Tải bản đầy đủ

Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ trẻ 56 tuổi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÔN ĐẢO
TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ
------  ------

BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁNG KIẾN
Cấp cơ sở phục vụ thi đua khen thưởng
năm học 2017-2018
Giải pháp:Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát
triển ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi

Tác giả sáng kiến :Võ Thùy Dương – Giáo viên

Côn Đảo, Tháng 12/2017
1


NỘI DUNG

TRAN
G


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp
1.2 Tổng quan các vấn đề liên quan đến giải pháp
1.3 Mục tiêu của giải pháp
1.4 Các căn cứ đề xuất giải pháp
1.5 Phương pháp thực hiện, đối tượng và phạm vi áp dụng
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG
GIẢI PHÁP
2.1 Quá trình hình thành nên giải pháp
2.2 Nội dung của giải pháp
CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ CỦA GIẢI PHÁP
3.1 Thời gian áp dụng
3.2 Hiệu quả đạt được
3.3 Khả năng triển khai, áp dụng giải pháp
3.4 Kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng giải pháp
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
4.1 Kết luận
4.2 Đề xuất, khuyến nghị

3
3
4
4
4-5
5
6-18
6
6-18
18- 21
18
18- 19
19
19- 20
20
20
20-21

MỤC LỤC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP GÂY HỨNG THÚ TRONG HOẠT


ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TRẺ 5-6 TUỔI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
2


1.1 Sự cần thiết hình thành giải pháp
Ngôn ngữ là vốn sống của con người, là mối dây liên hệ mật thiết giữa người
với người, giữa con người với xã hội. Ở lứa tuổi mầm non, việc giáo dục lĩnh vực
phát triển ngôn ngữ luôn được các giáo viên quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu. Rất
nhiều giáo viên luôn trăn trở, làm sao để tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngôn ngữ,
làm sao cho trẻ học mà chơi chơi mà học, làm sao để trẻ tiếp nhận kiến thức về ngôn
ngữ một cách dễ dàng và khắc sâu được.Theo nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm, lấy trẻ làm trung tâm có nghĩa là trẻ được trải nghiệm, được hòa nhập, được vui
chơi, được thể hiện tối đa khả sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Những điều đó
thôi thúc giáo viên chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp giáo dục mới,
siêu tầm các nội dung như: thơ, bài hát, vè dân gian, trò chơi dân gian, trò chơi vận
động… nhằm bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động học ngôn ngữ được diễn ra thuận
lợi, trẻ được hòa mình vào tiết học, được vui chơi thoải mái
Bên cạnh đó, là một giáo viên có thâm niên dạy lớp 5-6 tuổi, qua nhiều năm
học tôi thấy trong giờ học, không phải lúc nào trẻ cũng chú ý lên cô, không phải lúc
nào trẻ cũng thực hiện đúng yêu cầu mà giáo viên đưa ra. Chính vì vậy bản thân
người giáo viên cần phải luôn luôn đổi mới chính mình, đổi mới phương pháp, đổi
mới hình thức và đặc biệt là luôn lồng ghép các nội dung thích hợp vào trong tiết học
ngôn ngữ để kích thích trẻ hứng thú tham gia cùng cô tối đa.
Với những mong muốn trẻ được hòa mình vào tiết học, giáo viên có thêm
nhiều nội dung tích hợp để lồng ghép, để tổ chức tiết học giáo dục ngôn ngữ được tốt
hơn, dễ dàng hơn, chất lượng hơn tôi đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đề tài:
“Một số giải pháp tích hợp gây hứng thú trong lĩnh vực phát triển ngôn
ngữ trẻ 5-6 tuổi”
1.2 Tổng quan các vấn đề liên quan đến giải pháp
Đã có rất nhiều giáo viên, giảng viên các trường nghiên cứu về đề tài này, tôi
cũng đã tham khảo qua rất nhiều sách báo, mạng internet, thử nghiệm trên tình hình
3


