Tải bản đầy đủ

giáo án môn thể dục lớp 1 cả năm

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 1
TUẦN 1

Soạn: Thứ sáu, ngày 18/ 8/ 2017
Giảng: Thứ năm, ngày 24/ 8 / 2017

TIẾT 1: Lớp 1A
TIẾT 2: Lớp 1B
BÀI 1:

TỔ CHỨC LỚP - TRÒ CHƠI

I. MỤC TIÊU

- Phổ biến kiến thức, nội dung luyện tập, chọn cán sự bộ môn. Chơi trò chơi
“Diệt các con vật có hại”. HS biết cách chơi, biết thêm 1 số con vật có hại.
- HS biết thực hiện những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục.
HS biết tham gia được vào trò chơi.
- HS yêu thích con vật có lợi, diệt con vật có hại, hăng hái tích cực trong giờ
học.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN


1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: Tranh, ảnh 1 số con vật, 1 còi TD.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

Nội dung
1, Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1-2, 1-2.
2, Phần cơ bản
- Lựa chọn biên chế tổ tập luyên,
chọn các sự bộ môn.

T. gian
3 - 5'

4 - 6'

- Phổ biến nội quy tập luyện.

3 - 5'

- HS sửa lại trang phục.

3 - 5'

1

Phương pháp - tổ chức
- GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp.
Tổ chức đội hình hàng dọc, ngang.
- GV điều khiển.

Tổ chức đội hình hàng dọc.
- GV dự kiến và nêu lên để cả lớp
quyết định, chọn bạn có sức khoẻ,
nhanh nhẹn, thông minh. Tổ tập


luyện là tổ học tập, chọn tổ trưởng
gận như chọn lớp trưởng.
- GV nêu:
+ Phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự
điều khiển của lớp trưởng.
+ Trang phục phải gọn gàng, phải đi
giày.
+ Bắt đầu giờ học đến khi kết thúc
muốn ra ngoài phải xin phép.
- GV cho HS để dép vào nơi quy
định, sửa trang phục 1 số HS, chỉ
dẫn chóm HS biết thế nào là trang


phục gọn gàng.
- Trò chơi: “Diệt các con vật có
5 - 8'
Tổ chức đội hình hàng ngang
hại”.
- GV nêu tên trò chơi.
- HS kể tên các con vật có ích, con
vật phá hại mùa màng.
- GV hướng dẫn cách chơi.
- Cho HS chơi thử.
- Cho HS chơi chính thức.
- Theo dõi, tuyên dương, nhắc nhở
HS còn nhầm lẫn.
3, Kết thúc giờ học
3 - 5'
Tổ chức đội hình hàng dọc.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Cả lớp hát và vỗ tay.
- GV cùng hệ thống ND bài học.
- HS nhắc lại ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV giao BT về nhà ôn.
- GV dặn HS về ôn bài.
- Kết thúc giờ học:
+ GV hô “Giải tán!”
+ HS hô “Khoẻ!”
________________________________________________________________
_
Tuần 2
Bài 2

Ngày soạn: 21/ 8/ 2015
Ngày giảng: 25/ 8/ 2015 Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C
TRÒ CHƠI - ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”. HS biết thêm 1 số con vật có hại.
- làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng.
2, Kĩ năng
- Tham gia trò chơi chủ động.
- Thực hiện tập hợp, dóng hàng cơ bản đúng, có thể còn chậm.
3, Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích con vật có lợi, diệt con vật có hại, hăng hái tích
cực trong giờ học.
II, Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: Tranh, ảnh 1 số con vật, 1 còi TD.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung

T.gian
2

Phương pháp - tổ chức


1, Phần mở đầu
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học.
- Nhắc lại nội quy, sửa lại trang
phục.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1-2, 1-2.
2, Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.

- Trò chơi:“Diệt các con vật có
hại”.

3, Kết thúc giờ học
- Giậm chân đếm to 1-2, 1-2…
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng hệ thống ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV giao BT về nhà ôn.

2 - 3’

1 - 2’
1 - 2’

- GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
X
GV
- GV điều khiển.

10 - 12’

- GV hô khẩu lệnh cho 1 tổ ra vừa
giải thích động tác vừa cho HS tập
để làm mẫu.
- GV gọi tổ 2 đến tập hợp cạnh tổ 1
- GV gọi tổ 3 đến tập hợp cạnh tổ 2
- GV hô cho HS dóng hàng dọc,
nhắc HS nhớ bạn đứng trước và bạn
đứng sau mình, cho HS giải tán.
- GV lại cho HS tập hợp.
- Nhận xét, tuyên dương, g iải thích
thêm.

6 - 8’

- GV nêu tên trò chơi.
- HS kể tên các con vật phá hại mùa
màng.
- Cho HS chơi thử.
- Cho HS chơi chính thức.
- Theo dõi, tuyên dương, nhắc nhở
HS còn nhầm lẫn.

