Tải bản đầy đủ

phan cung may tinh

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Mã đề thi: 104

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KỲ
Tên môn: phần cứng máy tính
Thời gian làm bài: 60 phút;
(120 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Đặc điểm của dòng vi xử l Celeron của Intel?
A. Dùng cho người dùng phổ thông
B. Dùng cho người dùng cao cấp
C. Dùng cho máy chủ

Tốc độ xử l cao
Câu 2: Muốn chia sẽ máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng sử dụng, chúng ta có
thể thiết lập tại mục nào trong hệ điều hành Windows XP?
A. Control Panel/ Printers and Fax
B. My Network Place

C. Computer Management

Không có chức năng chia sẻ
Câu 3: Để có thể nghe được âm thanh thì cần phải cài đặt driver cho chip có mã số là?
A. Marvell 8010
B. Intel ® 82801EB AC’ 97
C. ST3400
11A

CMI 9761A
Câu 4: Muốn chia sẽ máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng sử dụng, cần thiết lập
mục nào trong Hệ điều hành Windows XP?
A. Control Panel/ Printers and Fax
B. Không có chức chia sẻ
C. My Network Place

Computer Managerment
Câu 5: Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Chuột
B. Scanner
C. Bàn phím

Modem
Câu 6: Công nghệ Dual Graphics được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
A. Processor
B. Memory
C. Mainboard

VGA Card
Câu 7: Kết quả chuyển đổi số nhị phân 10110101 sang số thập phân là?
A. 74
B. 181
C. 192

256
Câu 8: Ổ cứng chuẩn SATA II có tốc độ truy xuất là?
A. 150 KBps
B. 300 Mbps
C. 300 MBps


150 MBps
Trang 1/13 - Mã đề thi 104


Câu 9: Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS Setup Utility?
A. Standard CMOS
B. Advanced Chipset
C. Set User Password

Intergrated Peripherals
Câu 10: Khi lựa chọn cấu hình cho máy tính, thiết bị cần quan tâm đầu tiên là?
A. CPU
B. RAM
C. Mainboard

Monitor
Câu 11: Máy in phun sử dụng loại mực nào sau đây:
A. Mực bột
B. Băng mực
C. Mực nước

Không dùng mực
Câu 12: Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân
vùng trên đĩa cứng?
A. Local  Partition To Partition
B. Local  Disk  To Image
C. Local  Partition  To Image

Local  Partition  From Image
Câu 13: Khi lựa chọn cấu hình cho máy tính, thiết bị cần quan tâm đầu tiên là?
A. CPU
B. RAM
C. Mainboard

Monitor
Câu 14: Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt driver hay
chưa?
A. System Infomation
B. Device Manager
C. System Configuration Utility

Registry Editor
Câu 15: Thiết lập jumper master cho ổ đĩa cứng để nhằm mục đích?
A. Xác định ổ đĩa phụ
B. Theo mặc định của nhà sản xuất
C. Xác định ổ đĩa chính

Giúp tăng tốc truy xuất đĩa cứng
Câu 16: Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của chuẩn USB 2.0 là?
A. 1.5 Mbps
B. 12 Mbps
C. 400 Mbps

480 Mbps
Câu 17: Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống
2GB, có thể nâng cấp lên Hệ điều hành?
A. Windows 2000
B. Windows XP
C. Windows Vista

Không thể nâng cấp
Câu 18: Vi xử lý thế hệ Core 2 Duo của Intel được tích hợp bao nhiêu nhân xử lí?
A. 1
B. 2
C. 3

4
Trang 2/13 - Mã đề thi 104


Câu 19: Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Mouse
B. Scanner
C. Keyboard

Modem
Câu 20: Tổ hợp phím nào sau đây giúp truy cập “Command line” trong quá trình cài đặt Hệ điều hành
Windows XP?
A. Ctrl + ALT + Delete
B. Ctrl + A
C. Shift + F5

Shift + F10
Câu 21: Trong Hệ điều hành Windows XP có thể tiến hành phân chia đĩa cứng bằng chương trình nào?
A. Device Manager
B. Disk Management
C. Disk Defragmenter

