Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non lớp 5 tuổi GIÁO VIÊN PHẠM THỊ THUẬN đỗ THỊ XUÂN THƯ

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

- Ngôi nhà của bé
- Gia đình của bé
- Đồ dùng gia đình
- Ngày cuối tuần vui vẻ.

-

LỚP: 5 TUỔI A2

GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THUẬN- ĐỖ THỊ XUÂN THƯ
1


NĂM HỌC 2017-2018
Kế hoạch chủ đề :Trường mầm non Tam Cường của bé
Thời gian thực hiện 4 tuần ( từ ngày 4/9-30/9/2017)
Thời gian thực hiện chủ đề nhánh

STT

Tên chủ đề nhánh

Thời gian thực hiện

1

Trường Mầm non của bé

4/9 - 16/9/2017

2

Lớp 5 tuổi của bé

18/9 - 30/9/2017
Kế hoạch chủ đề nhánh 1: Trường Mầm non của bé
Thời gian thực hiện từ ngày: 4/9 – 16/9/2017

1/Mục đích - Yêu cầu
a, Kiến thức:
-Giúp trẻ hiểu về trường mầm non, biết được tên gọi, địa chỉ của trường, lớp mình.
-Biết tên các cô giáo và công việc của các cô, biết các hoạt động diễn ra trong trường mầm non.
-Biết công viếc và mối quan hệ các thành viên trong trường.
b, Kỹ năng:
-Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng.
-Biết so sánh, phân loại một số đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
-Có kỹ năng tham gia vào các hoạt động của lớp.
-Có ý thức trong khi hoạt động cũng như khi chơi: biết tránh xa những nơi gây ra nguy hiểm.
c, Thái độ:
2


-Thích được đi học.
-Biết cách chăm sóc bảo vệ giữ gìn trường lớp.
-Đoàn kết với bạn bè, lễ phép với cô giáo và người lớn.

Kế hoạch tuần
Hoạt động


Đón Trẻ

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
- Cô giáo đón trẻ vào lớp, yêu cầu trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Cho trẻ tự vào góc chơi theo ý thích.
- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non và các hoạt động diễn ra trong trường
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ tại lớp , nhắc trẻ ăn mặc phù hợp thời tiết mùa thu.
Thể dục
+ Khởi động:
sáng
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, trẻ đi với các kiểu đi: nhanh, chậm, kiễng gót...
+ Trọng động :
* Tập BTPTC:
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Đ/T tay: Đưa 2 tay lên cao
- Đ/T chân: Đứng co 1 chân lên
- Đ/T bụng-lườn: Đứng cúi gập người về trước
- Đ/T bật, nhảy: Bật tại chỗ
- Cho trẻ tập 2 lẫn x 8 nhịp ghép lời bài hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Cô chú ý bao quát trẻ động viên khuyến khích trẻ kịp thời.
+ Hồi tĩnh:
-Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập .
Hoạt động PTNN
PTNT
PTTM
PTNN
PTTC
PTTM
có chủ đích - Làm quen -Trò chuyện về - Dạy trẻ gõ đệm -Kể chuyện cho - Ném xa bằng 1 - Nặn quà tặng
nhóm chữ: o,ô,ơ ngày hội đến theo tiết tấu trẻ nghe: “Gà tay
bạn
trường của bé
chậm:
“Vườn Tơ đi học”
3


trường mùa thu”
PTNN
PTTM
PTTC
PTNT
PTTM
PTTC-KNXH
-Thơ: Cô giáo -Dạy
hát: -Đi thay đổi tốc Ôn số lượng từ -Vẽ đồ chơi tặng -Dạy trẻ chia sẻ
của em.
“Ngày vui của độ, hướng zic zắc 1 đến 4
bạn
và giúp đỡ lẫn
bé”
theo hiệu lệnh.
nhau
Hoạt động -Quan sát nơi
ngoài trời
không gây nguy
hiểm cho bé
-Chơi
nhảy
nhanh tới đích
- Chơi tại KVC
số 1

-Nhặt hoa lá rơi
xếp hình bé tập
thể dục.
-Chơi chuyền
bóng qua đầu
- Chơi tại KVC
số 2

-Quan sát con -Xem tranh 1 số
đường làng
đồ dùng gây
-Chuyền
bóng nguy hiểm cho
qua đầu
bé.
- Chơi tại KVC -Chơi bóng bay
số 4
- Chơi tại KVC
số 3

-Trò chuyện về
trang phục, sức
khoẻ khi thời tiết
thay đổi.
-Chơi tung bóng
- Chơi tại KVC số
5

-Quan sát cây ở
vườn trường
-Chơi chạy đôi
- Chơi tự do

-Quan sát sân
trường
-Chơi đá bóng
- Chơi tại KVC
số 1

-Quan sát bầu
trời
-Chơi ai nhiều
điểm nhất
- Chơi tại KVC
số 2

-Quan sát bồn
hoa của trường
-Chơi kéo co
- Chơi tại KVC
số 4

-Quan sát khu nhà
cạnh trường
-Chơi
chuyền
bóng sang 2 bên
- Chơi tại KVC số
5

-Quan sát nhà bảo
vệ
- Chơi bóng bay
-Chơi tự do

Hoạtđộng
chiều

-Quan sát núi
đá
-Chơi bò chui
qua cổng
- Chơi tại KVC
số 3

- Chơi nu na nu -Nghe cô kể -Rèn cho trẻ cách -Chơi với đất -Múa
hát
về Vui liên hoan văn
nống, rèn kỹ chuyện : “Món thu dọn, sắp xếp nặn
trường mầm non nghệ cuối tuần
năng rửa tay.
quà của cô đồ chơi ở các góc
giáo”

