Tải bản đầy đủ

Bài báo cáo bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
KHOA NÔNG NGHIỆP
BỆNH CÂY CHUYÊN KHOA
Chuyên Đề: BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ

GVHD:Ths.NCS.Mai Như Phương
Nhóm 5:
1.Huỳnh Tuấn Anh
2.Dương Thành Đạt
3.Trần Thị Phượng Đoan
4.Nguyễn Thị Thúy Quyên
5.Trần Hớn Tài
6.Lâm Trí Thức
7.Huỳnh Như Ý


1.Giới Thiệu
 Bệnh vàng lùn: Rice Grassy Stunt strain 2.
 Trên

thế giới, bệnh được phát hiện 1980. Bệnh có

mặt ở các quốc gia Đông Nam Á.
 Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện từ năm 1989.
 Bệnh lùn xoắn lá: Rice Ragged Stunt Disease
 Phát hiện đầu tiên tại Philippines và Indonesia trong
năm 1976.
 Ở Việt Nam, Bệnh phát thành dịch vào năm 19771978.


2. Cách nhận diện
2.1 Bệnh vàng lùn

lúa ngã màu xanh nhạtvàng nhạt  vàng cam
tươi  cháy khô.
 Lá vàng từ lá bên dưới lá kế bên  lá đọt.
 Chồi lúa bị lùn hơn bụi lúa mạnh lân cận.
 Gốc lá lúa hơi xòe ngang so với chồi khỏe.
 Lá


2.Bệnh lùn xoắn lá

 Bụi

lúa bị lùn.
 Lá có màu xanh đậm.
 Rìa lá bị rách và gợn sóng, dọc theo gân lá có bướu và
gân lá bệnh sưng to .
 Chóp lá bị biến dạng, xoăn tít lại.
 Lúa không trổ được, bị nghẹn đòng, hạt lép.


 Cũng

có nhiều trường hợp bụi lúa vừa bị vàng lùn và
lùn xoắn lá.


3.Tác nhân gây bệnh
 Bệnh


vàng lùn do virus RGSV2 (Rice Grassy Stunt
Virus strain 2) gây ra.
 Thời gian rầy nâu lấy virus: 15 phút – 24 giờ
 Thời gian ủ virus trong rầy nâu: 2 – 21 ngày (tối hảo
là 4 ngày)
 Thời gian truyền bệnh: <1 – 24 giờ
 Thời gian ủ bệnh: 11 -20 ngày


 Bệnh

lùn xoắn lá do virus RRSV (Rice Ragged Stunt
Virus) gây nên.

 Thời gian rầy nâu lấy virus: > 8 giờ
 Thời gian ủ virus trong rầy nâu: 2 – 33 ngày (trung

bình là 9 ngày)
 Thời gian truyền bệnh: tối thiểu 1giờ
 Thời gian ủ bệnh: 15 -21 ngày

 Vi rút RGSV2 và RRSV không thể tự xâm nhập vào cây

lúa để tự gây bệnh mà phải nhờ con rầy nâu
(Nilaparvata lugent) làm môi giới truyền bệnh.


4. Điều kiện phát sinh, phát triển
 Sự

xuất hiện của bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá tùy
thuộc vào sự hiện diện của rầy nâu có mang bệnh và
mật độ rầy nâu di trú cao.
Rầy Nâu không
truyền được
bệnh.

Cây lúa khỏe

Cây lúa đã biểu
hiện bệnh

Sau Khi ủ bệnh
Rầy Nâu truyền
được bệnh.

Cây lúa mang
Virus tiềm ẩn


 Ba

yếu tố có ảnh hưởng quan trọng tới mật độ rầy nâu:
 Thức ăn: Giống lúa, mùa vụ, phân bón, thủy lợi,…
 Thời tiết: Nhiệt độ, ẩm độ và lượng mưa,…
 Quần thể thiên địch: Bọ rùa, kiến ba khoang, ong ký
sinh,…
Thích hợp

Rầy cánh ngắn

Rầy tăng mật số

Rầy cánh dài

Rầy di trú

Nhiệt độ, độ
ẩm, thức ăn

K.Thích
hợp


5. Ảnh hưởng của bệnh gây ra
 Bệnh

làm giảm năng suất một cách đáng kể cho nông

dân.
 Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá nặng làm cho nông dân
bị thất thu.

Video
vllxl.mp4


6. Biện pháp phòng chống
 Hiện

nay bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá vẫn chưa có
thuốc trị nên việc phòng ngừa là chính:
 Gieo sạ đồng loạt theo lịch né rầy.
 Cấy mạ sân làm mạ trong mùng.
 Xứ lí hạt giống trước khi gieo sạ bằng một số hoạt
chất như: Cruiser Plus, Comcat,….


 Không

trồng lúa liên tục trong năm.
 Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ sau mỗi vụ thu hoạch.
 Trồng giống lúa kháng rầy trung bình.
 Bón phân cân đối.
 Thường xuyên thăm đồng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×