Tải bản đầy đủ

Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trên địa bàn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC
MÃ SỐ: 52720401

PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN
TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ
THUỐC (GPP) TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2017

Cán bộ hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Ths. NGUYỄN THỊ THÚY LAN

HUỲNH KHÁNH LAM
MSSV: 12D720401121

LỚP: ĐẠI HỌC DƯỢC 7B

Cần Thơ, năm 2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC
MÃ SỐ: 52720401

PHÂN TÍCH VIỆC THỰC HIỆN
TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ
THUỐC (GPP) TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2017

Cán bộ hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Ths. NGUYỄN THỊ THÚY LAN

HUỲNH KHÁNH LAM
MSSV: 12D720401121
LỚP: ĐẠI HỌC DƯỢC 7B

Cần Thơ, năm 2017


LỜI CẢM TẠ
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt
tình từ gia đình, thầy cô, cá nhân, tổ chức và bạn bè.
Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng tri ân sâu sắc đến quý
Thầy, Cô trong Trường Đại Học Tây Đô đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những
năm em học tập. Vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền
tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào
đời một cách vững chắc và tự tin.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô trong khoa Dược - Điều


dưỡng đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Thúy Lan người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu
đáo luôn quan tâm và giúp đỡ khi em gặp khó khănthắc mắc trong quá trình nghiên
cứu và thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn chú Bùi Văn Thành đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt
nhất cho em trong thời gian thu thập số liệu của Phòng Y tế huyện Hòn Đất.
Em xin chân thành cảm ơn chú Đỗ Văn Tân phó chủ tịch huyện Hòn Đất đã cung
cấp số liệu cho em trong quá trình thu thập số liệu về huyện Hòn Đất.
Con xin cảm ơn ba mẹ người đã luôn quan tâm, chăm sóc, dìu dắt tạo mọi điều
kiện tốt nhất và là điểm tựa cho con trong suốt thời gian qua.
Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè đã luôn tạo điều kiện cổ vũ, đóng
góp ý kiến, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, ủng hộ em trong suốt quá trình học tập, nghiên
cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.
Khóa luận này như thành quả đúc kết trong suốt 5 năm ngồi trên ghế nhà trường.
Mặc dù quyết tâm nỗ lực hoàn thành khóa luận trong khả năng của mình nhưng do lần
đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học còn hạn chế về kinh nghiệm nên
khóaluậnvẫn còn nhiều thiếu sót mà bản thân chưa nhìn thấy được. Em rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô để bổ sung vào vốn kiến thức còn
hạn hẹp của mình.
Em xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, công tác tốt, tiếp tục đạt được
nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý.
Em xin chân thành cảm ơn!
Cần Thơ, ngày…….tháng……năm 2017
Sinh viên thực hiện

Huỳnh Khánh Lam
i


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Cần Thơ, ngày……tháng…..năm 2017
Sinh viên thực hiện

Huỳnh Khánh Lam

ii


TÓM TẮT
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn
quốc để phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, ngày 24/01/2007, Bộ
trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên
tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc-GPP”(Good Pharmacy Practice). Đến ngày
21/12/2011 Bộ Y tế đã nâng tầm Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT thành Thông tư số
46/2011/TTBYT.Huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang cũng theo xu hướng chung của cả
nước đã và đang thực hiện GPP. Tính đến cuối năm 2016 cả huyện có 138 cơ sở bán lẻ
thuốc: Trong đó không có nhà thuốc, có 43/59 quầy thuốc đạt chuẩn GPP còn lại là đại
lý thuốc và tủ thuốc của trạm y tế. Để thấy rõ hơn thực trạng và hiệu quả hoạt động
của các cơ sở kinh doanh thuốc sau khi đạt GPP, nghiên cứu được tiến hành với tên đề
tài “Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) trên địa
bàn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang năm 2017”nhằm:
 Phân tích việc duy trì GPP thông qua kết quả thanh, kiểm tra các quầy
thuốc trong năm 2016.
 Khảo sát hoạt động hỏi, tư vấn và cấp phát thuốc của người bán thuốc tại
một số cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn huyện Hòn Đất
tỉnh Kiên Giang năm 2017.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp mô tả hồi cứu
Phương pháp mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu
Tất cả cơ sở bán lẻ thuốc đạt chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP” trên địa bàn
huyện Hòn Đất - Kiên Giang.
Kết quả
Thực tế sau khi đạt GPP tinh thần duy trì GPP của các cơ sở kinh doanh là rất
thấp. Một số vi phạm thường gặp là:
 Thực hiện việc mặc áo blouse vào đeo biển tên.
 Niêm yết giá thuốc.
 Bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc.
 Không có dược sĩ vẫn bán thuốc theo đơn.
 Hóa đơn chứng từ khi mua thuốc.
 Không tư vấn đầy đủ thông tin cho người mua thuốc.
 Duy trì nhiệt độ, độ ẩm.
 Việc ghi chép hồ sơ, sổ sách.

