Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn kỹ năng viết email

KỸ NĂNG VIẾT EMAIL

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


Đúng hay Sai?
1.

Người phát minh ra email là một doanh
nhân người Anh.
2. Thuật ngữ "email" và hệ thống được trao
bản quyền chính thức từ năm 1950.
3. Gmail ra đời trước Yahoo mail và
Hotmail.

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


• Cậu bé 16 tuổi V.A.Shiva
là người tạo ra hệ thống
thư điện tử.

• 30/8/1982: Thuật ngữ
"email" và hệ thống
được trao bản quyền
chính thức.
• 1996: Hotmail ra đời
• 1997: Yahoo! cho ra đời
Yahoo! Mail
• 4/2007: Gmail đi vào
hoạt động
Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


• Đặt tên email
• Các bước viết một
email
• 10 lỗi thường gặp
• Mẹo nhỏ
• Thực hành
Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


Đặt tên email
Tên email thể hiện tính chuyên nghiệp của người gửi

• cobemuadong2010@...
• canhbuomphieudu@...
• behaybuon1990@...
• heocondangiu2005@...
• nhoanhnhiulam123@...

•Ten.hotendem@
Ví dụ: minh.nguyen@ gmail.com
Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


Các bước viết một email
Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School

Hoạt động cặp: Sắp
xếp các bước viết email


sau sao cho hợp lý,
giải thích tại sao lại
sắp xếp như vậy.
• Gõ địa chỉ email
• Đính kèm file
• Kiểm tra
• Soạn nội dung
• Gõ tiêu đề email
• Nhấn nút gửi


Các bước viết một email

Đính
kèm file

Soạn nội
dung

Gõ tiêu
đề email

Gõ địa
chỉ email

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School

Kiểm tra

Nhấn nút
gửi


Câu hỏi
Khi viết email, ta thường
mắc phải những lỗi nào?
Cách để khắc phục
những lỗi đó.

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


10 lỗi
thường
gặp khi
gửi email
Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School
Mẹo nhỏ nè!
Trả lời email
trong vòng
48h

Không gửi
email trong
lúc nóng
giận

Dùng chức
năng chữ kí
trong gmail

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School

Không dùng
quá nhiều kí
tự đặc biệt

Không viết
chữ in hoa
(khác với
viết hoa)


Thực hành

Viết email cho một bạn chung nhóm để trao đổi về bài thuyết trình
của nhóm, file đính kèm là nội dung của bài thuyết trình.

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting School


Kiểm tra 40 phút
▪ Lấy "Đôi vai" làm chủ đề và viết một bài viết dài
khoảng 300-400 chữ.
▪ Gửi qua email cho cô My: myntl@lsts.edu.vn

Ms Nguyễn Thị Lệ My - Lawrence S.Ting SchoolTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×