thực tế tại lớp tôi đang giảng dạy để đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế
của lớp, giai đoạn phát triển của trẻ.
Bên cạnh đó cũng cần ở trẻ sự tập trung, biết lắng nghe, và tích cực hoạt động
cùng cô. Để làm được điều đó giáo viên cần phải luôn nhanh nhẹn, nhiệt tình, tích
cực với trẻ, nắm bắt tốt các đặc điểm tâm sinh lý, sở thích cá nhân của trẻ, sáng tạo
trong các hoạt động giáo dục ngôn ngữ thì mới thực hiện ứng dụng tốt các giải pháp.
1.3 Mục tiêu của giải pháp
Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tôi mong muốn tìm được một số giải
pháp nhằm giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục ngôn ngữ.
Trẻ được tạo tâm thế thoải mái, vui vẻ, học mà chơi chơi mà học
Trẻ học tốt hơn hoạt động giáo dục ngôn ngữ.
Giáo viên có thêm kho dữ liệu bài thơ, bài hát, trò chơi giúp tích hợp vào nội
dung giảng dạy.
Thông qua quá trình nghiên cứu được sự trợ giúp, góp ý của đồng nghiệp và
ban giám hiệu tôi sẽ rút ra thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân nhằm chăm sóc,
giáo dục trẻ tốt hơn.
1.4 Các căn cứ đề xuất giải pháp.
1.4.1 Cơ sở lý luận
Để tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngôn ngữ cho trẻ, giáo viên cần đảm bảo nội
dung và sự hứng thú của trẻ.Việc lồng ghép tích hợp các hoạt động giúp cho tiết học
không khô cứng trẻ tiếp thu nhanh, giáo viên dễ dàng trong việc soạn giảng, các tiết
dạy cũng trở nên không gò bó phát huy tích cực khả năng sáng tạo tư duy của trẻ.
Đây là một trong những mục tiêu của ngành giáo dục mầm non.
1.4.2 Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình giảng dạy tôi cũng thường xuyên sử dụng các bài thơ ngắn, trò
chơi để gây hứng thú cho trẻ, kích thích khả năng sáng tạo, cũng như khả năng ngôn
ngữ của trẻ.Tuy nhiên trong năm học việc tìm hệ thống trò chơi , thơ, ca dao, vè, bài
4


hát tích hợp vào các tiết dạy phù hợp với từng chủ đề gây không ít khó khăn cho giáo
viên .Chính vì vậy bản thân tôi đã tìm tòi sưu tầm và sáng tác một số bài thơ, vè, trò
chơi nhỏ, hoạt động tích hợp đóng góp vào kho kiến thức chung phục vụ cho công tác
giảng dạy của giáo viên được tốt hơn.
1.5 Phương pháp thực hiện, đối tượng và phạm vi áp dụng
1.5.1 Phương pháp thực hiện
Giáo viên nghiên cứu chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 5-6 tuổi, từ đó đưa
ra những nhận định ban đầu chung về khả năng phát triển giai đoạn phát triển của trẻ
để đưa ra các hình thức, nội dung hoạt động phù hợp.
Thường xuyên quan sát, kiểm tra khả năng tập trung, sự chú ý của trẻ trong
hoạt giáo dục ngôn ngữ.
Dùng toán thống kê phân tích số liệu, rút ra kết luận
Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và ban giám hiệu để điều chỉnh các giải
pháp cho phù hợp và hoàn thiện hơn.
1.5.2 Đối tượng
“Một số nội dung tích hợp gây hứng thú trong hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ
5-6 tuổi” được thực hiện tại lớp 5-6 tuổi B – trường mầm non Tuổi Thơ - huyện Côn
Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với tổng số trẻ là 30 cháu . Nam: 14 cháu - Nữ: 16
cháu. Và có thể áp dụng với tất cả trẻ 5-6 tuổi.
1.5.3 Phạm vi áp dụng
Đề tài có thể áp dụng cho tất cả các trẻ 5-6 tuổi ở tất cả các trường mầm non.
CHƯƠNG 2:
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA GIẢI PHÁP
2.1 Quá trình hình thành nên giải pháp
2.1.1 Thực trạng:

