Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp tăng cường cho trẻ tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thông qua các hoạt động giáo dục lứa tuổi 4 5 tuổi a, tại trường mầm non thị trấn 2, thị trấn ngọc lặc

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, sự bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học
công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển mọi mặt của đời
sống xã hội. Để đáp ứng được sự phát triển chung và nhu cầu thực tế của xã hội
thì việc ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị hiện đại vào dạy học
là hết sức cần thiết, giúp cho giáo viên truyền tải kiến thức tới trẻ một cách hiệu
quả nhất. Bên cạnh đó, các thông tin, kiến thức mà giáo viên cập nhật, thu thập
để truyền đạt tới trẻ sẽ chính xác, hiệu quả nhất.
“Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục Mầm Non là mắt
xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục toàn diện nhân
cách trẻ” [1], đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông
tin vào trong giảng dạy. Hiện nay, các trường Mầm non có điều kiện đầu tư,
trang bị Tivi, đầu video, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính, máy
chiếu, nối mạng Internet…tạo điều kiện cho người giáo viên ứng dụng Công
nghệ thông tin vào trong giảng dạy một cách thuận tiện nhất. Công nghệ thông
tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi
mới phương pháp và hình thức dạy để nâng cao chất lượng dạy học.
Trên thực tế, tại trường Mầm non Thị Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc nói chung
và lớp 4 - 5 tuổi A nói riêng tôi phụ trách có những bài giảng nội dung kiến thức
khó, đòi hỏi phải có hình ảnh trực quan sinh động và chính xác, giáo viên lại

không có điều kiện cho trẻ đi tham quan thực tế, việc khai thác các tư liệu, phim
ảnh trên Internet là một thành tựu có tính đột phá và cũng là một công cụ vô
cùng hiệu quả cho việc khai thác tư liệu hình ảnh, nội dung của bài dạy. Từ các
tư liệu bài giảng để giới thiệu cho trẻ nó mang tính chân thực, phong phú mà
trong bài giảng điện tử trẻ có thể làm quen với những hiện tượng tự nhiên, xã
hội. Đây là đều mà trẻ khó có thể tự bắt gặp trong thực tế. Chính vì vây, thông
qua các giờ học có ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các bài giảng điện
tử, những hình ảnh đẹp, sống động lại mang tính chân thực được chuyển tới trẻ
một cách nhẹ nhàng góp phần hình thành cho trẻ nhận thức về cái đẹp, biết yêu
cái đẹp, mong muốn tạo ra cái đẹp trong cuộc sống và những kỹ năng sống cần
thiết đối với lứa tuổi mầm non.
Để đáp ứng được những yêu cầu trên, đòi hỏi mỗi giáo viên không ngừng
nâng cao kiến thức dành thời gian nghiên cứu các phần mềm ứng dụng để từ đó
tìm ra các giải pháp để ứng dụng CNTT, giáo án điện tử (GAĐT) trong việc
giảng dạy có ý nghĩa và tầm quan trọng cấp thiết, đòi hỏi cho tất cả các giáo
viên nói chung và bản thân tôi nói riêng về tin học để có thể sáng tạo trong các
tiết dạy làm sao cho sinh động, thiết thực, hiệu quả nhưng lại phù hợp với từng
môn học, độ tuổi tránh lặp đi lặp lại một hình thức sẽ làm mất đi hứng thú của
trẻ. Để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc cho trẻ ứng dụng công nghệ thông
tin vào công tác giảng dạy nơi tôi đang công tác. Đây chính là động lực mạnh
mẽ giúp tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp tăng cường khả năng
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thông qua các hoạt động giáo dục, lứa
tuổi 4 - 5 tuổi A, tại trường Mầm non Thị Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc”, với mong
1


muốn nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo các biện pháp mới, hấp dẫn tới trẻ, để trẻ tiếp
thu một cách dễ dàng đạt hiệu quả tốt nhất.
2. Mục đích nghiên cứu
Nắm vững yêu cầu, nội dung nâng cao hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT
vào các hoạt động giảng dạy, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A.
Nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo nhằm tăng cường khả năng ứng dụng CNTT
vào các hoạt động giảng dạy, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A tại trường Mầm non Thị Trấn
2, Thị Trấn Ngọc Lặc”. Qua đó làm phong phú thêm nguồn tài nguyên, kho tài
liệu trong việc thiết kế bài giảng điện tử và đưa CNTT giáo án điện tử vào các
hoạt động giảng dạy trong trường Mầm non.
3. Đối tượng nghiên cứu:
“Một số biện pháp tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) thông qua các hoạt động giáo dục, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A, tại trường Mầm
non Thị Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc”, năm học 2017 - 2018.


4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu trên các trang website, sử dụng Internet để chủ động khai thác
tài nguyên giáo dục phong phú, nghiên cứu các đồ dùng, vật dụng, con vật sẳn
có của địa phương, đồ dùng tự tạo, các tài liệu sách, báo, băng đĩa... để thu thập
các cơ sở lý luận, phân tích tổng hợp tìm hiểu đặc điểm tâm lý, sở thích, phát
hiện tài năng của trẻ qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
các hoạt động giáo dục.
- Phương pháp điều tra thực tiễn và thu thập thông tin:
Điều tra, khảo sát tình hình thực tiễn ở trẻ, các yếu tố về chủ quan, khách
quan tác động trên trẻ, những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và
nguyên nhân, từ đó sẽ lựa chọn các biện pháp phù hợp phát huy tính tích cực
trong các hoạt động giáo dục cho trẻ.
- Phân tích, thống kê, thực nghiệm và sử lý số liệu
Đánh giá kết quả, phân tích kết quả, sử lý số liệu phù hợp và so sách kết
quả trước và sau khi áp dụng biện pháp.
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn
Các biện pháp tích cực trong sáng kiến, phù hợp với nhận thức và tâm sinh
lý lứa tuổi 4 - 5 tuổi A. Sẽ được áp dụng vào thực tiễn hiệu quả.

