Tải bản đầy đủ

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 2018-2019

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện : 3 tuần( từ ngày 3/9 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018)
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG(Từ ngày 3/9 – 7/9/2018)
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA LỚP(Thực hiện từ ngày 1014/09 năm 2018)
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: BÉ VUI TẾT TRUNG THU(Từ 17/ 9 – 21/ 9 / 2018)
MỞ CHỦ ĐỀ
- Bạn nào cho cô biết các con đang học trường mầm non gì, nằm trên địa bàn xã
nào
- Các con học lớp lá mấy?
- Cô tên gì?
- Trong lớp các con có bao nhiêu bạn nam bao nhiêu bạn nữ ?
- Có những đồ dùng học tập, đồ chơi gì ?
- Để giúp cho trẻ có có 1 số kiến thức hiểu biết về trường Mầm Non, về lớp học
của cháu, về công việc của các cô trong trường. Gần gũi cô giáo, dùng một số
hình thức tổ chức hoạt động giúp trẻ nắm được trường lớp mầm non nằm trên
địa bàn xã Ea Tul
- Trường Mầm Non: tên trường, địa chỉ trường, đồ dùng đồ chơi trong trường,
vườn trường, cây xanh. Biết tên cô giáo và công việc của cô giáo, tên nhóm tổ,
lớp. Biết hoạt động của lớp trong ngày, giới thiệu bản thân, tên tuổi, sở thích,
biết được các bạn trai, gái, các cô giáo trong trường, cô cấp dưỡng , chú bảo vệ.

- trẻ. Biết đặc điểmcủa mùa thu, qua thời tiết. Mặt khác để khắc sâu kiến thức của
chủ đề chúng ta có thể dạy trẻ những bài thơ, bài hát về trường mầm non như:
- Bài hát: Rước đèn dưới ánh trăng, em đi mẫu giáo,Cô giáo...
- Bài thơ: Gà học chữ, tình bạn …
- Câu truyện kể: Anh chàng mèo mướp…
- Những hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo là hoạt động vui chơi mà hoạt động
góc, hoạt động ngoài trời…chính là lúc trẻ được trải nghiệm nhiều nhất những
vốn kiến thức của chủ đề mà trẻ tiếp thu được. Do vậy giáo viên có thể trưng
bày những tranh ảnh, sách truyện, các đồ dùng đồ chơi, học liệu ở các góc, ở
xung quanh lớp học.
- Ngoài ra việc phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục kiến thức chủ đề
cho trẻ là yếu tố rất quan trọng. Giáo viên phải làm tốt công tác tuyên truyền
kiến thức chủ đề và phối hợp với phụ huynh, sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng học
liệu cho quá trình dạy trẻ được tốt hơn.
- Qua đó giáo dục cho trẻ thích đến trường lớp, giao tiếp với bạn bè, quan tâm và
giúp đỡ bạn. Chăm sóc bảo vệ, giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết chăm sóc và
bảo vệ cây cảnh, trong vườn trường.
- Trẻ biết thể hiện tình yêu thương với trường lớp Mầm Non qua các biểu hiện
hành động cụ thể: đọc thơ, múa hát, lao động.vv
I. MỤC TIÊU
1


Lĩnh
vực
Phát
triển
thể
chất

Độ
Mục tiêu
tuổi
4 tuổi MT4: Kiểm
soát vận động

Nội dung

- Đi chạy thay đổi
hướng vận động


đúng tín hiệu vật
chuẩn( 4-5 vật
chẩn đặt zích zắc)
MT 5 : Trẻ phối - Chuyền, bắt bóng
hợp tay - mắt
qua đầu, qua chân.
trong vận động
chuyền, bắt
bóng qua đầu,
qua chân
MT6:Thể hiện
- Chạy liên tục theo
nhanh mạnh,
hướng thẳng 15m
khéo, trong
trong 10 giây
thực hiện bài
- Ném trúng đích
tập tổng hợp
ngang ( 2m)
- Bò trong đường
zích zắc( 3-5) điểm
zích zăk, cách nhau
2 m) Không chệch
ra ngoài . Bò chui
qua cổng, ống dài
1,2m x 0,6m.
- Trườn theo hướng
thẳng.
- Trèo qua ghế dài
1,5m x 30cm.
- Trèo lên, xuống 5
gióng thang
MT 12: Trẻ
- Tập đánh răng, lau
thực hiện được
mặt,
một số việc khi
- Rèn luyện thao
được nhắc nhở:
tác rửa tay bằng xà
tự rửa tay bằng
phòng.
xà phòng. Tự
- Tự thay quần áo
lau mặt, đánh
khi bị ướt, bẩn.
răng. Tự thay
quần áo khi bị
ướt, bẩn.

Hoạt động
- Hoạt động ngoài
trời
- Hoạt động thể dục
- Các trò chơi vận
động
- Hoạt động ngoài
trời

- Thực hành rửa tay
theo quy trình
- Vệ sinh cá nhân :
thực hành đánh
răng hằng ngày

2


MT 13 : Trẻ
- Tự cầm bát, thìa
biết tự cầm bát,
xúc ăn gọn gàng,
thìa xúc ăn gọn
không rơi vãi, đổ
gàng, không rơi
thức ăn.
vãi, đổ thức ăn.
5 tuổi
- Bật xa 40 – 50 cm
CS1: Bật xa tối
chọn đồ dùng
thiểu 50cm
trường mầm non
- Bật qua vật cản 15
– 20 cm.
CS 15: Biết rửa - Tự rửa tay bằng xà
tay bằng xà
phòng trước khi ăn,
phòng trước khi
sau khi đi vệ sinh
ăn, sau khi đi vệ
và khi tay bẩn.
sinh và khi tay - Khi rửa không vẩy
bẩn
nước ra ngoài,
không làm ướt
quần áo.
CS 14: Tham gia hoạt động
học tập liên tục
và không có biểu hiện mệt
mỏi
trong khoảng 30 phút.
-

Phát
4 tuổi
triển
tình
cảm kỹ
năng

- Giờ chơi
động góc
- Giờ ăn cơm
-

hoạt

- HĐ ngoài trời
- HĐPTTC

- Thực hành tập rửa
tay và thói quen
- vệ sinh, văn minh
trong ăn uống sinh
hoạt

- Trước và sau khi
ăn trưa ,ăn chiều
- Sau khi đi vệ sinh
Rửa tay không còn - Khi tay chân bị
mùi xà phòng.
bẩn ,bị ngã...
Ý thức trong công - Trong giờ học
việc, chú ý trong - HĐ góc
hoạt động.
- HĐ dạo chơi
Thực hiện công - TD sáng
việc vừa sức
Tích cực tham gia
vào hoạt động
Thực hiện công
việc đến cùng theo
yêu cầu của cô
Tham gia hoạt
động theo nhóm,
không có biểu hiện
mệt mỏi..
Tự lấy đồ chơi và
- Giờ hoạt động
trò chuyện theo ý
góc, chơi ngoài
thích của trẻ.
trời, giờ học.