4


-Trò chuyện về - Dạy trẻ cách Chơi với đồ chơi Hát về trường Kiểm tra cách lấy, Vui liên hoan văn
ngày hội đến sắp xếp đồ bé thích
mầm non
xếp cốc uống nghệ cuối tuần
trường
dùng ở các góc
nước

Kế hoạch hoạt động góc
Tên
Góc
Xây
Dựng

Phân
Vai

Nội dung

Mục đích -Yêu cầu

-Xây trường mầm -Trẻ biết lựa chọn đồ
non
chơi xếp chồng xếp
cạnh nhau tạo ra hàng
rào đường đi, bồn hoa
cây cảnh
-Trẻ lắp ghép ngôi
nhà cao tầng.

- Cô giáo
- Bán hàng
- Bác sĩ

-Trẻ nhận vai chơi,
hiểu được công việc
của vai chơi.
-Trẻ có thao tác lời
nói đúng vai chơi.

Chuẩn bị

Hoạt động của trẻ

-Các loại đồ chơi lắp - Trẻ lấy xe ô tô chở
ghép, các loại khối to, nguyên vật liệu xây
nhỏ các hộp giấy đã dựng.
bọc
- Trẻ xây hàng rào,
-Các loại cây xanh tường vây, cổng và
hoa bằng nhựa, bằng khuôn viên trường...
vải, len...vv

-Giấy, kéo, kim tiêm,
vở, sách, bút
-Một số đồ dùng, đồ
chơi cần thiết.
-Đồ chơi: Quần áo,
váy, mũ, cuộn chỉ,thước đo, máy khâu do

-Trẻ xưng hô cô - con với
bạn chơi.
-Trẻ cho các bạn lên hát,
biểu diễn và kể chuyện
cho các bạn nghe.
-Trẻ chào hàng, rao hàng.
-Trẻ nhớ giá sản phẩm,

Mảng tường gợi
mở
-Tranh minh họa
gợi ý các bước
xây hàng rào:
+ Bước 1: Chở
nguyênliệu:
Gạch, rào.
+ Bước 2: Đo,
căng dây.
+ Bước 3: Xây
tường, lắp ráp
rào.
- Tranh minh họa
gợi ý các bước bán
hàng:
+ Bước 1: Chào
hàng
+ Bước 2: Đếm số
lượng hoặc cân.
5


cô và trẻ tự làm...để cân hàng và bán cho + Bước 3: Báo giá
trên giá tủ bán hàng.
người mua.
tiền.
+ Bước 4: Đưa
hàng và trả lại tiền
thừa.

-Tô tranh đẹp, mịn,
-Làm quà tặng bạn, trang trí quần áo, giầy
tặng cô.
dép, mũ nón, túi
-Trang trí trang sách..
phục của bé.
-Trẻ biết vẽ, nặn, cắt,
xé, dán trang trí các
kiểu quần áo mũ nón

-Các hộp to, nhỏ khác
nhau.
-Các loại nguyên liệu
do cô và trẻ cùng sưu
tầm.
-Bút màu, giấy, bìa,
kéo hồ dán.

-Trẻ dùng những nguyên
liệu có sẵn để tạo thành
những món quà tặng cô
và lấy giấy bọc quà
-Trẻ trang trí những bức
tranh vẽ trang phục của


Học
Tập

-Chơi sắp xếp theo
quy luật.
-Chơi bàn chông.
-Chơi ong tìm số

-Các loại bảng chơi do
cô tự tạo để trẻ đợc
chơi.
- Các nguyên liệu
chơi: Hình ảnh cây,
con, hoa, quả.

- Trẻ chơi các bảng chơi
cùng bạn.
- Trẻ đếm số lượng để
chọn đúng.
- Trẻ quan sát, suy nghĩ
và sắp xếp đúng quy tắc.


năng

-Kĩ năng chào hỏi
-Trẻ hiểu và biết được - Các nguyên liệu - Trẻ chào hỏi nhau, chào
-Kĩ năng cài cúc và một số kĩ năng sống chơi: Len, áo....
hỏi người lớn.
khâu áo
cần thiết.
- Các dụng cụ chơi: - Trẻ dùng len khâu áo,

Nghệ
Thuật

-Trẻ chơi vui vẻ biết
lựa chọn các trò chơi,
biết cách chơi theo sự
hướng dẫn của cô và
kinh nghiệm của trẻ.

