Tải bản đầy đủ

câu hỏi ôn tập bể aerotank

CÂU HỎI BỂ AEROTANK
1.

Trình bày các thông số vận hành bể Aerotank?
Trả lời:
 BOD:N:P = 100: 5: 1
 BOD:N:P = 150: 5 :1
 DO = 1.5 – 2mg/l : hàm lượng oxy hòa tan có trong bể đảm bảo
cho VSV sống và hoạt động tốt.
 X = 2000 – 3000 : hàm lượng bùn hoạt tính có trong bể
 Nhiệt độ: < 30
 pH = 6.5 – 8
 c = 10 ngày :thời gian lưu bùn của bể nếu quá lâu bùn sẽ già
VSV không phát triển được dẫn đến bể hoạt động kém hiệu quả.
 Z = 0.3 : độ tro hay còn gọi là nồng độ lắng cặn ở bể lắng 2.

2.

Phân hủy hiếu khí Aerotank xảy ra như thế nào ?
Trả lời:


Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng,
quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục
khí liên tục. Việc sục khí nhằm cung cấp đủ lượng oxy một cách liên tục và
duy trì bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng.
- Vi sinh vật phát triển bằng cách phân đôi. Thời gian cần để phân đôi tế
bào thường gọi là thời gian sinh sản, có thể dao động từ dưới 20 phút
đến hàng ngày.
- Quá trình chuyển hóa cơ chất, oxi hóa và tổng hợp tế bào:
Oxy hoá các chất hữu cơ:
CHC + O2 => CO2 + H2O - +


Tổng hợp tế bào mới:
CHC + NH3 + O2 => CO2 + H2O +
Phân huỷ nội bào:
C5H7NO2 + 5O2 => 5CO2 + 5 H2O + NH3 ±
3.

Bể Aerotank đứng trước hay sau bể Biophin? Vì sao?
Bể Aerotank đứng trước bể Biophin
Vì bể Aerotank xáo trộn còn Biophin không xáo trộn

4.

Nguyên nhân của sự nổi bùn trong bể Aerotank là gì ? Nêu cách
khắc phục?
Bể Aerotank quá tải , có lượng lớn Carbon trong nước thải , không cấp
đủ oxi , pH nước thấp .
Giải pháp : cần phải giảm tải trọng của bể hoặc tạm ngừng không cho
nước thải vào , tăng lượng oxi hòa tan , nâng pH.

5.

Trong một sơ đồ công nghệ xử lí nước thải có đồng thời bể Aerotank
và SBR thì bể Aerotank nằm trước hay sao? Vì sao?
Trả lời:
Trong một thiết kế hệ thống xử lí nước thải không được đồng thời có bể
Aerotank và SBR.
Vì: thực chất Aerotank và SBR giống nhau đều là bể hiếu khí và bản
chất của SBR cũng là Aerotank.6.

Bể aerotank được áp dụng cho loại nước thải nào?
Trả lời:
Ứng dụng cho hầu hết các loại nước thải có ô nhiễm hữu cơ: trường học,
khu dân cư, bệnh viện, thủy sản…
Nước thải hữu cơ dễ xử lí.

7.

Bùn tuần hoàn có thể lấy từ đâu ? Có thể lấy từ bể lắng I hay
không? Vì sao?


Trả lời
Bùn tuần hoàn trong bể Aerotank có thể được lấy từ:
- Bể lắng 2
- Lấy từ các con sông
Không thể lấy từ bể lắng I được. Vì lượng bùn ở đây không
8.

Trong dây chuyên công nghệ có đông thời bể UASB và bể Aerotank
thì cần có bể Anoxic ở giữa ? tại sao? Có thể dặt các bể một cách
ngẫu nhiên không?
Không thể đặt ngẫu nhiên các bể UASB, Anoxic, Aerotank.
Bể UASB là bể xử lý sinh học kị khí , bể Aerotank là bể xử lý sinh học
hiếu khí khí chuyển nước thải từ bể UASB qua Aerotank thì lượng oxi
hòa tan trong bể Aerotank không đủ để VSV hoạt động phân hủy chất
hữu cơ. Vì thế cần có bể Anoxic hoạt động theo cơ chế thiếu khí đặt giữa
2 công trình này để điều hòa lượng oxi cần thiết khi vào bể Aerotank.