MT70:
Tự chọn đồ
chơi, trò chuyện
theo ý thích
MT 71: Cố
- Cố găng hoàn
găng hoàn
thành công việc

3


xã hội

thành công việc
được giao

được giao: Trực
nhật, dọn đồ
chơi…
MT77: Thực
- Sau khi chơi biết
hiện một số quy
cất đồ chơi, ngủ
định ở lớp và ở
không làm ồn biết
gia đình
vâng lời ông bà bố
mẹ…
MT78: Biết nói - Biết nói cảm ơn,
cảm ơn, xin lỗi,
xin lỗi, chào hỏi lễ
chào hỏi lễ
phép
phép
MT 79: Chú ý
- Chú ý khi cô bạn
khi cô, bạn nói
nói
MT81: Biết
- Biết trao đổi thỏa
trao đổi thỏa
thuận với bạn để
thuận với bạn
cùng thực hiện
để cùng thực
hoạt động
hiện hoạt động
chung( Chơi, trực
chung
nhật..)
5 tuổi CS 42: Dễ hòa - Nhanhchóng nhập
đồng với bạn bè
cuộc
vào
trong
nhóm
nhóm.Được
mọi
chơi.
người trong nhóm
tiếp
nhận.Chơi
trong
nhóm
bạnvuivẻ,thoảimái.
thân.Đặt đồ vật vào
chỗ theo yêu cầu..
CS 46: Có
- Cảm nhận niềm vui
nhóm bạn chơi
khi có bạn
thường xuyên
- Thích chơi với
nhóm bạn có cùng
sở thích.
- Chơi hòa thuận với
bạn.
- Vị trí và trách
nhiệm của mình
trong nhóm bạn.
- Quan tâm, giúp đỡ,
chia sẻ cảm xúc

-

Trong giờ đón trẻ
Trong lúc ra về
Trong giờ học
Phải xin phép cô
khi muốn ra ngoài,
khi phát biểu bài
phải thưa cô…

- Giờ hoạt động
góc, chơi ngoài
trời, giờ học...

- Trẻ chơi đoàn kết
trong nhóm, lớp

- Trong HĐ Học
- Trong khi giao
tiếp với bạn bè
xung quanh

4


Phát
triển
ngôn
ngữ
giao
tiếp

của mình với các
bạn trong nhóm
chơi.
CS 50: Thể hiện - Chơi với bạn vui
sự thân thiện
vẻ
đoàn kết với
- Biết dùng cách để
bạn bè
giải quyết mâu
thuẫn giữa các bạn.
4 tuổi MT53: Lắng
- Trẻ biết Lắng nghe - Trong HĐ Học
nghe và trao đổi
và trao đổi với
- HĐ Góc
với người đối
người đối thoại
- HĐ chơi tự do…
thoại
MT54: Trẻ nói - Phát âm các tiếng
- Trong HĐ Học
rõ để người
có chứa các âm
- HĐ Góc
nghe có thể
khó.
- HĐ chơi tự do…
hiểu được.
- Trả lời và đặt các
câu hỏi: “Ai ?”;
“Cái gì ?”; “Ở
đâu ?”; “Khi
nào ?”; “Để làm
gì ?”.
- Nói và thể hiện
cử chỉ, điệu bộ, nét
mặt phù hợp với
yêu cầu, hoàn cảnh
gia tiếp.
MT 58: Trẻ đọc - Đọc thơ, ca dao,
thuộc bài thơ,
đồng dao, tục ngữ,
ca dao, đồng
hò vè.
dao…
MT 59 : Trẻ
- Kể lại chuyện đã
biết kể chuyện
được nghe.
có mở đầu, kết
thúc.
MT 61 : Trẻ sử - Sử dụng các từ
dụng các từ như
biểu thị sự lễ phép.
“mời cô”; “mời
bạn”; “cảm ơn”;
“xin lỗi”…
trong giao tiếp

- Hoạt động học,
hoạt động dạo
chơi,
- Trò chuyện hằng
ngày, hoạt động
học, ...
- Trong HĐ Học
- Trong khi giao
tiếp với bạn bè,
người lớn xung
quanh

5


5 tuổi CS 64: Nghe
- Nghe, hiểu nội
hiểu nội dung
dung chính của câu
câu chuyện,
chuyện.
thơ, đồng dao,
- Các tình huống các
ca dao dành cho
nhân vật trong
lứa tuổi của trẻ.
chuyện
- Tên, tính cách của
các nhân vật trong
chuyện, đánh giá
được tính cách của
nhân vật trong
chuyện.
- Nội dung của các
bài ca dao, đồng
dao dành cho tuổi
mầm non.
CS 65 : Nói rõ - Phát âm đúng và rõ
ràng
ràng những điều
muốn nói để người
khác có thể hiểu
được.
- Phát âm các phụ
âm đầu, phụ âm
cuối gần giống
nhau và các thanh
điệu rõ ràng không
nói lắp, nói ngọng.
CS 75 : Chờ
- Trẻ biết giơ tay khi
đến lượt trong
muốn nói và chờ
trò chuyện,
đến lượt.
không nói leo,
- Không nói chen
không ngắt lời
khi người khác
người khác.
đang nói.
- Tôn trọng người
nói bằng việc lắng
nghe, hoặc đặt các
câu hỏi, nói ý kiến
của mình khi họ đã
nói xong.
CS 85: Biết kể - Tập trung quan sát
chuyện
theo
tranh

- HĐ PTNN
- HĐ Góc…
- Trò chơi đóng
kịch
- Trò chơi nbdaan
gian

- Trong HĐLQCC
- Trong giao tiếp
với cô giáo, bạn
bè ...
- Trong HĐ Học –
HĐ Góc, dạo
chơi..

- Trong HĐ Học
- Trong khi giao
tiếp với bạn bè,
người lớn xung
quanh

- Kể chuyện theo
thứ tự tranh truyện
6


tranh

Phát
triển
nhận
thức

4 tuổi MT 87: Trẻ chú
ý nghe, thích
thú (hát, vỗ tay,
nhún nhảy, lắc
lư) theo bài hát,
bản nhạc.

5

- Nắm được nội
dung tranh
- Sắp xếp tranh theo
đúng thứ tự nội
dung chuyện
- Kể theo trình tự
tranh liên hoàn.
- “Đọc” thành một
câu chuyện có bắt
đầu, diễn biến và
kết thúc một cách
hợp lý.
- Biết bộc lộ cảm
xúc phù hợp khi
nghe âm thanh gợi
cảm, các bài hát,
bản nhạc và ngắm
nhìn vẻ đẹp của
các sự vật hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống
và tác phẩm nghệ
thuật.

MT 89 : Trẻ hát
đúng giai điệu,
lời ca, hát rõ lời
và thể hiện sắc
thái của bài hát.
MT 99 : Trẻ nói
lên ý tưởng và
tạo ra các sản
phẩm tạo hình
theo ý thích

Hát đúng giai điệu, lời
ca và thể hiện sắc thái,
tình cảm của bài hát.
Nghe và nhận ra các
loại nhạc khác nhau
- Tự chọn dụng cụ,
nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm
theo ý thích.
- Nói lên ý tưởng
tạo hình của mình.