-Tranh gợi ý các
mẫu quà tặng và
mẫu trang trí áo
của bé.
+Tranh 1: Áo được
dán hoa.
+Tranh 2: Áo được
tô màu trang trí
- Hình ảnh gợi ý
trẻ chơi:
+ Hình ảnh 1: Chơi
Ong tìm số.
+ Hình ảnh 2: Chơi
Sắp xếp theo quy
luật
- Mô hình gợi ý trẻ
chơi:
+ Mô hình 1: Bện
6


sống

-Kĩ năng bện tóc

IV/ Kế hoạch ngày1
ThứNội dung
ngày
Thứ2/4/9
PTNN
/2017
-Làm quen
nhóm chữ :
o,ô,ơ

-Trẻ biết thực hành kĩ Kéo, keo, bút chì, dây cài cúc áo.
tóc bạn gái.
năng trong cuộc sống. buộc, bím cài....
-Trẻ bện tóc cho bạn, bện + Mô hình 2: Áo
tóc cho mình.
đã được khâu xong
Mục đích –Yêu
cầu
1. Kiến thức
- Nhận ra âm và
chữ o,ô,ơ trong
tiếng, trong từ trọn
vẹn
2. Kĩ năng
-Biết sử dụng kỹ
năng vận động,
chơi trò chơi để
phát triển kỹ năng
nhận biết phát âm
chữ o,ô,ơ.
3. Thái độ
-Trẻ thích thú và
tích cực tham gia
vào giờ học.

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bị :
-Tranh cô giáo, chiếc ô, cái nơ có từ chứa chữ o,ô,ơ.
-Bộ thẻ chữ o,ô,ơ bằng giấy bìa cho cô và cháu.
-Chữ o,ô,ơ rỗng.
-Đồ chơi có tên chứa âm o,ô,ơ.
*Tiến hành:
+Hoạt động 1: Trò chuyện cùng cô
-Cho cả lớp hát bài : ”Ngày vui của bé”-Hỏi các cháu vừa
hát bài gì? Mỗi khi đến truờng các cháu có vui không?
+Hoạt động 2: Cho trẻ làm quen với chữ cái.
-Cô lần lượt cho trẻ ngắm nhìn các đồ chơi, bức tranh.
-Đọc từ ghép cô giáo, cái nơ, chiếc ô
-Cô ghép chữ cái thành từ giống trên bảng.
-Cho trẻ đọc từ vừa ghép.
-Tìm các chữ cái giống nhau mà trẻ đã biết.
-Cho trẻ đọc chữ cái : o,ô,ơ.
-Trẻ được quan sát chữ cái o,ô,ơ.Trẻ đọc nhiều lần.
-Cho trẻ được cầm và chuyền tay nhau chữ o,ô,ơ.cắt bằng
bìa cứng.
-Trẻ được ngắm nhìn, sờ chữ, đọc tên chữ.
7


HĐNT
-Quan sát nơi
không gây nguy
hiểm cho bé
-Chơinhảy
nhanh tới đích
- Chơi tại KVC
số 1

-Trẻ biết được nơi
nguy hiểm như ao
hồ, sông, xuối, nơi
có vật dụng sắc
nhọn…
-Trẻbiết
cách
phòng tránh những
nơi nguy hiểm và
biết những việc
làm và không lên
làm.
-Giáo dục trẻ luôn
tránh xa những nơi
nguy hiểm

-Hỏi: Các cháu có nhận xét gì về chữ cái cháu đang cầm?
-Cho trẻ so sánh sự khác nhau giữa chữ : o- ô ,o- ơ, ô- ơ.
-Trẻ dùng ngón trỏ, ngón cái của 2 bàn tay chập lại thành
chữ o
+Hoạt động 3: Cho trẻ chơi với chữ cái.
-Cho trẻ lấy thẻ chữ o,ô,ơ về chỗ ngồi.
-Cô gài 3 chữ cái lên bảng gài và chi trẻ chơi chữ gì biến
mất.Trẻ lấy chữ cái giơ lên và đọc to.
-Cho trẻ chơi lật số đọc chữ, ai đọc không đúng thì phải
nhảy lò cò.
1.Chuẩn bị:
- Địa điểm sạch sẽ, đồ dung đồ chơi cho trẻ chơi
2. Tiến hành
- Nhắc nhở trẻ khi ra sân tham gia hoạt động, phải đi nhẹ
nói khẽ, không xô đẩy nhau…
- Cô cho trẻ tự quan sát trao đổi với nhau
- Cô là người khơi gợi hướng lái cho trẻ trả lời câu hỏi
+ Cô đàm thoại với trẻ
- Cô hỏi trẻ những hành vi nguy hiểm và không nguy hiểm,
hành vi đúng sai….
+ Trò chơi vận đông : Nhảy nhanh tới đích
-Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô quan sát động viên khích lệ trẻ
+ Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trên sân
- Chơi tại KVC số 1

8


*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThứNội dung
ngày
Thứ3/5/9
PTNN
/2017
-Trò chuyện về
ngày hội đến
trường của bé
Dạy trẻ vào
chiều thứ 4

Mục đích –Yêu
cầu
1. Kiến thức
-Trẻ biết ngày 5-9
là ngày khai giảng
năm học mới, và
biết ý nghĩa của
ngày hội đến
trường của bé.
2. Kĩ năng
-Trẻ ham thích
đến trường ,đến
lớp.
3. Thái độ
-Biết kính trọng cô
giáo và yêu
thương bạn bè.

