Tải bản đầy đủ

Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề về ô nhiễm đất

Hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề về ô nhiễm đất
1. World soil day
Ngày đất thế giới là hoạt động thường niên do Tổ chức Lương thực và
Nông nghiệp FAO (Food and Agriculture organization ) tổ chức vào ngày
5 tháng 12 để tôn vinh tầm quan trọng của đất như một thành phần quan
trọng của hệ thống tự nhiên, đóng góp quan trọng cho sức khỏe con người
và nâng cao nhận thức của con người về đất . Trong Chương trình Phát
triển Bền vững 2030, Mục tiêu Phát triển Bền vững 2, 3, 12 và 15 có các
mục tiêu đánh giá trực tiếp tài nguyên đất, đặc biệt là ô nhiễm đất và suy
thoái liên quan đến an ninh lương thực. Được sự hưởng ứng của nhiều
quốc gia trên thế giới, ngày hội đất mở ra nhiều cơ hội để mọi người hiểu
biết hơn về tình trạng ô nhiễm đất, cách cải tạo đất. Các quốc gia tổ chức
World soil day sẽ có nhiều hoạt động như mở các triển lãm ảnh về đất,
thiết kế áp phích, video, làm áo, thực hiện các chiến dịch làm sạch đất.
Ngày đất thế giới năm 2018 sẽ được chính phủ thái lan đứng ra làm nước
chủ nhà để tổ chức . Một số chương trình được tổ chức trong ngày đất
quốc tế như : Các cuộc thí nghiệm đất cho trẻ em, Vẽ tranh từ đất ( sử
dụng các màu sắc có nguồn gốc từ đất ) , Chiến dịch truyenf tải logo của
ngày đất thế giới.
2. Soil Protectiom – European Commission - JRC
Chương trình về môi trường lần 6 là một chương trình của EU về môi

trường với mục tiêu chủ yếu là biến đổi khí hậu và tự nhiên. Chương trình
lần 6 kêu gọi sự phát triển dự án 7 chiến lược và một trong những chiến
lược này là bảo vệ đất, tập trung vào các bảo vệ và sử dụng đất dựa trên
các nguyên tắc như
- Ngăn chặn sự suy thoái của đất và bảo tồn đất nhất là khi đất được sử
dụng và chức năng của nó phải được khai thác trong khuôn mẫu về sử
dụng và quản lí đất.
- Khi những hoạt động về đất bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con
người hoặc hoạt động tự nhiên thì phải tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ.
- Phục hồi đất xuống cấp lên một mức độ nào đấy mà có thể sử dụng
được ở hiện tại và tương lai, xem xét các tác động tốt và xấu của nó.
Các dữ liệu và thông tin đất có liên quan đến một số lĩnh vực chính sách của
EU: an ninh lương thực, nông nghiệp, bảo vệ đất, năng lượng sinh học, bảo
vệ nguồn nước, bảo vệ thiên nhiên, chính sách phát triển, sức khỏe và phát
triển bền vững. JRC (Joint Research Centre of the European Commission )
hỗ trợ Chiến lược chuyên đề của EU về bảo vệ đất, giải quyết các lĩnh vực
chính sách khác nhau này một cách mạch lạc và đề xuất một khuôn khổ để
bảo vệ đất hiệu quả ở châu Âu.


JRC sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa tiên tiến, các chỉ số và phân tích để
cung cấp thông tin đất cho người dùng cuối cùng liên quan đến các mối đe
dọa chính đối với đất, được xác định trong Chiến lược chuyên đề về bảo vệ
đất: xói mòn, suy giảm chất hữu cơ, đầm lầy, lở đất. , ô nhiễm và mất đa
dạng sinh học đất. Suy thoái đất ảnh hưởng đến các khu vực môi trường mà
Cộng đồng Eu quản lí . Không bảo vệ được đất làm suy yếu tính bền vững và
lâu dài khả năng cạnh tranh ở châu Âu. Ngoài ra chức năng đất đóng góp rất
lớn cho các khu vực như đa dạng sinh học và biển
3. CIAT ( International Center for Tropical Agriculture ) - trung tâm nông
nghiệp nhiệt đới quốc tế.
CIAT là một thành viên của CGIAR (The Consultative Group on
International Agricultural Research) - một hiệp hội toàn cầu kết hợp các
tổ chức tham gia nghiên cứu cho một tương lai an toàn thực phẩm.
Các nhà tài trợ bao gồm các chính phủ của các nước đang phát triển và
công nghiệp hóa, các tổ chức và quốc tế và tổ chức khu vực như Tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển
Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc
(UNDP) và Ngân hàng Thế giới.
CAIT làm gì ? CIAT sử dụng các kỹ thuật chẩn đoán hiệu quả về chi
phí để xác định các đặc tính đất, đo lường các mối đe dọa đối với sức