MT 100 : Trẻ
biết đặt tên cho
sản phẩm tạo
hình
CS100: Hát

- Đặt tên cho sản
phẩm của mình.
- Lắng nghe bài hát

- Mọi lúc mọi nơi
- Giờ
chơi
tự
do( các cháu tự hát
cho nhau nghe)
- TD sáng
- HĐ học
- HĐ Góc

- Trang trí lớp với
cô, hoạt động học.
- HĐ góc
- HĐ dạo chơi
- HĐ chiều…

- Mọi lúc mọi nơi
7


tuổi

đúng giai điệu
bài hát trẻ em..

CS 113: Thích
khám phá các
sự vật, hiện
tượng xung
quanh

CS
108:Xác
định được vị trí
(trong, ngoài,
trên,
dưới,
trước, sau, phải,
trái) của một
vật so với một
vật khác.

- Hiểu nội dung bài
hát
- Thể hiện hài hát
đúng giai điệu.
- Hát rõ lời bài hát.
- Hát đúng giai điệu,
lời ca và thể hiện
sắc thái, tình cảm
của bài hát.
- Tò mò tìm tòi,
khám phá các sự
vật, hiện tượng
xung quanh như
đặt câu hỏi về sự
vật hiện tượng.
- Phối hợp các giác
quan để quan sát,
xem xét và thảo
luận về sự vật, hiện
tượng.
- Làm thử nghiệm và
sử dụng công cụ
đơn giản để quan
sát, so sánh, dự
đoán, nhận xét và
thảo luận.
- Thu thập thông tin
về đối tượng bằng
nhiều
cáchkhác
nhau.
- Nói được vị trí
không gian của
trong, ngoài, trên
dưới của một vật
so với một vật khác
(VD: Búp bê ở bên
phải em bé...)
- Nói được vị trí
không gian của
một vật so với một
người được đứng
đối diện với bạn

- Giờ
chơi
tự
do( các cháu tự hát
cho nhau nghe)
- TD sáng
- HĐ học
- HĐ Góc

-

HĐ dạo chơi
HĐ KPKH
Góc thiên nhiên
Chơi tự do

- Trong mọi HĐ
hàng ngày
- Trong
lúc xếp
hàng :giờ TD
sáng–giờ ra về
- Khi đi dạo chơi
- Trong HĐ góc
- Trong HĐ TD
- Khi đi vệ sinh….

8


thân.
CHUẨN BỊ
- Môi trường:
- Phòng học sạch sẽ, thoáng mát. Phòng được trang trí theo đúng chủ điểm Bé và
các bạn .
- Đồ dùng, đồ chơi:
- Các loại tranh ảnh trường mầm non
- Sưu tầm băng đĩa có ghi một số âm thanh môi trường xung quanh.
- Chuẩn bị bút chì, bút sáp, màu, đất nặn, giấy vẽ, hồ dán....
- Bộ chữ cái, chữ số, lô tô trường
- Dụng cụ vệ sinh, trang trí lớp, trường.
- Cây cảnh, các dụng cụ chăm sóc cây cảnh.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh sưu tầm đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh liên quan đến
chủ đề.
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, bài thơ, câu chuyện...trường mầm non

I.
Lĩnh
vực
Phát
triển
thể
chất

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
Từ ngày 3/9 – 7/9/2018
MỤC TIÊU
Độ
Mục tiêu
Nội dung
Hoạt động
tuổi
4 tuổi MT 5 : Trẻ phối - Chuyền, bắt bóng
- Hoạt động ngoài
hợp tay - mắt
qua đầu, qua chân.
trời
trong vận động
- Hoạt động thể dục
chuyền, bắt
- Các trò chơi vận
bóng qua đầu,
động
qua chân
- Hoạt động ngoài
trời
MT 12: Trẻ
- Tập đánh răng, lau - Thực hành rửa tay
thực hiện được
mặt,
theo quy trình
một số việc khi
- Rèn luyện thao
- Vệ sinh cá nhân :
được nhắc nhở:
tác rửa tay bằng xà
thực hành đánh
tự rửa tay bằng
phòng.
răng hằng ngày
xà phòng. Tự
- Tự thay quần áo
lau mặt, đánh
khi bị ướt, bẩn.
răng. Tự thay
quần áo khi bị
ướt, bẩn.
CS 15: Biết rửa - Tự rửa tay bằng xà - Thực hành tập rửa
9


Phát
4 tuổi
triển
tình
cảm kỹ
năng
xã hội

5 tuổi

Phát
triển
ngôn
ngữ
giao
tiếp

4 tuổi

5 tuổi

tay bằng xà
phòng trước khi ăn,
tay và thói quen
phòng trước khi
sau khi đi vệ sinh - vệ sinh, văn minh
ăn, sau khi đi vệ
và khi tay bẩn.
trong ăn uống sinh
sinh và khi tay - Khi rửa không vẩy
hoạt
bẩn
nước ra ngoài,
không làm ướt - Trước và sau khi
quần áo.
ăn trưa ,ăn chiều
- Sau khi đi vệ sinh
- Rửa tay không còn - Khi tay chân bị
mùi xà phòng.
bẩn ,bị ngã...
MT70:
- Tự lấy đồ chơi và
- Giờ hoạt động
Tự chọn đồ
trò chuyện theo ý
góc, chơi ngoài
chơi, trò chuyện
thích của trẻ.
trời, giờ học.
theo ý thích
MT77: Thực
- Sau khi chơi biết
- Trong giờ đón trẻ
hiện một số quy
cất đồ chơi, ngủ
- Trong lúc ra về
định ở lớp và ở
không làm ồn biết - Trong giờ học
gia đình
vâng lời ông bà bố - Phải xin phép cô
mẹ…
khi muốn ra ngoài,
khi phát biểu bài
phải thưa cô…
CS 42: Dễ hòa - Nhanhchóng nhập - Trẻ chơi đoàn kết
đồng với bạn bè
cuộc
vào
trong nhóm, lớp
trong
nhóm
nhóm.Được
mọi
chơi.
người trong nhóm
tiếp
nhận.Chơi
trong
nhóm
bạnvuivẻ,thoảimái.
thân.Đặt đồ vật vào
chỗ theo yêu cầu..
MT53: Lắng
- Trẻ biết Lắng nghe - Trong HĐ Học
nghe và trao đổi
và trao đổi với
- HĐ Góc
với người đối
người đối thoại
- HĐ chơi tự do…
thoại
MT 58: Trẻ đọc - Đọc thơ, ca dao,
- Hoạt động học,
thuộc bài thơ,
đồng dao, tục ngữ,
hoạt động dạo
ca dao, đồng
hò vè.
chơi,
dao…
CS 64: Nghe
- Nghe, hiểu nội
- HĐ PTNN
hiểu nội dung
dung chính của câu - HĐ Góc…
câu chuyện,
chuyện.
- Trò chơi đóng
10


