Tải bản đầy đủ

CÔNG NGHỆ xử lý nước cấp

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP
Vách ngăn hướng dòng: làm thay đổi hướng chuyển động ngược lại từ dưới lên trên và
căn rơi trên xuống dưới và được thu ở vùng chứa cặn. Nước sau khi lắng xuống được
lắng ở công trình xử lý tiếp theo nhờ máng vòng thu nước.
Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho công trình xử lý công suất nhỏ. Dưới 3000 m3/ngđ.
Tính toán:
Tính tiệt diện ngang vùng lắng của bể lắng.
CÁC LOẠI BỂ LẮNG
Công trình bể lắng sơ bộ:

1.

Bể lắng đứng
Bể lắng ngang
Bể lắng ly tâm
Bể lắng lớp mỏng
Bể lắng trong có lớp lặng lơ lửng

Bể lắng đứng:
Cấu tạo: Được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có mặt phẳng hình tròn hoặc hình
vuông.
Gồm 3 phần:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×