Tải bản đầy đủ

giáo án môn âm nhạc lớp 1 cả năm

TUẦN 1:

Thứ ba, ngày 22 tháng 08 năm 2017

TIẾT 1: HỌC HÁT: BÀI QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
Nân ca Nùng
Đặt lời: Anh Hoàng
I. Mục tiêu:
1. Yêu cầu cả lớp cần đạt:
- Hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
- Hs biết vỗ tay theo bài hát.
2. Học sinh khá giỏi: Biết gõ đệm theo bài hát.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng: Đàn Organ,máy nghe,băng nhạc.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Bảng phụ chép sẵn lời bài hát.
- Tranh ảnh minh họa quê hương.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
.Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới:
* Hoạt động 1: Dạy bài hát Quê hương tươi đẹp
- Gv giới thiệu bài hát,tác giả, nội dung bài hát.
- Gv giới thiệu qua cho Hs biết: Đây là một trong
những bài dân ca của dân tộc Nùng.Họ sinh sống ở
những vùng thấp của rừng núi phía Bắc nước ta.Với
giai điệu mượt nà, êm ả, bài hát ngợi ca tình yêu quê
hương, đất nước, con người.
- Gv mở băng nhạc mẫu cho Hs nghe.
- Gv chia bài hát thành 5 câu, hướng dẫn Hs đọc lời
ca từng câu ngắn.
- Gv tập hát từng câu, mỗi câu cho Hs hát 2, 3 lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Gv nhắc Hs ngân đúng phách.Tiếng “đẹp,cây, đón”
là 1 phách, tiếng “về” một phách rưỡi, tiếng “hương”
2 phách.
- Yêu cầu Hs hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát.
- Gv nhận xét và sửa sai ( nếu có)
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động gõ đệm
- Gv hướng dẫn cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
Quê hương em biết bao tươi đẹp......
x
x
x
x

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hs ngồi đúng tư thế học hát.

- Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe

- Hs nghe băng.
- Hs đọc lời ca bài hát.
- Hs tập hát từng câu theo hướng dẫn của
Gv.

- Cả lớp hát nhiều lần.


- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách.


- Gv yêu cầu Hs thực hiện theo tổ,nhóm, cá nhân.
- Gv nhận xét và sửa sai.
* Củng cố – Dặn dò:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại tên bài hát và dân ca của dân
tộc nào?
- Gv yêu cầu cả lớp đứng tại chổ trình bày lại bài hát
kết hợp gõ đệm theo phách.
- Nhận xét tiết học, nhắc HS về nhà hát thuộc lời ca
và gõ đệm thuần thục.

- Hs thực hiện theo từng nhóm, tổ, cá
nhân.
- Hs trả lời: Bài hát Quê hương tươi đẹp,
dân ca Nùng.
- Cả lớp hát.
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Thứ tư, ngày 23 tháng 08 năm 2017

LUYỆN ÂM NHẠC
TIẾT 2: ÔN LUYỆN BÀI HÁT:QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I. Mục tiêu:
- HS thuộc bài, đúng giai điệu và lời ca của bài hát.
- Thể hiện sắc thái, hát kết hợp gõ đệm theo TT .
- Giúp các em bắt đầu được làm quen với cách biểu diễn khi hát.
II. Chuẩn bị:
- GV: Đàn điện tử.
- HS : Nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định tổ chức: ( 2’ )
- GV đàn, HS khởi động gịọng.
2.
Kiểm tra bài cũ: ( 1’ )
Đàn cho cả lớp hát 1 bài
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ )
- GV giới thiệu bài học.
b. Nội dung bài: (25’)Ôn luyện bài hát
* Tập hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát.
- GV dạo đàn, HS hát .
- GV sửa lỗi.
- GV đàn, HS hát lại bài.
- GV bắt nhịp, hát thực hiện nhún chân phụ hoạ
cùng HS.
- Gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo
các hình thức: Đơn ca, tốp ca.
(HS nhận xét,GV nhận xét, đánh giá từng tiết
mục).
*Tập hát, gõ đệm theo tiết tấu lời ca của bài
- GV hướng dẫn HS gõ nhạc cụ
- Cho hs luyện tập dưới nhiều hình thức :
- GV nhận xét :
4. Củng cố- dặn do : ( 3’ )
- GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài hát.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS hát tập thể một bài hát.
- Cả lớp hát

- Chú ý nghe.

