Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP

BM HTĐ-ELE406

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật điện cao áp
1. Thế nào là quá điện áp trong Hệ thống điện? Trong HTĐ có thể xuất hiện những loại quá điện
áp gì?
2. Nêu những nguyên nhân gây ra quá điện áp trong HTĐ?
3. Quá điện áp có ảnh hưởng gì tới HTĐ? Hãy giải thích tại sao?
4. Hãy phân biệt các loại Quá điện áp tần số công nghiệp, Quá điện áp tạm thời, Quá điện áp
đóng cắt và Quá điện áp khí quyển theo tần số và thời gian?
5. Trình bày các loại điện áp tiêu chuẩn sử dụng để thử nghiệm cách điện (theo tiêu chuẩn IEC
60071-1)?
6. Hãy kể tên một số loại cách điện dùng trong HTĐ và hãy xếp loại chúng theo vị trí?
7. Để đánh giá chất lượng của một loại cách điện, người ta thường đánh giá bằng những tham số
nào?
8. Hãy phân biệt đặc tính V-S, mức cách điện CFO (U50%) và BIL, BSL (U90%)?
9. Nêu những đặc điểm của điện áp xung kích trong thử nghiệm cách điện xung?
10. Hãy vẽ và trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ phát xung 2 tầng?
11. Nếu các cuộn dây 220 kV của MBA trong HTĐ đều đấu  và không dùng máy biến áp phụ
chuyển đổi /Y0. Khi chạm đất pha A thì điện áp trên các pha sẽ thay đổi như thế nào (so với
trước lúc sự cố)? Giải thích?

Chương 2: Phóng điện sét và tham số của phóng điện sét
12. Trình bày các giai đoạn hình thành phóng điện sét từ đám mây xuống mặt đất?
13. Các tham số nào của phóng điện sét có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện? Giải thích?
14. Vẽ biểu đồ biểu diễn sự biến thiên của dòng điện trong kênh sét trên hệ trục tọa độ (i0t)? Nêu
sự biến thiên của dòng điện sét ứng với từng giai đoạn phóng điện?
15. Hãy giải thích các tham số của phóng điện sét sau: I1; I2; t10/90; t30/90; tmax?
16. Cường độ hoạt động của sét đặc trưng bởi những thông số nào? Thế nào là mật độ sét?
17. Thế nào là khoảng cách định hướng của phóng điện sét (khoảng cách phóng điện) định hướng
Page 0 of 5


BM HTĐ-ELE406

phụ thuộc yếu tố nào?
18. Thế nào là độ dốc đầu sóng dòng điện? Hãy giải thích tham số có ký hiệu Smax; S10/90; S30/90?
Chương 3: Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống điện
19. Bảo vệ chống sét cho công trình điện bao gồm mấy cấp bảo vệ? Hãy trình bày các cấp bảo vệ
đó?
20. Trạm biến áp 220 kV cần phải bảo vệ chống sét mấy cấp, gồm những cấp nào?
21. Kết cấu chung của một hệ thống thu sét? Nêu tác dụng của từng bộ phận?
22. Hiện nay có những phương pháp nào để xác định phạm vi bảo vệ của hệ thống chống sét đánh
trực tiếp (cấp 1)?
23. Thế nào là mô hình điện hình học (EGM)? Nêu đặc điểm phương pháp EGM của Mousa và
Eriksson?
Chương 4: Quá trình truyền sóng
24. Thế nào là sóng tới, sóng phản xạ và sóng khúc xạ?
25. Quá trình lan truyền sóng điện áp trên đường dây khi nào xuất hiện điện áp phản xạ và khúc
xạ?
26. Nêu đặc điểm của điện áp khúc xạ khi gặp điện dung tại cuối đường dây?
27. Điện cảm có tác dụng như thế nào trong quá trình truyền sóng?
28. Tổn hao trong quá trình truyền sóng trên đường dây tải điện do những nguyên nhân nào?
Chương 5: Đánh giá chỉ tiêu bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện
29. Những yếu tố nào ảnh hưởng tới số lần sét đánh vào đường dây hàng năm?
30. Nêu các nguyên nhân do sét gây tăng suất cắt đường dây tải điện trên không?
31. Sét đánh vào đường dây 35 kV có gây lên cắt điện đường dây không? Tại sao?
32. Đường dây 500 kV có cần bảo vệ chống sét đánh trực tiếp không? Giải thích?
33. Vì sao đường dây 110 kV lại treo dây chống sét trên toàn tuyến mà đường dây 22 kV thì
không?
34. Tại sao đường dây 35 kV không được treo dây chống sét trên toàn tuyến, trong khi cấp điện
áp 220 kV lại treo 1-2 dây chống sét?