1 - 2’
1 - 2’
1 - 2’
1 - 2’
1’

- GV hô, HS giậm chân đếm to 1-2,
1-2…
- Cả lớp hát và vỗ tay.
- HS nhắc lại ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV dặn HS về ôn bài.
- Kết thúc giờ học:
+ GV hô “Giải tán!”
+ HS hô “Khoẻ!”

________________________________________________________________
_

3


Tuần 3
Bài 3

Ngày soạn: 28/8/2015
Ngày giảng: 01/9/2015 Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI

I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Làm quen với đứng nghiêm, đứng
nghỉ
- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”.
2, Kĩ năng
- Thực hiện tập hợp, dóng hàng đúng chỗ, nhanh và trật tự.
- Thực hiện đứng nghiêm, đứng nghỉ ở mức cơ bản đúng.
- Tham gia trò chơi ở mức tương đối chủ động.
3, Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích con vật có lợi, diệt con vật có hại,
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện:
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: Tranh, ảnh 1 số con vật, 1 còi TD.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu.
- Tập hợp lớp, phổ biến nội dung,
yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1-2, 1-2.
2, Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng.

- Tư thế đứng nghiêm.
- Tư thế đứng nghỉ.

T.gian
2 - 3’
1 - 2’
2’

Phương pháp - tổ chức
- GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
X
GV
- GV điều khiển

2 - 3 lần - GV chỉ huy sau đó cho HS giải
tán.
- Cán sự điều khiển 2 lần.
- Nhắc HS nhớ bạn đứng trước và
bạn đứng sau mình, uốn nắn.
- Nhận xét, giải thích thêm.
2 - 3 lần - GV hô “Nghiêm!”… “Thôi!”
- HS thực hiện theo GV hô.
- GVsửa chữa động tác sai cho HS.
2 - 3 lần - GV hô “Nghỉ!”….”Thôi”
- HS thực hiện theo GV hô.
4


- GVsửa chữa động tác sai cho HS.
- Tập phối hợp nghiêm, nghỉ.
- Tập phối hợp: Tập hợp hàng
dọc, dóng hàng, đứng nghiêm,
(nghỉ).

2-3 lần
2-3 lần

- Trò chơi:“Diệt các con vật có
hại”.

5 - 6’

3, Phần kết thúc.
- Giậm chân tại chỗ
- GV cùng hệ thống ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV giao BT về nhà ôn.

1- 2’
1- 2’
1- 2’
1- 2’

- GVđiều khiển.
- GV hô khẩu lệnh tập hợp, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- GV nhận xét, rồi cho giải tán để
tập lần 2
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho HS chơi thử.
- Cho HS chơi chính thức.
- Theo dõi, tuyên dương, Phạt HS
còn nhầm lẫn nhảy lò cò quanh các
bạn.
- GV hô, HS giậm chân đếm to 1-2,
1-2…
- HS nhắc lại ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV dặn HS về ôn bài.
- Kết thúc giờ học.

________________________________________________________
Tuần 4
Bài 4

Ngày soạn: 04/ 9/ 2015
Ngày giảng: 08/ 9/ 2015 Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI

I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàngdọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Học quay phải, quay trái.
- Ôn trò chơi “Diệt các con vật có hại”.
2, Kĩ năng
- Thực hiện tập hợp, dóng hàng đúng chỗ, đứng nghiêm, đứng nghỉ ở mức
cơ bản đúng, nhanh và trật tự và kỉ luật hơn giờ trước.
- Thực hiện đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh.
- Tham gia trò chơi ở mức tương đối chủ động.
3, Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích con vật có lợi, diệt con vật có hại,
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II, Địa điểm, phương tiện
5


1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: Tranh, ảnh 1 số con vật, 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo
nhịp 1-2, 1-2.
2, Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Quay phải, quay trái.

- Tập phối hợp: Tập hợp hàng
dọc, dóng hàng, đứng nghiêm,
đứng nghỉ, quay phải, quay trái.

- Trò chơi:“Diệt các con vật có
hại”.

3, Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng hệ thống ND bài học.
- GV nhận xét giờ học.
- GV giao BT về nhà ôn.

T.gian
2 - 3’
1 - 2’
2’

Phương pháp - tổ chức
- GV cùng lớp trưởng tập hợp lớp.
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
X
GV
- GV điều khiển

2 - 3 lần - GV chỉ huy, nhận xét sau đó cho
HS giải tán.
2 - 3 lần - Cán sự điều khiển 2 -3 lần.
- Nhắc HS nhớ bạn đứng trước và
bạn đứng sau mình, uốn nắn.
- Nhận xét, tuyên dương, g/thích
thêm.
3 - 4 lần - GV hô: “Bên phải(trái)!”…
“Quay!”
- HS thực hiện theo GV hô.
- GVsửa chữa động tác sai cho HS.
2 lần
- GV hô khẩu lệnh tập hợp, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái.
- HS thực hiện theo GV hô.
- GV nhận xét, rồi cho giải tán để
tập lần 2
5 - 6’
- GV nêu tên trò chơi.
- Cho HS chơi thử.
- Cho HS chơi chính thức.
- Theo dõi, tuyên dương, Phạt HS
còn nhầm lẫn nhảy lò cò quanh các
bạn.
1 - 2’
- GV điều khiển
1 - 2’
- HS nhắc lại ND bài học.
1 - 2’
- GV nhận xét giờ học.
1 - 2’
- GV dặn HS về ôn bài.
- Kết thúc giờ học.