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

* Chuẩn bị:
-Hình ảnh về ngày hội đến trường của bé
-Ảnh một số hoạt động của lớp, một số thành viên trong
trường.
-Mô hình cán bộ nhân viên trường
-Vẽ 2-3 hình vuông và hình chữ nhật ở sàn lớp đủ diện tích
cho trẻ của lớp đúng vào trong.
* Tiến hành:
+ Hoạt động 1: Trò chuyện cùng bé
-Cho cả lớp hát : “Trường chúng cháu đây là trường mầm
non”
-Các con vừa cùng nhau hát bài gì?
+ hoạt động 2: Ngày hội đến trường
-Cô chia trẻ thành 4 nhóm ngồi xem tranh, quan sát, thảo
luận về nội dung bức tranh
-Sáng nay ai đưa con đến trường? Cô hỏi 1 vài trẻ.
-Các con có biết hôm nay là ngày gì không?
9


-Thế ngày khai giảng là ngày mấy nào?
-Các con ạ! Ngày 5/9 là ngày khai giảng năm học mới đó!
Chúng ta lại bắt đầu một năm học mới, cô mong muốn
rằng các con phải biết chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời
cô giáo, biết đoàn kết giúp đỡ các bạn trong học tập cũng
như trong vui chơi. Được như thế các con mới trở thành
con ngoan, trò giỏi của Bác Hồ. Các con nhớ chưa?
-Ngày đầu của năm học mới các con có thấy vui không? Vì
sao con cảm thấy vui ?
-Cô thấy sáng hôm nay lớp mình có bạn đi học còn khóc
nhòe đấy, vì ngày đầu tiên đến trường bạn còn bỡ ngỡ chưa
quen cô, chưa quen các bạn. Vậy các con làm gì để giúp đỡ
bạn nào?Bạn nào có ý kiến khác?
-Cô thấy các con rất giỏi biết đoàn kết, yêu thương, giúp
đỡ bạn. Đó thật là một điều tốt, cô biểu dương tất cả lớp
mình nào!
+Hoạt động 3: Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tìm bạn thân
-Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi.
-Tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần và nhận xét.
+Hoạt động 4: Bé cùng nhau chơi
-Cô giới thiệu trò chơi: “Ai khéo nhất”
-Chia trẻ làm 2 đội
-Cho trẻ bắt chước một số việc làm của các cô giáo trong
trường.
-Cho các đội lần lượt thao tác, đội bạn nhận xét, cho điểm,
- Cô quan sát, nhận xét khen trẻ kịp thời
- Cô giáo dục cho trẻ biết kính trọng cô giáo, yêu thương
10


bạn bè, ham thích đến lớp
+ Hoạt động 5:Cho trẻ hát bài: “Trường chúng cháu là
trường
mầm
non”
HĐNT
-Nhặt hoa lá rơi
xếp hình bé tập
thể dục.
-Chơi chuyền
bóng qua đầu
- Chơi tại KVC
số 2

- Tạo điều kiện 1.Chuẩn bị
cho trẻ được tiếp
xúc với thiên -Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
nhiên, giúp trẻ
cảm nhận được vẻ - Địa điểm: Sân bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ và an toàn
đẹp của thiên cho trẻ.
nhiên.
2. Tiến hành
- Rèn khả năng
quan sát, phân tích - Cô và trẻ cùng trò chuyện về những chiếc lá trên sân
và phát triển ngôn trường.
ngữ cho trẻ.
- Cô hướng dẫn trẻ cách nhặt lá rồi xếp hình bé tập thể dục.
- Trẻ có ý thức
- Cô khích lệ động viên khen ngợi trẻ
trong giờ học.
+ Trò chơi chuyền bóng qua đầu
-Cô nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi cách chơi.
- Cô bao quát khích lệ động viên trẻ

11


+Chơi tự do trên sân với các đồ chơi
-Chơi tại KVC số 2
*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThứNội dung
ngày
Thứ4/6/9 PTTM
/2017
-NDC: Dạy gõ
đệm theo tiết
tấu chậm:
“Vườn trường
mùa thu”
-NDKH: Hát
nghe: “Tâm
tình cô giáo
mầm non ”
-Trò chơi: Tai ai
tinh

Mục đích –Yêu
cầu
1. Kiến thức
-Trẻ hát thuộc và

đệm
nhịp
nhàng theo lời ca.
2. Kĩ năng
-Biết thể hiện tình
cảm của mình
trong khi hát .
3.Thái độ
-Trẻ tích cực tham
gia vào giờ học.
-Chú ý nghe cô