Phát
triển
nhận
thức

thơ, đồng dao,
- Các tình huống các
ca dao dành cho
nhân vật trong
lứa tuổi của trẻ.
chuyện
- Tên, tính cách của
các nhân vật trong
chuyện, đánh giá
được tính cách của
nhân vật trong
chuyện.
- Nội dung của các
bài ca dao, đồng
dao dành cho tuổi
mầm non.
CS 75 : Chờ
- Trẻ biết giơ tay khi
đến lượt trong
muốn nói và chờ
trò chuyện,
đến lượt.
không nói leo,
- Không nói chen
không ngắt lời
khi người khác
người khác.
đang nói.
- Tôn trọng người
nói bằng việc lắng
nghe, hoặc đặt các
câu hỏi, nói ý kiến
của mình khi họ đã
nói xong.
4 tuổi MT 87: Trẻ chú - Biết bộc lộ cảm
ý nghe, thích
xúc phù hợp khi
thú (hát, vỗ tay,
nghe âm thanh gợi
nhún nhảy, lắc
cảm, các bài hát,
lư) theo bài hát,
bản nhạc và ngắm
bản nhạc.
nhìn vẻ đẹp của
các sự vật hiện
tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống
và tác phẩm nghệ
thuật.
5
CS100: Hát
- Lắng nghe bài hát
tuổi
đúng giai điệu
- Hiểu nội dung bài
bài hát trẻ em..
hát
- Thể hiện hài hát
đúng giai điệu.

kịch
- Trò chơi nbdaan
gian

- Trong HĐ Học
- Trong khi giao
tiếp với bạn bè,
người lớn xung
quanh

- Mọi lúc mọi nơi
- Giờ
chơi
tự
do( các cháu tự hát
cho nhau nghe)
- TD sáng
- HĐ học
- HĐ Góc

- Mọi lúc mọi nơi
- Giờ
chơi
tự
do( các cháu tự hát
cho nhau nghe)
- TD sáng
11


- Hát rõ lời bài hát.
- HĐ học
- Hát đúng giai điệu, - HĐ Góc
lời ca và thể hiện
sắc thái, tình cảm
của bài hát.
II. HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT TUẦN
STT Hoạt động
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm Thứ sáu
1
Đón trẻ,
- Đón trẻ:, trò chuyện về bạn và tự cất đồ dùng cá nhân.
Chơi, thể dục - Trò chuyện với trẻ về cảm xúc ngày đến trường,
sáng
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh về chủ đề trường mầm
non.
2
Chơi ngoài
- Dạo chơi : Tìm hiểu môi trường thiên nhiên, môi trường xã
trời
hội.Trò chuyện với trẻ về trường mầm non.
- Ôn kiến thức cũ hoặc làm quen kiến thức mới có thể lồng
ghép mọi lúc mọi nơi.
- Trò chơi:
+ Chuyển bóng qua đầu qua chân, Truyền tin
- Bỏ giẻ
- Vẽ, viết, cát với nước ( cho trẻ chơi với lá cây để tạo thành
đồ chơi)
3
Học
*THỂ
* KPKH:
*
* LQVT LQVH:
DỤC:
Trò chuyện LQCC: Ôn
số Thơ: Gà
Đập và bắt về trường
Làm lượng 1, 2. học chữ
bóng bằng 2 mầm non
quen chữ Chữ số1,
tay
cái O- Ô- 2.Ôn
so
đầu
Ơ
sánh chiều
dài
4
- Góc phân vai: Lớp mẫu giáo, cô giáo.
- Yêu cầu: trẻ đóng vai lớp học, đóng vai cô giáo.
Chơi, hoạt
- Chuẩn bị: Đồ dùng đồ chơi, một số bàn ghế.
động ở các
- Góc xây dựng: Xây dựng trường MN
góc
- Yêu cầu: trẻ biết xây trường MN, biết sắp xếp hoa, cây
một cách hợp lý.
- Chuẩn bị: Hoa, cỏ, khối gạch, đồ chơi lắp ghép
Góc nghệ thuật: Hát về trường MN, Vẽ, nặn bánh kẹo, hoa
quả mùa thu, Â.N:Hát :Em đi mẫu giáo
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
Tc: Nghe giọng hát đoán tên bạn hát
Yêu cầu: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.
- Trẻ thuộc bài hát về trường MN và biết vẽ một số bánh
kẹo, hoa quả.
12


5

Ăn, ngủ

6

Chơi, hoạt
động theo ý
thích

Chuẩn bị
tiếng Việt
7

Trẻ chuẩn bị
ra về và trả
trẻ

- Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc, giấy, bút vẽ, đất nặn, màu tô.
Góc học tập: Nặn bánh trung thu, vẽ, tô màu.
Yêu cầu: biết kể lại câu chuyện:
- trẻ biết nặn một số loại bánh có hình dạng ðõn giản ( hình
tròn, hình vuông ), biết vẽ và tô màu một số tranh.
- Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, hột hạt, que
 Góc thiên nhiên: Quan sát cây, chăm sóc tưới nước cho
cây
- Yêu cầu: trẻ biết chăm sóc một số cây hoa, biết tưới nước
cho cây.
- Chuẩn bị: Nước, ca cốc, chai lọ.
- Cách tiến hành cho các góc:
- Cho trẻ ngồi quanh cô trò chuyện về trường mầm non
- Hát bài “Trường của chúng cháu là trường MN”
- Giới thiệu các góc chơi, chọn chủ đề chơi, thỏa thuận vai
chơi, trẻ nhận vai chơi, về góc chơi lấy đồ chơi để thực
hiện. cô tham gia chơi cùng với trẻ .
- Cô hướng dẫn trẻ chơi, nhận xét khuyến khích trẻ kịp thời.
- Biểu diễn văn nghệ. Thu dọn dụng cụ.
Biết rửa tây bằng xà phòng trước khi ăn ,sau khi đi vệ sinh và
khi tay bẩn.
 Cô cho trẻ rửa tay trước khi ăn và động viên ăn hết xuất.
 Ăn xong cho trẻ đi xúc miệng,cho trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
Cho trẻ ôn lại một số hoạt động mà trẻ chưa thực hiện tốt
được ở buổi sáng.
Cho trẻ làm quen bài học ngày hôm sau.
Hoạt động tiếp theo:
Tạo hình: Vẽ trường mầm non
Chơi tự do - xem tranh – nghe đọc thơ hoặc đọc đồng giao.
Trò chơi học tập: Gia đình của bé
Trò chơi thi xem ai nói đúng
Trò chơi tìm bạn thân
Chào cô
Đứng lên Xin phép
Xếp
Ôn các
Chào bạn
Ngồi
Giơ tay
hàng
từ đã học
Đi học
xuống
Rửa tay
Vào lớp
Vỗ tay
- Giáo dục trẻ biết tự dọn đồ chơi
- Vệ sinh – nêu gương – bình cờ.
- Xem băng hình về chủ đề.
- Trả trẻ, trao đổi với cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ
- Nhận xét cuối ngày
13