_________________________________________________________
6


Tuần 5
Bài 5

Ngày soạn:
Ngày giảng:

11 / 9/ 2015
15 / 9/ 2015 Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn tập, biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng, đứng
nghiêm, đứng nghỉ. Nhận biết đúng hướng để xoay phải (trái).
- Làm quen biết cách chơi trò chơi: " Qua đường lội".
2, Kĩ năng
- Thực hiện tập hợp, dóng hàng đúng chỗ, đứng nghiêm, đứng nghỉ ở mức
cơ bản đúng, nhanh và trật tự và kỉ luật hơn giờ trước.
- Thực hiện đúng hướng và xoay người theo khẩu lệnh (Có thể còn chậm).
- Biết tham gia vào trò chơi.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu giờ học.
- Khởi động.

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1’

- HS tập hợp - GV nhận lớp.
- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng
dọc.
+ Đi theo vòng tròn và hít thở sâu:
sau đó đứng quay mặt vào tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

3 - 4’

2, Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay trái, quay phải.

14 - 15’

- HS tập hợp theo 3 hàng dọc.
- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2, 3: Lớp trởng điều khiển.

- Trò chơi:“ Qua đường lội”.

8 - 10’

- GV nêu tên trò chơi. Sau đó cùng
hình dung xem khi đi học từ nhà
đến trường nếu gặp phải đoạn

7


3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng hệ thống ND bài
học.
- GV nhận xét giờ học, giao BT
về nhà.

1 - 2’
1 - 2’

đường lội các em phải xử lí như thế
nào. Tiếp theo GV chỉ vào hình vẽ
đã chuẩn bị để chỉ dẫn và giải thích
cách chơi. GV làm mẫu, rồi cho các
em lần lượt bước lên các tảng đá
sang bờ bên kia như khi từ nhà đến
trường. Đi hết sang bờ kia, đi ngược
trở lại như khi học xong, cần đi từ
trường về nhà. Nếu bước lệch coi
như bị ngã. Trò chơi cứ tiếp tục như
vậy không vội vàng, mà thận trọng
đi theo thứ tự em đi trước đi qua
được vài viên đá thì em đi sau mới
được đi tiếp. Hàng nào xong trước
là thắng.
- HS đứng vỗ tay và hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

- Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật tự.
- Kết thúc giờ học.
_________________________________________________________
Tuần 6
Bài 6

1 - 2’

Ngày soạn:
Ngày giảng:

18/ 9/ 2015
22/ 9/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học.
- Học dồn hàng, dàn hàng.
- Ôn trò chơi "Qua đường lội".
2, Kĩ năng
- Thực hiện một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học được chính xác,
nhanh, trật tự và kỉ luật; biết dồn hàng, dàn hàng ở mức cơ bản đúng (Có
thể còn chậm).
- Biết tham gia trò chơi ở mức tương đối chủ động.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
8


II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, vẽ sân trò chơi "Qua đường lội.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1. Phần mở đầu
- GV Phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học.
- Khởi động

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

3 - 4’

- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng
dọc.
+ Đi theo vòng tròn và hít thở
sâu: sau đó đứng quay mặt vào
tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có
hại"

2. Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 10 - 12’ - Lần 1: GV điều khiển.
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
- Lần 2, 3: Lớp trưởng điều
quay trái, quay phải.
khiển. Sau mỗi lần GV cho HS
giải tán rồi giúp cán sự tập hợp
dưới hình thức thi đua xem tổ nào
tập hợp nhanh, thẳng hàng, trật
- Dàn hàng, dồn hàng.
8- 10’ tự.
- HS tập hợp 3 hàng ngang.
- GV vừa giải thích, vừa làm
mẫu, sau đó cho HS tập.
+ Dàn hàng: Khẩu lệnh: "Em A
làm chuẩn, cách 1 sải tay ... dàn
hàng!". HS A phải đứng ngay
ngắn, hô "Có" rồi giơ tay phải lên
cao, các ngón tay khép lại, sau đó
buông tay xuống. Tiếp theo, tuỳ
theo vị trí đứng ở đầu hàng bên
nào hoặc ở giữa, mà đo 1 cách
tay hoặc 2 cách tay để dàn hàng.
Các thành viên trong hàng đô 2
cách tay dang ngang và di chuyển
để giãn cách sao cho hai bàn tay
vừa chạm tay bạn bên cạnh, đồng
thời chỉnh hàng ngang cho thẳng.
9


4- 5’
- Ôn trò chơi: “Qua đường lội”.
3. Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng H hệ thống bài học.
- GV nhận xét giờ học và giao bài
tập về nhà.