9.

Gọi tên một cách chính xác bể aerotank thuộc dạng công trình gì?
Trả lời
Aerotank : công trình hiếu khí nhân tạo sinh lưởng lơ lửng

10. Kể tên các bể có bản chất là aerotank? Các yếu tố chung?

11.

SBR, mương oxy hóa, Biophin
Các yếu tố chung:
Sử dụng bùn
Có hệ thống sục khí
Xử lí các loại nước thải giàu chất hữu cơ, cặn lơ lững
Công trình xử lí sinh học
Trong hệ thống xử lí có các bể UASB , ANOXIC , AEROTANK , hãy
chỉ ra các đường tuần hoàn nước và tuần hoàn bùn ?
Nước ở bể Aerotank được tuần hoàn lại bể Anoxic


Bùn từ bể lắng 2 tuần hoàn lại bể Aerotank
Bể Anoxic tuần hoàn bùn lại Aerotank
12. Nêu các cách gắn đĩa sục khí cho bể aerotank và các cách bố trí hệ
thống phân phối khí ?
Các cách bố trí hệ thống sục khí :
- Hệ thống phân phối nhánh
- Hệ thống xương cá
13. Chiều cao tối thiểu của một bể aerotank là bao nhiêu? Vì sao?
Trả lời:
Một bể aerotank thường có chiều cao từ 2.5 m trờ lên
Vì khi sục khí vào thì lượng không khí kịp hòa tan trong nước, nếu thấp
thì sẽ bùng lên hết không có oxy hòa tan.
14. Trong khi vận hành bể aerotank thấy có hiện tượng mặt nước màu
xanh do đâu ? và làm thế nào để khắc phục sự cố này ?
Trả lời:
Hiện tượng nước màu xanh là do sự sinh trưởng và phát triển của tảo
trong bể
Cách khắc phục: Tảo phát triển là do có hiện tượng quan hợp vì thế
ngăn không cho ánh sáng lọt vào bể có thể dùng lớp che phủ không cho
ánh sáng lọt vào. Đến khí tảo chết tiến hành vớt lên.
15. Các yếu tố ảnh hưởng đến khẳ năng làm sạch làm sạch nước thải
của bể Aerotank?
Lượng oxi hòa tan trong nước
Thành phần dinh dưỡng nhiệt
Nồng độ chất lơ lững
Chất độc
pH


Nhiệt độ
Nồng độ chất bẩn hữu cơ có trong chất thải
16. Nếu lượng N, P trong bể không đủ thì làm như thế nào?
Cần bổ sung thêm N và P
- Bổ sung N : sử dụng ure ((NH2)2CO )
- Bổ sung P : sử dụng đạm (H2PO4- , HPO42- , PO43- )
17. Bể aerotank có xử lí được N , P hay không ? vì sao ?
Trả lời:
Bể aerotank không xử lí được N, P
Vì: bể aerotank chỉ có thể chuyển hóa N thành nitrat, nitrit. N, P chỉ
được xử lí trong điều kiện thiếu khí bể aerotank thì không đáp ứng được
yêu cầu trên.
18. Sự khác nhau bể lắng I và bể lắng II trong bể aerotank?
Lắng I
Lắng các hạt cặn lớn
Nằm trước bể aerotank
Không tuần hoàn bùn

Lắng II
Lắng bùn
Nằm sau bể aerotank
Tuần hoàn bùn

19. Hiêu suất xử lí của bể lắng 1 và aerotank về thông số BOD ,
SS thường là bao nhiêu ?
Bể lắng I

BOD: 25 –
SS :50 –
40%
70%
Bể aerotank
BOD: 80 –
SS:
80–
95%
90%
20. Nguyên nhân nào làm cho bùn k kết dính được trong bể aerotank ?
cách khắc phục
Do bùn cũ , sự hỗn loạn quá mức của nước thải


cách khắc phục : giảm tuổi bùn , gia tăng tốc độ dòng thải , giảm sự
hỗn loạn, kiểm soát thổi khíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×