Tải bản đầy đủ

Giáo án Mĩ thuật 9 Vnen

Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng: ......./..........- 9A; ......../..........- 9B

Chủ đề 1: Thời trang với cuộc sống
TIẾT 1: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH
I. MỤC TIÊU

- Như trong tài liệu hướng dẫn dạy.
II. NỘI DUNG
- Bài 1: Tạo dáng và trang trí túi xách (Bài 4 SGK)
- Bài 2: Tạo dáng và trang trí thời trang
III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy.
- Những video, hình ảnh, thơng tin có liên quan đến bài học.
2. Học sinh:
- Sưu tầm những thơng tin về túi xách.
- Bút màu, giấy màu, kéo…
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A. KHỞI ĐỘNG


- GV cho HS thực hiện hoạt động khởi động như trong tài liệu hoc.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Túi xách trong cuộc sống
- GV chiếu hình ảnh một số loại túi xách có cách trang trí và mục đích khác nhau.
- HĐ cặp đơi (3’) trả lời câu hỏi trang 64, báo cáo, chia sẻ.
2. Tìm hiểu về túi xách
- GV u cầu HS tiếp tục quan sát các mẫu túi xách đang trình chiếu.
- HĐ nhóm lớn (5’) trả lời hệ thống câu hỏi trang 65, báo cáo, chia sẻ.
- GV chốt theo nội dung trong tài liệu trang 65.
2. Cách tạo dáng và trang trí túi xách
a. Tạo dáng
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu như trong tài liệu. Chốt ý
- Các bước tạo dáng túi xách:
+ Bước 1: Tìm hình dáng của túi
+ Bước 2: Vẽ trục đối xứng và tìm tỉ lệ các bộ phận
+ Bước 3: Xác đình vị trí nắp túi, quai túi
+ Bước 4: Hồn thiện hình dáng túi.
b. Trang trí
1


- GV hướng dẫn HS tìm hiểu như trong tài liệu. Chốt ý
- Các bước trang trí:
+ Bước 1: Tìm mảng hình trang trí
+ Bước 2: Tìm và vẽ họa tiết vào mảng hình
+ Bước 3: Vẽ màu
C. LUYỆN TẬP

1. Thực hành
- Thực hiện như trong tài liệu hướng dẫn dạy.
2. Nhận xét, đánh giá
- GV tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm và nhận xét.
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Thực hiện như trong tài liệu hướng dẫn dạy.
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Thực hiện như trong tài liệu hướng dẫn dạy.


Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên

Ngày soạn: ......../........./2018
2


Ngày giảng: ......./..........; ......./...........- 9A; ......./.........; ......./..........- 9B
TIẾT 2, 3: VẼ TRANG TRÍ
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG
I. MỤC TIÊU

- Như trong tài liệu hướng dẫn dạy.
II. NỘI DUNG

- Tạo dáng và trang trí thời trang (Bài 15, SGK MT)
III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy.
- Những video, hình ảnh, thông tin có liên quan đến bài học.
2. Học sinh:
- Sưu tầm những thông tin về túi xách.
- Bút màu, giấy màu, kéo…
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Tiết 1:
A. KHỞI ĐỘNG

- GV chiếu một số hình ảnh trên các tạp chí thời trang về một số bộ trang phục
dân tộc truyền thống và trang phục hiện đại của Việt Nam để HS tự nhận xét theo cảm
nhận của học sinh.
- GV dẫn ý vào bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu về thời trang.
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn (trang 71)

2. Cách tạo dáng và trang trí
a. Cách tạo dáng
- GV chiếu các bước tạo dáng thời trang không theo thứ tự, yêu cầu HS hoạt động
nhóm đôi thời gian 2p, báo cáo, chia sẻ.
+ Sắp xếp các bước tạo dáng theo đúng trình tự? Gọi tên các bước?
- GV hướng dẫn HS bằng cách thị phạm lên bảng, kết hợp với hình ảnh trình
chiếu.
- GV cho HS tham khảo một số dáng trang phục trên bài vẽ, tạp chí...
C. LUYỆN TẬP