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2018
Từ ngày 3/9 – 7/9/2018 (Nghỉ bù 02/9/2018)
1. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
Trẻ biết tự cởi áo và tự mặc áo
Thể dục sáng: Cho tập trung trẻ tập cùng trường
Thể dục buổi sáng
a) Chuẩn bị
- Băng, đĩa nhạc có bài hát: “Nắng sớm”.
- Sân tập rộng rãi, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
b)Tiến hành
- Cho trẻ tập trung tập cùng trường, xếp 2 hàng ngang.
- Cho trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc:
+ Tư thế chuẩn bị: Chân đứng tự nhiên.
2. CHƠI NGOÀI TRỜI
* Hoạt động có mục đích: Trò chơi vận động “Chuyền bóng qua đầu qua chân
Dạo chơi, quan sát thiên nhiên, thời tiết , QS về chủ đề,trường mầm non và ngoài
xã hội
* Hoạt động tập thể:
Trò chơi tự do: dân gian: Bỏ giẻ
Truyền tin
* Chơi tự do:
- Vẽ, viết, cát với nước ( cho trẻ chơi với lá cây để tạo thành đồ chơi)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết quan sát thiên nhiên tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên,
trẻ biết cách chơi các trò chơi. QS về chủ đề,trường mầm non .và ngoài xã hội
- LQ KT mới: Cho trẻ làm quen: Cô trò chuyện cùng trẻ về trường mầm non
- Biết đọc đúng vần điệu bài đồng dao và kể được 1số âm thanh mà trẻ nghe thấy.
- Rèn khả năng quan sát chú ý ghi nhớ.
- Trẻ chơi đoàn kết không tranh dành đồ dùng đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ:
- Sân chơi sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn.
- Khăn, Giấy, phấn, màu, bút, nước và cát.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động mở đầu:
- Trẻ vừa đi vừa hát một bài đến Cây xà cứ cô đặt câu hỏi cho trẻ trả lời
- Các con cùng cô hát bài: Em đi mẫu giáo và đi dạo tiếp nhé. Cô cho trẻ quan sát
ngoài xã hội có gì đang diễn ra xung quanh trẻ
14


- Trẻ và cô cùng đi dạo cùng các bạn ,vào chơi các trò chơi theo sự hướng dẫn
của cô.
- Cho trẻ làm quen: Cô trò chuyện cùng trẻ về trường mầm non
- Trong trường mầm non các con thấy những gì?
- Các cháu biết mình đang học trường gì?
2. Hoạt động trọng tâm:
* Hoạt động 1: Dạo chơi sân trường quan sát thiên nhiên thời tiết mùa thu.
- Trẻ được quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày như thế nào ?
- Trẻ biế so sánh thời tiết trong ngày và thời tiết ngày hôm trước .
- Quan sát cây cối hoa lá trong sân trường
- Cho trẻ làm quen: Cô trò chuyện cùng trẻ về trường mầm non
- Trong trường mầm non các con thấy những gì?
- Các cháu biết mình đang học trường gì?
*Trò chơi “Chuyền bóng qua đầu qua chân
- Luật chơi: không được làm rơi bóng, không chuyền bóng nhảy cóc
- Cách chơi: 3 đội chơi, mỗi đội 15 bạn xếp 3 hàng dọc, có hiệu lệnh bạn đứng
đầu hàng chuyền bóng qua đầu ra sau cho bạn kế tiếp, cứ như thế tiếp tục
chuyền cho đến bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đầu hàng giơ cao lên. Đội nào
chuyền xong trước là đội đó thắng. Cho trẻ chơi 2-3 lần, cô cùng bạn động viên
bạn chơi và quan sát để nhận xét cho các đội .
* Hoạt động 2: Hoạt động tập thể: Trò chơi bỏ giẻ
- Cách chơi: Trẻ từng nhóm một 10-12 trẻ, ngồi xổm thành vòng tròn, chọn 1 trẻ
làm người đi bỏ giẻ ( một miếng vải, khăn mùi xoa). Người bỏ giẻ đi đằng sau
xung quang vòng tròn, giấu kín giẻ để không ai nhìn thấy, rồi bỏ giẻ sau lưng
một bạn nào đó. Nếu bạn bị bỏ giẻ không biết thì người bỏ giẻ đi hết một vòng
đến chỗ bạn bị bỏ giẻ, cầm giẻ lên đập nhẹ vào vai bạn, bạn đó đứng dậy chạy
một vòng và người bỏ giẻ chạy đuổi theo, nếu bạn bị bỏ giẻ về được chỗ củ,
người bỏ giẻ lại phải tiếp tục đi bỏ giẻ. Nếu người bỏ giẻ đuổi kịp đập vào người
bị bỏ giẻ, người bị bỏ giẻ thua và phải đi bỏ giẻ.
- Nếu người bị bỏ giẻ biết, đứng lên đuổi bạn bỏ giẻ, bạn bỏ giẻ phải chạy thật
nhanh một vòng về chỗ của bạn bị bỏ giẻ. Nếu người bị bỏ giẻ mà đập vào
người bỏ giẻ thì người bị bỏ giẻ lại tiếp tục đi bỏ giẻ.
* Kể về những âm thanh mà trẻ nghe thấy:
- Các cháu ạ, xung quanh chúng ta có rất nhiều âm thanh, vậy đó là những âm
thanh nào? Bây giờ các cháu hãy kể tên những âm thanh mà mình nghe thấy cho
cô và cả lớp nghe nào.
* Hoạt động 3: Chơi tự do, chơi với đồ vật cô mang theo.
- Trẻ về góc chơi và cùng nhau chơi
- Cô bao quát các nhóm chơi , theo dõi trẻ. sau đó nhận các nhóm chơi
3. Kết thúc: Cô cho trẻ rửa tay, chân sạch sẽ rồi vào lớp
3. HỌC:
MÔN : THỂ DỤC
15


ĐỀ TÀI : ĐẬP VÀ BẮT BÓNG BẰNG 2 TAY
TRÒ CHƠI: CHUYỂN BÓNG QUA ĐẦU
1. Mục đích yêu cầu :
* Kiến thức:
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ biết đập và bắt bóng bằng 2 tay.
- Trẻ 5 tuổi:Trẻ biết các thao tác đập và bắt bóng bằng 2 tay
- Nhớ được tên trò chơi và hiểu được cách chơi trò chơi.
* Kĩ năng:
- Trẻ 4 tuổi: Thực hiện bài tập nhịp nhàng
- Trẻ 5 tuổi: Thực hiện bài tập chính xác ,nhịp nhàng ,
* Thái độ:Giáo dục trẻ biết tác dụng của việc luyện tập thể dục , trẻ hứng thú tích
cực vận động.
2. Chuẩn bị:
- Băng –Đĩa nhạc.
- Nơi tập rộng rãi
- Trẻ: 6 quả bong
- Tích hợp môn: Âm nhạc, Toán
3/Phương pháp: Thực hành
4. Tiến hành hoạt động :
a/ Mở đầu : Khởi động – BTPT
- Trẻ nghe hát bài: “ Trường chúng cháu là trường mầm non ” đi vòng tròn, đi
bình thường xen kẽ đi bằng mũi bàn chân, gót chân…chạy chậm , chạy
nhanh
- Trẻ chuyển đội hình hàng ngang theo tổ, dãn cách đều để tập BTPTC.
- Cô hướng dẫn trẻ tập các động tác : tay 4: tay gập trước ngực,quay cẳng tay và
đưa ngang ( cuộn tháo len ).4l x8 n
- Chân 1: ngồi xổm, đứng lên liên tục.2l x 8n
- Bụng 3: đứng nghiêng người hai bên.2l x8n
- Bật 1: bật tiến về phía trước. 2l x8n
b/ Hoạt động trọng tâm :
- Vận động cơ bản: Đập bong và bắt bong bằng 2 tay
- Cô giới thiệu tên vận động.
- Cô làm mẫu toàn phần 1 lần.
- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp giải thích trình tự thực hiện .
- Khi các con đập bóng dưới sàn nhà các con phải dùng
- Lực của bàn tay để đập ,2 tay cầm bóng đập và bắt lại quả
- Bóng các con nhớ không được làm rớt bóng nha.Đập xong
- các con về cuối hàng đứng bạn tiếp theo lại làm.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện vận động thử.
- Tổ chức cho trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô đến hết lớp.
- Lần thực hiện thứ 2 tổ chức dưới hình thức thi đua .
- Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu
16


- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, động viên trẻ chơi tích cực.
c/ Kết thúc: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ làm động tác : Hái hoa, động viên trẻ hít thở nhẹ nhàng
4. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
1. Góc phân vai: Cô giáo, lớp mẫu giáo.
2. Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non.
Cách tiến hành cho các góc: Cho trẻ ngồi quanh cô trò chuyện đàm thoại về
trường Mầm non.
- Ở trường Mầm non có những ai?
- Cô giáo làm những công việc gì?
- Đến lớp các cháu học được những gì?
- Cô giới thiệu các góc chơi, chọn chủ đề chơi, thỏa thuận vai chơi. Trẻ nhận vai
chơi. Cho trẻ hát đi về góc chơi lấy đồ chơi để thực hiện.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi. Nhận xét trẻ chơi.
- Biểu diễn văn nghệ. Thu dọn dụng cụ.
5. ĂN, NGỦ
- Cô cho trẻ đi vệ sinh sau đó rửa tay bằng vòi nước sạch
- Động viên trẻ ăn hết xuất cơm của mình,không rơi vãi cơm
- Ăn xong đi xúc miệng. Cho trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
6. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH:
- Vệ sinh cá nhân
- Ăn xế
- Ôn bài học lúc sáng mà một số trẻ chưa làm được.
Hoạt động : Tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc
Đề tài : Cụm từ : Chào cô, Chào bạn, Đi học
1/Mục đích yêu cầu :
- Trẻ nghe ,hiểu ,phát âm đúng rõ ràng ,mạch lạc ,các cụm từ : Chào cô, Chào
bạn, Đi học
- Trẻ trả lời đầy đủ câu hỏi của cô.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập .
2/ Chuẩn bị :
- Tranh ảnh có chứa các cụm từ : Chào cô, Chào bạn, Đi học
3/ Phương pháp :
- Quan sát ,đàm thoại .
4/ Tiến hành :
a/Hoạt động 1 :
- Cho lớp hát bài : Trường chúng cháu là trường mầm non
- Các con hát bài hát nói về gì ?
- Trường các con đang học hiện tại là ở đâu?
- Bạn nào có thể kể được?
- Hoạt động 2; Cô đưa tranh : Chào cô
17


- Đây là tranh gì?
- Các con đọc cho cô: Chào cô
- Cho lớp đọc 3 lần, sau đó tổ đọc cá nhân đọc
- Cô giáo làm nhiệm vụ gì?
- Cô giáo dục trẻ
- Ngoài cô giáo trường còn có ai?
- Vậy cô đố các con đây là hình ảnh gì đây?
- Trong lớp học có những gì?
- Bây giờ các con phát âm từ : Chào bạn
- Cả lớp phát âm 2-3 lần
- Cho trẻ từng cá nhân phát âm.
- Các con hãy cùng nhìn xem đây là gì ?
- Các bạn đi đâu?
- Đi học để làm gì?
- Các con phát âm cho cô : Đi học
- Cho lớp phát âm ,tổ ,nhóm phát âm
- Lớp đọc 3 lần ,tổ đọc ,cá nhân đọc
 Cô kết hợp giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp,bỏ
rác đúng nơi quy định,biết giúp đỡ cô và các bạn.
Hoạt động 3 :
- Trò chơi: Về đúng nhà
- Cô cho trẻ cầm loto về các hình ảnh chỉ cụm từ vừa học.Khi nghe khẩu hiểu
của cô trẻ chạy về đúng nhà có tranh giống với trên tay mình cầm.
- Trò chơi: Bé nhanh trí
- Cô để các bức tranh treo lên ở dưới có cụm từ : Chào cô,chào bạn,đi học cho trẻ
ghép từ giống với cụm từ trong tranh
* Kết thúc : Nhận xét trò chơi.
- Trò chơi học tập: Gia đình của bé
- Cô cho trẻ hát múa các bài hát về trường mầm non.
- Làm quen bài học của ngày hôm sau:Thơ “Gà học chữ”
Cô cho trẻ hát múa các bài hát về trường mầm non.
* Nêu gương cuối ngày,bình cờ:
- Cho trẻ nêu tiêu chuẩn cô ra từ buổi sáng :
- Không mang quà tới lớp, không xả rác bừa bãi.
- Không nói chuyện trong các giờ học.
- Cô động viên khuyến khích trẻ phấn đấu, cho trẻ nhận xét bạn, bản thân trẻ.
7. TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀ TRẢ TRẺ
- Cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ,nêu gương,bình cờ.
- Trao đổi với cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ khi trả trẻ.
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
* Tình trạng sức khỏe:
18


* Trạng thái xúc cảm và hành vi của trẻ:

* Kiến thức và kỹ năng của trẻ:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018
1. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ biết tự cởi áo và tự mặc áo
- Thể dục sáng: Cho tập trung trẻ tập cùng trường
2. CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Tìm hiểu mơi trường thiên nhiên, môi trường xã hội.
- Ôn kiến thức cũ hoặc làm quen kiến thức mới.
- Trò chơi vận động: Chuyển bóng qua đầu qua chân
- Chơi tự do: bỏ giẻ
- Chơi với cát với nước
- Chơi trò chơi học tập: Truyền tin
- Trẻ tự rửa tay sau khi chơi và khi tay bẩn.
3. HỌC:
Môn: MTXQ
Đề tài: Tìm hiểu về lớp học của bé.
1/ Mục đích yêu cầu:
 Nhận thức:
 Trẻ 5 tuổi:
- Trẻ biết về lớp học của bé, tên trường, lớp, tên cô giáo, công việc hàng ngày của
cô và trẻ.
 Trẻ 4 tuổi:
- Trẻ biết tên trường, lớp, tên cô giáo, công việc của cô.
 Kỹ năng:
 Trẻ 5 tuổi:
- Trẻ biết địa điểm lớp học, biết các hoạt động của lớp.
 Trẻ 4 tuổi:
- Trẻ biết địa điểm lớp học.
19