GV hô " thôi" HS bỏ tay xuống
về tư thế đứng nghiêm.
+ Dồn hàng: GV hô" Em A làm
chuẩn ...dồn hàng" HS A phải hô
"có" và giơ tay phải lên cao. Khi
GV hô tiếp khẩu lệnh "dồn hàng"
thì dồn hàng về dứng cách nhau
một khuỷu tay.
- Xen kẽ giữa các lần tập, GV
nhận xét, bổ sung thêm những
điều HS chưa biết hoặc chỉnh
những chỗ sai. Nhắc nhở HS
không được chen lấn xô đẩy
nhau.
- HS tập hợp theo 3 hàng dọc.
- GV cho HS chơi

- HS chơi "Diệt các con vật có
hại".
- HS nhắc lại nội dung bài học.
-Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật
tự.
- Kết thúc giờ học.
_________________________________________________________

Tuần 7
Bài 7

1 - 2’
1 - 2’
1 - 2’

Ngày soạn:
25/ 9/ 2015
Ngày giảng: 29/ 9/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI

I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học
- Học đi thường theo nhịp 1- 2 hàng dọc
- Ôn trò chơi: " Qua đường lội".
2, Kĩ năng
thực hiện được động tác ĐHĐN chính xác, nhanh, trật tự và kỉ luật; thực
hiện được động tác đi thường theo nhịp 1- 2 hàng dọc mức cơ bản đúng.
- Tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
10


* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, vẽ sân trò chơi "Qua đường lội”.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- Khởi động

2, Phần cơ bản
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay trái, quay phải.
- Ôn dàn hàng, dồn hàng.
- Đi thường theo nhịp 1-2
hàng dọc

- Thi tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, quay phải, quay trái,
dàn hàng, dồn hàng.
- Trò chơi: “Qua đường lội”.
3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1- 2’

- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

3 - 4’

- Đứng vỗ tay, hát.
+ Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc
+ Đi theo vòng tròn và hít thở sâu:
sau đó đứng quay mặt vào tâm.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

8 - 10’

- Lần 1: GV điều khiển.
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển.

3- 4’
3- 4’

- HS tập 2 lần.
- HS tập hợp theo 3 hàng dọc. HS bước chân trái trước rồi đi thường. GV
dùng còi thổi để HS cố gắng bước
đúng nhịp, tay vung tự do. Nếu không
có còi GV có thể đếm nhịp 1 -2 hoặc
cho HS vừa đi vừa hát.
+ GV hô " Đi thường ... bước!". HS
đồng loạt bước chân trái về phía trước
đi thường theo nhịp 1 - 2.
+ GV hô " Đứng lại... đứng!". HS
đứng lại và điều chỉnh khoảng cách.
- GV hướng dẫn HS thi đua 1 lần.

3 - 4’
3- 4’

- GV cho HS chơi.
- Nhận xét.

1 - 2’
1 - 2’

- HS đứng vỗ tay và hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học.
11


học.
- Nhận xét giờ học.

Tuần 8
Bài 8

1 - 2’

-Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật tự.
- Kết thúc giờ học.

Ngày soạn:
Ngày giảng:

02/ 10/ 2015
06/ 10/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học.
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về phía trước.
- Ôn trò chơi: "Qua đường lội".
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác đội hình đội ngũ ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về phía trước ở mức
cơ bản đúng.
- Biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng, biết tham gia vào trò chơi.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, vẽ sân trò chơi "Qua đường lội.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV Phổ biến nội dung, yêu cầu
bài học.
- Khởi động
2, Phần cơ bản
- Thi tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ,
quay phải, quay trái.

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

3 - 4’

- Đứng vỗ tay, hát.
+ Giậm chân, đếm theo nhịp 1 -2.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

8 - 10’

- Mỗi tổ 1 lần. GV điều khiển.
- GV chọn vị trí và hô từng tổ ra tập
hợp, sau đó cùng HS cả lớp nhận xét,
đánh giá xếp loại. Sau khi các tổ thi

12


- Thi tập hợp hàng dọc, dóng
hàng:
- Ôn dàn hàng, dồn hàng.

2 - 3’

- Tư thế đứng cơ bản

1 - 2’

- Đứng đưa hai tay ra trước

2 - 3’

3 - 4’

.

- Trò chơi: “Qua đường lội”.

4 - 5’

3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài học.