Disk Cleanup
Câu 22: Đối với màn hình CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được gọi là?
A. Tia điện tử
B. Điểm ảnh
C. Điểm Phosphor

Điểm màu
Câu 23: Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị nội vi?
A. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, Mouse
B. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, RAM
C. HDD, CD- ROM Drive, FDD, Keyboard

Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner
Câu 24: Cách kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ nguồn?
A. Nối dây màu xanh lá với dây màu đen
B. Nối dây màu cam với bất kỳ dây nào
C. Nối dây màu xanh lá với dây màu đỏ

Nối dây màu đỏ và màu vàng
Câu 25: Để định dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều
hành cần chọn:
A. Format the partition using the FAT file system (quick)
B. Format the partition using the NTFS file system
C. Format the partition using the NTFS file system (quick)

Format the partition using the FAT file system
Câu 26: Khi khởi động máy tính, loa tín hiệu phát ra tiếng beep dài liên tục, lỗi do thiết bị nào sau đây?
A. Mainboard
B. CPU
C. VGA Card

RAM
Câu 27: Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại:
a. Monitors

Câu 28: DVD Combo có các chức năng nào sau đây?
A. Đọc, ghi đĩa CD
B. Đọc, ghi đĩa DVD
C. Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa CD

Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa DVD
Câu 29: Lệnh nào sau đây trong MS-DOS dùng để khôi phục bản ghi khởi động chính (Master Boot
Record)?
Trang 3/13 - Mã đề thi 104


A. Format C:/s
B. Fdisk
C. Dir

Fdisk /mbr
Câu 30: Ổ đĩa cứng hiện nay được phân loại theo những chuẩn giao tiếp nào?
A. IDE, SATA, ATAPI
B. ATA (PATA), SATA, SCSI
C. ATA, PATA, SATA

SCSI, SATA, IDE
Câu 31: Cổng DVI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Printer
B. Scanner
C. Monitor

Fax
Câu 32: Công nghệ Hyper-Threading (HT) được phát triển cho thiết bị nào sau đây?
A. Mainboard
B. CPU
C. RAM

HDD
Câu 33: Thông báo hình bên có nghĩa là?
A. Hết giấy in
B. Hết mực in
C. Không có Cartridge

Cáp kết nối bị lỗi
Câu 34: Để định dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều
hành cần chọn:
A. Format the partition using the FAT file system (quick)
B. Format the partition using the NTFS file system
C. Format the partition using the NTFS file system (quick)

Format the partition using the FAT file system
Câu 35: Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép dịnh dạng lại
Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này?
A. Format c:/s
B. Convert c:/fs:ntfs
C. Fdisk c:/fs:ntfs

Defrag c
Câu 36: Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép định dạng lại
Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này?
A. Format c:/s
B. Convert c:/fs:ntfs
C. Fdisk c:/fs:ntfs

Defrag c:
Câu 37: Sau khi cài đặt driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không khởi động được Windows, có
thể khắc bằng phương pháp nào sau đây?
A. Kiểm tra lại cấu hình phần cứng trong BIOS Setup
B. Kiểm tra thiết bị phần cứng đã được gắn vào đúng cách chưa
C. Reboot lại hệ thống và chọn “Last Known Good Configuration”

Cài đặt lại Hệ điều hành
Câu 38: Các chương trình thường dùng để phân chia đĩa cứng trong đĩa “Hiren’s Boot” là?
A. Fdisk, Doc Memory
B. Partition Magic, HDAT2
C. Disk Defragmenter, Gold Memory

Partition Magic, Paragon Partition Manager
Trang 4/13 - Mã đề thi 104


Câu 39: Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
A. Xóa phân vùng
B. Tạo mới phân vùng
C. Định dạng phân vùng

Thay đổi kích thước phân vùng
Câu 40: Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:
A. 100KBps
B. 150KBps
C. 200KBps

300KBps
Câu 41: Cần phải làm gì sau khi thay thế pin CMOS?
A. Sử dụng chương trình Fdisk
B. Thiết lập cấu hình BIOS
C. Cài đặt lại Hệ điều hành