- HS làm bài theo nhóm, mỗi nhóm thực hiện một chủ đề : “Trang phục mùa hè”;
“Trang phục biển”; “Trang phục tuổi thơ”.
- Các thành viên trong nhóm nêu ý tưởng thiết kế trang phục, cả nhóm lựa chọn 1
bộ trang phục hoặc 2 sản phẩm riêng biệt theo chủ đề.
3


- Yêu cầu: Tạo dáng 1 bộ quần áo hoặc váy. Chất liệu tùy chọn (có thể sử dụng
vải, giấy hoặc phối hợp các chất liệu trong quá trình thực hiện)
Tiết 2:
- Khởi động: GV chiếu vi deo biểu diễn thời trang của một số hãng thời trang quốc tế.
- Bài mới:
b. Cách trang trí trang phục

- GV chiếu một số bộ trang phục đã được trang trí. Yêu cầu HS hoạt động nhóm
đôi thời gian 2 p, báo cáo chia sẻ.
+ Nhận xét cách sắp xếp họa tiết trên các bộ trang phục?
- GV hướng dẫn HS cách trang trí trang phục dựa trên hình ảnh trực quan. Có thể
thị phạm luôn lên bảng.
C. LUYỆN TẬP

- HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm đã làm từ tiết học trước.
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 75
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 75
V. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 76
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên

Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng: ......./...........- 9A; ......./..........- 9B
4


TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BIỂU DIỄN THỜI TRANG BẰNG VẬT LIỆU SẴN CÓ
I. MỤC TIÊU

- HS hiểu thêm về các chất liệu làm trang phục và một số nền thời trang nổi tiếng
trên thế giới.
- HS có thêm kĩ năng lựa chọn màu sắc, may vá, tạo hình trang phục.
- Học sinh có thái độ tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ

- Ban văn nghệ chuẩn bị nhạc biểu diễn.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Tham gia hoạt động học
a) Nội dung 1: Các nhóm hoàn thiện sản phẩm
- Các nhóm chuẩn bị các điều kiện cho buổi biểu diễn thời trang, nhạc biểu diễn...
b) Nội dung 2: Tổ chức biểu diễn thời trang
- Các nhóm cử thành viên tham gia trình diễn thời trang, MC thuyết minh, nêu ý
tưởng thiết kế sản phẩm của nhóm (có thể tổ chức trình diễn trên nền nhạc. Khuyến
khích HS tự phối hợp trang phục với phụ kiện túi xách, vòng, kính...)
2. Hoạt động 2: Nhận xét
- Các nhóm bình chọn và phân loại kết quả. GV bổ sung ý kiến và rút kinh
nghiệm bài học thông qua sản phẩm trình diễn.
- Lớp trưởng nhận xét quá trình tham gia các hoạt động của lớp. Các thành viên
khác bổ xung, tự rút kinh nghiệm.
- GV tổ chức nhận xét đánh giá theo các tiêu chí: Hình dáng trang phục, chết liệu
tạo hình, ứng dụng của trang phục, các thức trình diễn.
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên

NHẬT KÍ LÊN LỚP
(Nội dung rút kinh nghiệm sau tiết dạy, góp ý về tài liệu và nhận xét đánh giá học sinh)
5


........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng:......./...........- 9A; ......./..........- 9B
6


Chủ đề 2: Mó thuật truyền thống Việt Nam và
thế giới
TIẾT 5: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN (1802 – 1945)
I. MỤC TIÊU

- Như trong tài liệu hướng dẫn dạy.
II. NỘI DUNG

- Sơ lược mĩ thuật thời Nguyễn (SGK trang 54)
III. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
- Máy chiếu
2. Chuẩn bị của HS
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A. KHỞI ĐỘNG