5


- Được sự quan tâm sâu sát của phòng Giáo dục Huyện, ban giám hiệu nhà
trường, sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp.
- Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát.
- Giáo viên trong lớp đều đạt trình độ trên chuẩn, có thâm niên dạy lớp 5-6 tuổi.
- Bản thân có tinh thần học hỏi, nâng cao năng lực của bản thân, thường xuyên
sáng tạo trong các hình thức giảng dạy cũng như làm đồ dùng đồ chơi.
- Hội phụ huynh học sinh lớp nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ khi cần thiết.
2.1.2 Mâu thuẫn
- Giáo viên muốn lồng ghép những nội dung mới sinh động vào tiết dạy nhưng
chưa có nhiều hình thức tích hợp mới, sinh động
- Một số trẻ chưa có nề nếp tốt nên khi tham gia hoạt động còn chưa nghiêm
túc, ảnh hưởng đến hoạt động của những trẻ khác.
- Bản thân đang có con nhỏ nên việc tự học tập nâng cao năng lực chuyên môn
chưa được thường xuyên.
- Ở xa đất liền nên việc học tập các chuyên đề về giáo dục ngôn ngữ, cũng như
những hình thức dạy sáng tạo đổi mới chưa được cập nhật thường xuyên.
2.2 Nội dung giải pháp
Giải pháp 1: Ứng dụng văn hóa dân gian vào tích hợp trong các hoạt động
giáo dục ngôn ngữ
Dân gian là một nét văn hóa gần gũi, dễ đi sâu vào lòng người, biết sử dụng
văn hóa dân gian hợp lý không những làm cho hoạt động giáo dục thêm sinh động mà
còn giúp trẻ dễ nhớ dễ thuộc.
Ví dụ: đưa hò vè, đồng dao vào tiết học nhận biết chữ cái, trẻ sẽ dễ dàng ghi
nhớ sâu bài học.
Đồng dao chữ cái
Tròn như quả bóng

Chữ I cười vang

Chính là chữ o

T, c tươi trẻ
6


Thêm mũ đội đầu

Chữ u buồn bả

Chứ ô bạn nhé

đi với chữ ư

Thêm cái râu nhẹ

Chữ d nhanh chân

Ở phía trên đầu

Đ thì chậm chạp

Chữ ơ mau mau

P thì hay nói

Cười tươi cùng bạn

H thì trầm ngâm

Chữ a vui vẻ

r hát rất hay

Chữ ă ham làm

Chữ k hâm mộ

Chữ â vội vàng

Y dài thì thích

đi ngay kẻo trễ

đi với chữ B

Chữ e thỏ thẻ

Bạn nhớ xong chưa

Chữ ê rộn ràng

Ta cùng học chữ

Trong hoạt động kể truyện “cây khế” giáo viên có thể lồng ghép ca dao về cây
khế để trẻ dễ hình dung, liên tưởng
“Trèo lên cây khế nửa ngày,
Ai làm chua xót lòng này, khế ơi !
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng
Mình ơi có nhớ ta chăng?
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời”
“Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng mày khế ơi
Khế chua mà nấu ốc nhồi
Cái nước nó xám nhưng mùi nó ngon”
Một số ca dao tục ngữ ca ngợi công ơn của ba mẹ, tình yêu thương anh chị em,
rất đơn giản, dễ nhớ dễ thuộc phù hợp với hoạt động phát triển ngôn ngữ theo chủ đề
gia đình
7


• Công cha như núi Thái Sơn

• Anh em nào phải người xa

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng
thân

chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
•Ngó

lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy
nhiêu
.

Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy


Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước
ao.


Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Hoặc trong chủ đề quê hương đất nước bác hồ giáo viên có thể khéo léo tích
hợp lồng ghép câu ca dao ca ngoại Bác Hồ:
Tháp 10 đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Con đang đi giữa đêm trường
Nhờ Cha soi đuốc dẫn đường cho con
8