2


II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cở sở lý luận.
Có thể khẳng định! Công nghệ thông tin trong thời đại hiện nay là yếu tố
thiết yếu, nó có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. “Ngày
nay, với sự phát triển của xã hội, đời sống của người dân cũng có nhiều thay
đổi, khoa học công nghệ thông tin không còn xa lạ với chúng ta nữa, việc đào
tạo con người phát triển toàn diện theo yêu cầu của xã hội là vấn đề trọng tâm
của giáo dục” [2]. Mà trong đó ngành học Mầm non luôn đặt ra những yêu cầu
giáo dục trẻ theo hướng tích cực “Lấy trẻ làm trung tâm” nhằm giúp trẻ phát
triển toàn diện phù hợp với xu hướng của thời đại khoa học, công nghệ và thông
tin. Đó là những đứa trẻ tích cực, chủ động, sáng tạo, thích tìm tòi khám phá và
ham hiểu biết.
Xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước đã chỉ rõ trọng tâm
của ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo. “Đẩy
mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục Chỉ đạo ứng dụng
CNTT trong học tập và giảng dạy theo hướng người học có thể học qua nhiều
nguồn học liệu; hướng dẫn cho người học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT
vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo
viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng” [3]
Hiện nay các trường Mầm non có điều kiện đầu tư và trang bị Tivi, đầu
Video, máy chiếu, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính và máy chiếu,
nối mạng internet. Một số trường còn trang bị thêm máy quay phim, chụp ảnh,
…tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tối đa việc sử dung CNTT, vào giảng
dạy. Qua đó giáo viên không những phát huy được tối đa khả năng làm việc của
mình mà còn trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo và hiện đại, phù
hợp với sự phát triển của giáo viên trong thời đại CNTT.
Đây có thể coi là một phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý lứa tuổi của trẻ, vừa thực hiện được môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm
trung tâm” một cách dễ dàng.
“Ở độ tuổi mẫu nhỡ là giai đoạn cần thiết của trẻ ở lứa tuổi Mầm non, ở
giai đoạn này cùng với sự phát triển tâm sinh lý trẻ” [4] khuôn mẫu giáo dục của
người lớn và nhất là vai trò của cô giáo mầm non sẽ giúp trẻ hoàn thiện một
cách tốt nhất về mọi phương diện để hình thành nhân cách con người, giúp trẻ
vững vàng tự tin ứng dụng với CNTT.
Việc ứng dụng Công nhệ thông tin vào giảng dạy trong trường Mầm non,
đặc biệt là trẻ từ 4 tuổi trở lên thì việc cảm nhận CNTT từ các phương tiệc thông
tin như điện thoại, máy tính bảng, ti vi... giúp cho trí tưởng tượng, sáng tạo của
trẻ bay xa, sự tập trung chú ý, khả năng ứng dụng và hứng thú của trẻ rất dễ
dàng hòa nhập. Tuy nhiên sự yêu thích, cảm nhận CNTT ở mỗi trẻ lại ở nhiều
mức độ và hoàn cảnh khác nhau. Có trẻ yêu đến độ say mê dù ở đâu hay bất cứ
hoàn cảnh nào chỉ cần trẻ có cơ hội được ứng dụng là trẻ dường như quên tất cả
để hòa mình vào một cách chủ động, tự tin, nhưng cũng có những trẻ lại mất chủ
chủ động, tỏ ra vô cảm với CNTT không có điểm dừng. Và mức độ nhận thức
3


phần lớn do hoàn cảnh cuộc sống, giáo dục của người lớn xung quanh. Nhận
thức điều đó tôi, chúng ta cần làm gì? Cách xây dựng Giáo án điện tử như thế
nào? Cách truyền tải các nội dung của bài dạy ra sao? Việc sử dụng các phần
mềm? Cần giúp gì cho việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục hàng
ngày đi vào cuộc sống trẻ thơ như món ăn tinh thần?... Chính vì vậy, để tăng
cường qua việc cho trẻ ứng dụng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) các hoạt động giáo dục có hiệu quả, đối với bản thân cùng với đồng
nghiệp cần hiểu sâu sắc việc ứng dụng CNTT là phương tiện giáo dục đem đến
tài năng, trí tuệ cao và có sự tác động lớn đến sự phát triển tâm sinh lí của trẻ
góp phần giáo dục nhân cách cho đứa trẻ lớn lên sau này được toàn diện hơn và
cũng chính là cơ sở để tôi lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả trong ứng dụng
CNTT vào các hoạt động giảng dạy, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A tại trường Mầm non
Thị Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc.
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Thuận lợi
Trường Mầm non Thị trấn 2 thành lập năm 2014, tuy mới thành lập được
gần 4 năm song nhà trường luôn được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện
thuận lợi đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phòng học, các thiết bị phục vụ cho việc
học tập tương đối đầy đủ.
100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ tin học và trang bị đầy đủ máy
tính.
Ban giám hiệu luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi tham mưu mua sắm ti
vi, lắp đặt hệ thống internet, tài liệu...giúp cho giáo viên có cơ hội ứng dụng
nhanh với công nghệ thông tin. Tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội học hỏi,
nghiên cứu và tham gia các lớp học ngoại khóa nâng cao trình độ chuyên môn,
trình độ tin học và kĩ năng sử dụng, khai thác các phầm mềm tin học: Phần mềm
Power Point, phần mềm Photoshop.
Thường xuyên xây dựng và tổ chức giờ dạy mẫu giáo án điện tử để nâng
cao kiến thức và trình độ kĩ năng sử dụng máy tính, các phầm mềm tin học, khai
thác tìm kiếm nguồn tài liệu giảng dạy phong phú trên mạng internet như: Hình
ảnh, âm thanh, phim động...Chụp, quay hình ảnh thực tiễn giúp giáo viên chủ
động xây dựng giáo án điện tử nâng cao chất lượng CNTT trong giảng dạy.
Phần lớn phụ huynh đều là công chức nhà nước, thường xuyên sử dụng
máy tính và ứng dụng với công nghệ thông tin nên đã phần nào hỗ trợ và phối
hợp tốt với giáo viên trong quá trình thực hiện.
Năm học 2017 - 2018 tôi được phân công phụ trách lớp 4 - 5 tuổi A với
tổng số là 28 trẻ. Phần lớn trẻ đã được tiếp cận với CNTT qua trò chơi trên mạng
và máy tính nên trẻ rất nhanh nhạy và thực hiện tốt các trò chơi trên máy tính
khi cô truyền tải trên giờ dạy giáo án điện tử.
2.2. Khó khăn:
Tuy việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt
động giảng dạy trong trường Mầm non nhằm tiến kịp thời đại công nghệ và nâng
cao được chất lượng giáo dục toàn diện. Song để đạt được chất lượng như mong
muốn bản thân nhận thấy còn có những khó khăn như sau:
4