- GV chiếu một đoạn video ngắn về lễ hội, di tích lịch sử, cơng trình kiến trúc, tác
phẩm điêu khắc...liên quan đến mĩ thuật thời Nguyễn, u cầu HS theo dõi, trả lời câu
hỏi:
+ Nêu tên các địa danh có lễ hội, di tích lịch sử có nhắc đến trong video?
- GV bổ sung, dẫn ý
- Vận dụng tư liệu địa danh lịch sử địa phương Đễn Mẫu – Lào Cai
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Một số nét về lịch sử thời nhà Nguyễn
- GV u cầu HS nghiên cứu thơng tin phần I SGK “Vài nét về bối cảnh lịch sử
thời Nguyễn” hoạt động nhóm đơi, báo cáo chia sẻ, trả lời câu hỏi:
+ Đặc điểm nổi bật của bối cảnh lịch sử thời Nguyễn?
- GV bổ sung.
2. Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn
3. Một số thành tựu về mĩ thuật thời Nguyễn
- GV u cầu HS nghiên cứu thơng tin phần II SGK “Một số thành tựu về mĩ
thuật”, xem hình minh họa, trả lời câu hỏi:
+ Mĩ thuật thời Nguyễn có những loại hình nghệ thuật nào?
- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
a. Kiến trúc kinh đơ Huế

7


- GV chiếu một số hình ảnh kiến trúc thời Nguyễn. Yêu cầu HS hoạt động nhóm
4, báo cáo chia sẻ, thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Trình bày đặc điểm của kiến trúc kinh đô Huế?
- Đại diện một nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
- GV tóm tắt bổ sung.
b. Điêu khắc
- GV yêu cầu HS tìm hiểu tư liệu, tranh ảnh.
- GV chiếu một số hình ảnh điêu khắc, chạm khắc trang trí thời Nguyễn. Yêu cầu
HS hoạt động nhóm đôi, báo cáo chia sẻ, thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Sự gắn kết của điêu khắc và chạm khắc trang trí được thể hiện như thế nào?
+ Điêu khắc thời Nguyễn có đặc điểm gì?
+ Chất liệu tạo hình của điêu khắc?
+ Nội dung của các bức chạm khắc thời Nguyễn?
- Đại diện một nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác bổ sung.
- GV tóm tắt bổ sung.
c. Đồ hoạ và hội họa
- GV thực hiện theo tài liệu hướng dẫn
4. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời Nguyễn
- GV thực hiện theo tài liệu hướng dẫn
C. LUYỆN TẬP

1. Tìm hiểu một số công trình, tác phẩm mĩ thuật thời Nguyễn
- GV thực hiện theo tài liệu hướng dẫn
2. Đánh giá kết quả học tập
- GV nêu tiêu chí, dựa vào kết quả thảo luận để các nhóm tự đánh giá và đánh giá
lẫn nhau.
- GV nhận xét, đánh giá và động viên ý thức, thái độ tham gia các hoạt động của
các nhóm.
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên
8


Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng:......./...........; .........../............- 9A; ......./..........; ......./..........- 9B
TIẾT 6, 7: SƠ LƯỢC MỘT SỐ NỀN MĨ THUẬT CHÂU Á
I. MỤC TIÊU

- Biết sơ lược về một số tác phẩm, công trình mĩ thuật châu Á
- Nhận biết được nét độc đáo của tác phẩm kiến trúc, hội họa, đồ họa nổi tiếng
của một số nước châu Á.
II. NỘI DUNG

- Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á (SGK)
III. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
- Máy chiếu
2. Chuẩn bị của HS
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Tiết 1
A. KHỞI ĐỘNG

- Thực hiện theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu vài nét về mĩ thuật một số nước châu Á.
- GV cho HS quan sát trên bản đồ châu Á các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật
Bản, Lào, Campuchia để HS nhận thấy sụ khác nhau về vị trí địa lí, diện tích của các
nước đó.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4, mỗi nhóm tìm hiểu và trao đổi thông tin về
mĩ thuật của một nước trong thời gian 5 phút, báo cáo, chia sẻ.
- Nội dung thảo luận:
+ Vị trí địa lí?
+ Ảnh hưởng của tôn giáo đến mĩ thuật?
+ Các loại hình mĩ thuật của mỗi nước?
+ Một số tác phẩm tiêu biểu?
Nhóm 1, 2: Mĩ thuật Ấn Độ
Nhóm 3, 4: Mĩ thuật Trung Quốc
Nhóm 5, 6: Mĩ thuật Nhật Bản
- HS treo bảng phụ theo hình thức phòng tranh, lớp trưởng điều hành các nhóm
báo cáo, chia sẻ.
9