- Hát ôn bài hát.

- Hát và vận động phụ hoạ.
- Học sinh thực hiện.

- Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu
- Chú ý nghe.
-HS nhắc lại


- GV nhắc lại, nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về ôn bài.

- Học sinh ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


TUẦN 2:

Thứ ba, ngày 29 tháng 08 năm 2017

TIẾT 3: ÔN TẬP BÀI HÁT QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
I. Mục tiêu:
1. Yêu cầu cả lớp cần đạt:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca bài hát.
- Hs biết kết hợp vỗ tay theo bài hát.
2. Học sinh năng khiếu: Biết gõ đệm theo tiết tấu bài hát.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng: Đàn Organ,máy nghe,băng nhạc.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Tranh ảnh minh họa quê hương.
- Một số động tác vận động phụ họa đơn giản.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1.Ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS tư thế ngồi học
hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình
ôn hát.
3. Bài mới:
 Hoạt động 1: Ôn bài hát Quê hương tươi đẹp
- Cho HS luyện thanh: là..la...la...lá...
- Gv mở băng nhạc mẫu cho Hs nghe lại giai điệu
bài hát.
- Gv hỏi HS: Tên bài hát là gì? Dân ca của dân tộc
nào?
- Hướng dẫn Hs ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức.
+ Gv bắt nhịp cho Hs hát.Gv giữ nhịp bằng tay.
+ Gv đệm đàn cho Hs hát.
- Yêu cầu Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hướng dẫn Hs đứng hát kết hợp nhún chân nhịp
nhàng theo nhịp 2.
- Gọi Hs lên biểu diễn trước lớp.
- Gv nhận xét.
 Hoạt động 2: Hát kết vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
- Gv hát và kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.
Quê hương em biết bao tươi đẹp......
x x
x x x x x
- Gv hướng dẫn HS hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca,
hát tiếng nào thì vỗ tay vào tiếng đó.
- Gv yêu cầu HS thực hiện theo tổ, nhóm, cá nhân.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hs ngồi đúng tư thế học hát.

- HS luyện thanh: là..la...la...lá...
- Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe
- Hs trả lời: Bài hát Quê hương tươi đẹp,
dân ca Nùng.
- Hs thực hiện.
- Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hs và nhún chân nhịp nhàng.
- Hs biểu diễn.

- Hs theo dõi.
- Hs tập hát và vỗ tay theo tiết tấu.
- Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.


- Gv nhận xét và sửa sai.
 Củng cố – Dặn dò:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại tên bài hát và dân ca của
dân tộc nào?
- Gv đệm đàn và yêu cầu cả lớp cúng hát bày lại lại
bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Nhắc HS về nhà ôn lại bài hát Quê hương tươi đẹp
và vỗ tay theo đúng phách và tiết tấu lời ca.
- Nhận xét tiết học.

- Hs trả lời: Bài hát Quê hương tươi đẹp,
dân ca Nùng.
- Cả lớp hát.
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................


Thứ tư, ngày 30 tháng 08 năm 2016

LUYỆN ÂM NHẠC
TIẾT 4:TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT:QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
NGHE NHẠC
I. Mục tiêu:
- HS thuộc bài, theo giai điệu lời ca
- Giúp các em tự tin khi biểu diễn khi hát.
II. Chuẩn bị:
- GV: Đàn điện tử.
- HS : Nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1.
Ổn định tổ chức: ( 2’ )
- GV đàn, HS khởi động gịọng.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
a. Nội dung bài: (25’)
*Hát kết hợp vận động phụ hoạ bài hát.
- GV dạo đàn, HS hát .
- GV bắt nhịp, hát thực hiện phụ hoạ cùng HS.
- - Gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo
các hình thức: Đơn ca, tốp ca.
(HS nhận xét,GV nhận xét, đánh giá từng tiết
mục).
*Tập hát, gõ đệm theo tiết tấu lời ca của bài
- GV hướng dẫn HS gõ nhạc cụ
- Cho hs luyện tập dưới nhiều hình thức :
- GV nhận xét :
b. Nghe nhac ( 5’)
- Gv đàn hoặc mở băng đĩa cho hs nghe 1 bài
hát thiếu nhi
4. Củng cố- dặn do : ( 2’ )
- GV nêu y/c, HS nhắc lại tên bài hát.
- GV nhắc lại, nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về ôn bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS hát tập thể một bài hát.

