai phải nộp hàng tháng là:
Thuế GTGT = 90 triệu x 8% x 10% = 720.000 đồng.


• Đối với thuế thu nhập cá nhân:

Thu nhập
chịu thuế
thu nhập
cá nhân

Tỷ lệ thu
nhập chịu
thuế ấn định
đối với hoạt
động bán lẻ
hàng hóa tại
khu vực
quận

Thu nhập

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là: 90 triệu x 7% = 6,3
triệu đồng.
Sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân, chị không còn thu nhập
tính thuế nên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.


• Như vậy, đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
nhỏ lẻ, không có hóa đơn mua- bán, việc áp thuế khoán
dựa vào doanh thu dự tính tạo ra sự gọn nhẹ, làm tăng
khả năng linh động trong việc thu thuế.


3.

Tác động của thuế khoán

• Các loại thuế khác gây ra sự thay đổi về giá tương đối
giữa các loại hàng hóa nên dẫn đến tổn thất vô ích.
• Trái lại, thuế khoán không gây ra sự thay đổi về giá
cả tương đối giữa các sản phẩm nên nó có hiệu quả
kinh tế hơn so với các loại thuế khác???


4.

Các vấn đề khi áp dụng thuế khoán

4.1 Thuận lợi
• Thuế khoán rất dễ tính toán, quản lý do đó chính phủ
tiêu tốn ít chi phí để thu thuế hơn và giảm thiểu được
gian lận thuế vì nó đơn giản chỉ là một số tiền cố định
đánh vào tất cả các cá nhân (tất nhiên có trường hợp
một số cá nhân có thể được miễn thuế ví dụ người có
thu nhập quá thấp hay tàn tật, mất khả năng lao
động....).


4.2 Khó khăn
• Thuế khoán vi phạm nguyên tắc công bằng dọc. Do vậy thuế
khoán gặp phải sự phản đối của người đóng thuế, đặc biệt là
người đóng thuế có thu nhập không cao.
• Thuế khoán dường như đánh vào sự tồn tại của con người,
người đóng thuế sẽ cảm thấy rằng sự tồn tại của bản thân bị
chính phủ sở hữu.
• Trên thực tế thuế khoán cho dù hiệu quả kinh tế hơn các loại
thuế khác và khá phổ biến trong quá khứ nhưng ít được áp
dụng trong thời hiện đại vìmặc dù mỗi cá nhân đóng thuế với
mức giống nhau nhưng những gì họ nhận lại được từ chính
phủ lại khác nhau


5. Chứng minh nếu để mang về cùng một
doanh thu thuế như nhau cho chính phủ
thì thuế khoán sẽ làm phúc lợi cá nhân
tăng lên (phúc lợi của cá nhân bị giảm đi ít
hơn)


Các điều kiện để chính sách thuế khoán hoạt động hiệu
quả:
Cơ sở thuế phải bất biến.
Nguồn thu ổn định.
Nguồn thu phân bố đồng đều giữa các địa phương.
Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tài chính.


• Thuế khoán đã cho thấy tính linh động trong việc tính
và thu thuế.
• Thuế khoán tạo ra động lực cho người nộp thuế,
cũng như việc thuê mặt bằng, hàng năm thuế khoán
được tính gần như cố định.
• Khi chi phí cố định đã biết, người dân hoàn toàn có
động lực để tạo thêm thu nhập trên cơ sở kinh doanh
của mình.


Ví dụ: Xem xét một cá nhân có mức thu nhập cố định
được dung để mua hai loại hàng hóa gạo và vải. Giá
một kg ban đầu là Px và một mét vải là Py


Thuế gạo làm mức
tiêu dùng gạo của
cá nhân giảm từ E1
xuống E2 .
Mức tiêu dùng gạo
giảm có thể chia
làm 2 hiệu ứng:
-Hiệu ứng thu nhập
E1
E3
-Hiệu ứng thay thế
E3
E2


• Chỉ có thuế khoán là loại thuế không gây méo mó,
không phụ thuộc vào hành vi cá nhân thì mới không tạo
ra gánh nặng quá mức. Nếu cùng làm giảm độ thỏa
dụng của các cá nhân đi một mức như nhau thì thuế
khoán sẽ mang về nhiều doanh thu hơn cho Chính phủ.


• Khi thu nhập của cá nhân bị khấu trừ thì đường ngân
sách của anh ta sẽ bị dịch chuyển song song vào trong.
Vì thế, muốn xác định giá trị của phần lợi ích tiêu dùng
bị giảm xuống do thuế khoán gây ra sao cho mức doanh
thu thuế là không thay đổi ??
 Vẽ một đường ngân sách mới song song với đường
AD và đi qua điểm E1, tức là đường JK.
 Từ đường ngân sách mới JK ta vẽ được đường bàng
quan (iii), và khi đó người tiêu dùng sẽ tối đa hoá mức
thoả dụng của mình tại điểm E4, tương ứng với việc
tiêu dùng là X4 và Y4
 doanh thu thuế mà chính phủ thu được là đoạn LP,
bằng với doanh thu thuế trong trường hợp đánh thuế
vào hàng hoá X (gạo).


• Đường bàng quan (iii) cao hơn so với đường bàng
quan (ii), như vậy, mức thoả dụng của cá nhân trong
trường hợp áp dụng thuế khoán cao hơn so với trường
hợp áp dụng thuế gạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×