- GV nhận xét, bổ sung, chiếu các hình ảnh về mĩ thuật của các nước để HS hiểu
rõ hơn.
Tiết 2
* Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi Sắp xếp tranh theo nhóm, lớp chia thành 3 nhóm.
- GV chiếu một số tác phẩm tiêu biểu của 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản,
yêu cầu HS sắp xếp theo nhóm thời gian 3 p. Lớp trưởng lên điều hành trò chơi.
2. Tìm hiểu về kiến trúc đền, tháp của Lào và Cam phu chia
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn trang 95, 96.
C. LUYỆN TẬP

- GV phát phiếu học tập, học sinh hoàn thiện cá nhân thời gian 5 phút. Hệ thống
câu hỏi trong tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 97.
- HS đánh giá chấm chéo phiếu học tập của các thành viên trong nhóm. Đánh giá
về mực độ tham gia của các thành viên.
- GV nhận xét, đánh giá chung.
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 98.
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên trang 98.
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên

10


NHẬT KÍ LÊN LỚP
(Nội dung rút kinh nghiệm sau tiết dạy, góp ý về tài liệu và nhận xét đánh giá học sinh)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

11


Ngy son: ......../........./2018
Ngy ging: ......../.........; ......./..........- 9A; ......../.........; ......./..........- 9B

Chuỷ ủe 3: Veừ túnh vaọt
TIT 8, 9: V THEO MU - V TNH VT
I. MC TIấU

1./ Về kiến thức:
- Giúp học sinh biết đợc cách bày mẫu nh thế nào là hợp lí, biết
đợc cách bày và vẽ một số mẫu phức tạp( Lọ hoa, quả và hoa )
2./ Về kĩ năng:
- HS phát triển kĩ năng quan sát, so sánh, nhận xét và kĩ năng
vẽ theo mẫu
- HS vẽ đợc hình tơng đối giống mẫu.
3./ Về thái độ:
- HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của mẫu thông qua bố cục, hình vẽ
và đậm nhạt
II. NI DUNG

- V tnh vt (Bi 2, 3 SGK MT 9)
III. CHUN B

1. Chun b ca GV
- Mẫu vẽ: Gồm lọ hoa và quả.
- Bài mẫu vẽ lọ hoa và quả của học sinh lớp trớc
- Hình minh hoạ các bớc vẽ hình.
- Một số bài vẽ của HS khoá trớc.
2. Chun b ca HS
- Mi nhúm chun b mt b mu.
- Giy v, bỳt chỡ, ty...
IV. TIN TRèNH HOT NG
A. KHI NG

- GV chiu mt s tranh thuc cỏc th loi khỏc nhau, t chc cho HS chi trũ chi
Tỡm tranh tnh vt: Chun b mt s tranh cú cỏc th loi khỏc nhau, yờu cu HS chia
thnh cỏc i, phõn loi v tỡm tranh tnh vt. i no tỡm ỳng, tỡm nhanh v tỡm c
s lng tranh tnh vt nhiu l i chin thng.
- GV yờu cu HS hot ng cỏ nhõn, bỏo cỏo, chia s
+ Tranh v nhng gỡ? Mu sc th no ?
+ Tranh tnh vt cú gỡ khỏc vi cỏc th loi tranh ti?
- HS bỏo cỏo chia s.
- GV b sung, dn ý vo bi.
B. HèNH THNH KIN THC