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bị: Đàn nội dung bài hát “Vườn trường mùa thu”.
Bài hát nghe: “Tâm tình cô giáo mầm non”
-Dụng cụ âm nhạc, đĩa nhạc ghi các bài hát để chơi trò
chơi
*Tiến hành:
+Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc
-Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “tai ai tinh”
-Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi, luật chơi.
-Cách chơi: nghe thật tinh xem cô đàn bài hát gì và hát
đúng theo giai điệu bài hát đó.
-Luật chơi: Nếu bạn nào, tổ nào nghe không tinh mà hát
12


hát và hứng thú không đúng thì phải hát thêm 1 bài khác.
chơi trò chơi.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 4-5 lần.
+Hoạt động 2: Dạy trẻ hát và gõ đệm theo tiết tấu chậm
-Cô hoặc trẻ hát 1 đoạn của bài hát rồi hỏi trẻ : Cô, bạn
vừa hát bài gì của ai sáng tác?
-Cho cả lớp hát 2 ,3 lần
-Hỏi trẻ có những cách gõ đệm nào?
-Cô hát và gõ đệm 1 lần, phân tích cách gõ đệm theo tiết
tấu chậm.
-Cả lớp hát và vỗ đệm cùng cô 2,3 lần.
-Thi đua giữa các tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý sửa sai cho
trẻ.)
-Cho cả lớp hát và kết hợp làm động tác theo tiết tấu chậm.
+Hoạt động 3: Hát nghe
-Cô hát lần 1 + Giảng nội dung bài hát.
- Cô hỏi trẻ tên bài hát.
-Cô hát lần 2 (Cùng trẻ biểu diễn)
HĐNT
-Quan sát: Con
đường làng
-Trò chơi vận
động: Chuyền
bóng qua đầu
-Chơi tại KVC
số 4

- Trẻ biết kể một
số đặc điểm của
con đường làng:
đường đổ bê tông,
có hàng cây 2 bên,
có dãy nhà 2 bên,
có người đi lại

1. Chuẩn bị
- Con đường làng đảm bảo an toàn, phù hợp nội dung quan
sát. Bóng.
- Một số lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời.
2.Tiến hành:
* Trò chuyện vào bài
- Hát: Đường em đi
13


trên đường, có các
phương tiện giao
thông: xe máy, xe
đạp, ô tô tải nhỏ,..
đi trên đường, 2
bên đường còn có
đèn điện thắp vào
buổi tối,..

- Con vừa hát về điều gì?

- Biết chơi trò
chơi đoàn kết,
hứng thú

- Đường để làm gì?Tại sao lại có con đường này?

- Rèn kỹ năng
quan sát, tư duy,
ghi nhớ, luyện
ngôn ngữ cho trẻ.

+ Đường làng và đường phố có điểm gì khác nhau?

- Trẻ biết yêu quý
quê hương, làng
xóm gần gũi
quanh mình

- Hàng ngày đến trường con thấy đường con đi có những
những gì?
* Hoạt động 1: Quan sát con đường làng
- Chúng mình đang đứng ở đâu đây ?
- Ai có nhận xét gì về con đường này?
- Con đường có đặc điểm gì?
- Đường đi tới đâu?Có những con đường nào?
- So sánh đường làng với đường phố:
+ Điểm gì giống nhau?
*Giáo dục trẻ yêu thích con đường đưa chúng ta đi từ nơi
này đến nơi khác
* Hoạt động 2 : TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Cô phổ biến cách chơi và luật chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát quá trình trẻ chơi
- Nhận xét sau cuộc chơi
* Hoạt động 3: Chơi tự do
14


- Cho trẻ chơi tại KVC số 4
*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ThứNội dung
ngày
Thứ5/7/9
PTNN
/2017
-Kể chuyện cho
trẻ nghe; “Gà
Tơ đi học”

Mục đích –Yêu
cầu
-Trẻ nhớ được tên
truyện, hiểu được
nội
dung
câu
chuyện
-Trả lời đầy đủ câu,
nói to, rõ ràng.
-Qua giờ học giáo
dục trẻ tính siêng
năng, chăm chỉ,
tích cực học tập.

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bi:
- Rối bông: gà Tơ, gà Mái Mơ
-Tranh vẽ nội dung truyện.
*Tiến hành:
+Hoạt động 1: Trò chuyện:
-Cô cho cả lớp hát: “Cô và mẹ”và hỏi: các cháu vừa hát
bài gì?
-Đến lớp các cháu đuợc cô dạy gì? Cô giới thiệu nội dung
câu chuyện: ‘’Gà Tơ đi học”
+Hoạt động 2 : Nghe cô kể chuyện:
-Trẻ ngồi quanh cô, cô kể chuyện lần 1 cho trẻ nghe, lần 2
cô kể bằng rối cho trẻ quan sát
-Giảng nội dung cho trẻ hiểu .
-Đàm thoại:
15