Định dạng lại ổ đĩa
Câu 42: Công thức nào sau đây dùng để tính dung lượng cho ổ đĩa cứng?
A. Cylinder * Track * Sector * 512 byte
B. Cylinder * Head * Sector * 512 bit
C. Cylinder * Head * Sector * 512 byte

Cylinder * Head * Track * Sector * 512 byte
Câu 43: Khi nhận được thông báo lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?
A. Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi
B. Dung lượng đĩa cứng bị hạn chế
C. Chưa gắn RAM

Chưa cài đặt driver
Câu 44: Trên 1 ổ đĩa cứng có thể phân chia tối đa thành mấy primary partition?
A. 3 primary và 1 extended
B. 5 primary
C. 4 primary hoặc 3 primary và 1 extended

1 primary và 3 extended hoặc 4 primary
Câu 45: Có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị trên 1 cổng USB (có sử dụng bộ chia)?
A. 1
B. 63
C. 127

Không giới hạn
Câu 46: Bộ nhớ cache L2 sử dụng loại bộ nhớ RAM nào sau đây?
A. DRAM
B. SRAM
C. SDR-SDRAM

RDRAM
Câu 47: Loại socket dùng cho vi xử l thế hệ Core Duo
của Intel là?
A. 775
B. AM2
C. 370

478
Câu 48: Sau khi cài đặt hoàn tất driver, hệ thống bị lỗi “dump” (màn hình xanh) là do?
A. Hệ điều hành bị lỗi
B. Driver bị mất file
C. Driver không phù hợp

Vi xử lý bị lỗi
Câu 49: Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa máy tính, vì sao chỉ nên cấp nguồn cho ổ đĩa cứng khi
máy đã hoạt động tốt (POST thành công)?
Trang 5/13 - Mã đề thi 104


A. Giúp tiến trình POST nhanh hơn
B. Tiết kiệm điện
C. Đảm bảo an toàn dữ liệu trên ổ đĩa cứng

Chưa có Hệ điều hành
Câu 50: Hệ thống tập tin NTFS là từ viết tắt của cụm từ?
A. New Technology File Standard
B. News Television Fill System
C. New Technology File System

Network Type File System
Câu 51: Thuật ngữ “RAM” là từ viết tắt của cụm từ?
A. Read Access Memory
B. Recent Access Memory
C. Random Access Memory

Read And Modify
Câu 52: Kết quả chuyển đổi số thập phân 219 sang
số nhị phân là?
a. 11011011
b. 11101101
c. 00101001

11001011
Câu 53: Sử dụng chương trình nào sau đây để kiểm tra lỗi của bộ nhớ RAM?
A. Fdisk
B. Memtest86+
C. HwINFO

HDAT2
Câu 54: Người kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính có card màn hình onboard
shared 64MB. Dung lượng RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?
A. 256 MB
B. 448 MB
C. 512 MB

576 MB
Câu 55: Máy Scanner được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. USB
B. RJ 45
C. LPT

RJ 11
Câu 56: Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:
A. 1024 KBps
B. 150 KBps
C. 1500 KBps

2048 KBps
Câu 57: Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt Hệ điều hành Windows 2000 và lấy đĩa CD cài đặt ra khỏi ổ
đĩa, khởi động lại máy tính thì xuất hiện thông báo “Can’t find bootable CD-ROM device ”. Cách khắc
phục vấn đề này là?
A. Cài đặt lại driver ATAPI cho ổ đĩa CD
B. Dùng CD cài đặt để khởi động máy tính
C. Thay đổi thứ tự khởi động trong CMOS

Cài đặt lại Hệ điều hành
Câu 58: Máy in không thể giao tiếp với máy tính qua cổng nào sau đây?
A. USB, LPT
B. RJ45, WiFi
C. IEEE 1394, COM

SCSI, DVI
Câu 59: Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính?
Trang 6/13 - Mã đề thi 104


A. Infrared
B. Bluetooth
C. WiFi

WiMax
Câu 60: Đối với card màn hình onboard, để cài đặt driver một cách chính xác cần căn cứ vào?
A. Loại CPU và chip cầu nam
B. RAM và ổ đĩa cứng
C. Mã mainboard, chip cầu bắc