1 - 2’
1 - 2’

13

xong GV đánh giá chung.
- Cả 4 tổ cùng thi 1 lúc dưới sự điều
khiển của GV.
- HS tập 2 lần.
+ Lần 1: GV cho dàn hàng sau đó dồn
hàng.
+ Lần 2: dàn hàng xong, GV cho tập
các động tác Thể dục rèn luyện tư thế
cơ bản.
- HS tập hợp theo hàng ngang
+ Lần 1: GV nêu tên động tác
TTĐCB, sau đó vừa làm mẫu vừa
giải thích động tác. Tiếp theo dùng
khẩu lệnh "Đứng theo tư thế cơ bản....
bắt đầu!" để HS thực hiện động tác:
người đứng thẳng hai tay duỗi dọc
theo thân người, lòng bàn tay áp nhẹ
vào đùi, các ngón tay khép lại với
nhau, hai bàn chân đứng chếch chữ V,
mặt hướng về trước, mắt nhìn thẳng,
hai vai ngang bằng nhau; GV kiểm
tra uốn nắn cho HS, sau đó dùng khẩu
lệnh "Thôi!" để HS đứng bình
thường.
+ Lần 2: hướng dẫn như trên.
+ Lần 3: GV có thể cho tập dưới dạng
thi đua xem tổ nào có nhiều người
thực hiện đúng động tác nhất.
- HS đứng TTĐCB
+ Lần 1: GV nêu tên động tác : Đứng
đưa hai tay ra trước, sau đó GV vừa
làm mẫu vừa giải thích động tác. GV
hô "Đứng đưa hai tay ra trước... bắt
đầu!" HS Từ TTĐCB đưa hai tay ra
trước cao ngang vai, bàn tay sấp, các
ngón tay khép lại với nhau, thân
người thẳng, mắt nhìn theo hai tay.
+ Lần 2, 3: tương tự trên.
- GV cho HS chơi.
- Nhận xét.
- HS đứng vỗ tay và hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học.
- Cho HS xung phong lên trình diễn 2
động tác: TTĐCB và đứng đưa hai


- Nhận xét giờ học.

1 - 2’

Tuần 9
Bài 9

tay ra trước.
- Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật tự.
- Kết thúc giờ học.

Ngày soạn: 09/10/ 2015
Ngày giảng: 13/10/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học.
- Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về phía trước. Học đứng đưa
hai tay dang ngang, đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác đội hình đội ngũ ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện các động tác rèn luyện tư thế cơ bản ở mức cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV Phổ biến nội dung, yêu
cầu bài học.
- Khởi động

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

3 - 4’

+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc.
+ Đi thường theo 1 hàng dọc thành 1
vòng tròn và hít thở sâu, sau đó đứng
quay mặt vào trong.
+ Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

2, Phần cơ bản
- Ôn tư thế đứng cơ bản:

2 - 3’

- HS đứng đưa hai tay dang

3 - 4’

- HS đứng theo đội hình vòng tròn
như lúc khởi động.
- HS tập 2 lần.
- HS đứng TTĐCB
14


ngang

+ Lần 1: GV nêu tên động tác đứng
đưa hai tay dang ngang, sau đó vừa
làm mẫu vừa giải thích động tác. Tiếp
theo dùng khẩu lệnh "Đứng đưa hai
tay dang ngang....bắt đầu!" HS thực
hiện động tác: Từ TTĐCB đưa hai tay
sang hai bên lên cao ngang vai, hai
bàn tay sấp, các ngón tay khép lại với
nhau, thân người thẳng, mặt hớng về
trước. GV kiểm tra uốn nắn cho HS,
sau đó dùng khẩu lệnh " thôi!" để H
đứng bình thường.
+ Lần 2: hướng dẫn như trên.
+ Lần 3: GV có thể cho tập dưới dạng
thi đua xem tổ nào có nhiều người
thực hiện đúng động tác nhất.
- HS tập 2 - 3 lần.
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra
trước.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ nhịp 3: Đứng đưa hai tay sang
ngang ( bàn tay sấp).
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- HS tập 2 -3 lần
+ Lần 1: GV nêu tên động tác : Đứng
đưa hai tay lên cao chếch chữ V, sau
đó GV vừa làm mẫu vừa giải thích
động tác. GV hô "Đứng đưa hai tay
lên cao chếch chữ V... bắt đầu!". HS
Từ TTĐCB đưa hai tay lên cao chếch
chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau,
các ngón tay khép lại, thân người và
chân thẳng, mặt hơi ngửa, mắt nhìn
lên cao.
+ Lần 2,3: tương tự trên.
- Từ đội hình vòng tròn tập Thể dục
rèn luyện tư thế cơ bản, GV cho HS
giải tán sau đó dùng khẩu lệnh tập
hợp. Lần 2, cán sự điều khiển dưới
dạng thi đua.