Các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc sử dụng CNTT vào giảng dạy còn
hạn chế. Một số phần mềm hỗ trợ cho việc xây dựng giáo án điện tử chưa được
cập nhật thường xuyên.
Là một vùng miền núi với các hệ thống điện, cáp intenet còn nhiều bất cập,
đôi khi bị gián đoạn.
Bản thân khi xây dựng giáo án điện tử trong quá trình giảng dạy đôi khi còn
chưa linh hoạt với vai trò giáo dục “trẻ là trung tâm”.
- Đặc biệt trong sử dụng CNTT thì trình độ Tiếng Anh của bản thân tôi còn
hạn chế nhiều nên việc dịch và khai thác nguồn tài liệu phong phú trên Internet,
các phần mềm tin học còn gặp nhiều khó khăn.
- Bản thân chưa được đào tạo chính qui về phầm mềm hỗ trợ cho việc soạn
giáo án điện tử như: Phần mềm Window Movie Maker, phầm mềm Flash, hay
phần mềm photoshop qua trường lớp mà chỉ dừng lại ở việc tự học, tự tìm tòi,
do vậy còn lúng túng trong quá trình sử dụng.
Một số trẻ ở vùng nông thôn nhún nhát, thiếu tự tin, chưa quen với việc sử
dụng CNTT dẫn đến việc chủ động làm trung tâm để tiếp nhận kiến thức, kỹ
năng về CNTT cũng như các hợt động còn gặp rất nhiều khó khăn.
Một số cháu nói ngọng, là người dân tộc thiểu số, việc phát âm tiếng phổ
thông còn chưa thành thạo, có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức các hoạt động
giáo dục học tập, vui chơi và ứng dụng công nghệ thông tin.
Một số phụ huynh chưa hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tạo cơ
hội cho trẻ sử dụng CNTT, giáo án điện tử vào các hoạt giáo dục, còn cho rằng
trẻ đến trường chỉ cần học hát, múa và chơi…Vì vậy dẫn đến việc phối hợp giữa
cô giáo với phụ huynh còn hạn chế.
2.3. Kết quả, thực trạng trước khi nghiên cứu một số biện pháp tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động giáo dục,
lứa tuổi 4 - 5 tuổi A tại trường Mầm non Thị Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc”.
Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên trong quá trình trực tiếp tổ chức
thực hiện hàng ngày, tôi luôn băn khoăn suy nghĩ về chất lượng giáo dục nói
chung và việc tăng cường hiệu quả trong ứng dụng CNTT vào các hoạt động
giảng dạy. Tôi luôn suy nghĩ, tìm làm thế nào để đưa CNTT vào việc xây dựng
GAĐT đến với trẻ một cách hiệu quả nhất, phát huy tối đa chất lượng giáo dục
toàn diện về mọi mặt cho trẻ.
Chính vì vậy, qua tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm ở lớp tôi. Kết quả
cho thấy:
T
T

Nội dung khảo sát

1 Trẻ hứng thú, tích cực tham gia
1
2
2

hoạt động khi ứng dụng CNTT

28

20

71,4

8

28,6

Trẻ làm quen với CNTT

28

19

67,8

9

32,2

28

19

67,8

9

32,2

3 Trẻ được làm quen với các trò chơi,
3

Kết quả khảo sát
Đạt
Chưa đạt
S
trẻ
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Số trẻ
Số trẻ
(%)
(%)

một số thao tác trên máy tính

5


\ Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng hoạt
4

động trong giờ dạy GAĐT

5 Sử dụng ngôn ngữ tốt trên Giáo án
5

điện tử.

28

17

60,7

11

39,3

28

23

82,1

5

17,9

Nhìn vào bảng đánh giá trên từ số liệu thực tế, khả năng hứng thú, tính tự
tin, tích cực khi tham gia các hoạt động học tập trong việc ứng dụng CNTT của
trẻ là rất thấp. Khả năng tự tin, chủ động của trẻ ở các hoạt động qua ứng dụng
CNTT của trẻ còn lúng túng. Các kỹ năng, kỷ sảo, độ tinh tế khi sử dụng giờ
GAĐT của bản thân còn ở mức độ đơn giản…, mặt khác ngôn ngữ của trẻ khi
phát âm qua sử dụng CNTT còn hạn chế, dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Đây chính là điều mà tôi cần quan tâm tổ chức có hiệu quả khi sử dụng giáo
án điện tử vào các hoạt động giáo dục nhằm mục đích lấy trẻ làm trung tâm,
hướng trẻ đến với các hoạt động một cách thoải mái tự tin, không gò bó, trẻ luôn
hứng thú để tạo ra sản phẩm bằng các kĩ năng, kiến thức mà trẻ đã được cô đã
trang bị cho mình.
3. Một số biện pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
vào các hoạt động giảng dạy, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A, tại trường Mầm non Thị
Trấn 2, Thị Trấn Ngọc Lặc”.
3.1. Biện pháp 1. Xác định một số nội dung cơ bản khi xây dựng giáo
án điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục qua việc ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT).
Có thể khẳng định rằng! Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy
ở thời kỳ đổi mới là rất cần thiết nó hiệu quả cao và góp phần không nhỏ trong
việc phát triển tư duy, kỹ năng sống và nhiều mặt khác ở trẻ Mầm non. Giáo án
điện tử khi sử dụng máy chiếu, các chương trình hỗ trợ như phần mềm power
point, flash... đem đến cho trẻ có cái nhìn trực quan, sinh động hơn về các hiện
tượng tự nhiên, xã hội...
Ví dụ: Khi cho trẻ xem hình vẽ, đoạn phim mô tả hiện tượng, hay có thể
xem các website nói về chủ đề đang học...Điều này một giáo án thông thường
không thể có được.
Tuy nhiên, khi soạn một giáo án điện tử cũng đòi hỏi những quy tắc nhất
định nhằm tạo nên hiệu quả khi soạn giáo án điện tử. Tôi đã thận trọng trong
việc sử dụng các kỹ xảo, hiệu ứng. Vì nếu dùng không hợp lý sẽ không đạt hiệu
quả. Nên dùng kỹ năng, kỷ xảo, hiệu ứng vừa phải, phù hợp, làm nổi bật nội
dung cần chuyển tải. Nếu dùng nhiều hiệu ứng, kỹ xảo không cần thiết cũng sẽ
gây mất tập trung, trẻ sẽ chẳng quan tâm tới nội dung mà cô cần chuyển tải nữa.
Các phông nền tôi đều chú ý quan tâm để phù hợp với nội dung bài giảng.
Cụ thể: Khai thác các tư liệu hình ảnh trên internet. Với ứng dụng Công
nghệ thông tin bản thân sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo
dục phong phú, chọn những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ màu sắc,
những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo nhạc…, với hiệu ứng của
những âm thanh sống động để thu hút sự chú ý và kích thích hứng thú của trẻ
qua nội dung bài giảng.
6