-Cô vừa kể cho các cháu nghe câu chuyện gì?
-Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
-Gà mẹ gọi Gà Tơ đi học Gà Tơ có dậy không? Gà Tơ đã
làm gì?
-Các bạn cùng nhau đi học còn Gà Tơ thì đi đâu?
-Gà Tơ có biết chữ không? Vì sao?
-Các bạn đi cắm trại còn Gà Tơ đi đâu?
-Khi các bạn giải thích Gà Tơ có hiểu ra không? Gà Tơ đã
làm gì?
-Bạn Gà Tơ đã ngoan chưa? Vì sao?
-Cho trẻ làm động tác bắt chước Gà Tơ đang ngái ngủ, Gà
Tơ đang đi chơi...Các bạn đọc bài cùng Gà Tơ.
-Giáo dục trẻ
+Hoạt động 3: Kết thúc
-Cô kể câu chuyện lần cuối kết hợp với tranh minh hoạ.
HĐNT
-Trẻ biết môt số đồ1 1. Chuẩn bị:
-Xem tranh 1 số dùng , nơi nguy
-Nơi quan sát sạch sẽ, thoáng mát, một số hình ảnh gây
đồ dùng gây hiểm
nguy hiểm và những việc làm và không lên làm.
nguy hiểm cho -Trẻ biết cách
2. Tiến hành
bé.
phòng tránh những- - Cô tập trung trẻ cho trẻ tự quan sát những bức tranh
-Chơi bóng bay vật dụng, những
-Trẻ tự tham luận, bàn bạc với nhau
- Chơi tại KVC nơi nguy hiểm
- Cô hướng lái cho trẻ trả lời câu hỏi.
số 3
không đến gần
- Cô khích lệ động viên khen ngợi trẻ
- Giáo dục trẻ luôn + Trò chơi bóng bay
luôn bảo vệ bản
-Cô nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi
thân, tránh những
- Cô bao quát khích lệ động viên trẻ
16


nơi nguy hiểm
+Chơi tự do với các đồ chơi trên sân
không nên đến gần. -Chơi tại KVC số 3
*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThứNội dung
Mục đích –Yêu
ngày
cầu
Thứ6/8/9
PTTC
-Trẻ biết ném xa
/2017
-Ném xa bằng 1 bằng một tay.
tay
-Dùng lực lấy đà
đẩy túi cát ra xa.
-Thích thú tham
gia vào trò chơi.
-Tích cực, hào
hứng luyện tập.

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bị:
-Sân tập bằng phẳng, đủ diện tích cho trẻ hoạt động
-Mỗi trẻ một túi cát, bóng nhỏ đựng trong rổ nhựa
-Một số đồ vật cho trẻ chơi.
*Tiến hành:
+Hoạt động 1: Khởi động
-Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi:
nhanh chậm, kiễng gót...
+ Hoạt động 2: Trọng động
*BTPTC: cho trẻ tập BTPTC 2lần x 8 nhịp ghép lời bài:
“Vui đến trường”
-Động tác nhấn mạnh: Đ/t: tay.
*VĐCB: Ném xa bằng một tay
-Tặng cho mỗi trẻ 1 túi cát cho trẻ thi đua ném xem trẻ nào
17


ném xa hơn.
-Mời 3,4 trẻ lên ném, cho trẻ nhận xét về cách ném của các
bạn.
-Cô nhận xét chung
-Giới thiệu tên vận động .
-Cô ném mẫu 2 lần cho trẻ quan sát phân tích mẫu cho trẻ
hiểu.
-TTCB: Cho trẻ đứng chân truớc chân sau, tay cầm túi cát
(Cùng phía với chân) đưa ra từ trước, xuống dưới, ra sau,
lên cao và ném túi cát đi xa ở điểm tay đưa cao nhất.
-Lần lượt tổ chức thi đua theo nhóm, tổ cá nhân (cô chú ý
bao quát động viên khuyến khích trẻ kịp thời)
-Lần 2 cho trẻ ném bóng vào rổ bằng hình thức thiđua giữa
các tổ xem tổ nào ném xa và được nhiều bóng vào rổ nhất.
-Nhận xét kết quả 2 đội chơi
-Mời 1, 2 trẻ ném xa nhất lên ném lại cho các bạn cùng
xem.
-Hỏi: Các con vừa cùng nhau làm gì?
*Trò chơi: Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: chạy nhanh lấy
đúng đồ vật .
-Giới thiệu luật chơi, cách chơi.
-Tổ chức cho trẻ chơi theo tổ. Cô động viên khuyến khích
trẻ kịp thời
+Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập vừa đi vừa đọc
bài thơ : “Cô giáo của con”
18


-Xem tranh 1 số
đồ dùng gây
nguy hiểm cho
bé.
-Chơi bóng bay
- Chơi tại KVC
số 3

-Trẻ biết môt số 1
đồ dùng , nơi nguy
hiểm
-Trẻ biết cách
phòng tránh nhữngvật dụng, những
nơi nguy hiểm
không đến gần
- Giáo dục trẻ luôn
luôn bảo vệ bản
thân, tránh những
nơi nguy hiểm
không nên đến
gần.

1. Chuẩn bị:
-Nơi quan sát sạch sẽ, thoáng mát, một số hình ảnh gây
nguy hiểm và những việc làm và không lên làm.
2. Tiến hành
- Cô tập trung trẻ cho trẻ tự quan sát những bức tranh
-Trẻ tự tham luận, bàn bạc với nhau
- Cô hướng lái cho trẻ trả lời câu hỏi.
- Cô khích lệ động viên khen ngợi trẻ
+ Trò chơi bóng bay
-Cô nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi
- Cô bao quát khích lệ động viên trẻ
+Chơi tự do với các đồ chơi trên sân
-Chơi tại KVC số 3

*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

19


ThứNội dung
ngày
Thứ7/9/9
PTTM
/2017
-Nặn quà tặng
bạn

-Quan sát cây ở
vườn trường
-Chơi chạy đôi
- Chơi tự do

Mục đích –Yêu
cầu
-Trẻ biết nặn các
đồ chơi để tặng
bạn.
-Rèn cho trẻ kỹ
năng xoay tròn,
lăn dọc, ấn bẹt.
-Giáo dục tẻ biết
đoàn kết thương
yêu bạn bè.

