Tải bản đầy đủ

Thực tế công ty triển khai thành công hệ thống ERP slide

Hồ Thị Bình
Lý Thế Anh
Trần Thị Kiều Chinh
Vũ Hoài Nam
Trần Vương Quốc
Phan Thanh Trang
Trần Thị Hoàng Vi

K114060971.
K114060967.
K114060972.
K114061013.
K114061033.
K114061058.
K114061067.


.

GV hướng dẫn: Vũ Thị Thu TrangMột số công ty ứng dụng thành công hệ
thống ERP

Company

LOGO
Nội dung:
1 Giới thiệu về công ty
2 Hoạt động của công ty khi triển khai ERP

3 Lợi ích khi triển khai thành công ERP
4 Kinh nghiệm triển khai ERP tại Việt Nam
5 Kết luận


*Vinamilk là nhà Cycle
sản suất
sữa hàng đầu tại Việt
Diagram
Nam.
*Vinamilk
cung cấp cho thị trường một những
Add Your Text
danh mục các sản phẩm đa dạng về sữa, hương vị
Text lựa chọn nhất.
và qui cách bao bì có nhiều
Text

*Thương hiệu Vinamilk quen thuộc nổi tiếng trong
và ngoài nước.
Text
Cycle name
*Một điểm sáng rất đáng trân trọng trong thời hội
Text
nhập WTO.


Text

Vinamilk.


Tình hình doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk
Trong 5 năm từ 2008 đến 2012, doanh thu của Vinamilk tăng bình
quân 34%, đạt 27.102 tỷ đồng vào năm 2012, lợi nhuận tăng bình
quân 50%, đạt 6.930 tỷ đồng.
Nguồnhttp://www.vinacorp.vn


Hoạt động của công ty Vinamilk trước khi triển khai ERP:

Diagram

Title
Quy trình quản lí hàng hóa đầu vào
Add your text

và đầu ra cũng hoàn toàn thủ công.

ThemeGallery
is a Design Digital
Content & Contents
mall developedTrong
by
Guild Design Inc.

Việc kiểm soát quá trình sản xuất, xử lí đơn
đặt hàng, hạch toán chi phí chưa đồng bộ.
ThemeGallery
is a Design Digital
Content & Contents
developed
by
thủ mall
công
vẫn thường
Guild Design Inc.

hạch toán, kế toán
gặp
những sai sót mà nhân viên thường mắc phải.

Hệ thống thông tin phân phối của Vinamilk chủ yếu được
thực hiện giữa Công ty và các đại lí.


Diagram

Vinamilk rất cần có 1 giải pháp cụ
thể để khắc phục được các điểm yếu
kém, lãng phí nguồn lực của doanh
nghiệp.
Text
Add Your
Title Text
Text
•Text
•Text
•Text
•Text


1
2
3
4
5

Text

Add Your
Lãnh
đạo của công
Title Text
ty nhận thấy ERP là
1
giải Text
pháp
ứng dụng
Text 2
côngText
nghệ
thông tin
3
Text 4
có thể
Text 5 giúp doanh
nghiệp quản trị các
công việc một cách
toàn diện.Text


Text

Text


Hoạt động công ty khi
triển khai và sau khi áp
dụng hệ thống ERP


Thực trạng về hoạt động triển khai hệ thống ERP tại Vinamilk

A

Liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng nhu
cầu sử dụng

B

Vinamilk hiện đang ứng dụng đồng thời ba
giải pháp ERP quốc tế của Oracle, SAP, và
Microsoft.

C

Đã đưa ra được các giải pháp tốt nhất nhằm
giúp giải quyết bài toán kinh doanh.


Thực trạng ngân sách


Thực trạng nguồn nhân lực

Diagram

Vinamilk đã có được
sự quán triệt tư
tưởng từ cấp lãnh
đạo tới nhân viên
thừa hành về quyết
tâm thay đổi

Text
Cấp lãnh
đạo tạo
nguồn động lực,
niềm tin tưởng cho
nhân viên, cùng vì
một mục tiêu chung.
Add Your Text

Text
Nhân lực
Add Your Text

Text
Cử
một nhóm
người có trình
độ, có năng
lực đi đào tạo,
huấn luyện.
Add Your Text


Thực trạng công nghệ :

Diagram

Phần cứng

Phần mềm

Add Your Text

Add Your Text
Add Your Text

1

Add Your Text

* Hệ thống máy chủ
thuộc
IBM Blade
Adddòng
Your Text
Center System X .
Add Your Text
* Hệ thống lưu trữ
SANAdd
của
IBM
Your
TextDS8100.
* SAN được điều Add Your Text
khiển bằng 2 máy chủ
IBM system P.