iii


MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM TẠ ................................................................................................................. i
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... ii
TÓM TẮT .................................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................... viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................................... ix
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU .................................................................................................1
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................3
2.1 Thực hành tốt nhà thuốc và vai trò của dược sĩ trong hoạt động của nhà thuốc ...3
2.1.1 Giải thích từ ngữ .............................................................................................3
2.1.2 Khái niệm, nguyên tắc thực hành tốt nhà thuốc – GPP(Bộ Y tế, 2011) ........4
2.1.3 Tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc ở Việt Nam............................................5
2.1.4 Các hoạt động chủ yếu của cơ sở bán lẻ thuốc ...............................................8
2.1.5 Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc (Bộ Y tế, 2010b) .......................11
2.2 Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc .......................................................................12
2.3 Đánh giá, kiểm tra việc thực hiện GPP (Bộ Y tế, 2011) .....................................13
2.3.1 Nguyên tắc chấm điểm .................................................................................13
2.3.2 Cách tính điểm ..............................................................................................13
2.3.3 Cách kết luận ................................................................................................13
2.4 Một số nghiên cứu trước đây về việc thực hiện GPP. Đôi nét tình hình kinh
doanh thuốc và quản lý giá thuốc ở Việt Nam ..........................................................14
2.4.1 Một số nghiên cứu trước đây về việc thực hiện GPP ...................................14
2.4.2 Tình hình kinh doanh thuốc ở Việt Nam ......................................................15
2.4.3 Quản lý giá thuốc (Bộ Y tế, 2015) ..............................................................16
2.4.4 Đặc điểm chung của huyện Hòn Đất và Y tế huyện Hòn Đất tỉnh Kiên
Giang .....................................................................................................................18
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................22
3.1 Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................................22
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................22
3.1.2 Địa điểm nghiên cứu ....................................................................................22
3.1.3 Thời gian nghiên cứu ....................................................................................22
3.1.4 Tiêu chuẩn chọn mẫu....................................................................................22
iv


3.1.5 Tiêu chuẩn loại trừ........................................................................................22
3.2 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................22
3.2.1 Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................22
3.2.2 Mẫu nghiên cứu ............................................................................................23
3.2.3 Phương pháp chọn mẫu ................................................................................23
3.2.4 Nội dung nghiên cứu ....................................................................................23
3.2.5 Xử lý số liệu .................................................................................................27
3.3 Người đi thu thập số liệu .....................................................................................27
3.4 Sai số và khắc phục sai số ...................................................................................27
3.4.1 Sai số ............................................................................................................27
3.4.2 Khắc khục sai số ...........................................................................................28
3.5 Y đức trong nghiên cứu .......................................................................................28
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ..............................................................................................29
4.1 Thực trạng hoạt động, kết quả thẩm định và thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh
thuốc huyện Hòn Đất năm 2016 ................................................................................29
4.1.1 Số lượng cơ sở bán lẻ thuốc .........................................................................29
4.1.2 Số lượng và tỷ lệ cơ sở kinh doanh thuốc đạt GPP trong quá trình thẩm định
...............................................................................................................................30
4.1.3 Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc được thanh kiểm tra trong năm 2016 .....31
4.2 Kết quả khảo sát việc chấp hành nguyên tắc GPP sau khi đạt chuẩn GPP .........31
4.2.1 Số liệu thống kê qua phiếu khảo sát .............................................................31
4.2.2 Kết quả khảo sát dựa vào bảng tự quan sát ..................................................43
4.2.3 Đánh giá một số kỹ năng thực hành nghề nghiệp của nhân viên bán thuốc 45
CHƯƠNG 5. THẢO LUẬN ........................................................................................50
5.1 Thực trạng hoạt động, kết quả thẩm định và thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh
thuốc huyện Hòn Đất năm 2016 ................................................................................50
5.1.1 Sự phát triển của các cơ sở bán lẻ thuốc ......................................................50
5.1.2 Về các tiêu chuẩn GPP trong quá trình thẩm định tại thực địa ....................51
5.1.3 Số lượng cơ sở kinh doanh thuốc được thanh kiểm tra trong năm 2016 .....51
5.2 Việc chấp hành nguyên tắc GPP sau khi đạt chuẩn GPP ....................................51
5.2.1 Về nhân sự ....................................................................................................51
5.2.2 Về cơ sở vật chất, cách bố trí các khu vực tại cơ sở ....................................52
5.2.3 Trang thiết bị tại cơ sở ..................................................................................54
5.2.4 Về hồ sơ, sổ sách tài liệu chuyên môn và các quy trình thao tác chuẩn (SOP)
...............................................................................................................................55
5.2.5 Về việc bán thuốc theo đơn tại các cơ sở đạt GPP .......................................57
5.2.6 Nguồn thuốc .................................................................................................58
v