 Thái độ:
 Trẻ 5 tuổi:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý lớp học, giữ vệ sinh trong lớp, yêu quý cô giáo.
 Trẻ 4 tuổi:
- Giáo dục trẻ nghe lời cô giáo
2/ Chuẩn bị:
- Tranh trẻ vui chơi của lớp, đồ chơi.
- Nội dung tích hợp: Âm nhạc, thơ
3/ Phương pháp: Quan sát – trò chuyện – đàm thoại
4/ Tiến hành hoạt động:
a/ Mở đầu hoạt động:
a/ Mở đầu:
- Các con cùng cô xem đây là mô hình gì?
- Trong lớp con thấy những gì?
- Các cháu biết mình đang học trường gì?
- Muốn biết rõ hơn các con cùng hát bài: Trường của chúng cháu là trường Mầm
non nhé.
- b/ Hoạt động trọng tâm:
 Hoạt động 1:
- Các con vừa hát bài hát nói về trường gì?
- Đố các con trường của chúng ta là trường gì? Nằm ở đâu?
- Thuộc thôn nào? Xã nào? Cho trẻ nhắc lại
- Trong trường gồm có những ai?
- Đến trường có những đồ chơi gì?
 Hoạt động 2: Cô cho trẻ quan sát
- Các con xem các cô giáo và các bạn đang làm gì?
- Cô giáo đang làm gì?
- Lớp mình do ai phụ trách?
- Lớp chúng ta nằm ở đâu?
- Cô tóm tắt ý trẻ: trường chúng ta là trường mẫu giáo thuộc xã Ea tul. Do cô phụ
trách. Đến lớp cô dạy các cháu đọc thơ, hát múa, làm quen với toán, chơi trò
chơi...Bây giờ cô cùng các con đọc bài thơ nói về cô giáo nhé!
- Lớp đọc bài thơ: Cô giáo em.
- Các con à! Khi đến lớp các con luôn có nhiều bạn trai và bạn gái. Vậy các con
hãy nhìn kỹ bạn của mình xem và cho cô biết một số nổi bật của bạn. Ví dụ:
Bạn mặc quần áo dài hay ngắn? Màu gì?
- Đến lớp cô dạy các con chơi nhiều trò chơi, giờ các con chơi trò chơi “ Tiếng
hát ở đâu”
 Hoạt động 3:
- Cho trẻ chơi trò chơi “Xếp ngôi trường”
- Cho trẻ cùng lấy hình vuông, hình chữ nhật, tam giác để xếp.
20


- Kiểm tra nhận xét trò chơi.
- Giáo dục trẻ giúp đỡ lẫn nhau. Khi chơi không giành đồ chơi.
- Giáo dục trẻ vâng lời lễ phép với cô giáo và người lớn. Thế khi có khách đến
lớp ta phải làm gì?
- Đọc thơ “Bạn mới”.
 Hoạt động 4:
- Trẻ chơi trò chơi: Xây lớp học. Cho hai đội chơi
- Trẻ chơi trò chơi: pha nước chanh
- c. Kết thúc:
- Trẻ thu dọn đồ dung đồ chơi và hát bài: “Trường chúng cháu là trường mầm
non”
4. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
* Góc phân vai: cô giáo, lớp mẫu giáo
* Góc xây dựng: Xây dựng hàng rào
* Góc nghệ thuật: Hát, vẽ, nặn, tô màu về trường mầm non.
5. ĂN, NGỦ
- Cô cho trẻ đi vệ sinh sau đó rửa tay bằng vòi nước sạch
- Động viên trẻ ăn hết xuất cơm của mình,không rơi vãi cơm
- Ăn xong đi xúc miệng. Cho trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
6. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- Vệ sinh cá nhân
- Ăn xế
- Ôn bài học lúc sáng mà một số trẻ chưa làm được.
Hoạt động : Tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc
Đề tài : Cụm từ : Đứng lên, ngồi xuống, Vỗ tay
1/Mục đích yêu cầu :
- Trẻ nghe ,hiểu ,phát âm đúng rõ ràng ,mạch lạc ,các cụm từ : đứng lên, ngồi
xuống, vỗ tay.
- Trẻ trả lời đầy đủ câu hỏi của cô.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập .
2/ Chuẩn bị :
- Tranh ảnh có chứa các cụm từ :đứng lên,ngồi xuống, vỗ tay.
3/ Phương pháp :
- Quan sát ,đàm thoại .
4/ Tiến hành :
- Hoạt động 1 :
- Cho lớp hát bài : Trường chúng cháu là trường mầm non
- Các con hát bài hát nói về gì ?
- Trường các con đang học hiện tại là ở đâu?
- Bạn nào có thể kể được?
- Hoạt động 2: Cô đưa tranh : Đứng lên
- Đây là tranh gì?
21


- Các con đọc cho cô: Đứng lên
- Cho lớp đọc 3 lần ,sau đó tổ đọc cá nhân đọc
- Vậy cô đố các con đây là hình ảnh gì đây?
- Các bạn đang làm gì?
- Bây giờ các con phát âm từ : ngồi xuống
- Cả lớp phát âm 2-3 lần
- Cho trẻ từng cá nhân phát âm.
- Các con hãy cùng nhìn xem đây là gì ?
- Các bạn nhỏ đang làm gì?
Các con phát âm cho cô :vỗ tay
- Cho lớp phát âm ,tổ ,nhóm phát âm
- Lớp đọc 3 lần ,tổ đọc ,cá nhân đọc
 Cô kết hợp giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp,bỏ
rác đúng nơi quy định,biết giúp đỡ cô và các bạn.
- Hoạt động 3 :
- Trò chơi: Về đúng nhà
- Cô cho trẻ cầm các hình ảnh chỉ cụm từ vừa học.Khi nghe khẩu hiểu của cô trẻ
chạy về đúng nhà có tranh giống với trên tay mình cầm.
- Trò chơi: Bé nhanh trí
- Cô để các bức tranh treo lên ở dưới có cụm từ : đứng lên,ngồi xuống,vỗ tay cho
trẻ ghép từ giống với cụm từ trong tranh
 Kết thúc : Nhận xét trò chơi.
- Trò chơi học tập: Tìm bạn thân
- Cô cho trẻ hát múa các bài hát về trường mầm non. Trẻ chơi các trò chơi dân
gian, trò chơi học tập, vẽ ,nặn
- Cho trẻ làm quen bài học ngày hôm sau:Chữ cái o,ô,ơ
Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ hát múa các bài hát về trường, lớp mầm non.
 Nêu gương cuối ngày,bình cờ:
- Cho trẻ nêu tiêu chuẩn cô ra từ buổi sáng :
- Không mang quà tới lớp, không xả rác bừa bãi.
- Không nói chuyện trong các giờ học.
- Cô động viên khuyến khích trẻ phấn đấu, cho trẻ nhận xét bạn, bản thân trẻ.
7. TRẺ CHUẨN BỊ RA VỀ VÀ TRẢ TRẺ
- Cô cho trẻ vệ sinh sạch sẽ,nêu gương,bình cờ.
- Trao đổi với cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ khi trả trẻ.
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY:
* Tình trạng sức khỏe:

