Tải bản đầy đủ

Xây dựng đề tài tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng công nghiệp (công trình căn hộ thảo điền fideco quận 2) full

PHẦN I
KIẾN TRÚC


PHẦN II
KẾT CẤU


PHẦN III
NỀN MÓNG


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
TPHCM, ngày

tháng

năm 2008

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. NGUYỄN VĂN HẬU


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
TPHCM, ngày

tháng

năm 2008

GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

ThS. TRẦN TIẾN ĐẮC


LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian thực hiện đồ án em đã cố gắng nỗ lực để đạt kết
quả tốt nhất, tìm hiểu những điều mình chưa được học trên giảng
đường. Tuy nhiên vẫn gặp một số khó khăn nhất định.Đó là kiến thức
bản thân còn hạn chế nên ảnh hưởng phần nào đến “chất lượng” tính
toán của đồ án.
Tuy nhiên em cũng đã hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Chắc
chắn đồ án này còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được sự quan tâm và
những đóng góp ý kiến từ thầy cô và bạn bè để em kịp thời khắc phục,
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình công tác cũng như tham gia giảng
dạy sau này.

Tp. HCM ngày 15 tháng 01 năm 2008
Người thực hiện

PHẠM TUẤN ANH


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô Khoa Xây Dựng & Cơ
Học Ứng Dụng trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí
Minh, thầy Nguyễn Văn Hậu đã tận tình hướng dẫn - truyền đạt
những kiến thức chuyên môn - những kinh nghiệm thực tế cho em
trong suốt quá trình học tập tại trường cũng như thời gian làm đồ án.
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đã nhận được sự giúp từ
nhiều thầy cô, với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành
cảm ơn:
 Thầy NGUYỄN VĂN HẬU: Giáo viên hướng đồ án tốt nghiệp.
 Cô VŨ THỊ BÍCH NGÀ: Chủ nhiệm bộ môn xây dựng, trường ĐH Sư
phạm kỹ thuật TP.HCM, người đã tạo điều kiện cho em thực hiện
được đồ án.
 Anh Trương Quang Lành: Chỉ huy phó công trình Căn hộ cao cấp
Thảo Điền Riverview, người đã cung cấp bản vẽ kiến trúc của công
trình cho em thực hiện đồ án.
Sau cùng tôi xin gởi lời cảm ơn tới người thân, cảm ơn tất cả
bạn bè đã gắn bó và cùng học tập, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian
qua, cũng như trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Tp. HCM ngày 15 tháng 01 năm 2008
Chân thành cảm ơn

PHẠM TUẤN ANH


MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU:
1. TRANG TỰA ĐỀ
2. LỜI MỞ ĐẦU
3. LỜI CẢM ƠN
4. NHIỆM VỤ LUẬN VĂN
5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
7. MỤC LỤC
8. DANH MỤC CÁC BẢN VẼ
PHẦN NỘI DUNG:

Trang

PHẦN I – PHẦN KIẾN TRÚC
1
1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH ...........................................................2
2. KỸ THUẬT HẠ TÂNG ĐÔ THỊ.............................................................2
3. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC.........................................................................2
3.1 MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG.................................2
3.2 HÌNH KHOÁI...................................................................................3
3.3 MẶT ĐỨNG.....................................................................................3
3.4 HỆ THỐNG GIAO THÔNG.............................................................3
4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT.........................................................................3
4.1 HỆ THỐNG ĐIỆN............................................................................3
4.2 HỆ THỐNG NƯỚC..........................................................................3
4.3 THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG............................................................3
4.4 PHÒNG CHÁY- THOÁT HIỂM......................................................4
4.5 CHỐNG SÉT....................................................................................4
4.6 HỆ THỐNG THOÁT RÁC...............................................................4
PHẦN II – PHẦN KẾT CẤU
6
CHƯƠNG I: CƠ SỞ THIẾT KẾ..................................................................7
I.1 QUY PHẠM......................................................................................7
I.2 CƠ SỞ THIẾT KẾ.............................................................................7
II.3 ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU................................................................9
CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN BẢN SÀN .....................................................10
II.1 SƠ ĐỒ TÍNH..................................................................................10
II.2 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN............................................12
II.3 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC...................................................................14
II.4 TÍNH TOÁN CỐT THÉP...............................................................18
II.5 TÍNH TOÁN SÀN TẦNG HẦM....................................................20
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ........................................23
III.1 KÍCH THƯỚC..............................................................................23
III.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG.............................................................24