5.2.7 Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng thuốc ............................................58
5.2.8 Thực hiện các quy chế chuyên môn và thực hành nghề nghiệp ...................59
5.2.9 Tiêu chuẩn giải quyết thuốc bị khiếu nại, thu hồi ........................................60
5.2.10 Về kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc của người bán thuốc ..........60
5.3 Hạn chế của đề tài ................................................................................................62
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ..................................................................64
6.1 Kết luận................................................................................................................64
6.1.1 Thực trạng hoạt động và kết quả thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc năm
2016 .......................................................................................................................64
6.1.2 Số liệu thống kê qua phiếu khảo sát cơ sở kinh doanh thuốc sau khi đạt GPP
...............................................................................................................................64
6.1.3 Kết quả khảo sát dựa vào bảng tự quan sát ..................................................66
6.1.4 Đánh giá một số kỹ năng thực hành nghề nghiệp của nhân viên bán thuốc 67
6.1.5 Kết luận chung ..............................................................................................67
6.2 Đề nghị ................................................................................................................68
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................71
PHỤ LỤC 1, 2, 3, 4, 5

vi


DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1. Các nội dung thuộc về lỗi không chấp thuận ................................................14
Bảng 2.2. Sự phát triển của các hình thức kinh doanh thuốc 2010 – 2014 ...................16
Bảng 4.1. Số lượng các cơ sở bán lẻ thuốc tại huyện Hòn Đất năm 2016 ....................29
Bảng 4.2. Số lượng và tỷ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm định ............................30
Bảng 4.3. Kết quả thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc ............................................31
Bảng 4.4. Kết quả khảo sát diện tích tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã đạt GPP trên địa bàn
huyện Hòn Đất năm 2016 ..............................................................................................32
Bảng 4.5. Kết quả khảo sát vế bố trí các khu vực theo GPP .........................................33
Bảng 4.6. Kết quả khảo sát về trang thiết bị, dụng cụ ...................................................34
Bảng 4.7. Kết quả khảo sát các loại hồ sơ, sổ sách và tài liệu chuyên môn tại các cơ sở
đạt GPP ..........................................................................................................................35
Bảng 4.8. Kết quả khảo sát việc xây dựng các quy trình thao tác chuẩn ......................36
Bảng 4.9. Kết quả khảo sát việc sắp xếp thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại các
cơ sở đạt GPP ................................................................................................................37
Bảng 4.10. Kết quả khảo sát nội dung thuộc tiêu chuẩn nguồn thuốc ..........................38
Bảng 4.11. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng thuốc ..........................39
Bảng 4.12. Khảo sát kết quả thực hiện quy chế chuyên môn và thực hành nghề nghiệp
.......................................................................................................................................40
Bảng 4.13. Tổng hợp ý kiến các chủ cơ sở bán lẻ thuốc về động lực chủ yếu nhất thúc
đẩy họ hướng tới thực hiện GPP ...................................................................................41
Bảng 4.14. Kết quả khảo sát nội dung thuộc tiêu chuẩn giải quyết đối với thuốc bị
khiếu nại, thu hồi ...........................................................................................................42
Bảng 4.15. Trách nhiệm nhân sự của cơ sở kinh doanh thuốc đạt GPP........................43
Bảng 4.16. Số liệu thực hiện đúng quy định về nội dung biển hiệu tại cơ sở bán lẻ
thuốc năm 2016 .............................................................................................................44
Bảng 4.17. Số liệu thực hiện việc niêm yết giá thuốc ...................................................45
Bảng 4.18. Những câu hỏi của nhân viên cơ sở kinh doanh thuốc đưa ra đối với khách
hàng ...............................................................................................................................46
Bảng 4.19. Những lời khuyên của nhân viên cơ sở kinh doanh thuốc đối với khách
hàng ...............................................................................................................................47
Bảng 4.20. Những tư vấn dùng thuốc của nhân viên bán thuốc với khách hàng ..........48