1. By mu, quan sỏt nhn xột
12


- GV yêu cầu HS bày mẫu, HS hoạt động nhóm đôi, báo cáo chia sẻ: Quan sát và
nêu nhận xét về:
+ Đặc điểm của mẫu: lọ hoa, quả.
+ Tỉ lệ phần hoa với phần lọ.
+ Chiều cao và chiều rộng nhất của nhóm mẫu.
+ Vị trí của lọ.
+ Màu sắc, đậm nhạt của lọ, hoa và quả.
- Các nhóm báo cáo, chia sẻ.
- GV tóm tắt, bổ sung cho phù hợp với thực tế của mẫu.
2. Tìm hiểu cách vẽ
- GV chiếu các bước vẽ tĩnh vật sắp xếp không theo thứ tự, yêu cầu HS hoạt động
cặp đôi, báo cáo chia sẻ, thảo luận nội dung:
+ Sắp xếp các bước vẽ theo đúng thứ tự?
- Các nhóm báo cáo,
- GV tóm tắt bổ sung, chốt kiến thức theo tài liệu HDGV
C. LUYỆN TẬP

- HS lựa chọn mẫu theo ý thích, ngồi vẽ theo nhóm/cá nhân:
+ Vẽ hình nhóm mẫu.
+ Lựa chọn chất liệu màu theo khả năng: màu sáp, màu bột, màu dạ…
+ Khổ giấy A3 hoặc A4.
+ Yêu cầu: Vẽ hình và màu, hoàn thành bức tranh tĩnh vật.
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Tìm hiểu cách thể hiện khác nhau về phong cách, vẽ màu, cách sắp xếp bố cục,
lựa chọn hoa quả, đồ vật… ở các bức tranh tĩnh vật, bổ sung nhận thức.
- So sánh tranh tĩnh vật với ảnh chụp tĩnh vật (hoa quả, đồ vật). Cảm thụ và phát
biểu ý kiến riêng.
- Sử dụng chất liệu: vẽ màu, xé dán, đất nặn hoặc phối hợp các chất liệu, tự sắp xếp
các đồ vật theo ý thích tạo bức tranh tĩnh vật trang trí gia đình có thể chỉ vẽ đen
trắng).
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
V. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

13


Ma Thị Uyên
NHẬT KÍ LÊN LỚP
(Nội dung rút kinh nghiệm sau tiết dạy, góp ý về tài liệu và nhận xét đánh giá học sinh)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

14


Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng: .........../............- 9A; ......./..........- 9B

Chủ đề 4: Cuộc sống qunh em
TIẾT 10: VẼ DÁNG NGƯỜI
I. MỤC TIÊU

- HS biÕt c¸ch vÏ d¸ng ngêi trªn c¬ së c¸c bµi mÉu ®· häc, vÏ c¸c
d¸ng ngêi ë c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau.
- HS vÏ ®ỵc c¸c d¸ng ng¬× ë c¸c t thÕ : ®i ®øng, ch¹y nh¶y,
ngåi n»m.
- HS yªu q con ngêi vµ cc sèng cđa con ngêi.
II./ Chn bÞ:

1./ §å dïng d¹y - häc:
* Gi¸o viªn:
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
- Mét sè bµi vÏ cđa HS kho¸ tríc.
* Häc sinh:
- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A. KHỞI ĐỘNG

- Thực hiện theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Quan sát, nhận xét
- GV chiếu slide: một số hình ảnh diễn tả các hoạt động
của con người như đi, đứng, chạy…
- HS HĐN 3 p, báo cáo chia sẻ.
+ Hãy nhận xét các hình dáng của con người khi hoạt
động?
+ Em hãy cho biết tỉ lệ của các bộ phận: đầu, thân, tay,
chân của con người khi vận động?
* GV: cho 1 hc 2 häc sinh lµm mÉu.
2. Cách vẽ
* GV: chiÕu slide
+ §Ĩ vÏ ®ỵc mét d¸ng ngêi chóng ta cÇn ph¶i lµm nh thÕ nµo?
- Häc sinh vÏ ph¸c chÝnh, gi¸o viªn híng dÉn mét sè d¸ng lªn b¶ng cho
c¸c em häc tËp.
- Ph¶i quan s¸t nhanh h×nh d¸ng vµ t thÕ.
- VÏ ph¸c nÐt chÝnh vµ chó ý ®Õn vÞ trÝ tû lƯ cđa ®Çu, m×nh, ch©n,
tay
15


- VÏ chi tiÕt.
- Ước lượng tỉ lệ các bộ phận chính của dáng người.
- Vẽ phác các nét chính của tư thế vận động cùng tỉ lệ
của đầu, thân, tay, chân,…
- Vẽ các nét diễn tả hình thể, quần áo.
- Nhìn mẫu, sửa hình cho đúng.