- Hát + vận động

- Hát và vận động phụ hoạ.
- Học sinh thực hiện.
- Hs thực hiện
- Chú ý nghe.

- Học sinh ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................TUẦN 3:

Thứ ba, ngày 05 tháng 09 năm 2017

TIẾT 5: HỌC HÁT: BÀI MỜI BẠN VUI MÚA CA
( Nhạc và lời: Phạm Tuyên)
I. Mục tiêu:
1. Yêu cầu cả lớp cần đạt:
- Biết hát đúng theo giai điệu và lời ca.
- Hs biết kết hợp vỗ tay theo bài hát.
2. Mục tiêu riêng : - Biết hát đúng lời ca. Tham gia tập biểu diễn bài hát.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc cụ quen dùng: máy nghe, băng nhạc. Đàn và hát thuần thục bài hát Mời bạn vui múa
ca. Bảng phụ chép sẵn lời bài hát. Tranh ảnh minh họa học sinh đang ca múa hát.
III. Các hoạt động dạy - học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1.Ổn định tổ chức: (1-2’)
- Nhắc nhở HS tư thế ngồi học hát.
2. Kiểm tra bài cũ: (2-4’)
- Gv gọi một số em hát lại bài Quê hương tươi đẹp.
- Gv nhận xét và ghi điểm.
3. Bài mới:
 Hoạt động 1: Dạy bài hát Mời bạn vui múa ca.
(10-15’)
- Gv treo tranh minh họa.
- Gv treo bảng phụ.
- Gv giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát.
- Gv giới thiệu qua cho Hs biết: Bài hát này được trích
từ nhạc cảnh Mèo đi câu cá của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
- Gv mở băng nhạc mẫu cho Hs nghe.
- Gv chia bài hát thành 5 câu, hướng dẫn Hs đọc lời ca
từng câu ngắn.
+ Gv đọc mẫu, cho Hs đọc theo tiết tấu.
- GV cho HS luyện thanh: ò...o...o...ó
- Gv tập hát từng câu, mỗi câu cho Hs hát 2 , 3 lần để
thuộc lời và giai điệu bài hát.
- Gv nhắc Hs những chỗ lấy hơi ( sau nốt trắng)
- Yêu cầu Hs hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu
bài hát.
- Gv nhận xét và sửa sai ( nếu có)
* Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm (8-10’)
- Gv hướng dẫn cho Hs hát kết hợp gõ đệm theo
phách.
Chim ca líu lo, hoa như đón chào...

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hs ngồi đúng tư thế học hát.

- Hs xem tranh.
- Hs quan sát bảng phụ.
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.
- Hs nghe băng.
- Hs đọc lời ca bài hát.
- HS luyện thanh: ò...o...o...ó
- Hs tập hát từng câu theo hướng dẫn
của Gv.
- Cả lớp hát nhiều lần.

- Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo
phách.


- Gv yêu cầu Hs thực hiện theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Gv nhận xét và sửa sai.
* Củng cố – Dặn dò(3-5’)
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại tên bài hát và tác giả.
- Gv yêu cầu cả lớp đứng lên trình bày lại bài hát kết
hợp gõ đệm theo phách.
- Nhắc HS về nhà hát thuộc lời ca và gõ đệm theo
phách.
- Nhận xét tiết học.