III.3 TÍNH CÁC CẤU KIỆN BẢN THANG........................................24
III.4 TÍNH DẦM D1.............................................................................26
III.5 TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ D2.....................................................27
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI...........................................29
IV.1 CẤU TẠO HỒ NƯỚC MÁI............................................................29
IV.2 TÍNH TOÁN BẢN NẮP..................................................................30
IV.3 TÍNH TOÁN BẢN THÀNH............................................................34
IV.4 TÍNH TOÁN BẢN ĐÁY.................................................................37
IV.5 TÍNH CỘT HỒ NƯỚC....................................................................41
CHƯƠNG V: TÍNH KHUNG KHÔNG GIAN..........................................42
V.1 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM CỘT............................................42
V.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH...........48
V.3 PHÂN TÍCH CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU....................................58
V.4 TÍNH CỐT THÉP DẦM....................................................................61
V.5 TÍNH CỐT THÉP CỘT.....................................................................73
PHẦN III – PHẦN NỀN MÓNG
100
CHƯƠNG I: THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT.....................................101
I.1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH...........................................................101
I.2 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.........................................101
I.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN........................................................................105
CHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP.......................................107
II.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN.......................................................................107
II.2 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C13.....................................................108
II.3 TÍNH MÓNG CHÂN CỘT C4.......................................................124
II.4 BỐ TRÍ SỐ LƯỢNG CỌC Ở CÁC CỊ TRÍ MÓNG CÒN LẠI.......135
CHƯƠNG III: MÓNG BĂNG TRÊN NỀN CỌC....................................139
III.1 QUAN NIỆM TÍNH TOÁN..........................................................139
III.2 XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC......................................................139
III.3 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN TỪNG CỌC...........140
III.4 KIỂM TRA ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MŨI CỌC.........................142
III.5 TÍNH ĐỘ LÚN DƯỚI MŨI CỌC.................................................143
III.6 TÍNH TOÁN NỘI LỰC MÓNG BĂNG........................................144
III.7 TÍNH KẾT CẤU MÓNG...............................................................146
PHẦN PHỤ LỤC:
PHẦN MỀM SỬ DỤNG & TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHẦN MỀM SỬ DỤNG & TÀI LIỆU THAM
KHẢO
I. PHẦN MỀM SỬ DỤNG:
1. Sap2000 Version 7.42: Giải nội lực các cấu kiện đơn giản: cầu thang, dầm
nắp hồ nước, vách…
2. Etab Version 8.0: Giải nội lực khung, tính tần số giao động…
3. Autocad 2004: Thực hiện vẽ các bản vẽ của đồ án…
4. Microsoft Office 2003:
Word: Soạn thảo văn bản…
Excel: Tính toán chọn tổ hợp, tính thép, chọn thép…
II.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Bộ Xây Dựng – TCVN 2737-1995 – Nhà xuất bản Xây Dựng, năm 2002.
2. Bộ Xây Dựng – TCVN 229-1999 – Nhà xuất bản Xây Dựng, năm 2002.
3. Bộ Xây Dựng – TCVN 198-1997 – Nhà xuất bản Xây Dựng, năm 2002.
4. Bộ Xây Dựng – TCVN 205-1998 – Nhà xuất bản Xây Dựng, năm 2002.
5. Võ Bá Tầm – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP Tập 1, Tập 2, Tập 3 – Nhà
xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, năm 2003.
6. Ngô Thế Phong – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 – Nhà xuất bản Khoa
Học Và Kỹ Thuật, năm 2003.
7. Bộ Xây Dựng – CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP – Nhà xuất bản Xây
Dựng, năm 2004.
8. Vũ Mạch Hùng – SỔ TAY THỰC HÀNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH – Nhà
xuất bản Xây Dựng, năm 2005.
9. Châu Ngọc Ẩn – NỀN MÓNG – Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM,
năm 2004.
10. Nguyễn Văn Quảng – NỀN MÓNG NHÀ CAO TẦNG – Nhà xuất bản Khoa
Học Và Kỹ Thuật, năm 2006.
11. Lê Anh Hoàng – NỀN VÀ MÓNG – Nhà xuất bản Xây Dựng, năm 2006.


DANH MỤC CÁC BẢN VẼ

I.

BẢN VẼ KIẾN TRÚC (5 BẢN VẼ):
1. KT 1/5: Bản Vẽ Mặt Đứng Chính.
2. KT 2/5: Bản Vẽ Mặt Cắt B-B.
3. KT 3/5: Bản Vẽ Mặt Bằng Tầng 2-12
4. KT 4/5: Bản Vẽ Mặt Bằng Tầng Hầm
5. KT 5/5: Bản Vẽ Mặt Bằng Tầng Mái.

II.

BẢN VẼ KẾT CẤU (8 BẢN VẼ):

1. KC 1/8: Bản Vẽ Thép Sàn Tầng 2-12
2. KC 2/8: Bản Vẽ Sàn Tầng Hầm , Cầu Thang & Hồ Nước.
3. KC 3/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục D
4. KC 4/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục D .
5. KC 5/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục D .
6. KC 6/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục 3 .
7. KC 7/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục 3 .
8. KC 8/8: Bản Vẽ Thép Khung Trục 3 .
III.

BẢN VẼ NỀN MÓNG (2 BẢN VẼ):

1. NM 1/2: Bản Vẽ Móng Cọc Ép BTCT
2. NM 2/2: Bản Vẽ Móng Băng Trên Nền CọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×