- Tập phối hợp:
4 - 5’

- Đứng đa hai tay lên cao
chếch chữ V.
3 - 4’

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, đứng nghiêm, đứng
nghỉ, quay phải, quay trái.
8 - 10’

3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài
học.

2 - 3’

- HS Đi thường theo nhịp 3 hàng dọc
trên địa hình tự nhiên và hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

1- 2’
15


- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.

Tuần 10
Bài 10

1 2’

- Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật tự.
- Kết thúc giờ học.

Ngày soạn:
Ngày giảng:

16/10/ 2015.
20/10/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện đứng kiễng gót, hai tay chống hông ở mức cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến
ND, yêu cầu bài học.
- Khởi động

2, Phần cơ bản
- Ôn phối hợp: Đứng đưa
hai tay ra trước, đứng đưa
hai tay dang ngang

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

3 - 4’

+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc.
+ Đi thường theo 1 hàng dọc thành 1
vòng tròn và hít thở sâu, sau đó đứng
quay mặt vào trong.
- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

8 - 10’

- HS đứng theo đội hình vòng tròn như
lúc khởi động.
- HS tập 2 lần.
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra
trước.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang
ngang.
16


- Ôn phối hợp: Đứng đưa
hai tay dang ngang, đứng
đưa hai tay lên cao chếch
chữ V.

8 - 10’

- Đứng kiễng gót, hai tay
chống hông.

4 - 5’

.

3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.

2 - 3’

+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- HS tập 2 lần:
+ Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay dang
ngang.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao
chếch chữ V.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- HS đứng TTĐCB
+ Lần 1: GV nêu tên động tác đứng
kiễng gót. hai tay chống hông, sau đó
vừa làm mẫu vừa giải thích động tác.
Tiếp theo dùng khẩu lệnh "Đứng kiễng
gót, hai tay chống hông....bắt đầu!" để
HS thực hiện động tác: Từ TTĐCB kiễng
hai gót chân lên cao, đồng thời hai tay
chống hông (ngón cái hướng ra sau lưng), thân người thẳng, mặt hướng về trước, khuỷu tay hướng sang 2 bên. GV
kiểm tra uốn nắn cho HS, sau đó dùng
khẩu lệnh " thôi!" để HS đứng bình thường.
+ Lần 2: hướng dẫn như trên.
+ Lần 3: GV có thể cho tập dưới dạng thi
đua xem tổ nào có nhiều người thực hiện
đúng động tác nhất.
- HS Đi thường theo nhịp 2 -4 hàng dọc
trên địa hình tự nhiên và hát, sau đó về
đứng lại, quay mặt thành hàng ngang.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

- GV cùng HS hệ thống 1 - 2’
bài học.
- Nhận xét giờ học và giao
1- 2’
-Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
bài tập về nhà.
nhở những HS còn mất trật tự.
---------------------------------------------------------------------------------------Tuần 11
Bài 11

Ngày soạn:
Ngày giảng:

23/10/ 2015
27/10/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 3: Lớp 1C

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. Mục tiêu
17


1, Kiến thức
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học
- Học động tác đứng đưa một chân ra trước, hai tay chống hông.
- Làm quen với trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức".
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện đứng đưa một chân ra trước ở mức cơ bản đúng.
- Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, ba quả bóng.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

- Tập hợp lớp - Để GV nhận lớp.

3 - 4’

+ Chạy nhẹ nhành theo 1 hàng dọc
+ Đi thường theo 1 hàng dọc thành 1
vòng tròn và hít thở sâu, sau đó đứng
quay mặt vào trong.
- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

2, Phần cơ bản
- Đứng đưa một chân ra 11 - 13’ - HS đứng theo đội hình vòng tròn như
trước, hai tay chống hông.
lúc khởi động.
- HS đứng TTĐCB
+ Lần 1: GV nêu tên động tác đứng đưa
một chân ra trước, hai tay chống hông,
sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động
tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh "Đứng đưa
một chân ra trước, hai tay chống
hông....bắt đầu!" để HS thực hiện động
tác: Từ TTĐCB đưa chân trái ra trước
lên cao thẳng hướng, chân và mũi chân
thẳng chếch xuống đất, đồng thời hai tay
chống hông (ngón cái hướng ra sau lưng), chân phải và thân người thẳng, mặt
nhìn theo mũi chân trái. GV kiểm tra
uốn nắn cho HS, sau đó dùng khẩu lệnh
" thôi!" để HS đứng bình thường. Cho
HS tập theo 4 nhịp dưới đây:
18


+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.

- Trò chơi: "Chuyền bóng 10 - 12’
tiếp sức"

3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống
bài học.
- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.