* Trạng thái xúc cảm và hành vi của trẻ:
22


* Kiến thức và kỹ năng của trẻ:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT NGÀY
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018
(Khai giảng năm học mới 2018-2019)
1. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ biết tự cởi áo và tự mặc áo
- Thể dục sáng: Cho tập trung trẻ tập cùng trường
Thể dục sáng: Cô cho trẻ tập trung tập cùng trường
2. CHƠI NGOÀI TRỜI:
- Hoạt động có mục đích:Tìm hiểu mơi trường thiên nhiên, môi trường xã hội.
- Ôn kiến thức cũ hoặc làm quen kiến thức mới.
- Trò chơi vận động: Chuyển bóng qua đầu qua chân
- Chơi tự do: bỏ giẻ
- Chơi với cát với nước
- Chơi trò chơi học tập:Truyền tin
- Trẻ tự rửa tay sau khi chơi và khi tay bẩn.
3. HỌC:
MÔN: LÀM QUEN CHỮ CÁI
ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI O-Ô-Ơ
1/ Mục đích yêu cầu:
 Kiến thức:
- Trẻ 4 tuổi: - Trẻ đọc chữ phát âm đúng chữ cái o, ô, ơ theo anh chị.
- Trẻ 5 tuổi: - Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái o, ô, ơ.
 Kỹ năng:
- Trẻ 4 tuổi: Luyện đọc chữ cái o,ô,ơ theeo anh chị
- Trẻ 5 tuổi: - Nhận ra âm và chữ o, ô, ơ trong tiếng, từ trọn vẹn thể hiện nội dung
chủ đề trường MN.
- *Thái độ:Cho trẻ biết liên hệ thực tế
2/ Chuẩn bị:
- Không gian ở trong lớp
- Sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ thoải mái, thuận tiện, tạo không khí gần gũi
- Tranh tập tô có chứa chữ o,ô,ơ cho cô và trẻ thể hiện nội dung chủ đề trường
mầm non.
- Bộ thẻ chữ cái dành cho cô và cháu.
23


- Nội dung tích hợp: Âm nhạc, MTXQ, Thể dục
3/Phương pháp:Đàm thoại,thực hành,luyện tập
4/ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
a/ Mở đầu hoạt động:
- Hát : “ Trường chúng cháu là trường mầm non ”.
- Bài hát nói về chữ cái gì?( trường mầm non)
- Các cháu đã học chữ o,ô,ơ chưa ( dẫn dắt vào bài)
b/ Hoạt động trọng tâm
* Hoạt động 1:
- Cô treo tranh “ bảng con ”. cô hỏi trẻ trong tranh có gì? (bảng con).
- Để chỉ bảng con thì cô cũng có từ “ bảng con ”. lớp mình xem từ bảng con có
bao nhiêu tiếng? có bao nhiêu chữ cái.
- Cô giới thiệu chữ o và phát âm chữ o.
- Lớp phát âm, tổ, cá nhân phát âm.
- Cô hỏi chữ o có nét gì?
- Cô giới thiệu kiểu chữ o.
- Cô treo tranh “ cô giáo ”. cô hỏi trẻ trong tranh có gì? ( cô giáo ).
- Để chỉ cô giáo thì cô cũng có từ “ cô giáo ”. lớp mình xem từ cô giáo có bao
- nhiêu tiếng? có bao nhiêu chữ cái.
- Cô giới thiệu chữ ô và phát âm chữ ô.
- Lớp phát âm, tổ, cá nhân phát âm.
- Cô hỏi chữ ô có nét gì?
- Cô giới thiệu kiểu chữ ô.
- Tương tự tranh “ lá cờ ” cô hỏi trẻ trong tranh có gì? (lá cờ).
- Để chỉ lá cờ thì cô cũng có từ “ lá cờ ”. lớp mình xem từ lá cờ có bao nhiêu
tiếng? có bao nhiêu chữ cái.
- Cô giới thiệu chữ ơ và phát âm chữ ơ.
- Lớp phát âm, tổ, cá nhân phát âm.
- Cô hỏi chữ ơ có nét gì?
- Cô giới thiệu kiểu chữ ơ.
- Cho lớp so sanh o, ô, ơ có điểm gì giống và khác nhau.
* Hoạt động 2:
- Cho lớp so sánh o, ô, ơ có điểm gì giống và khác nhau, cô gợi ý trẻ trả lời.
* Hoạt động 3:
- Trò chơi: Tìm chữ cái theo hiệu lệnh.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Cô hướng dẫn cách chơi, cô bao quát lớp chơi.
c/ Kết thúc:
- Nhận xét cách tô của trẻ để lần sau thực hiện tốt hơn.
- Kết thúc tiết học , cho trẻ thu dọn đồ dùng.
4. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC:
* Góc xây dựng: Xây dựng hàng rào
24


 * Góc nghệ thuật: Môn: HĐTH
Đề tài: Vẽ trường mầm non.
- Mở đầu: Trò chuyện với trẻ về trường MN thân yêu của bé.
- Các con thấy trong sân trường có những gì?
- Trường đóng trên địa bàn buôn gì? xã? Huyện gì?
- Các cháu à! Đây là phòng học để các cháu học để các cháu học, ngoài sân
trường có bồn hoa, có cây xanh...Thế các cháu có muốn xem tranh vẽ về trường
Mẫu giáo của chúng ta không?
- Trẻ hát bài: Trường chúng cháu là trường Mầm non.
- b, Hoạt động trọng tâm:
- Hoạt động 1: Cho trẻ quan sát tranh về trường MN.
- Nhận xét tranh có những gì? Mái ngói tường nhà như thế nào? Màu sắc như thế
nào?
- Cô vẽ mẫu và giải thích. (Dùng các nét thẳng, nét xiên, vẽ mái ngói tường, vẽ
cửa sổ, cửa chính.)
- Tô màu mái ngói màu đỏ, tường cửa sổ màu xanh hoặc vàng tùy theo ý thích
của con. Vẽ thêm chi tiết xung quanh trường cho đẹp
- Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Cô theo dõi nhắc nhở trẻ cách cầm bút.
- Gợi hỏi trẻ trường MN có những gì? Cô hướng dẫn động viên trẻ thể hiện được
ngôi trường đẹp.
- Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Trẻ nhận xét sản phẩm.
- Cô nhận xét bổ sung.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, không viết vẽ bậy lên tường,
không vứt rác bừa bãi.
 Kết thúc: Lớp hát bài: Trường chúng cháu là trường MN và thu dọn đồ dùng
* Góc thiên nhiên: chăm sóc tưới nước cho cây.
5. ĂN, NGỦ
- Cô cho trẻ đi vệ sinh sau đó rửa tay bằng vòi nước sạch
- Động viên trẻ ăn hết xuất cơm của mình,không rơi vãi cơm
- Ăn xong đi xúc miệng. Cho trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
6. CHƠI, HOẠT ĐỘNG THEO Ý THÍCH
- Vệ sinh cá nhân
- Ăn xế
- Ôn bài học lúc sáng mà một số trẻ chưa làm được.
Hoạt động : Tăng cường tiếng việt cho trẻ dân tộc
Đề tài : Cụm từ : xin phép, giơ tay,rửa tay
1/Mục đích yêu cầu :
- Trẻ nghe ,hiểu ,phát âm đúng rõ ràng ,mạch lạc ,các cụm từ : xin phép, giơ tay,
rửa tay - Trẻ trả lời đầy đủ câu hỏi của cô.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×