Khi tìm kiếm, lựa chọn tư liệu cho bài học điều quan trọng nhất là tính phù
hợp. Tư liệu phù hợp là tư liệu liên qua đến nội dung bài dạy; Có nội dung, hình
thức đa dạng như: Thông tin, hình ảnh, video... và được chọn lọc; lượng thông
tin bổ sung cần chọn vừa đủ không quá ít, không quá nhiều để không làm loãng
nội dung.
* Với việc chọn bài giảng phù hợp với khả năng nhận thức lứa tuổi:
Khi soạn giáo án điện tử tôi chú trọng cân nhắc việc đưa công nghệ thông
tin vào bài giảng vì không phải bài nào cũng áp dụng được mà cần lựa chọn một
cách hợp lý dựa vào nội dung, mục đích, yêu cầu, cách tích hợp trong nội dung
bài dạy để hướng trẻ vào trung tâm của hoạt động.
Ví dụ: Xây dựng giáo án điện tử áp dụng vào các giờ học như: Văn học,
làm quen chữ cái, toán, tạo hình, trò chơi âm nhạc…
Muốn làm được như vậy thì giáo viên phải lắm vững nội dung, phương
pháp và hình thức tổ chức theo từng độ tuổi như:
Thứ nhất: Liên kết hình ảnh với lời nói một cách tự nhiên, bằng cách vận
dụng hình ảnh và ngôn từ cô đọng trên các slide Power Point để khơi gợi kích
thích sự liên tưởng và tưởng tượng của trẻ .
Thứ hai: Nguồn tư liệu hình ảnh phong phú liên quan đến nội dung bài dạy
sẵn có, tôi có thể truy cập từ Internet hay các nguồn tài liệu khác như băng đĩa
ghi âm, ghi hình, phim ảnh… và điều quan trọng hơn là ý tưởng sẵn có trong
kinh nghiệm của tôi khi soạn giáo án.
* Cách sử dụng phần mềm để thiết kế bài dạy hiệu quả.
Đây là một hoạt động đòi hỏi nhiều kỹ thuật sử dụng máy tính, đặc biệt là
phần mềm Power Point:
Ví dụ: Khi thiết kế các giáo án điện tử, tôi sử dụng phần mềm Photohop để
sử lý những ảnh vẽ hoặc sưu tầm để chuyển từ ảnh tĩnh sang ảnh động cho phù
hợp với từng bài và sử dụng phầm mềm Micorosoft Office Powerpoint để thiết
kế các slide theo trình tự tiết học và có chú thích minh họa ở dưới mỗi hình ảnh.
Sau khi đã thiết kế xong các slide, tôi đặt các hiệu ứng làm xuất hiện hay mất đi
các hình ảnh, phụ thuộc vào từng bài bằng cách bấm chuột hay đặt chế độ tự
động. Nhưng trong quá trình dạy trẻ tôi đặt chế độ kích chuột các slide khi chiếu
tôi có thể hoàn toàn và chủ động trong tiết dạy dễ dàng sử lý các tình huống phát
sinh ngoài ý muốn..
Ví dụ: Cụ thể hơn: Khi ứng dụng phầm mềm vào hoạt động thơ truyện:
Bài: Củ cải trắng
Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ - Chủ đề:
Thế giới thực vật
Bước 1: Tôi chụp từ chuyện tranh
“Củ cải trắng”. Sau đó tôi sử dụng phầm
mềm Photoshop để sử lý những ảnh để
chuyển từ ảnh tĩnh sang ảnh động cho phù
hợp với nội dung câu chuyện.
Bước 2: Ứng dụng phần mềm Photoshop
7


cho phép tôi cắt các chi tiết nhân vật trong câu chuyện sau đó ghép lại với nhau
và sử dụng phầm mềm Micorosoft Office Powerpoint để đặt các hiệu ứng, với
cách làm đó ta sẽ được các hình ảnh cử động của Thỏ, Dê, Hươu theo ý muốn.
Sau đó tôi thiết kế các slide cho toàn bộ câu chuyện bằng cách đặt các hình ảnh
đã được sử lý qua phầm mềm Photohop vào các slide theo trình tự câu chuyện
và đặt các hiệu ứng xuất hiện, hay mất đi tuỳ vào từng cảnh và tình huống của
câu chuyện, tôi cũng có thể chú thích chữ vào các câu truyện dưới mỗi hình ảnh
từ ngữ dễ hiểu như: Phần mềm Photoshop để cắt rời các nhân vật hoặc khi chỉnh
hiệu ứng nhanh chậm, tôi vào Direction để thay đổi trên, dưới, trái, phải...Có
những hiệu ứng cố định thì không đổi được như: Speed là đặt tốc độ; Khi làm
xong tôi chạy bài tập vào Slide Show và vào view Show, hoặc nhấn fím F5.

Bước 3: Khi hoàn thiện các slide cho toàn bộ câu chuyện, ngoài sử dụng
phần mềm Photoshop, phầm mềm Mcorosoft Office Powerpoint tôi còn sưu tầm
trên các băng đĩa để dạy trẻ. Như câu chuyện “Chú dê đen; Ai đáng khen nhiều
hơn…”
Qua việc sử dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục với các kỹ năng, kỷ
sảo sáng tạo của bản thân để xây dựng giáo án điện tử thực sự hiệu quả, tôi nhận
thấy trẻ rất thích thú, hào hứng chăm chú nghe và theo dõi từng cử động, âm
thanh…của các nhân vật trong truyện. Hầu hết các trẻ đều nhớ được cốt chuyện,
thể hiện cử chỉ, điệu bộ gần gủi với từng nhân vật, phát huy được tính chủ động,
tự tin và khả năng phát triển tư duy của trẻ qua CNTT. Với kết quả đó, tôi đã chú
trọng định hướng, vận dụng sáng tạo để trẻ dễ tiếp thu hơn so với phương pháp
dạy theo truyền thống.
Như vậy, chúng ta có thể hiểu! Việc sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng
giáo án điện tử trong điều kiện hiện nay vào họat động giáo dục là cở sở giúp cô
và trẻ phát huy tiềm năng trí tuệ, tính tích cực chủ động, sáng tạo. Từ CNTT mà
bản thân nắm chắc được kiến thức, kỹ năng trong việc sử dung GAĐT, từng
bước trẻ cũng tiếp cận dần dần, ngôn ngữ của cũng được phát triển mạnh mẽ
hơn, đa dạng, phong phú hơn. Trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của trẻ với
CNTT càng được tiến xa hơn. Bên cạnh đó sử dụng CNTT còn giúp cho giáo
viên không mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đồ dùng của cô, của trẻ mà
còn tiết kiệm về thời gian và kinh phí. CNTT còn đem lại cho cô và trẻ trở nên
linh hoạt, nhạy bén, năng động , sáng tạo hơn, tiến kịp CNTT trong thời kỳ đổi
mới, mặt khắc còn giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.
3.2. Biện pháp 2. Cho trẻ tiếp cận với CNTT qua các hoạt động trên
giáo án điện tử.
Để giúp trẻ làm quen và ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động
giáo dục có hiệu quả. Tôi đã tiến hành một số biện pháp:
* Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
Có thể nói, việc cho trẻ làm quen với CNTT đối với trẻ lứa tuổi 4 - 5 tuổi là
rất cần thiết và hữu ích vì lứa tuổi này là tiền đề cho sự phát triển trí tuệ, nhận
8