2 - 3’
1 - 2’
1 2’

- GV cho HS tập 4 - 5 lần. Sau mỗi lần
tập,
- GV nhận xét, sửa chữa động tác sai cho
HS.
- GV nêu tên trò chơi, sau đó cho HS tập
hợp thành 3 hàng dọc (theo tổ học tập),
hàng nọ cách hàng kia tối thiểu 1m.
Trong mỗi hàng, em nọ cách em kia 1
cánh tay. Tổ trưởng đứng trên cùng, hai
tay cầm bóng (giơ lên cao rồi hạ xuống).
Khi GV thổi còi các em tổ trưởng đồng
loạt quay người qua trái ra sau trao bóng
cho bạn thứ 2. Số 2 nhận bóng, sau đó
quay nưgời qua trái ra sau trao cho số 3.
Bóng được tiếp tục chuyền như vậy cho
đến người cuối cùng. Rồi cguyển ngược
lại trở về tổ trưởng. Tổ trưởng cầm bóng
bằng hai tay giơ lên cao và nói: "Báo
cáo... xong!". GV làm mẫu cách chuyền
bóng, sau đó dùng lời chỉ dẫn cho 1 tổ
chơi thử. GV tiếp tục giải thích cách
chơi. Cho HS cả lớp chơi thử 1 số lần.
Tổ nào nhanh nhất, ít bị rơi bóng là
thắng. Khi thấy cả lớp biết cách chơi
mới cho chơi chính thức có phân thắng
thua.
Trường hợp phạm quy: Chuyền bóng
không lần lượt, mà ngắt quãng.
- HS đi thường theo nhịp 3 hàng dọc trên
địa hình tự nhiên và hát, sau đó về đứng
lại, quay mặt thành hàng ngang.
- HS nhắc lại nội dung bài học.
-Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những HS còn mất trật tự.
19


- Kết thúc giờ học.

Tuần 12
Bài 12

Ngày soạn: 30/ 10 / 2015
Ngày giảng: 03/11 / 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 6: Lớp 1C

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Học động tác đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
- Ôn trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức".
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện động tác RLTTCB mới học ở mức cơ bản đúng.
- Tham gia được vào trò chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, ba quả bóng.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động

T. gian

Phương pháp - tổ chức

1 - 2’

- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.
+ Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
+ Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Nhịp 1: từ TTĐCB đưa hai tay ra
trước.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: Đưa hai tay dang ngang.
Nhịp 4: Về TTĐCB.

3 - 4’

20


3 - 4’

2, Phần cơ bản
- Đứng kiễng gót, hai tay
chống hông.
- Đứng đưa một chân ra
trước, hai tay chống hông

- Đứng đưa một chân ra sau,
hai tay giơ cao thẳng hướng

1 - 2’

+ Ôn phối hợp: 2 x 4 nhịp.
Nhịp 1: từ TTĐCB đưa hai tay
lên cao chếch chữ V.
Nhịp 2: Về TTĐCB.
Nhịp 3: Đưa hai tay lên cao thẳng
hướng.
Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

- HS đứng theo 4 hàng ngang như
lúc khởi động.
- GV cho HS tập 1- 2 lần.
2 - 3’
- Tập 1 - 2 lần, 2 x 4 nhịp
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa
chữa động tác sai cho HS.
10 - 12’ - HS đứng TTĐCB
+ Lần 1: GV nêu tên động tác sau
đó vừa làm mẫu vừa giải thích động
tác. Tiếp theo dùng khẩu lệnh để HS
thực hiện động tác: Từ TTĐCB đưa
chân trái ra sau, mũi chân chạm đất,
đồng thời hai tay ra trước, lên cao
thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau
Trọng tâm cơ thể dồn vào chân
trước, ngực hơi ưỡn, mặt ngửa, mắt
nhìn theo tay. GV kiểm tra uốn nắn
cho HS, sau đó dùng khẩu lệnh
"thôi!" để HS đứng bình thường.
Cho HS tập theo 4 nhịp dưới đây:
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai
tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau,
21


- Ôn trò chơi: "Chuyền bóng
tiếp sức"
3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học và giao
bài tập về nhà.
Tuần 13
Bài 13

5 - 6’

hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- GV cho HS tập 3 - 5 lần. GV nhận
xét, sửa động tác sai cho HS.
- GV cho HS chơi.

2 - 3’
1 - 2’

- HS đứng vỗ tay và hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

1 - 2’

- Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt,
nhắc nhở những HS còn mất trật tự.
- Kết thúc giờ học.

Ngày soạn:
Ngày giảng:

06/ 11/ 2015
10/ 11/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 6: Lớp 1C

THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Học động tác đứng đưa một chân sang ngang.
- Ôn trò chơi "Chuyền bóng tiếp sức".
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác.
- Thực hiện động tác RLTTCB mới học ở mức cơ bản đúng.
- Tham gia được vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, ba quả bóng.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung
1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động

T. gian

Phương pháp - tổ chức
- Tập hợp lớp - GV nhận lớp.

1 - 2’
22

- Chạy thành 1 hàng dọc sau đó đi
thường và hít thở sâu (theo vòng tròn).


