Tải bản đầy đủ

kế hoạch tháng 10 TT (2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CHI HỘI ĐỊA LÝ K39
----------------TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH BAN TRUYỀN THÔNG C.D.G
Như dự kiến tại buổi họp của ban tổ chức quyết định kế hoạch truyền thông như sau:
I. Thời gian – Địa điểm:
Thời gian: 26/10/2018
Địa điểm: Dãy nhà E – nhà tự học tại trường Đại học KHXHNV ( cơ sở Linh Trung – Thủ
Đức )
II.Thành viên
Gồm 2 thành viên, trong đó : Abdul Kariem – Trưởng ban
STT
1
2
3
4
5
6


Họ và tên
Abdul Kariem
Nguyễn Quang Anh
Lai Duy Long
Trần Thị Thanh Loan (CTV)
Nguyễn Quỳnh Kiều Nga (CTV)
Mai Thị Ngọc Tâm (Hỗ trợ content)

Số điện thoại liên lạc
01269754339
0908047601
01292163504

II.Nội dung chi tiết:
Dealine
20h00 13/10/2018

Nội dung
Một ảnh edit giới thiệu
sự kiện tháng 10

Phụ trách
Quang Anh

20h00 –
17/10/2018

Teaser Halloween giới
thiệu cho sự kiện sắp tới
(Thời lượng <10s)

Edit: Kariem
Content: Duy Long

19h30 –
22/10/2018

Chạy thử chương trình
chạy line camera và
phân công hậu kỳ âm


thanh

Cameraman: Rem
Âm thanh: Nga

Mục đích (dự kiến)
Giới thiệu sự kiện sắp tới
để nhận được sự đón nhận
rộng rãi
*CONTENT:
(ICON) DING DONG
DING DONG
Mụ phù thủy vừa gửi đến
vương quốc CDG một mật
thư
Có vẻ rùng rợn nhỉ ? Chờ
xem nào (ICON)
Mục đích: Tạo sức nóng
cho chương trình sắp tới
và mục tiêu tiếp cận được
90% lượt xem từ Địa Lý
K39
Mục đích: Củng cố lại
thiết bị, phân công phạm
vi hoạt động.
Rà soát lại mọi thứ trước
ngày diễn ra chương trình


16h30 –
26/10/2018

Chuẩn bị

20h00 –
26/10/2018

7 tấm ảnh nội dung sinh
nhật vừa kết thúc

Cameraman: Rem +
Thanh Loan
Âm thanh: Nga
Long + Rem + Quang
Anh

20h00 –
1/11/2018

Video tổng hợp

Long + Rem

Cập nhật hình ảnh để giữ
sức nóng chương trình
tránh sự loãng thông tin
Điểm lại những sự kiện

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Abdul KariemTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×