- Hs thực hiện theo từng nhóm, tổ, cá
nhân.
- Hs trả lời: Bài hát Mời bạn vui múa
ca, tác giả Phạm Tuyên.
- Cả lớp hát.
- Hs lắng nghe và ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


Thứ tư, ngày 06 tháng 09 năm 2017

LUYỆN ÂM NHẠC
TIẾT 6: ÔN LUYỆN BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC: NGỰA ÔNG ĐÃ VÊ
I. Mục tiêu:

- Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản, tham gia trò chơi.
- Giúp các em biết bài đồng dao: “ Ngựa ông đã về” để tập luyện 1 âm hình tiết tấu.
II. Chuẩn bị:
- GV:Đàn điện tử.
- HS : phách
III. Hoạt động dạy – Học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV hường dẫn HS khởi động giọng:
là...la...la...lá...
2.Kiểm tra bài cũ: (2’)
- Gọi 2 nhóm HS lên hát lại bài hát ( GV nhận xét
đánh giá)
3. Bài mới:
a. Các hoạt động:
Hoạt đông 1. Ôn luyện bài hát: Mời bạn vui
múa ca ( 10’ )
- GV mở đàn, HS hát cả bài
- GV chú ý sửa sai cho HS
- Mở đàn, HS hát.
- GV gọi từng nhóm lên hát.
- GV mở đàn cho HS hát nối tiếp từng câu,
- Cho HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, theo
phách.
- Gọi HS lên thực hiện bài hát theo nhóm đôi,
nhóm thể hiện trước lớp.
Hoạt động 2: Trò chơi theo đồng dao « Ngựa
ông đã về »
- Hướng dẫn hs đọc bài đồng dao theo tiết tấu.
- Quan sát, lắng nghe hs thực hiện và sửa sai cho
hs.
- Cá nhân, tổ, dãy biểu diễn bài đồng dao kết hợp
các nhạc cụ gõ đệm

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS khởi động giọng.
- Hai học sinh lên bảng hát.

- Chú ý nghe.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Tập hát kết hợp gõ đệm thoe tiết tấu, theo
phách.

- Theo dõi GVđọc mẫu và thực hiện.
Từng nhóm vừa đọc lời đồng dao vừa gõ
đệm.
- Cá nhân, tổ, dãy biểu diễn bài đồng dao
kết hợp các nhạc cụ gõ đệm: song loan,


thanh phách.
- Chú ý sửa sai theo hướng dẫn của GV.
4.Củng cố - dặn do:( 5’ )
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát
- GV nhắc nội dung bài học
- Dặn HS về hát lại bài hát và tập đọc bài thơ.

- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm :
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................


TUẦN 4:

Thứ ba, ngày 12 tháng 09 năm 2017

TIẾT 7: ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. Mục tiêu :
- Hs hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát .
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách, tiết tấu lời ca .
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Đàn organ, thanh phách.
2. Học sinh : sgk âm nhạc .
III. Hoạt động dạy – Học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định lớp: ( 1-2’)
- Nhắc HS tư thế ngồi, đứng khi hát.
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong tiết ôn.
3. Bài mới: (1-2’)
- Giới thiệu bài: ghi bảng

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Mời
bạn vui múa ca. (10- 12’)
- Cho HS luyện thanh:à...a...a...á...
- GV cho HS xung phong hát cả bài cho lớp nghe
( hoặc GV hát cho HS nghe).
- Cho hs hát lại bài 2 lần .
- Cho hs luyện tập theo dãy bàn .
- Hướng dẫn hs vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.
- Hướng dẫn hs vừa hát vừa vỗ tay theo phách.
- Cho hs luyện tập.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ
họa.( 10- 12’)
- GV Hát kết hợp vận động một vài động tác đơn
giản.
- Gv hướng dẫn từng động tác.
- Cho lớp thực hiện lại, GV chú ý sửa cho HS.
- GV cho HS tập biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét, chỉnh sửa.

Củng cố - Dặn do: (4-5’)
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên bài học, tên tác giả,
- GV chốt và giáo dục HS biết yêu thiên nhiên
yêu loài vật.
- Dặn hs về nhà học thuộc bài và xem trước bài


HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS ngối đúng tư thế.