khoẻ đất và xác định các nguyên nhân gây mất khả năng sinh sản đất. Do
đó, các nhà khoa học CIAT đánh giá tiềm năng tăng cường và duy trì
năng suất của các hệ thống canh tác cụ thể thông qua việc sử dụng đầu
vào và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn. Với một sáng kiến mới của
chính phủ Đức gọi là "Một thế giới không đói", ví dụ, CIAT đang tiến
hành nghiên cứu về phục hồi đất ở châu Phi và châu Á. Các kết quả giúp
xác định các thực hành quản lý được cải thiện cho các điều kiện cụ thể,
với mục đích kiềm chế suy thoái đất. Trong thập kỷ qua, CIAT đã đặc biệt
chú ý đến việc phát triển và thúc đẩy quản lý khả năng sinh sản đất tổng
hợp. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học của CIAT đã tập trung
phát triển các công cụ giúp nông dân đạt được sự phù hợp tốt hơn giữa
công nghệ quản lý đất đai và điều kiện kinh tế đất đai cụ thể trong đó các
phương án này có thể được áp dụng. Để giúp duy trì khả năng sinh sản và
sức khoẻ của đất cho các thế hệ tương lai, các nhà nghiên cứu CIAT sử
dụng các mô hình sinh học và các chỉ số về các dịch vụ hệ sinh thái trên
đất (ví dụ, dịch bệnh và sâu bệnh), dựa trên kết quả từ các thí nghiệm dài
hạn để xác định tác động của quản lý nông nghiệp và cảnh quan . Sau đó,
các nhà nghiên cứu phân tích các trường hợp để giúp xác định các lựa
chọn tốt nhất cũng như các địa điểm có khả năng chứng minh về mặt kinh


tế và được xã hội chấp nhận, đồng thời giảm tác động của nông nghiệp
đối với các hệ sinh thái.
Một số chương trình của CIAT :
- Ứng dụng carbon hữu cơ trong đất: là một công cụ trực tuyến có thể
giúp người dùng tính toán khả năng của đất để cô lập hoặc chứa
cacbon hữu cơ.
- Hệ thống thông tin đất Mỹ Latinh trực tuyến (SISLAC) sẽ làm dữ liệu
hồ sơ đất và bản đồ đất ở tỷ lệ 1: 1M có sẵn cho 19 quốc gia ở châu
Mỹ Latinh. SISLAC là một sáng kiến khu vực được thúc đẩy và tài trợ
bởi Tổ chức Đối tác Đất Toàn cầu và được thực hiện trong liên minh
với CIAT, EMBRAPA và 20 tổ chức quốc gia.
- Phòng dịch vụ tại CIAT : CIAT có 4 phòng thí nghiệm chuyên biệt,
với các cơ sở công nghệ được trang bị tốt và đội ngũ nhân viên được
đào tạo cao, cho các kết quả phân tích đáng tin cậy, chẩn đoán chính
xác và dẫn đến hành động cụ thể để sử dụng đất một cách bền vững .
4. GSOP18
Hội nghị Toàn cầu về Ô nhiễm Đất (GSOP18) vừa được tổ chức tại trụ
sở của FAO từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 năm 2018. Tổ chức Nông
lương Liên Hợp Quốc và Quan hệ đối tác đất toàn cầu (GSP), Ban kỹ
thuật liên chính phủ (ITPS), cùng với Ban thư ký của Hiệp hội Basel,
Rotterdam và Stockholm, Tổ chức Y tế Thế giới và Môi trường Liên hợp
quốc (WHO), đã hợp tác tổ chức một Hội nghị Toàn cầu về Ô nhiễm Đất
như một nền tảng chung để thảo luận và xây dựng thông tin mới nhất về
tình trạng, xu hướng và hành động (cả khoa học và chính trị) về ô nhiễm
đất và các hậu quả đe dọa đến sức khỏe con người, an toàn thực phẩm và
môi trường. Hội nghị chuyên đề là bước đầu tiên trong việc thực hiện các
nguyên tắc tự nguyện về quản lý đất bền vững trong việc ngăn ngừa và
giảm các chất có hại trong đất như một cách để duy trì đất và an toàn thực
phẩm lành mạnh phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.
5. Foodtank - 22 tổ chức làm việc để khôi phục lại đất vào năm 2016
Một trong số đó như :
- Asia Soil Conservation Network for the Humid Tropics - Mạng lưới
bảo tồn đất của châu Á cho vùng nhiệt đới ẩm (ASOCON) Được xây
dựng năm 1989 với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp
Quốc (UNDP) và FAO, ASOCON nỗ lực hỗ trợ các nước thành viên
trong việc phát triển và phổ biến thực hành bảo tồn đất và nước cho
nông dân quy mô nhỏ . Nó bao gồm một đơn vị điều phối tại Bộ Lâm
nghiệp ở Jakarta và Ủy ban điều phối quốc gia được thành lập bởi
Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines,
Thái Lan và Việt Nam. Lưu trữ các hội thảo và đào tạo khu vực,