2

* ERP Oracle EBS 11i.
* SAP CRM.
* Microsoft Dynamics
SL Solomon.ERP Oracle ESB 11i gồm các phân hệ :

Financials - Kế toán tài chính

Procurement - Quản lý mua sắm
Logistics - Cung ứng
Order Fulfillment - Quản lý bán hàng
Manufacturing - Quản lý sản xuất

Projects - Quản lý dự án
Planning & Scheduling - Lập kế hoạch
Intelligence - Báo cáo phân tích
Human Resources - Quản lý nhân sự
Maintenance Management - QL bảo dưỡng


Quy trình tích hợp giữa các phân hệ Oracle E – Business Sue

Diagram

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Title


SAP CRM:

* Là giải pháp quản trị mối quan hệ với khách hàng.
* Vinamilk là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng giải
pháp quản trị mối quan hệ với khách hàng CRM của SAP, gồm
các chức năng :

Báo cáo,
phân tích

Tiếp thị

Trung tâm
tương tác

Bán hàng

Dịch vụ


Microsoft Dynamics XL - Solmon

1

2

Giúp các công Cung cấp tiện
ích trong việc
ty hoạt động
lập kế hoạch
dựa trên dự án
quản lý riêng cho nguyên vật
liệu, chi phí
biệt, mục tiêu
nhân công,
từng dự án và
những dự án ở quản lý nguyên
những khu vực vật liệu với chi
phí thấp hơn.
khác nhau.

3
Cung cấp
tính năng để
giảm sự quá
tải của kho
hoặc nằm
dưới ngưỡng
an toàn.

4
Giảm chi phí
phân phối bởi
quản lý vận
tải và tinh
giản các quy
trình.


Quá trình triển khai ERP trong Vinamilk :

Diagram

- Bắt đầu triển khai tại Vinamilk từ 15/3/2005 với vốn đầu tư
khoảng 4 triệu USD. Do Pythis triển khai. Chuyển giao công
nghệ diễn ra trên toàn công ty Vinamilk với 13 địa điểm.

Add Your Text

Add Your Text

- 10/2006: tiến hành dự án “HTTTQL, hỗ trợ nhà phân phối
– 2 nd ERP” của SAP và Solomon do FPT triển khai.
Add Your Text

Title

Add Your Text

- 1/1/2007: Hệ thống ERP tại Vinamilk đã được đưa vào
sử dụng chính thức. 7/9/2007: cùng nhà triển khai Pythis
tổ chức lễAdd
bàn
giao
nhất
Việt
Your
Text hệ thống ERP lớn Add
Your
Text Nam.Thành công trong việc vận hành, sử dụng hệ thống ERP của Vinamilk.

Diagram

Tỷ lệ Chi phí bán
hàng/doanh thu giảm
từ 14,5%(2009)
xuống 11,4%(2010).

Trình độ CNTT được
nâng cao hơn so với
trước.

1
ThemeGallery
is a
Quản lý xuyên
suốt
Design Digital
các chính sách
giá,
Content & Contents
khuyến mãimall
trong
developed by
Guildphối.
Design Inc.
hệ thống phân

Hạ tầng CNTT
được kiện toàn,
đồng bộ, chuẩn
hoá và củng cố.

2
ThemeGallery is a
Design Digital
Content & Contents
mall developed by
Guild Design Inc.

ERP

3
1-2006, giá trị cổ

ThemeGallery is a
phiếu đạt 513 tr $,
Design Digital
cú huých cho thị
Content tạo
& Contents
mall developed
by chứng
trường
Guild Design Inc.
khoán.

11-2007, doanh thu
vinamilk đạt 6217 tỷ,
lợi nhuận lũy kế đạt
923 tỷ.


Kinh nghiệm triển khai ERP tại Vinamilk:
Những khó khăn gặp phải

Khả năng đáp ứng của Pythis cho toàn bộ quá trình ERP của
Vinamilk chưa đủ.
Chi phí để đầu tư cho ERP và để đưa nó vào hoạt động hoàn
chỉnh là tương đối lớn.

Kết hợp đồng thời 3 Ứng dụng Oracle, SAP, và Microsoft hiệu
quả cũng là một thách thức.
Vấn đề về nhân lực : đủ trình độ và khả năng điều hành hệ
thống


Kinh nghiệm triển khai ERP tại Vinamilk:
Lý do thành công

Sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ của ban lãnh đạo _ Định
hướng đúng và đi đến cùng
Phân công dội ngũ có chuyên môn vào dự án

Hỗ trợ bởi HTQL sản xuất, Oracle, công ty TNHH KPMG

Luôn có người đứng ra giải quyết các vấn đề phát sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×