- HS chú ý nghe và nhắc lại.
- HS luyện thanh:à...a...a...á...
- HS năng khiếu hát
- Hát lại bài hát
- Luyện tập theo dãy bàn
- Hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu .
- Hát kết hợp vỗ tay theo phách từng dãy
thục hiện, Cá nhân thực hiện.
- Luyện tập .
- HS chú ý theo dõi
- HS thực hiện từng động tác , từng câu
đến hết bài
- Lớp thực hiện lại 1-2 lần.
- HS tập biểu diễn trước lớp.
- HS nghe và nhắc lại
- HS ghi nhớ.


mới.
- Nhận xét tiết học
 Rút kinh ngiệm :
……………………………………………………….....
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………..................................................


Th t, ngay 13 thang 09 nm 2017

LUYN M NHC
TIT 8:TP BIấU DIấN BI HT: MI BAN VUI MA CA
I. Mc tiờu:
- Hỏt kt hp vn ng ph ha n gin, tham gia trũ chi.
-Tp biu diờn trc lp
II. Chun b:
- GV: n in t, phỏch
- HS : Thanh phỏch
III. Hot ng dy Hc ch yu:
HOT NG CA GV
1. n nh t chc: (2 )
- GV hng dn khi ng ging:
...a...a...ỏ...
2.Kim tra bai c:
3. Bai mi:
a. Ni dung bai:
Hot ng 1: Tõp biờu diờn bi hỏt: Mi
bn vui mỳa ca ( 13)
- GV đàn, HS hát lại bài
- Gọi từng nhóm hát + Biu diờn.
- GV dạo đàn cho HS hát, vận động
theo nhịp và thực hiện phụ hoạ bài
hát.
- Gọi HS lên thực hiện bài trc lớp
theo các hình thức đơn ca và tốp
ca.
Hot ng 2:Trũ chi: Nga ụng ó v
15
- GV hớng dẫn HS tập đọc, gõ đệm
theo tiết bài đồng dao.
- Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm đọc
bài nhóm gõ đệm theo tiết tấu của
bài.
- Chia lp thnh tng nhúm va c li ng

HOT NG CA HS
- HS khi ng ging.

- Hc sinh thc hin.
- Hc sinh thc hin.
- Hỏt kt hp vn ng ph ho.

- HS t/h

- Nhúm t/h
- Nhúm t/h
- Nhc li tờn bi hỏt.


giao vừa chơi trò cưỡi “ngựa”.
4.Củng cố - dặn do:( 5’ )
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát, tác giả

- Học sinh ghi nhớ.

của bài hát vừa ôn.

- GV nhắc lại nội dung bài học,
-Mở đàn cho HS hát lại bài hát.
- Nhắc HS về học bài
 Rút kinh ngiệm :
……………………………………………………….....
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………….................................................


TUẦN 5:
Thứ ba, ngày 19 tháng 09 năm 2017
TIẾT 9: ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP,
MỜI BẠN VUI MÚA CA.
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
- Biết hát kết vận động một vài động tác phụ họa đơn giản.
* Mục tiêu riêng: - Thuộc lời ca của 2 bài hát. Biết gõ đệm theo tiết tấu lời ca hoặc theo
phách.
II. Chuẩn bị:
1.
Giáo viên : Đàn organ, thanh phách, Máy nghe, đĩa.
2.
Học sinh : SGK âm nhạc, thanh phách.
III. Hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định lớp(1’): Nhắc HS ngồi đúng tư thế.
2.Kiểm tra bài cũ: GV không kiểm tra
3. Bài mới:(25-30’)
- GV giới thiệu bài: ghi bảng
Hoạt động 1: Ôn tập 2 bài hát: Quê hương
tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca. (8-10’)
*Ôn bài hát: Quê hương tươi đẹp
-Cho hs hát lại bài hát 2lần
-Cho hs hát kết vỗ tay theo bài hát.
-Cho hs hát lại bài hát 2 lần
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
*Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca
-Cho hs hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
-Cho hs hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca,
hoặc gõ đệm theo phách.
-Hướng dẫn hs hát kết hợp nhún chân và nghiên
người nhịp nhàng theo giai điệu bài hát.
Hoạt động 2:Tập biểu diễn theo bài hát
-GV cho từng nhóm lên tập biểu diễn trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá và lấy điểm.
Hoạt động 3 : Tro chơi : “ Theo bài đồng dao
Ngựa ông đã về”
- GV giới thiệu trò chơi và nhắc lại cách chơi.
- GV cho HS thực hiện tham gia trò chơi ( như
tiết 4 -tuần 4 ) .
4. Củng cố- Dặn do: (3-5’)
- Gọi 1 hs nhắc lại nội dung tiết học.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS ngồi đúng tư thế.
- HS nghe và nhắc lại.