thức trong các lĩnh vực. Chính vì vậy bản thân tôi luôn chú trọng tạo cơ hội cho
trẻ được tiếp cận nhằm giúp trẻ làm quen với các thao tác cơ bản với CNTT. Ở
lứa tuổi này tuy rất nhiều trẻ ở gia đình bố mẹ, người thân đều cho trẻ chơi điện
tử trên điện thoại. Song trên máy tính thì trẻ lại ít được làm quen. Chính vì vậy,
ở thời điểm ban đầu khi cơ tay của trẻ còn yếu nên đối với việc gõ bàn phím còn
gặp nhiều khó khăn, sử dụng chuột và thực hiện một số thao tác, câu lệnh đơn
giản như nhấp chuột trẻ chưa thực hiện được.
* Khi tổ chức các hoạt động giáo dục trên giáo án điện tử tôi cho trẻ làm
quen một số thao tác cơ bản với công nghệ thông tin (CNTT)
Cụ thể:
Trong các hoạt động giáo dục tôi thường xuyên sử dụng giáo án điện tử để
dạy trẻ, mỗi hoạt động học tôi lựa chọn một số nội dung cơ bản trên máy để dạy
cho trẻ các thao tác nhấp chuột. Ngoài ra tôi giới thiệu cho trẻ biết về các bộ
phận của máy tính gồm: Màn hình, con chuột, bàn phím, CPU…Sau đó tôi từ từ
hướng dẫn một số thao tác cho trẻ xem như: Khởi động máy, cách rê chuột, nhấp
chuột chọn biểu tượng, thoát chương trình…Rồi lần lượt hướng dẫn cho cá nhân
từng trẻ lên thao tác dưới sự hướng dẫn của cô. Với các hoạt động như: Hoạt
động ngoài trời, các trò chơi, hoạt động chiều, giờ trả trẻ…Tôi sử dụng máy vi
tính để mở nhạc thiếu nhi, phim hoạt hình cho trẻ nghe, làm nhạc nền cho các
hoạt động nhằm gây hứng thú cho trẻ. Tôi chú trọng tạo cơ hội cho trẻ ứng dụng
làm quen hướng trẻ các kỹ năng trong các hoạt động, kích thích tính tò mò ở trẻ.
Với hoạt động nào trẻ có thể được ứng dụng làm quen cùng cô.
Qua việc cho trẻ làm quen những thao tác cơ bản với CNTT bản thân nhìn
thấy rất rõ nét ở trẻ sự nhanh nhậy đó là cách rê chuột, nhấp chuột để mở chính
xác hơn. Ngoài ra, qua các hoạt động tôi luôn chú ý đến trẻ còn yếu, cho trẻ làm
quen theo nhóm để phát huy tính thi đua ở trẻ, tự học hỏi lẫn nhau. Sau một thời
gian cho trẻ làm quen trên các giờ học giáo án điện tử, tôi thấy các bé rất mạnh
dạn, tự tin, thích thú mỗi khi đến giờ học trên giáo án điện tử. Dẫn đến chất
lượng giừo học đạt hiệu quả.
3.3. Biện pháp 3. Ứng dụng CNTT, giáo án điện tử qua giờ hoạt động
học ở lớp 4 - 5 tuổi A, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc.
Chúng ta đã biết! Nhận thức của trẻ ở lứa tuổi này là nhận thức cảm tính, tư
duy trực quan hình tượng. Vì vậy, việc tiếp nhận tri thức cần phải thông qua hình
tượng. Để truyền đạt kiến thức cho trẻ một cách nhẹ nhàng, linh hoạt, dễ hiểu,
gây được hứng thú cho trẻ, tôi đã xây dựng giáo án điện tử qua các hoạt động
học tập trên máy tính, với hình ảnh sắc nét, sống động gây sự chú ý tuyệt đối ở
trẻ.
Với lượng thời gian là 25 - 30 phút trong một hoạt động học, thì hoạt động
này tôi sử dụng các nội dung khác nhau để gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh
chóng hiểu, nhận biết và khám phá. Khi tổ chức một hoạt động thì đồ dùng trực
quan phải phong phú, đa dạng phù hợp, và là yếu tố không thể thiếu được trong
việc dạy trẻ, vì trẻ chỉ lĩnh hội kiến thức khi được trực tiếp tri giác các đối
tượng. Việc lựa chọn đồ dùng trực quan càng đẹp, càng hấp dẫn thì càng thu hút
được trẻ. Nắm bắt được điều này trước khi tổ chức cho trẻ hoạt động học tập tôi
9


cần đã xác định kỹ đề tài, chủ đề để lựa chọn nội dung phù hợp. Ví dụ như: Cho
trẻ quan sát một số động vật sống trong rừng, tìm hiểu về các loài chim… Để
đảm bảo được tiết dạy sinh động, hứng thú, tích cực, có chất lượng tôi đã tìm
hiểu mạng Internet để tìm tư liệu xây dựng Giáo án điện tử phục vụ cho tiết dạy.
Ví dụ 1: Khi dạy trẻ tìm hiểu một số con vật sống dưới nước: Trẻ cần phải
biết tên gọi, các bộ phận, thức ăn, nơi sống, cách vận động,.. Ngoài việc cho trẻ
quan sát bằng vật thật, tôi đã hạn chế sử dụng tranh ảnh vì hiệu quả không cao,
nên tôi đã tìm tư liệu và xây dựng tiết dạy trên Powerpoint. Khi cho trẻ quan sát
trẻ rất hứng thú, đặc biệt trẻ tập trung chú ý khi được xem cá bơi, thở các động
tác đớp mồi...Bên cạnh đó tôi đã hướng dẫn cho trẻ các thao tác bấm chuột, di
chuột cho hình ảnh dừng lại hoặc phóng to, thu nhỏ...để tăng thêm khẳ năng
hưng phấn của trẻ mà trẻ không thụ động trong học tập khi được trực tiếp làm,
xem và nghe, đặc biệt tôi luôn chú trọng kích thích tính chủ động, tính tự tin,
tính tập thể nhằm xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”.
Ví dụ 2: Khi cho trẻ thực hiện kết hợp với việc phát triển ngôn ngữ của trẻ,
tôi đặt các câu hỏi như: Con thấy bộ phận nào của cá chuyển động? Bạn nào lên
chọn hình bấm to, thu nhỏ?...Trẻ vừa được làm quen ứng dụng máy tính vừa trả
lời câu hỏi. Tôi lựa chọn trẻ thông minh lên thực hiện cho cả lớp qua ý tưởng mà
cả lớp đã thống nhất và cô là nguời gợi ý. Và có thể cho rằng khi ứng dụng công
nghệ thông tin vào trong tiết dạy trẻ rất hứng thú, chủ động và sáng tạo hơn.
Ví dụ 3: Chủ đề “Bản thân”: Hoạt động giáo dục Âm Nhạc với phần trò
chơi âm nhạc, tôi sử dụng đàn để dạy trẻ hát và vận động, khi chơi trò chơi âm
nhạc tôi sử dụng máy vi tính để tổ chức trò chơi như: “Vòng quay ngộ ngĩnh” tôi
cho trẻ lên click chuột quay ngẫu nhiên dừng ở ô số nào thì hình ảnh ô số đó mở
ra, trẻ sẽ hát bài hát có nội dung theo hình ảnh đó (từ ô số 1 đến ô số 5, có một ô
để trống và nếu quanh vào ô đó sẽ bị mất lượt); Cụ thể: Khi hình ảnh “Bàn tay
xuất hiện” trẻ sẽ biết hát bài “Múa cho mẹ xem”....

