Tải bản đầy đủ

TNXH loài vật sống ở đâu (rút gọn)

Phòng GD- ĐT Thanh Trì
Trường Tiểu học Tam Hiệp
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Hà

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG
Môn: - Tự nhiên và Xã hội - Lớp 2
Ngày thực hiện: 13/3/2018

Bài: Loài vật sống ở đâu?
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- HS biết được động vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
2. Kĩ năng:
- Kể tên được 1 số con vật và nói được chúng sống ở đâu.
- HS khá giỏi nêu được sự khác nhau về cách di chuyển trên cạn, trên không và
dưới nước của một số động vật.
3. Thái độ:
- Yêu thích, chủ động tìm hiểu về các loài vật.
- Có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:

- Giáo án điện tử, bảng nhóm, clip về sự di chuyển của một số con vật.
- Tranh ảnh con vật cho HS hoạt động nhóm.
2. Học sinh:
- Sưu tầm tranh ảnh về các con vật, bài hát, bài thơ về loài vật.
III. MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN
- Năng lực tự học, tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề.
- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm, tự nghiên cứu.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG

NỘI DUNG

1`

A. Khởi động

3`

B. Kiểm tra
bài cũ:
Mục tiêu:
- Giúp HS có
tinh thần phấn
khởi.
- Phát triển
năng lực ghi
nhớ.

HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY

- GV cho học sinh hát
tập thể.
Trò chơi “Mảnh ghép
kì diệu.”
Gồm 3 mảnh ghép có 3
câu hỏi:
- Cây sống ở những
đâu?
- Kể tên một số loài


cây sống trên cạn, một
số loài cây sống dưới
nước?
- Cây có ích lợi gì?
0

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

- Cả lớp hát

ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC

Slide 2
Slide 3-8

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời


TG

NỘI DUNG

C. Bài mới:
18’ Hoạt động 1.
Tìm hiểu nơi
sống của các
loài vật.
Mục tiêu:
- HS biết được
loài vật sống ở
mọi nơi: trên
cạn,
dưới
nước.
- HS khá giỏi
nêu được sự
khác nhau về
cách di chuyển
trên cạn, trên
không và dưới
nước của một
số động vật.

HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

- GV dẫn dắt, giới
thiệu và ghi tên bài.
- GV tổ chức cho HS
giới thiệu tên con vật
và nơi sống của chúng
qua tranh ảnh HS đã
sưu tầm theo nhóm bàn
trong thời gian 1phút.
- GV gọi một số HS
giới thiệu tên con vật
và nơi sống, GV ghi lại
nơi sống của một số
con vật HS đã nêu.

- HS ghi tên bài vào
vở
- HS nói cho nhau
nghe trong nhóm
bàn.

- GV cho HS quan sát
thêm hình ảnh một số
con vật con vật khác.
- GV cho HS nhận xét
về nơi sống của các
loài vật ?
GV khẳng định : Loài
vật sống ở khắp mọi
nơi, tuy nhiên có thể
chia loài vật vào các
nhóm có cùng nơi
sống. GV hỏi HS:
- Những loài vật sống
ở biển, ao, hồ, sông,
suối … gọi chung là
sống ở đâu?
- Thế còn sống ở nhà,
chuồng, tổ, sở thú ….
gọi chung là loài vật
sống ở đâu?
- GV: Như vậy là loài
vật sống ở khắp mọi
nơi trên trái đất, có loài
sống trên cạn, có loài
sống dưới nước.

- HS quan sát và nêu
tên, nơi sống của các
con vật.
- HS trả lời

1

- HS nêu tên những
con vật sống ở ao,
hồ, núi, rừng, biển…

- Sống ở dưới nước.

- Sống ở trên cạn.

ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC

Slide
9-11


TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY

- GV tổ chức cho HS
xếp các con vật đã sưu
tầm được vào bảng
nhóm. Những HS có
tranh, ảnh con vật sống
trên cạn di chuyển về 1
nhóm; những HS có
tranh ảnh các con vật
sống dưới nước di
chuyển về nhóm còn
lại. Thời gian làm việc
cho các nhóm là 2
phút.
- GV tổ chức cho HS
trình bày kết quả thảo
luận
- GV tổ chức cho HS
nhận xét về kết quả
thảo luận của các
nhóm.
- GV kết hợp gợi mở
cho HS để mở rộng có
những loài vật sống
được cả ở dưới nước
và cả trên cạn.
GV: Cũng giống như
cây cối, loài vật rất đa
dạng và phong phú.
Chúng sống ở khắp
mọi nơi.Có loài sống
trên cạn, có loài sống
dưới nước.
- GV cho HS xem đoạn
clip về sự di chuyển của
một số loài vật.
? Đoạn clip trên nói
đến những loài vật
nào?
? Nêu cách di chuyển
của các con vật?
2

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

- HS làm việc theo
nhóm
+ Nhóm 1 : Con vật
sống trên cạn
+ Nhóm 2: Con vật
sống dưới nước.
- HS nêu tên con vật
đã xếp vào bảng
nhóm theo yêu cầu.
- HS quan sát và
nhận xét .

- HS lắng nghe

- HS xem clip

- HS trả lời
- HS trả lời

ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC


TG

NỘI DUNG

12’ HĐ 2:
Hoạt động
trải nghiệm
Mục tiêu:
HS yêu quý
động vật, có ý
thức chăm sóc
và bảo vệ động
vật.

HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY

? Những loài vật sống
dưới nước chúng di
chuyển bằng cách nào?
? Những loài vật sống
trên cạn thì di chuyển
bằng cách nào?
GV: Như vậy các loài
vật sống ở những môi
trường khác nhau sẽ có
cách di chuyển khác
nhau.
- GV tổ chức cho HS
hoạt động theo nhóm
tổ, trình bày các nội
dung mà HS đã được
chuẩn bị như: vẽ tranh,
đóng tiểu phẩm hoặc
hát múa, đọc thơ…với
chủ đề: “Ước mơ về
môi trường sống của
loài vật” .
-GVdành cho HS 2
phút để hoàn thiện
phần chuẩn bị của các
nhóm trước khi lên
trình bày.
- GV bao quát và giúp
đỡ học sinh các nhóm.
- GV dự kiến câu hỏi
để giao lưu với các
nhóm:
-Chúng ta phải bảo vệ
các loài thú quý hiếm
như thế nào?
- Nhà các con có nuôi
con vật nào không?
Con đã làm gì để chăm
sóc chúng?
- Vì sao chúng ta phải
bảo vệ các loài vật?
3

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

ĐỒ DÙNG
DẠY HỌC

- HS trả lời

-HS trả lời

- HS làm việc theo tổ Slide 12
sau đó lên trình bày
trước lớp.

-HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời.


TG

1’

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
CỦA THẦY

- GV: Tổng kết các nội
dung hoạt động của
các nhóm vừa trình
bày.
- Cho cả lớp cùng đọc
thông điệp: “ Chung
tay bảo vệ loài vật”
D. Nhận xét - - GV nhận xét tiết học.
Dặn dò:
- Dặn HS chuẩn bị cho
Mục tiêu:
bài sau: Loài vật sống
HS biết tự học trên cạn.
để mở rộng
kiến thức.

4

HOẠT ĐỘNG
CỦA TRÒ

- HS: lắng nghe

- Cả lớp đọc thông
điệp.
HS: lắng nghe

ĐỒ DÙNG
DẠY HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×