C. LUYỆN TẬP

- GV quan sát và gợi ý cho HS trong quá trình làm bài.
+ Quan sát hình khái quát ở mỗi thế dáng.
+ Vẽ nét khái quát, vẽ nát cụ thể
+ Lựa chọn và sắp xếp các hình dáng
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo
E. TÌM TỊI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN

Ma Thị Un

16


Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng: ......../.........; ......./..........- 9A; ......../.........; ......./..........- 9B
TIẾT 11, 12: VẼ TRANH QUÊ HƯƠNG VÀ LỄ HỘI
I. MỤC TIÊU

- Theo tài liệu hướng dẫn GV trang 109
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV
- Máy chiếu
- Một số bài vẽ của HS lớp trước.
2. Chuẩn bị của HS
- Vở vẽ, bút màu, giấy màu...
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
A. KHỞI ĐỘNG

- GV trình chiếu một số tranh, ảnh về phong cảnh quê hương đất nước, các vùng
miền và hoạt động của một số lễ hội, yêu cầu HS hoạt động cá nhân, quan sát hình ảnh
và nhận xét để tạo không khí học tập.
- GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK, hoạt động cặp đôi 2 phút trả lời
các câu hỏi:
+ Trong các tranh trên, tranh nào vẽ cảnh quê hương, tranh nào vẽ cảnh lễ hội?
+ Cách thể hiện trong các bức tranh có giống nhau không?
- Đại diện HS báo cáo, chia sẻ.
- GV bổ sung, dẫn ý vào bài.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. Tìm hiểu nội dung đề tài
- GV yêu cầu HS thảo luận trong nhóm 4 trong thời gian 2 phút, báo cáo chia sẻ,
theo các gợi ý:
+ Hãy kể những lễ hội mà em đã biết và để lại cho em nhiều ấn tượng nhất?
+ Mô tả một cảnh mà em yêu thích?
+ Muốn thể hiện cảnh đó trong tranh thì cần chọn hình ảnh cụ thể nào.
- Các nhóm báo cáo, chia sẻ.
- GV nhấn mạnh thêm nội dung trong TLHDGV trang 116, 117
2. Tìm hiểu cách vẽ tranh phong cảnh
- GV chiếu hình ảnh các bước vẽ sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự.
17


- HS hoạt động nhóm 4, thảo luận thời gian 2 phút, báo cáo chia sẻ.
+ Sắp xếp các bước vẽ theo thứ tự ?
+ Gọi tên chính xác cho các bước vẽ ?
- Các nhóm báo cáo, chia sẻ.
- GV tóm tắt bổ sung.
- GV hướng dẫn cụ thể từng bước vẽ, chiếu lần lượt các bước vẽ.
- GV chiếu hình ảnh một số bố cục khác nhau.
- HS hoạt động cá nhân, báo cáo chia sẻ.
+ Theo em tranh nào có bố cục hợp lí nhất ? Vì sao ?
- HS báo cáo, chia sẻ.
- GV bổ sung, chốt kiến thức
C. LUYỆN TẬP

1. Vẽ tranh :
Vẽ một bức tranh đề tài Quê hương và lễ hội
+ Giấy vẽ : A4 (tuỳ điều kiện có thể vẽ khổ giấy lớn hơn)
+ Chất liệu: HS lựa chọn chất liệu như vẽ màu khoặc cắt xé dán giấy màu.
+ Màu vẽ : màu bột, màu nước, sáp màu, hoặc các chất liệu sẵn có...
Tiết 1: Vẽ hình
Tiết 2: Vẽ màu
2. Đánh giá kết quả học tập
- Các nhóm trao đổi và xác định mức độ yêu cầu cần đạt cho các nội dung:
+ Chọn hình ảnh phong cảnh.
+ Thể hiện bố cục.
+ Vẽ hình.
+ Vẽ màu
D. VẬN DỤNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
E. TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Về nhà)