vii


DANH MỤCHÌNH
Trang
Hình 2.1. Vị trí của huyện Hòn Đất...............................................................................18
Hình 4.1. Biểu diễn số lượng các cơ sở bán lẻ thuốc tại huyện Hòn Đất năm 2016 .....29
Hình 4.2. Biểu diễn kết quả thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc ............................31
Hình 4.3. Biểu diễn về diện tích mặt bằng của các cơ sở bán lẻ thuốc .........................32
Hình 4.4. Biểu diễn việc bố trí các khu vực trong các cơ sở bán lẻ thuốc ....................33
Hình 4.5. Biểu diễn động lực thúc đẩy các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện GPP .............41
Hình 4.6. Biểu diễn kết quả giải quyết đối với thuốc bị khiếu nại, thu hồi ...................42
Hình 4.7. Biểu diễn nội dung biển hiệu tại cơ sở bán lẻ thuốc năm 2016 .....................44
Hình 4.8. Biểu diễn việc thực hiện niêm yết giá thuốc của các cơ sở bán lẻ ................45
Hình 4.9. Biểu diễn khả năng hỏi của nhân viên bán thuốc ..........................................46
Hình 4.10. Biểu diễn khả năng đưa ra lời khuyên của nhân viên bán thuốc .................47
Hình 4.11. Biểu diễn khả năng tư vấn của nhân viên bán thuốc ...................................48

viii


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
TỪ VIẾT TẮT
ADR
BCT

VIẾT ĐẦY ĐỦ
Phản ứng bất lợi của thuốc(Adverse Drug Reaction)
Bộ công thương

BHYT

Bảo hiểm y tế

BTC
BYT

Bộ tài chính
Bộ Y tế

ctv
CP

Cộng tác viên
Chính phủ

ĐKKD
FIP

Đăng ký kinh doanh
Hiệp hội Dược thế giới

GCNĐĐKKDT
GDP

(Federation Internationale Pharmaceutique)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Thực hành tốt phân phối thuốc

GMP
GPP

(Good Distribution Practices)
Thực hành tốt sản xuất thuốc
(Good Manufacturing Practice)
Thực hành tốt nhà thuốc
(Good Pharmacy Practice)

Stt

Thực hành tốt bảo quản thuốc
(Good Storage Practices)
Nghị định
Ngân sách nhà nước
Quyết định
Số đăng ký
Quy trình thao tác chuẩn
Phần mềm chương trình thống kê xã hội học
(Statistical Package for the Social Sciences)
Số thứ tự

TT
TTg
TTLT
UBND
WHO

Thông tư
Thủ tướng
Thông tư liên tịch
Ủy ban nhân dân
Tổ chức Y tế thế giới(World Health Organization)

GSP

NSNN

SĐK
SOP
SPSS

ix


CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
Tại Việt Nam, khi gặp vấn đề về sức khỏe đa số người dân sẽ đến các cơ sở bán
lẻ thuốc thay vì đến bệnh viện để khám và điều trị bệnh. Đặc biệt tại các vùng nông
thôn xa xôi, hẻo lánh thì hiệu thuốc luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người dân. Một
phần là do sự thuận tiện trong mua bán và thói quen tự ý sử dụng thuốc của người
dân.Kinh doanh thuốc là một ngành kinh doanh đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu, tiêu chuẩn, quy định của ngành y tế.
Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục
đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh
chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền, vắc xin và sinh phẩm(Quốc hội, 2016).
Từ năm 2007, Bộ Y tế đã ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà
thuốc - GPP” để góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống bán lẻ thuốc.“Thực hành
tốt nhà thuốc - GPP” là quy định bắt buộc chung cho tất cả các cơ sở bán lẻ thuốc, là
tiêu chuẩn có tính hệ thống và thống nhất trên toàn quốc.
Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành nhằm đánh giá hoạt động hỏi, khuyên và
hướng dẫn sử dụng thuốc của nhân viên bán thuốc đối với khách hàng mua thuốc
nhưng kết quả thu được cho thấy dường như việc thực hiện GPP chỉ mang tính “hình
thức”, phần lớn đã đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng chất lượng
trong hoạt động chuyên môn và quá trình tư vấn sức khỏe cho người bệnh còn rất hạn
chế(Trần Thị Phương, 2016).
“Thực hành tốt nhà thuốc - GPP” có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất
lượng thuốc từ khi sản xuất, lưu thông phân phối đến khi đến tay người tiêu dùng.
Ngoài ra, “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP” giúp ích cho việc ổn định và kiểm soát giá
thuốc, giúp người bệnh có thêm kiến thức về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
Thị trường thuốc hiện nay rất đa dạng và phong phú đòi hỏi cần phải chấn chỉnh
lại khâu bán lẻ, đảm bảo thuốc đến tay người tiêu dùng an toàn, hiệu quả, giá cả hợp
lý. Vấn đề đặt ra trước hết người hành nghề phải có ý thức thực hiện nghiêm túc các
quy định của GPP, đồng thời cơ quan quản lý phải tăng cường công tác hậu kiểm, xử
lý vi phạm nếu không các cơ sở thực hiện GPP chỉ mang tính chất đối phó.
Tại Việt Nam, nguồn nhân lực dược còn thiếu, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Sự
phân bố cơ sở bán lẻ thuốc không đồng đều, lực lượng dược sĩ đại học tập trung nhiều
ở một vài thành phố lớn(Bộ Y tế, 2010a).

1


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×