- Trẻ biết tên, đặc
điểm màu sắc của
các loài hoa..
- Rèn luyện khả
năng quan sát cho
trẻ. Làm giàu vốn
từ cho trẻ.

Chuẩn bị-Tiến hành
*Chuẩn bị: Sản phẩm nặn của cô: chiếc làn, cái vòng cổ
con lật đật.
-Đất nặn, bảng nặn cho trẻ ,
-Các đồ chơi lọ hoa, bánh ga tô, đàn nhạc bài hát : “Mừng
sinh nhật”
*Tiến hành
+Hoạt động 1:Trò chuyện
-Tập trung trẻ lại cô giới thiệu buổi sinh nhật bạn Nhím
-Cho cả lớp hát mừng sinh nhật hỏi trẻ: Cháu thấy trên bàn
có những gì?
-Cháu đã có quà gì để tặng bạn Nhím chưa?
-Cháu sẽ nặn quà gì để tặng bạn? Cháu nặn như thế nào?
(Gọi 4, 5 trẻ trả lời)
-Cô cho trẻ quan sát quà mà cô đã chuẩn bị tặng bạn và hỏi
trẻ: Cô nặn được gì? Làm thế nào để nặn được quà đó?
+Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
-Cho trẻ về chỗ ngồi, trẻ lấy đồ dùng ra nặn.
-Cô đi đến bên trẻ quan sát giúp đỡ trẻ kịp thời gợi ý,
hướng lái cho trẻ có nhiều sản phẩm nặn đẹp.
+Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm
-Cho trẻ lên tặng quà cho bạn và cùng nhau hát mừng sinh
nhật .
-Cho Nhím nói lời cảm ơn các bạn.
-Hỏi trẻ thích món quà nào nhất? Vì sao?
-Hỏi trẻ có quà : Cháu nặn được quà gì để tặng bạn?
-Cô nhận xét tuyên dương những trẻ có sản phẩm nặn đẹp
và nhắc nhở những trẻ nặn chưa đẹp để lần sau trẻ cố gắng
hơn.
1. Chuẩn bị
- Địa điểm: Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ và an toàn cho
trẻ.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.
- Vườn hoa trong trường có nhiều loài hoa.
- Cần câu bướm, đất cho trẻ trồng hoa
2.Tiến hành

Bổ sung

20


*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kế hoạch ngày tuần 2
ThứNội dung
ngày
Thứ2/11/
PTNN
9/2017
- Dạy trẻ đọc
thơ : “Cô giáo
của em”

Mục đích –
Yêucầu
1. Kiến thức
- Trẻ hiểu nội
dung bài thơ: Cô
giáo dạy em rất
nhiều điều, cô dạy
em xếp hàng, côkể
chuyện cho em
nghe, cô dạy em
học vẽ, học chữ…
Em yêu cô giáo
như mẹ của mình.
2. Kĩ năng
- Trẻđọc thuộc,
diễn cảm bài thơ,
thể hiện với tư thế
mạnh dạn, hồn

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bi:
- Tranh vẽ nội dung bài thơ “Cô giáo của em”
* Tiến hành:
+ Hoạt động 1: Cho trẻ hát cùng cô bài “Đi học”
- Trò chuyện về việc tới trường của bé.
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Cô giáo của em” , sáng tác Chu
Huy
+ Hoạt động 2: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc thơ lần 1 ( diễn cảm)
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh “ cô và trẻđang hoạt động và
học”
+ Hoạt động 3: Đàm thoại – Giảng giải – trích dẫn
- Cô vừa đọc xong bài thơ gì?Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ nói về ai?
- Cô giáo đã dạy bé những gì?
- Các bạn ngồi thành hàng để làm gì?
21


nhiên.
- Trả lời các câu
hỏi của cô rõ ràng,
mạch lạc.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết
yêu, kính trọng và
nghe lời cô giáo.

-Quan sát sân
trường
-Chơi đá bóng
- Chơi tại KVC
số 1

-Trẻ được tắm
nắng và hít thở
không khí trong
lành trên sân
trường
-Rèn kĩ năng quan
sát cho trẻ
-Trẻ được ngắm
quan cảnh và biết
được các đồ vật
trên sân trường .