Không thể xác định
Câu 61: Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
A. Xóa phân vùng
B. Tạo mới phân vùng
C. Định dạng phân vùng

Thay đổi kích thước phân vùng
Câu 62: Người kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính có card màn hình onboard shared
64MB. Dung lượng RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?
A. 256 MB
B. 448 MB
C. 512 MB

576 MB
Câu 63: Để có thể nghe được âm thanh thì cần phải cài đặt driver cho chip có mã số là?
A. Marvell 8010
B. Intel ® 82801EB AC’ 97
C. ALC 658

ST340011A
Câu 64: Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. LPT
B. VGA
C. Firewire

COM
Câu 65: Card âm thanh rời không gắn được trên khe cắm mở rộng nào sau đây?
A. ISA
B. PCI
C. CNR

PCI.e
Câu 66: Đối với màn hình CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được gọi là?
A. Tia điện tử
B. Điểm ảnh
C. Điểm Phosphor

Điểm màu
Câu 67: Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ
điều hành Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới
nhưng máy in vẫn không hoạt động. Nguyên nhân chính là do?
A. Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
B. Chưa cài đặt driver cho máy in
C. Có một máy in đã tồn tại

Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home
Câu 68: Kỹ thuật viên vừa thêm 1 HDD IDE mới vào máy tính. Máy tính không nhận được HDD,
trước tiên cần kiểm tra?
A. BIOS
B. Cable
C. Jumper

Driver
Trang 7/13 - Mã đề thi 104


Câu 69: Khi nhận được thông báo lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?
A. Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi
B. Dung lượng đĩa cứng bị hạn chế
C. Chưa gắn RAM

Chưa cài đặt driver
Câu 70: Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là?
A. Mac
B. Windows Vista
C. Windows XP

Linux
Câu 71: Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là?
A. Mac
B. Windows Vista
C. Windows XP

Linux
Câu 72: Để cài đặt Windows Vista thì yêu cầu tối thiểu dung lượng của bộ nhớ RAM là?
A. 64MB
B. 128MB
C. 512MB

1024MB
Câu 73: Sau khi cài đặt driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không khởi động được Windows, có
thể khắc bằng phương pháp nào sau đây?
A. Kiểm tra lại cấu hình phần cứng trong BIOS Setup
B. Kiểm tra thiết bị phần cứng đã được gắn vào đúng cách chưa
C. Reboot lại hệ thống và chọn “Last Known Good Configuration”

Cài đặt lại Hệ điều hành
Câu 74: Muốn cài đặt Hệ điều hành Windows Vista thì phân vùng cài đặt phải được định dạng theo hệ
thống tập tin?
A. FAT32
B. HPFS
C. NTFS

EXT3
Câu 75: Nguyên nhân nào dưới đây làm tăng nguy cơ hư hỏng mainboard nhiều nhất?
A. Mất nguồn trong quá trình cập nhật BIOS
B. Ngắt kết nối các thiết bị USB khi máy đang hoạt động
C. Kết nối chuột vào cổng PS/2 khi máy đang hoạt động

Ngắt điện khi máy đang hoạt động
Câu 76: Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây ra cháy RAM?
A. Điện áp quá cao
B. Gắn RAM không đồng bộ với mainboard
C. Tháo lắp RAM khi nguồn đang hoạt động

RAM có bus lớn hơn FSB của mainboard
Câu 77: Lệnh nào sau đây trong MS-DOS dùng để khôi phục bản ghi khởi động chính (Master Boot
Record)?
A. Format C:/s
B. Fdisk
C. Dir

Fdisk /mbr
Câu 78: Nguyên nhân làm xuất hiện các thông báo?
A. CMOS Settings
Wrong
B. CMOS Date/ Time Not
Set
C. Press F1 to Run Setup
Press F2 To load default values and Continue
Trang 8/13 - Mã đề thi 104


Câu 79: SLI, CrossFire là công nghệ phát triển để hỗ trợ cho thiết bị nào sau đây?
A. Chipset
B. CPU
C. VGA

RAM
Câu 80: Trong Windows XP, cách nào sau đây không thể mở Task Manager?
A. Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Alt, Del
B. Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Shift, Esc
C. Click chuột phải vào thanh Taskbar chọn TaskManager