Vòng quay may mắn
Qua ví dụ này từ hình ảnh cho đến nội dung để truyền tải kiến thức cho trẻ
đã có cảm nhận thực sự, gần gủi, tính tích cực ở trẻ được nhân lên.
Ví dụ 4: Hoạt động khám phá khoa học đề tài: “Một số luật lệ giao thông
đường bộ” tôi cho trẻ chơi trò chơi qua phần củng cố: Khi xử lý tình huống, tôi
cho trẻ quan sát các tình huống trên máy, trẻ sẽ đưa ra nhiều ý kiến nhận xét đó
là tình huống đúng hay sai? Vì sao? Sau đó tôi cho trẻ làm quen lên nhấp chuột
để xem câu trả lời đúng, hay sai thì hiệu ứng âm thanh sẽ trả lời khi trẻ sử dụng.
.
Đây chính là một hoạt động bằng thực tiễn, khi cho trẻ được ứng dụng trẻ
sẽ khắc nghi những cảm nhận thực tiễn một cách sâu sắc. Ngoài việc trẻ tiếp thu
và khắc sâu được kiến thức về an toàn giao thông mà trẻ còn nhanh nhẹn và linh
hoạt hơn trong mọi hoạt động.
10


Hay với ví dụ 5: Ở chủ đề: Gia đình, hoạt động làm quen với tác phẩm văn
học đề tài: Truyện “ Ba cô gái” tôi đã chọn các bé đóng một đoạn trong câu
chuyện rồi dùng điện thoại quay lại hình ảnh của các bé sau đó cài vào máy. Đến
giờ học tôi sẽ tạo cho trẻ sự bất ngờ qua xem đoạn video và hỏi trẻ: Đó là lời đối
thoại của ai trong câu chuyện gì? Lúc này tất cả trẻ đều có sự tập trung chú ý và
tự suy nghĩ đặt cho mình một câu hỏi rằng, tại sao bạn mình lại lên ti vi? Làm
thế nào mà lên ti vi được nhỉ? Mình cũng muốn được lên ti vi như các
bạn?....Trẻ thấy các bạn trong lớp mình được đóng kịch và lên tivi thì sẽ làm
tăng sự hứng thú, tính tích cực, thu hút trẻ sôi nổi để xây dựng bài học ở trẻ càng
được nhân lên.
Và đây là một trong một số những hình ảnh đã tham dự hội thi “Xây dựng
môi trường lấy trẻ làm trung tâm” đạt giải Nhẩt cấp huyện và giải Nhì cấp
Tỉnh.
Có thể khẳng định! Qua một vài ví dụ trên tôi thấy việc ứng dụng CNTT
qua giáo án điện tử vào các hoạt động học đã mang lại hiệu quả nhất định. Thu
hút sức hấp dẫn mới lạ, niềm đam mê hứng thú ở trẻ nhân lên rõ rệt, đa số trẻ
đều tập trung tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc hơn, mỗi lần được tư duy với
những câu hỏi đã đặt ra của cô và bạn và được trả lời câu hỏi...Tôi nhận thấy
ngôn ngữ của trẻ diễn đạt mạch lạc hơn, tự tin hơn. Tính tích cực hoạt động cao
hơn không còn nói chuyện riêng trong giờ học, cũng như kích thích phát triển tư
duy ở trẻ một cách bền vững. Bên cạnh đó khi cho trẻ tiếp cận với CNTT vào
các hoạt động học làm cho giờ học thêm phong phú, hấp dẫn trẻ ghi nhận kiến
thức hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn.
3.4. Biện pháp 4. Tăng cường ứng dụng CNTT ở mọi lúc mọi nơi tại
lớp 4 - 5 tuổi A, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc.
Đây chính là biện pháp có thể nói là đạt kết quả cao nhất trong các hoạt
động giáo dục của trẻ. Nếu chúng ta biết linh hoạt và sáng tạo, chịu khó nghiên
cứu, tìm tòi để ứng dụng CNTT qua giáo án điện tử mọi lúc mọi nơi. Bởi nó là
một biệp pháp mang tính khái quát, mở rộng kiến thức, kỹ năng, sáng tạo mang
tính quy mô của một hoạt động để mở rộng trí tuệ, nhận thức và tư duy ở trẻ, nó
là bao hàm tất cả các hoạt động trong ngày như hoạt động ngoài trời, đón trẻ, trả
trẻ, hoạt động chiều…
Ví dụ 1: Ứng dụng CNTT bằng cách thông qua các trò chơi, hoạt động
chiều, giờ trả trẻ... tôi thường cho trẻ được làm quen và sử dụng máy vi tính. Để
kích thích sự hứng thú, thu hút các bé vừa ứng dụng làm quen máy tính vừa tiếp
thu kiến thức. Tôi đã cài các chương trình “Trò chơi học “Số đếm”, “Bé tập tô
màu”...cho trẻ chơi, thông qua trò chơi tô màu, đếm số...Trẻ được sử dụng
những lệnh cơ bản và biết cách sử dụng chuột thành thạo hơn, qua các trò chơi
tôi còn hướng dẫn các bé thêm một số lệnh như: back (trở về), xóa hay lưu các
bức tranh sau khi tô màu…). Ngoài ra, qua trò chơi còn phát triển về mặt thẩm
mỹ cho trẻ. Tôi luôn chú ý đến trẻ yếu, cho trẻ chơi cùng với trẻ chơi khá hơn,
để trẻ tự học lẫn nhau tạo cho trẻ về mối quan hệ tình bạn, tình đoàn kết và tính
tập thể...Cụ thể như:
11