- Hát theo gv hướng dẫn
- Hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
- Hát theo gv hướng dẫn
-HS Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- HS hát theo dãy, nhóm, cá nhân.
-HS Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết
tấu lời ca.
-Tập hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng
theo giai điệu bài hát.
-Các nhóm lên tập biểu diễn, Cá nhân
lên thực hiện ( HS khá, có năng khiếu)
-HS chú ý nghe.
-HS chơi theo sự hướng dẫn của GV.


- GV Giáo dục HS yêu các làn điệu dân ca, yêu
quê hương đất nước, yêu môi trường thiên
nhiên.
- Dặn hs về nhà học thuộc bài và xem trước bài
“Tìm bạn thân”
- Nhận xét tiết học :

- HS nhắc lại bài học.
- Nghe và ghi nhớ

 Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………….....................


Thứ tư, ngày 20 tháng 09 năm 2017

LUYỆN ÂM NHẠC
TIẾT 10:TẬP BIỂU DIỄN 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
MỜI BẠN VUI MÚA CA
I. Mục tiêu:

- HS nhớ, thuộc, thể hiện đúng giai điệu của 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui
múa ca.
- HS nắm được cách gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca của từng bài
hát. Biết vừa hát vừa vận động theo nhạc hoặc phụ họa.
- Qua bài học giúp các em tự tin, mạnh dạn khi biểu diễn.
Ii. Chuẩn bị:
- GV: Đàn điện tử.
- HS : thanh phách
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
- GV hướng dẫn HS khởi động giọng
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’ )
- GV giới thiệu bài học
- Ghi tên bài hát lên bảng.
b. Các hoạt động:
*Hoạt động 1: Ôn bài hát : Quê hương tươi đẹp
(13’)
- GV y/c HS nhắc lại tên tác giả của bài hát
- GV mở đàn, HS thực hiện bài hát
- Gọi vài nhóm biểu diễn trước trước lớp
* Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa
ca ( 13’)
-GV cho HS thực hiện tương tự như trên
- GV đàn giai điệu và yêu cầu hs đoán câu nhạc
trong bài ( VD: Chim ca líu lo. Hoa như đón chào).
- GV nhận xét và khen ngợi.
- Đàn và HD hs ôn tập, trình bày bài hát.
-GV nhận xét, đánh giá
Hoạt động 3: Trò chơi: Ngựa ông đã về.
- Hướng dẫn lại cách chơi trò chơi, ôn lại bài đồng
dao Ngựa ông đã về. Sau đó cho hs chơi theo nhóm.
- GV nhận xét.
4. Củng cố- Dặn do: (3’ )

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HS khởi động giọng.

- Chú ý nghe.

- Học sinh trả lời
- HS hát
- HS biểu diễn
-HS thực hiện
-Từng HS lên hát

- Lắng nghe và thực hiện theo hướng
dẫn.
+ Đọc ôn lại bài đồng dao.
+ Từng nhóm thực hiện trò chơi.


- GV nhắc lại nội dung bài học
- Nhắc HS về học bài.

- Nhắc lại tên bài hát.
- Học sinh ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................


TUẦN 6:

Thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2017

TIẾT 11: HỌC HÁT: BÀI TÌM BẠN THÂN ( Lời 1)
I. Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu với lời 1 của bài hát .
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo lời 1 của bài hát.
* Học sinh yếu : - Biết hát được lời 1 của bài hát, Biết gõ đệm theo phách tương đối.
* Học sinh khá giỏi: - Biết gõ đệm theo phách đúng và nhịp nhàng.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Đàn organ, thanh phách, hát chuẩn bài hát,máy vá đĩa bài hát.
2. Học sinh: SGK âm nhạc, phách.
III. Hoạt động dạy – Học chủ yếu:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định lớp: 1-2’ GV nhắc HS tư thế ngồi
2. KTBC: ( 2-3’) Cho 2HS lên hát 1 trong 2 bài
hát đã học.Nhận xét- Đánh giá
3. Bài mới: (20-30’)
- Giáo viên giới thiệu nội dung , tác giả bài hát .
Hoạt động 1 : Dạy hát
- Giáo viên giới thiệu – ghi đề bài .
- Giáo viên đệm đàn hoặc mở nhạc đệm – hát mẫu
- Hướng dẫn HS đọc lời ca 1 . Chia lời thành 4 câu.
- Đọc mẫu theo tiết tấu – Hướng dẫn HS đọc .
- Khởi động giọng: ò...o...o...ó...
- Tập hát từng câu, mỗi câu hát 2, 3 lần theo lối
móc xích.
- Sau khi tập xong , cho HS hát lại nhiều lần .
- Giáo viên sửa cho HS yếu .
Hoạt động 2 : Hát kết hợp với gõ đệm theo
phách
- Giáo viên làm mẫu – Hướng dẫn HS hát – Vỗ tay
( gõ đệm theo phách )
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
x
x
x
x
4. Củng cố - Dặn dò: (5’)
- Cho HS đứng tại chỗ ôn lại bài hát , hát kết hợp
vỗ tay theo phách .
- Hỏi HS nhắc lại tên bài hát , tác giả bài hát .
- Nhận xét – Dặn dò .
- Khen những em thuộc lời , đúng giai điệu tiết tấu
bài hát .
- Dặn HS chuẩn bị bài sau .

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
-HS thực hiện.
- HS lắng nghe, nhắc lại.
- HS lắng nghe .
- HS tập đọc lời ca theo hướng dẫn của
GV.
- Khởi động giọng: ò...o...o...ó...
- HS tập hát theo GV.
- HS thực hiện: Tổ, nhóm, cá nhân.

- HS theo dõi – Thực hiện theo hướng dẫn
của GV.
- HS thực hiện.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách: Lớp,
dãy, tổ, cá nhân( HS khá có năng khiếu)
- Cả lớp thực hiện
- HS cá nhân trả lời :
+ Tìm bạn thân .
+ Việt Anh .
- HS lắng nghe .


 Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………….........Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2017

LUYỆN ÂM NHẠC
TIẾT 12: ÔN LUYỆN BÀI HÁT: TÌM BẠN THÂN
I. Mục tiêu:
- HS ôn hát đúng giai điệu và thuộc lời 1của bài hát.
- HS hát kết hợp gõ đệm
- Giúp các em yêu quí bạn bè và những người xung quanh.
II. Chuẩn bị:
- GV: Đàn điện tử
- HS : Nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
1. Ổn định tổ chức: (2’ )
Nhắc hs ngồi đúng tư thế khi hát
2.Kiểm tra bài cũ:( 2’ )
Đàn cho cả lớp hát lời 1 của bài: Tìm bạn thân
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ( 2’)
- GV giới thiệu bài học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
b. Các hoạt động: ( 25’ )
* Hoạt động 1: Ôn luyện lời 1 bài: Tìm bạn
thân
- GV bắt nhịp, HS hát lại lời 1.
- Sửa lỗi cho HS.
- GV cho HS luyện hát nối tiếp từng câu
- Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo phách.
- GV đàn cho HS hát + vận động theo nhạc
- Bắt nhịp cho hs hát + vỗ tay theo tiết tấu lời ca
- Dạo đàn, HS hát + gõ đệm có nhạc cụ.
- Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp.
4. Củng cố- dặn do : ( 3’ )
- GV nêu câu hỏi, HS nhắc lại tên bài hát.
- GV đàn cho hs hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- NX :
- Nhắc HS về học bài.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- Hs nghe
-Cả lớp hát

- Chú ý nghe.

- HS hát lời 1
- Hs sửa sai theo hướng dẫn.
-HS hát nối tiếp từng câu
-Hát và gõ đệm theo phách.
- Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Nhắc lại tên bài hát.
- HS t/h
- Học sinh ghi nhớ.

 Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………….........


………………………………………………………………………………………….........


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×