- Cô giáo đã kể cho cả lớp nghe những chuyện gì
- Bạn nhỏ yêu Cô giáo như yêu ai? Bạn đà thì thầm điều
gì?
- Các con thấy bạn nhỏ trong bài thơ có đáng yêu không?
Vì sao?
- Qua bài thơ các con học tập được điều gì?
+ Hoạt động 4: Dạy trẻđọc thơ
- Cho trẻđọc thơ theo cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô chú ý sửa sai và dạy trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
* Giáo dục: Trẻ cóý thức đi học chuyên cần, yêu trường,
yêu lớp, yêu cô giáo và
ban bè.
- Trẻ vui hát “ Trường mẫu giáo yêu thương” và ra sân
chơi.
1. Chuẩn bị :
-Sân trường sạch sẽ để trẻ chơi đá bóng
- Đồ chơi cho trẻ chơi tự do
2.Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài hát “ Khúc hát dạo chơi” đi xung
quanh sân trường
- Cô cho trẻ quan sát trên sân trường có gì
- Cô cho trẻ đi đến từng địa điểm và gợi ý cho trẻ trả lời
-Cô khích lệ động viên trẻ
+Trò chơi: Đá bóng
-Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi
-Cô khích lệ động viên trẻ
22


- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi
+Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
- Chơi tại KVC số 1
*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThứNội dung
Mục đích –Yêu
Chuẩn bị-Tiến hành
Bổ sung
ngày
cầu
Thứ3/12/
PTTM
* Chuẩn bị:
1. Kiến thức
9/2017
-Dạy hát:
- Trẻ biết tên bài - Nhạc không lời và tranh minh họa nội dung bài hát Ngày
“Ngày vui của
hát “ngày vui của vui của bé; Ngày đầu tiên đi học
bé”
bé”, biết thể hiện - Cô hát tốt bài hát “Ngày vui của bé; Ngày đầu tiên đi
niềm vui đến học”
* Tiến hành:
trường.
+Họat động 1: Ổn đình - Giới thiệu
2. Kĩ năng
- Trẻ biết hát -Hát “Vui đến trường”
được bài hát , biết - Hôm nay trời rất đẹp, các bạn nhỏ khắp nơi cùng nhau
chơi trò chơi “Ai đến trường chào đón năm học mới.Vậy các con hãy cùng
nhau ca hát bài “Ngày vui của bé” của Nhạc sĩ Hòang Văn
nhanh nhất”
Yến để chào mừng ngày vui được đến trường cùng các bạn
3. Thái độ
- Trẻ được nghe cô nhé!
hát bài “Ngày đầu - Cô hát cả bài một lần
- Giảng nội dung:
23


tiên đi học”.gợi
cho trẻ tình cảm
yêu thương bạn,
lớp. Niềm vui
sướng đuợc bên cô
giáo trong những
ngày đầu tiên đến
trường Mẫu giáo

-Quan sát bầu
trời
-Chơi ai nhiều
điểm nhất
- Chơi tại KVC
số 2

-Trẻ biết quan sát
và nêu cảm nhận
của mình về thời
tiết buổi sáng,
trưa, chiều, tối.
Cảm nhận được sự
thay đổi về thời
tiết theo mùa
- Rèn sự chú ý cho

- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc
- Cô cho trẻ hát từng câu
- Cô cho trẻ ghép cả bài 2-3 lần
- Cô quan sát chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô cho trẻ tổ, nhóm cá nhân lên hát
+ Đàm thoại
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
- Bài hát nói đến điều gì?
+Hoạt động 2:“Ai nhanh nhất”
-Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+Hoạt động 3:Nghe hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ
Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe, tên tác giả
- Cô hát lần một
Cô hát lần 2: Trẻ hưởng ứng cùng cô
Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
Sáng tác của ai
1. Chuẩn bị
-Địa điểm sạch sẽ, đồ dùng đồ chơi cho trẻ
2. Tiến hành
- Ôn định trẻ, diểm danh, dặn dò trẻ trước khi ra sân. Giới
thiệu nội dung hoạt động.
- Cho trẻ đứng quan sát tại sân, tự trao đổi với nhau, sau đó
về tập trung lại và cùng trao đổi.
- Trong quá trình trẻ quan sát cô gợi ý cho trẻ cách quan
sát.
24


trẻ
- Rèn khả năng
quan sát cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết
giữ gìn vệ sinh
sạch sẽ, yêu quý
bạn bè

- Cô đàm thoại với trẻ:
- Các con thấy thời tiết hôm nay ntn?
- Các con biết vì sao thời tiết lại như vậy không?
- Vì ở mình đang ảnh hưởng bão nên có gió to và rất lạnh
- Khi trời lạnh các con phải làm sao
- Các con về bảo bố mẹ luôn xem thời tiết thay đổi thì bố
mẹ mặc quần áo theo thời tiết nhe.
- Khi đi chơi các con chú ý không được tự ý đi chơi ở
những hốc cây, cột điện, cống nước….
- Cô khái quát lại các câu trả lời của trẻ
+TCVĐ: Chơi ai nhiều điểm nhất
-Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường
- Chơi tại KVC số 2

*Đánh giá hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứngày
Thứ4/13/
9/2017

Nội dung

Mục đích –Yêu
cầu
PTTC
1. Kiến thức
-Đi thay đổi tốc -Trẻ biết cách đi
độ, hướng zic thay đổi hướng
zắc theo hiệu theo đường dích

Chuẩn bị-Tiến hành

Bổ sung

*Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Giáo án, nhạc bài hát: “ Bé khỏe- bé ngoan”
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×