Bé tập tô màu

Ví dụ 2: Giờ hoạt động chiều, ngoài việc dạy trẻ theo chương trình, tôi còn
hướng dẫn trẻ các thao tác cơ bản khi sử dụng máy vi tính như: Nhấp chuột, mở
loa, xóa (delete), quay lại (Back), nhấp đôi chuột…hay chơi các trò chơi trên
máy vi tính như: Cùng ca hát, Bé tập tô, Bé tô màu, vui học toán,.... Qua phần
mềm giáo án điện tử trẻ rất thích.
Có thể khẳng định! Việc tăng cường ứng dụng CNTT mọi lúc mọi nơi là
một hoạt động hữu ích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nó làm
cho trẻ thêm năng động, sáng tạo, tư duy của trẻ phát triển mạnh luôn luôn
hướng tới kết quả cao.
Với biện pháp này tôi thấy ở trẻ tính mạnh dạn, tự tin, chủ động hơn, làm
cho con người của trẻ năng động hơn, hoạt bát hơn trong mọi tình huống khi cho
trẻ lựa chọn trong khi chơi. Đây chính là kết quả đạt được rất khả quan mà tôi đã
nhìn thấy.
3.5. Biện pháp 5. Tăng cường công tác tuyên truyền phối kết hợp giữa
phụ huynh và giáo viên trong việc cho trẻ tiếp cận với CNTT ở lớp 4 - 5 tuổi
A, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc.
Có thể cho rằng! Việc phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc
giáo dục trẻ nói chung và trong việc tạo cơ hội cho trẻ tiếp cận và làm quen với
công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng. Đây là biện pháp quan trọng nhất mà phụ
huynh cũng cần quan tâm đối với trẻ Mầm non nhằm tiến kịp thời đại CNTT
đang bùng nổ hiện nay. Là nhiệm vụ hết sức cần thiết cùng với giáo viên giúp trẻ
có cơ hội được học hỏi, tiếp cận CNTT nhằm phát huy thế mạnh ở trẻ về năng
khiếu tin học sau này, mà chính gia đình là nền tảng để kết nối biến ước mơ của
trẻ thành hiện thực. Với ý nghĩa: “Gia đình là nhà, nhà trường và gia đình đều là
nhà, là tổ ẩm, cô giáo và mẹ là chắn để chắp cánh che chở cho các con trưởng
thành”.
Trong thực tế hiện nay trước tình hình trẻ em quá ham chơi game đã làm
cho phụ huynh rất e ngại trong việc cho trẻ tiếp xúc với máy vi tính sớm. Rất
nhiều phụ huynh lo sợ cho rằng nếu trẻ biết sử dụng máy vi tính quá sớm thì trẻ
12


sẽ ham chơi game và một khi trẻ đã quá mê mẫn với trò chơi mà ngồi hoài trên
máy thì sẽ rất có hại đến sự phát toàn diện trong tương lai của trẻ thơ. Bởi cho
trẻ sử dụng máy tính nếu chúng ta không có biện pháp thì sẽ rất dễ ăn cắp tuổi
thơ của trẻ từ lúc nào không hay.
Hiểu rõ được sự băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh về việc cho trẻ
tiếp xúc với CNTT sớm, tôi đã chủ động tổ chức gặp gỡ và tuyên truyền với phụ
huynh qua các buổi họp phụ huynh đầu năm, giờ đón, trả trẻ, tổ chức các giờ
dạy mẫu giáo án điện tử cho trẻ...Và mời phụ huynh đến tham dự để phụ huynh
hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cho trẻ được ứng dụng sớm với
CNTT. Bên cạnh đó ngoài phối với phụ huynh cho trẻ được làm quen với CNTT,
để tránh lạm dụng CNTT thì tôi tuyên truyền và kết hợp giải thích với phụ
huynh về khung thời gian cho trẻ tiếp cận CNTT không được kéo dài để việc
điều tiết thần kinh của trẻ không bị sã ngã và lạm dụng. Đây chính là điều kiện
tối thiểu, cần thiết đối với trẻ ở lứa tuổi Mầm non.
Thấy được việc cho trẻ ứng dụng công nghệ thông tin là cần thiết nên tôi đã
ứng dụng vào trong giảng dạy. Bên cạnh đó tôi thường xuyên lên mạng Internet
tìm tài liệu như: Đĩa, trò chơi, các chương trình...để tuyên truyền với phụ huynh
bớt chút thời gian tạo cơ hội cho trẻ, hướng dẫn cho phụ huynh dạy trẻ tiếp cận
các trò chơi, bài học, chương trình cuộc thi phù hợp với trẻ Mầm non tại gia
đình, với thời gian cho trẻ làm quen nhất định, không quá sức đối với trẻ, bên
cạnh đó qua giáo dục trẻ tâm thế, có thói quen, ý thức biết chủ động không dẫn
đến ham mê quá mức. Ở trên lớp tôi thường trao đổi với phụ huynh tình hình
tâm sinh lý cũng như khả năng học tập của trẻ để phụ huynh nắm bắt cùng phối
hợp giáo dục trẻ phù hợp đạt hiệu quả.
Sau khi được tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong việc cho trẻ
tiếp cận CNTT, hàng ngày mỗi khi tôi tổ chức các hoạt động qua chương trình
giáo án điện tử, tôi nhận thấy được rất nhiều trẻ nhanh nhạy và đặc biệt ý thức
của trẻ khi được tiếp cận với CNTT, trẻ rất sáng tạo, biết điểm dừng khi không
được phép của cô giáo và bố mẹ. Khi tổ chức cho trẻ học, trẻ tiếp thu kiến thức
rất nhanh, tư duy của trẻ rất tốt. Phụ huynh rất tin tưởng và thường phối hợp chặt
chẽ với cô giáo trong việc cho trẻ tiếp cận CNTT.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm về “Một số biện pháp tăng cường
khả năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) thông qua các hoạt động
giáo dục, lứa tuổi 4 - 5 tuổi A, tại trường Mầm non Thị Trấn 2, Thị Trấn
Ngọc Lặc”.
Qua quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động cho trẻ tiếp cận khẳ năng ứng
dụng CNTT, giáo án điện tử nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở lớp tôi,
bằng các biện pháp nêu trên. Tôi nhận thấy, khả năng ứng dụng CNTT của trẻ qua
các hoạt động giáo dục tiến triển từng bước rõ rệt, một số trẻ có khả năng tiếp cận
thành thạo khi nhấp chuột và sử dụng trên bàn phím của máy vi tính. Qua các giáo
án điện tử và trong mọi hoạt động, trẻ chủ động hơn, tích cực hơn khi tham gia.
Nhiều trẻ đã hình thành các kỹ năng, kỷ xảo tinh tế hơn, đặc biệt ngôn ngữ của trẻ
phát triển mạnh mẽ hơn, phong phú hơn, phát âm rõ ràng chính xác tiếng phổ thông
hơn. Có thể nói, việc thường xuyên tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ
13


thông tin (CNTT) thông qua các hoạt động giáo dục qua giáo án điện tử đã truyền
thêm nguồn cảm hứng vào tâm hồn trẻ thơ, giúp trẻ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế
giới xung quanh. Với một niềm tin "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, làm cho
trẻ thêm yêu trường, yêu lớp.
Kết quả sau khi tôi áp dụng các biện pháp trên, qua bảng đánh giá cuối
năm, cụ thể như sau:

T
T

Nội dung khảo sát

TT

1 Trẻ hứng thú, tích cực
1
2
2

Sau khi áp dụng biện
pháp
Đạt
Chưa đạt
Tỷ lệ
Số Tỷ lệ Số
(
trẻ (%) trẻ
%)

tham gia hoạt động khi
ứng dụng CNTT

28

20

71,4

8

28,6

28

100

0

0

Trẻ làm quen với CNTT

28

19

67,8

9

32,2

24

85,7

4

14,3

28

19

67,8

9

32,2

24

85,7

4

14,3

28

17

60,7

11

39,3

25

89,2

3

10,8

28

23

82,1

5

17,9

27

96,4

1

3,6

3 Trẻ được làm quen với

các trò chơi, một số thao
tác trên máy tính
\ Trẻ thực hiện tốt các kỹ
năng hoạt động trong giờ
4 dạy GAĐT
5 Sử dụng ngôn ngữ tốt
5 trên Giáo án điện tử.

