Tải bản đầy đủ

Truyen cao tho va ga trong


Làm Quen Văn Học
Chủ đề: Động vật
Đề tài:

Giáo viên: Lê Thị Thu Trang• Kể lần 1: Truyện:
Cúc cù cu cu!
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác
Cáo ở đâu ra mau ra
mau


Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
1.Cáo, thỏ, gà Trống, Gấu, chó.
2. Hổ, thỏ, sóc, nhím.

Hết giờNhà của Cáo làm bằng gì?
1. Làm bằng rơm

2. Làm bằng băng.

Hết giờ


Mùa xuân đến điều gì đã xảy ra?
1.Nhà Cáo tan ra thành nước.

2. Nhà Cáo bị cháy

Hết giờ


Thỏ vừa đi vừa khóc và nhờ ai giúp đỡ?

1. Cứ khóc và không nhờ ai.
2. Gấu, Chó, gà Trống


Hết giờ


Ai đã đuổi được Cáo ra khỏi nhà Thỏ?
1. Gà Trống

2. Gấu, chó

Hết giờ


Cúc cù cu cu!
Ta vác hái trên vai
Đi tìm Cáo gian ác.
Cáo ở đâu ra mau ra
mau!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×