Chạy lệnh “taskmanager” trong hộp thoại Run
Câu 81: Để có thể nghe được âm thanh thì cần phải cài đặt driver cho chip có mã số là?
1. Marvell 8010
2. Intel ® 82801EB AC’ 97
3. ST3400
11A

AD 1888
Câu 82: Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân
vùng trên đĩa cứng?
A. Local  Partition To Partition
B. Local  Disk  To Image
C. Local  Partition  To Image

Local  Partition  From Image
Câu 83: Đối với card màn hình onboard, để cài đặt driver một cách chính xác cần căn cứ vào?
A. Loại CPU và chip cầu nam
B. RAM và ổ đĩa cứng
C. Mã mainboard, chip cầu bắc

Không thể xác định
Câu 84: Trong Windows XP, cách nào sau đây không thể mở Task Manager?
A. Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Alt, Del
B. Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Shift, Esc
C. Click chuột phải vào thanh Taskbar chọn TaskManager

Chạy lệnh “taskmanager” trong hộp thoại Run
Câu 85: Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. COM
B. LPT
C. IEEE 1394

RJ 45
Câu 86: Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn
trống 2GB, có thể nâng cấp lên Hệ điều hành?
A. Windows 2000
B. Windows XP
C. Windows Vista

Không thể nâng cấp
Câu 87: Cổng PS/2 có màu tím được dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Mouse
B. Scanner
C. Keyboard

Modem
Câu 88: Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật
nên làm gì để bảo vệ máy tính?
A. Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường
B. Yêu cầu thay đổi hệ thống điện
C. Dùng máy phát điện dự phòng

Dùng bộ lưu điện (UPS)
Trang 9/13 - Mã đề thi 104


Câu 89: Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây?
A. COM
B. LPT
C. IEEE 1394

RJ 45
Câu 90: Công thức nào sau đây dùng để tính dung lượng cho ổ đĩa cứng?
A. Cylinder * Track * Sector * 512 byte
B. Cylinder * Head * Sector * 512 bit
C. Cylinder * Head * Sector * 512 byte

Cylinder * Head * Track * Sector * 512 byte
Câu 91: Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao
nhiêu MHz?
A. 400
B. 667
C. 533

266
Câu 92: Để cài đặt Windows Vista thì yêu cầu tối thiểu dung lượng của bộ nhớ RAM là?
A. 64MB
B. 128MB
C. 512MB

1024MB
Câu 93: Trên thanh RAM có ghi thông số PC3200, vậy số 3200 có nghĩa là?
A. Tốc độ xung nhịp là 3200 MHz
B. Băng thông của RAM là 3200MB/s
C. Chỉ là mã để phân biệt với các RAM khác

Băng thông của RAM là 3200 Mb/s
Câu 94: Mỗi Track trên đĩa cứng được chia thành các phần nhỏ được gọi là?
A. Sector
B. Head
C. Cylinder

Cluster
Câu 95: Công nghệ Dual Channel được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?
A. CPU
B. RAM
C. Mainboard

HDD
Câu 96: DVD Combo có các chức năng nào sau đây?
A. Đọc, ghi đĩa CD
B. Đọc, ghi đĩa DVD
C. Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa CD

Đọc đĩa CD, DVD và ghi đĩa DVD
Câu 97: Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là?
A. ROM
B. DRAM
C. Cache

Buffer
Câu 98: Cổng ngoại vi nào được phát triển đầu tiên bởi hãng Apple và được sử dụng chủ yếu cho việc
truyền tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số?
A. DVD
B. USB
C. IEEE 1394

SVGA
Câu 99: Loại máy in nào sau đây sử dụng băng mực?
Trang 10/13 - Mã đề thi 104


A. Dot Matrix
B. Laser
C. Ink Jet

Led
Câu 100: Để xem dung lượng card màn hình trong Hệ điều hành Windows XP thì cần chọn?
A. System Properties
B. Start > Run > dxdiag
C. Start > Run > compmgmt.msc

Start > Run > taskmgr
Câu 101: Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ điều hành Windows?
A. FAT, Ext2
B. NTFS, Ext3
C. NTFS, FAT