Page 1 of 5


BM HTĐ-ELE406

35. Làm thế nào để phát huy tối đa khả năng bảo vệ của dây chống sét?
36. Nêu nguyên tắc chung bảo vệ chống sét cho trạm biến áp? Thế nào là bảo vệ cấp 2 cho trạm
biến áp?
Chương 6: Bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp và nhà máy điện
37. Nêu các yêu cầu chung đối với thiết bị bảo vệ chống sét có khe hở?
38. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của khe hở phóng điện?
39. Trình bày vắn tắt đặc điểm của chống sét van SiC, từ và ZnO?
40. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của chống sét van có khe hở SiC?
41. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của chống sét van từ?
42. Chống sét van ZnO có những bộ phận cơ bản nào? Nêu nguyên lý làm việc?
43. Đặc tính của chống sét van ZnO và SiC có gì giống và khác nhau?
44. Vẽ và giải thích sơ đồ bảo vệ chống quá điện áp lan truyền từ đường dây vào trạm biến áp
có sơ đồ nguyên lý như sau:
220kV
ĐZK-220kV

35kV

MC1 MC2

BA

MC3

ĐZK-35kV

Y0/ -11

45. Vì sao các chống sét van được làm từ SiC lại có khe hở phóng điện?
46. Nêu đặc tính bảo vệ của chống sét van?
47. Vì sao các chống sét van phải sử dụng điện trở phi tuyến?
48. Giải thích sơ đồ bảo vệ sau:

49. Nêu tác dụng của đoạn cáp đầu trạm có trong sơ đồ bảo vệ sau:
Page 2 of 5


BM HTĐ-ELE406

50. Vì sao đoạn đường dây gần trạm biến áp lại được bảo vệ chống sét cấp 1 chặt chẽ hơn (tăng
cường bảo vệ)?
51. Vì sao khi thiết kế bảo vệ chống sét cấp 2 cho trạm biến áp thì việc chọn vị trí đặt chống sét
van lại quan trọng?
52. Chống sét van trong trạm biến áp làm nhiệm vụ gì?
53. Khi phối hợp điện áp dư của chống sét van với cách điện trạm biến áp không đạt, thì cần
khắc phục như thế nào?
54. Chống sét van phải đảm bảo những điều kiện gì để bảo vệ quá điện áp cho trạm biến áp?
Chương 7: Quá điện áp nội bộ
55. Quá điện áp nội bộ xuất hiện trên đường dây tải điện do nguyên nhân nào?
56. Mô tả vắn tắt diễn biến của quá điện áp do tự đóng lại đường dây?
57. Quá điện áp do chạm đất bằng hồ quang thường xẩy ra ở cấp điện áp nào? Vì sao?
58. Nêu một vài phương pháp hạn chế phát sinh quá điện áp do chạm đất 1 pha?
Chương 8: Tính chọn và phối hợp cách điện trong hệ thống
59. Trong vận hành hệ thống điện thì cách điện thường chịu các loại điện áp cưỡng bức nào?
Trong những loại quá điện áp trên loại nào nguy hiểm nhất? Vì sao?
60. Hãy phân biệt quá điện áp đóng cắt (SOV) với quá điện áp tạm thời (TOV)?
61. Thế nào là quá điện áp khí quyển? Nêu những đặc trưng của quá điện áp khí quyển?
62. Nêu nguyên tắc phối hợp cách điện trong HTĐ theo tiêu chuẩn IEEE, IEC và ANSI?
63. Khi phối hợp cách điện đường dây thì phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản nào?
64. Nêu nguyên tắc phối hợp cách điện trạm biến áp?
65. Vì sao cách điện sử dụng ở độ cao khác với độ cao 0 phải quy đổi sang cường độ cách điện
Page 3 of 5


BM HTĐ-ELE406

thực tế?
66. Khi tính toán cách điện đường dây, cường độ cách điện của không khí phải quy đổi theo cấu
trúc thực tế?
67. Nêu nguyên tắc phối hợp cách điện của trạm biến áp với điện áp phóng điện (điện áp dư) của
chống sét van?
68. Cường độ cách điện thay đổi thế nào ở các điều kiện khí hậu khác nhau?
69. Theo tiêu chuẩn IEC 60071-2, mức ô nhiễm I (nhẹ) được quy định như thế nào?
70. Khu vực công nghiệp, ngoại ô thành phố lớn và khu vực gần bờ biển thuộc vùng có mức độ ô
nhiễm như thế nào (theo IEC 60071.2)?
71. Khi tính toán chiều dài phóng điện (khe hở không khí) của đường dây 220 kV cần tính theo
điều kiện nào?

Page 4 of 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×