3

Trước khi áp dụng biện
pháp
Tổng
Đạt
Chưa đạt
số trẻ
KS Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ
trẻ (%) trẻ (%)

Như vậy, qua kết quả khảo sát so với đầu năm học 2017 - 2018, việc cho trẻ
ứng dụng CNTT tôi nhận thấy trẻ là trung tâm qua các giờ hoạt động giáo án điện
tử mà tôi đã tổ chức, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt.
Đối với trẻ đã phát huy được tính tích cực, khả năng sáng tạo ở trẻ. Bên cạnh
đó khả năng giao tiếp của trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Với kết quả trên cho thấy
tư duy, nhận thức của trẻ đang dần hình và phát triển mạnh về CNTT nói chung và
tin học nói riêng.
Bản thân tôi đã có sự chủ động trong việc ứng dụng thành thạo CNTT, có
nhiều kinh nghiệm để xây dựng và tổ chức các giờ dạy giáo án điện tử (GAĐT)
hàng ngày một cách sáng tạo hơn, linh họat hơn, nhanh nhẹn hơn, luôn chú
trọng thực hiện tốt hơn phương pháp giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” hiện nay.
Đây cũng chính là biện pháp đã được áp dụng vào thực tiễn mà được nhà
trường, đồng nghiệp đánh giá cao.
Về đồng nghiệp luôn luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để giúp tôi thực hiện
thành công đề tài, bên cạnh đó các biện pháp mà tôi đưa ra được đồng nghiệp
đánh giá cao cũng như ứng dụng các biện pháp vào tổ chức các hoạt động chăm
sóc giáo dục trẻ tại trường
Về phụ huynh qua việc tổ chức các hoạt động giáo án điện tử, phụ huynh đã
thấy được tầm quan trong và hiểu đúng vấn đề trong việc dạy trẻ được tiếp cận
14


với CNTT, từ đó phụ huynh luôn quan tâm tạo điều kiện phối hợp tốt cùng với
giáo viên, nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

15


III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi và vận dụng các biện pháp nhằm phát huy
tính tích cực, khả năng sáng tạo trong việc tăng cường cho trẻ ứng dụng và ứng
dụng CNTT vào giảng dạy ở lớp 4 - 5 tuổi A, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc
Lặc. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản, cần thiết cho đến các hình
thức, thủ thuật…Kinh nghiệm bản thân còn thấy vẫn chưa đủ để trẻ có thể phát
huy hết khả năng của mình. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài bản
thân đã rút ra một số kết luận như sau:
Công nghệ thông tin (CNTT) là một phương tiện giáo dục hiện đại, quan
trọng và cấp thiết đối với trẻ Mầm non nói chung trong xu thế đổi mới hiện nay,
đặc biệt đối với trẻ lứa tuổi 4 - 5 tuổi. CNTT là hành trang kiến thức cho trẻ
trong tương lai và làm tiền đề cho việc học tập và sáng tạo của trẻ.
CNTT cũng là một nhiệm vụ hết sức cần thiết đòi hỏi người giáo viên phải
nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm giúp trẻ
phát triển toàn diện.
Là cô giáo mầm non phải thực sự là người bạn gần gũi của trẻ, luôn kịp thời
lắng nghe ý kiến, giải thích, khuyến khích động viên giúp đỡ trẻ khi trẻ còn lúng
túng. Trong quá trình giảng dạy cần quan tâm đến khả năng hiểu biết của từng cá
nhân trẻ để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.
Giáo viên không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, luôn nghiên cứu tham khảo tài liệu có
liên quan, kết hợp học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nhà trường để vận dụng
vào thực tế giảng dạy của mình nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có
biện pháp giáo dục hợp hợp, hiệu quả. Cần lựa chọn nội dung, tư liệu bài giảng
giới thiệu cho trẻ mang tính chân thực, phong phú. Trong nội dung giáo án điện
tử trẻ có thể làm quen với những hiện tượng tự nhiên, xã hội mà trẻ khó có thể
tự bắt gặp trong thực tế.
Là giáo viên cần chủ động khai thác tìm kiếm nguồn tài nguyên giáo dục
Mầm non qua mạng thông tin truyền thông, Internet,…
Bên cạnh đó việc giúp trẻ ứng dụng tin học và ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động học tập đã giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian và kinh
phí cho việc làm đồ dùng với khối lượng công việc hàng ngày của giáo viên
Mầm non, nhưng phải thực sự hiệu quả và chất lượng.
Chúng ta cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, phối kết hợp
chặt chẽ với phụ huynh trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm
tăng cường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” qua việc cho trẻ ứng dụng và sử
dụng CNTT vào giảng dạy tại trường Mầm non.
2. Kiến nghị
Để khắc phục hạn chế ở trẻ trong quá trình cho trẻ ứng dụng và ứng dung
CNTT nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các hoạt động học tập của trẻ, đáp
ứng được nhiệm vụ năm học đề ra, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau:
Tăng cường thêm trang thiết bị CNTT, máy chiếu, phòng máy...để đảm bảo
trang thiết bị phục vụ nâng cao CNTT trong nhà trường.
16


Tổ chức các hội thi về sử dụng CNTT, Giáo án điện tử tại trường hàng năm
để nâng cao trình độ tin học cho giáo viên.
Tổ chuyên môn nhà trường thường xuyên xây dựng giờ dạy mẫu giáo án
điện tử có chất lượng, mới lạ hấp dẫn, tạo điều kiện cho giáo viên đi thăm quan,
dự giờ của đồng nghiệp nhằm học hỏi, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân trong
quá trình giảng dạy
Nhà trường cần tăng cường các nguồn tài liệu phong phú về kiến thức cho
giáo viên tham khảo xây dựng giáo án điện tử, các trò chơi trên máy tính mang
tính rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo cho trẻ được thực hành trải nghiệm.
Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, đây chính là nguồn khuyến
khích động viên để giáo viên thi đua phấn đấu.
Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã áp dụng thành công trong quá trình
nghiên cứu đề tài “Tăng cường giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” qua việc cho trẻ
ứng dụng và sử dụng CNTT”. Kính mong được sự quan tâm góp ý của hội đồng
khoa học, các cấp, đồng nghiệp và những người quan tâm đến sáng kiến này, để
trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giáo dục trẻ ngày càng đạt hiệu quả
tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Ngọc Lặc, ngày 15 tháng 4 năm 2018
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
ĐƠN VỊ
mình viết, không sao chép nội dung của
........................................................................................
người khác.
.........................................................................................
Người viết SKKN
.........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Nguyễn Thị Sâm

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×