Ext2, Ext3
Câu 102: Trong hệ điều hành Windows XP, tiện ích nào sau đây dùng để xóa những tập tin tạm trên ổ
cứng?
A. Disk Cleanup
B. Disk Management
C. Scandisk

Disk Defragmenter
Câu 103: Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại?
A. RAM
B. Hard Disk Drive
C. CMOS RAM

Cache
Câu 104: Công nghệ Hyper-Threading (HT) được phát triển cho thiết bị nào sau đây?
A. Mainboard
B. Processor
C. RAM

HDD
Câu 105: Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ điều hành Windows?
A. FAT, Ext2
B. NTFS, Ext3
C. NTFS, FAT

Ext2, Ext3
Câu 106: Để có thể khởi động được Hệ điều hành thì phân vùng chứa Hệ điều hành đó phải là?
A. Primary Partition
B. Active Partition
C. Logical Drive

NTFS Primary Partition
Câu 107: Mục Quick Power On Self Test có tác dụng là?
A. Kiểm tra cấu hình phần cứng
B. Rút ngắn thời gian của tiến trình POST
C. Thông báo lỗi trong tiến trình POST

Quản lý nguồn cho hệ thống
Câu 108: Thiết bị nào sau đây có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất?
A. Flash memory
B. RAM
C. HDD

CD-ROM drive
Câu 109: Cơ chế truyền dẫn nào sau đây cho phép thiết bị có thể truy xuất trực tiếp đến bộ nhớ mà
không cần thông qua vi xử lý?
A. S.M.A.R.T
B. DMA
C. PIO
Trang 11/13 - Mã đề thi 104


IRQ
Câu 110: Có thể theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống (nhiệt độ CPU, mức điện áp, tốc độ vòng
quay của quạt…) tại mục nào trong CMOS Setup Utility?
A. Frequence/ Voltage Control
B. Advanced BIOS Features
C. PC Health Status/ HW Monitor

Power Management Setup
Câu 111: Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa máy tính, vì sao chỉ nên cấp nguồn cho ổ đĩa cứng khi
máy đã hoạt động tốt (POST thành công)?
A. Giúp tiến trình POST nhanh hơn
B. Tiết kiệm điện
C. Đảm bảo an toàn dữ liệu trên ổ đĩa cứng

Chưa có Hệ điều hành
Câu 112: Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục:
A. Monitors
B. Other Devices
C. System Devices

Computer
Câu 113: Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân
vùng trên đĩa cứng?
A. Local  Partition To Partition
B. Local  Disk  To Image
C. Local  Partition  To Image

Local  Partition  From Image
Câu 114: Máy in phun sử dụng loại mực nào sau đây:
A. Mực bột
B. Băng mực
C. Mực nước

Không dùng mực
Câu 115: Tốc độ truyền dữ liệu của chuẩn IEEE 1394a là?
A. 100 Mbps
B. 480 Mbps
C. 400 Mbps

800 Mbps
Câu 116: Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ
điều hành Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới
nhưng máy in vẫn không hoạt động. Nguyên nhân chính là do?
A. Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
B. Chưa cài đặt driver cho máy in
C. Có một máy in đã tồn tại

Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home
Câu 117: Cách kiểm tra tình trạng hoạt động của bộ nguồn?
A. Nối dây màu xanh lá với dây màu đen
B. Nối dây màu cam với bất kỳ dây nào
C. Nối dây màu xanh lá với dây màu đỏ

Nối dây màu đỏ và màu vàng
Câu 118: Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật
nên làm gì để bảo vệ máy tính?
A. Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường
B. Yêu cầu thay đổi hệ thống điện
C. Dùng máy phát điện dự phòng

Dùng bộ lưu điện (UPS)
Câu 119: Bạn sẽ làm gì khi máy tính bị khóa bằng mật khẩu CMOS?
A. Clear CMOS
Trang 12/13 - Mã đề thi 104


B. Khởi động bằng Safe Mode
C. Cài lại Hệ điều hành

Khởi động bằng Last Know Good Config
Câu 120: Chuẩn ATAPI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?
A. Tape
B. HDD
C. CDROM Drive

FDD
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 13/13 - Mã đề thi 104Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×