ASOCON giúp nông dân quy mô nhỏ bền vững và hiệu quả hơn.
ASOCON cũng đã làm việc về bảo tồn đất đai ở châu Á và dự án Thái
Bình Dương.
- People 4 Soil - là một mạng lưới mở của các tổ chức phi chính phủ
châu Âu, các viện nghiên cứu, các hiệp hội nông dân và các nhóm môi
trường nhằm mục đích để châu Âu công nhận đất là một lợi ích chung.
Người dân ưu tiên đất đai trong pháp luật của Liên minh châu Âu, vì
vậy họ đã phát động một đơn thỉnh cầu trực tuyến để được các công
dân châu Âu khuyến khích kêu gọi trao quyền cho đất.
- Soil Association (Hiệp hội đất )- Có trụ sở tại Vương quốc Anh, các
chiến dịch của Hiệp hội đất cho thực phẩm lành mạnh, nhân đạo và
bền vững, canh tác và sử dụng đất. Tổ chức này hoạt động trong các
trường học thông qua quan hệ đối tác thực phẩm cho cuộc sống để cải
thiện kết quả sức khỏe cho trẻ em. Ngoài ra, thông qua Chứng nhận
Hiệp hội Đất, cơ quan chứng nhận hữu cơ lớn nhất của Vương quốc
Anh, Hiệp hội Đất tạo ra và phát triển sự tin tưởng và kiến thức của
người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ.
- Soil Science Society of America (SSSA) - Hội Khoa học đất của Mỹ
được thành lập vào năm 1936 và có trụ sở tại Madison, Wisconsin,
SSSA được tạo thành từ hàng ngàn thành viên và các chuyên gia,
những người quan tâm đất. SSSA cung cấp thông tin về các chủ đề đất
như tính bền vững của hệ sinh thái, quản lý chất thải và sử dụng đất
khôn ngoan. Hiệp hội cũng là một phần của Liên minh các cây trồng,
đất và khoa học môi trường - Alliance of Crop, Soil, and
Environmental Science Societies.
6. Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
( Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) là hiệp ước
quốc tế về môi trường, được ký vào năm 2001 và có hiệu lực kể từ tháng
5 năm 2004. Công ước Stockholm có mục đích loại bỏ hoặc hạn chế sản
xuất và sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (persistent
organic pollutant - POP).
7. GSP - Global Soil Partnership
Một trong những mục tiêu chính của GSP là cải thiện quản trị và thúc đẩy
quản lý bền vững đất. Kể từ khi thành lập, GSP đã trở thành một đối tác
quan trọng, nơi các vấn đề đất đai toàn cầu được thảo luận và giải quyết
bởi nhiều bên liên quan. Các kết quả chứng minh rằng sự hợp tác là cần
thiết để thúc đẩy quản lý đất bền vững. Một số kết quả đạt được :
- Thành lập Ban kỹ thuật liên chính phủ về đất
- Nộp đề xuất cho một ngày thế giới của Liên Hợp Quốc (5 tháng 12) và
Năm đất quốc tế 2015


-

Chuẩn bị sửa đổi Điều lệ đất thế giới
Tình hình sản xuất báo cáo tài nguyên đất của thế giới
Thiết lập quan hệ đối tác đất khu vực
Phát triển năng lực ở các nước đang phát triển trên bản đồ đất kỹ thuật
số
- Xây dựng các nguyên tắc tự nguyện cho quản lý đất bền vững
- Thiết lập hệ thống thông tin đất đai quốc giaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×