2, Phần cơ bản
- Ôn đứng đưa một chân ra sau,
hai tay giơ cao thẳng hướng
- Đứng đưa một chân sang
ngang, hai tay chống hông.

3 - 4’

- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"

3 - 4’

- HS đứng theo vòng tròn như lúc khởi
động.
- Tập 1 - 2 lần, 2 x 4 nhịp
+ Lần 1: GV nêu tên động tác đứng
đưa một chân sang ngang, hai tay
chống hông, sau đó vừa làm mẫu vừa
giải thích động tác. Tiếp theo dùng
khẩu lệnh "Đứng đưa một chân sang
ngang, hai tay chống hông...bắt đầu!"
để HS thực hiện động tác: Từ TTĐCB
đưa chân trái sang ngang chếch mũi
bàn chân xuống đất (cách mặt đất
khoảng một gang tay), đấu gối và mũi
bàn chân duỗi thẳng, hai tay chống
hông. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân
phải, thân người thẳng, mắt nhìn theo
chân trái.
- Tập 3 - 5 lần, 2 x 4 nhịp:
+ Nhịp 1: Đưa chân trái sang ngang,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đưa chân phải sang ngang,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Sau mỗi lần tập, GV nhận xét, sửa
chữa động tác sai cho HS.
- HS tập 1 - 2 lần
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay
chống hông.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+Nhịp 3: Đưa chân phải ra sau, hai
tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- GV cho HS chơi.
Nhận xét, giúp đỡ HS

10 - 12’

- Ôn phối hợp:

3 - 4’

- Ôn trò chơi: "Chuyền bóng
tiếp sức"
3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh.

6 - 8’

- GV cùng HS hệ thống bài
học.
- Nhận xét giờ học và giao bài

1 - 2’

2 - 3’

1 - 2’
23

- HS đi thường theo nhịp (3 hàng dọc)
trên địa hình tự nhiên ở sân trường và
hát.
- HS nhắc lại nội dung bài học
- Tuyên dương tổ, cá nhân tập tốt, nhắc
nhở những HS còn mất trật tự.


tập về nhà.

- Kết thúc giờ học.

Tuần 14
Bài 14

Ngày soạn: 13/ 11/ 2015
Ngày giảng: 17/ 11/ 2015. Tiết 1: Lớp 1A
Tiết 2: Lớp 1B
Tiết 6: Lớp 1C
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
1, Kiến thức
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học.
- Làm quen với trò chơi "Chạy tiếp sức".
2, Kĩ năng
- Thực hiện được động tác RLTTCB đã học ở mức tương đối chính xác.
- Tham gia được vào trò chơi ở mức mức độ ban đầu.
* Đối với HS yếu, khuyết tật chỉ cần thực hiện được các động tác ở mức
cơ bản đúng.
3, Thái độ
- Trật tự, đoàn kết, hăng hái tích cực trong giờ học.
II. Địa điểm, phương tiện
1, Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ nơi tập.
2, Phương tiện: 1 còi, chuẩn bị sân và dụng cụ để HS tham gia trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp tổ chức
Nội dung

T. gian

1, Phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung, yêu cầu bài học.
- Khởi động

1 - 2’

- GV nhận lớp.

3 - 4’

- Đứng vỗ tay , hát.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
- Ôn trò chơi "Diệt con vật có hại"
24

Phương pháp - tổ chức


2, Phần cơ bản
- Ôn phối hợp

7 - 8’

- HS đứng theo 4 hàng ngang như
lúc khởi động.
- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Nhịp 1: Đưa hai tay lên cao thẳng
hướng.
+ Nhịp 2: Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: đưa hai tay lên cao chếch
chữ V.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.

- Ôn phối hợp

7 - 8’

- Trò chơi: " Chạy tiếp sức"

8 - 10’

- Tập 1 - 2 lần, 2 X 4 nhịp.
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra trước,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 2: Đứng hai tay chống
hông.
+ Nhịp 3: Đưa chân phải ra trước,
hai tay chống hông.
+ Nhịp 4: Về TTĐCB.
- Tập hợp 4 hàng dọc sau vạch xuất
phát, các tổ có số người bằng nhau.
- GV nêu tên trò chơi:" Chạy tiếp
sức". Phổ biến cách chơi: Khi có
lệnh, các em số 1 của mỗi hàng chạy
nhanh, vòng qua vạch đích rồi chạy
về vạch xuất phát chạm tay bạn số 2,
số 2 làm tương tự và cứ lần lượt như
vậy cho đến hết, hàng nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuộc.
- Các trường hợp phạm quy:
+ Xuất phát trước lệnh hoặc trước
khi chạm tay bạn chạy trước mình.
+ Không chạy vòng qua cờ.
- GV cho một nhóm HS làm mẫu,
tiếp theo cho một tổ chơi thử, sau đó
cho cả lớp chơi thử 1- 2 lần mới

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×