- Theo tài liệu Hướng dẫn giáo viên
Ngày

tháng

năm 2018

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Ma Thị Uyên

18


NHẬT KÍ LÊN LỚP
(Nội dung rút kinh nghiệm sau tiết dạy, góp ý về tài liệu và nhận xét đánh giá học sinh)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

19


Ngày soạn: ......../........./2018
Ngày giảng: .........../............- 9A; ......./..........- 9B

Chủ đề 5: Tinh hoa các dân tộc Việt Nam
TIẾT 13: CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU

- Hiểu rõ hơn vẻ đẹp độc đáo, sáng tạo của nghệ thuật dân gian thơng qua chạm
khắc gỗ đình làng và các cơng trình, tác phẩm, sản phẩm mĩ thuật của đồng bào các dân
tộc ít người của Việt Nam.
- Bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mĩ, thái độ u q, trân trọng và gìn giữ các
giá trị văn hóa lịch sử của q hương đất nước.

20


Ngy son: ......../........./2018
Ngy kim tra: ....../....... - 9A; ....../....... .- 9B
TIT 18: KIM TRA HC Kè I
Đề bài: Vẽ một bức tranh đề tài tự chọn
I. Yêu cầu

- Về kiến thức
+ Biết cách tiến hành bài vẽ tranh đề tài
- Về kĩ năng
+ HS hoàn thành đợc một bài vẽ tranh đề tài.
- Về thái độ
+ HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của hình mảng, bố cục, màu sắc.
II. Hình thức kiểm tra

- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4 . Vẽ bằng màu sẵn có.
A. Xếp loại Đạt
- Nội dung: vẽ đúng nội dung yêu cầu, mang tính giáo dục.
- Bố cục: sắp xếp hợp lí, hài hòa, có mảng chính mảng phụ
- Hình vẽ: hình ảnh có hình chính hình phụ, hợp với nội dung đề
tài
- Màu sắc: hài hòa, đẹp mắt, có màu của mảng chính và mảng phụ
B. Xếp loại Cha đạt
Cha đạt đợc 3/4 yêu cầu nêu trên
21


Ngày soạn: .........................
Ngày giảng: ......./.........- 9A; ......./.........- 9B
TIẾT 19: TRƯNG BÀY KẾT QUẢ HỌC TẬP
I. MỤC ĐÍCH TRƯNG BÀY
- Báo cáo kết quả học tập môn Mĩ thuật trong kì I.
- Giúp cho HS làm quen với công việc chuẩn bị, tổ chức trưng bày tranh, sản
phẩm Mĩ thuật.
- GV có điều kiện hướng dẫn HS thảo luận, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của
cả lớp và bản thân.
II. CHUẨN BỊ
– GV :

+ Cùng các nhóm HS lựa chọn các bài vẽ
+ Hướng dẫn HS cách xén tranh, dán bo tranh
– HS :
+ Tham gia lựa chọn tranh cùng nhóm, GV.
+ Chuẩn bị cho việc trưng bày tranh.
III. TRƯNG BÀY TRANH
– Làm pa-nô (trên giấy A0) giới thiệu tiêu đề của phòng trưng bày.
– Đính các bài vẽ lên giấy A0 và treo lên tường (căng giấy, dính bằng băng dính),

22


lưu ý đến hình thức trưng bày đẹp, thuận mắt.
– Ghi tên tranh, tên HS vẽ (dán dưới tranh).

– Ghi chú :
+ Có thể trưng bày trong phòng học hoặc hành lang khu lớp học.
+ Có thể trình bày tranh theo chủ đề, thể loại hoặc chất liệu…
- GV tổ chức cho HS trong lớp nhận xét về nội dung, hình thức của từng thể loại.
- GV nhận xét, khuyến khích học sinh.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×