Công Cha như nước, như non
Như gương Hồ Thủy, như hòn Thái Sơn.
Cụ Hồ ở giữa lòng dân
Tuy xa, xa lắm, nhưng gần, gần ghê,
Mỗi khi thư Cụ gửi về
Rộn ràng khắp chợ cùng quê đón mừng,
Ai ngoài muôn dặm trùng dương
Cũng thường nhận được tình thương Cụ Hồ.
Giáo viên cũng có thể lồng ghép các điệu lý để giúp tiết học nhẹ nhàng gần gũi
hơn như: “ Lý kéo chài” có thể lồng ghép vào bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà
thơ Huy Cận; Bài hát “ Lý cây bông” có thể lồng ghép vào bài thơ “ màu hoa.”
Kho tàng dân gian rộng lớn và rất quý báu, giáo viên có thể khai thác tối đa
những chất liệu dân gian này áp dụng vào trong tiết dạy giáo dục chữ cái với đặc thù
là có vần điệu dễ nhớ dễ thuộc, trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu và hứng thú với tiết học hơn.
Giải pháp 2: Khơi gợi ở giáo viên và trẻ sự sáng tạo không ngừng nghỉ
Trên nền những chất liệu có sẵn, thêm một chút sáng tạo chúng ta đều có thể tạo
ra một cái gì đó mới mẻ để kích thích sự chú ý và tích cực học tập ở trẻ.
Ví dụ như đặt lời mới cho một bản nhạc phù hợp với nội dung giảng dạy.
Không chỉ giáo viên sáng tạo mà có thể khuyến khích trẻ cùng sáng tạo với cô để tạo
hiệu quả tốt nhất cho nội dung học cũng như sự hứng thú của trẻ như : trên nền nhạc
bài hát “ nhà của tôi” giáo viên có thể cùng trẻ đặc lời mới cho bài hát tương ứng với
đề tại dạy bài thơ “ cái bát xinh xinh”
“Đố bạn biết , chúng tôi có gì đây
Xin trả lời, đó là cái bát hoa
Cái bát đó, rất gần gũi yêu thương
9


Cái bát đó, chính là của chúng tôi.”
Với đề tài thơ “ Mùa xuân” chúng ta có thể đặt lời mới theo giai điệu của bài
hát “đi cấy”
“Xuân về trên mọi miền quê. Xuân về trên mọi miền quê bao nhiêu là người nô
nức đón xuân. Hoa khắp nơi đón mừng mùa xuân, đón chào mùa xuân. Bao loài hoa
quý ngát hương thơm lừng, ngát hương thơm lừng í rằng cầu cho cầu cho cây tốt tươi
đón chào mùa xuân.”
Với đề tài thơ “ chú bộ đội hành quân trong mưa” chúng ta có thể đặt lời mới
về các chú bộ đội dựa theo giai điệu của bài hát “ lý kéo chài”


“ Hát lên nào hỡi những chiến sĩ.

Hãy cùng nhau ta hát câu ca (hò ơi).
Cùng nhau ta bước xông pha(khoan hỡi khoan hò).
Hát lên (mà) tiến bước ơ ơ là hò
Mong cho nước mình, luôn luôn yên bình
ơ hò ơ hò là hò ơ ơ….”
Trong đề tài thơ “ Dưới ánh trăng thu” chúng ta có thể đặt lời mới trên nền nhạc
bài lý cây đa
“ Cùng nhau ca hát,nhảy múa trong hội đêm rằm, thật vui quá ta cùng nô đùa và
ca múa dưới ánh trăng rằm.
Ải ơi ta cùng đến đây tùng tùng trong đêm ngày rằm,vui cùng chú Cuội chị
Hằng và ca múa cho thật yêu đời, và vui nói trong đêm trung thu”
Ngoài những nội dung có sẵn có giáo viên cũng có thể sáng tác những tác phẩm
hay, gần gũi với trẻ, kích thích trẻ sáng tạo, học tập cùng cô, với nội dung phong phú
đa dạng
VÈ CÂY KHẾ
Ngày xửa ngày xưa

Từ đó người em

Một gia đình nọ

Trở nên giàu có
10


Có hai anh em

Người anh thấy thế

Mẹ cha mất sớm

Liền nổi lòng tham

Người anh tham lam

Đổi lấy mảnh vườn

Người em thật thà

Và cây khế nhỏ

Tất cả tài sản

Chim lại bay tới

Người anh lấy hết

Ăn khế trả vàng

Chỉ để cho em

Anh lấy quá nhiều

Một mảnh vườn nhỏ

Chim bay không nổi

Và một cây khế

Liền nghiêng đôi cánh

Có một con chim

Khiến cho người anh

Từ đâu bay tới

Và cả túi vàng

Ăn khế trả vàng

Cùng rơi xuống biển

( Sáng tác Cô Đỗ Thị Diệu Hiền – 5-6 tuổi A trường MN Tuổi Thơ. Đề tài
truyện cây khế)
VÈ CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
Nghe vẻ nghe ve

Nghĩ rồi lại nói

Nghe vè khăn đỏ

Hãy hái thêm hoa

Một hôm mẹ bảo

Mang sang biếu bà

Mang bánh cho bà

Bà vui lắm đấy

Khăn đỏ vội đi

Còn mình thì chạy

Không vâng lời mẹ

Đến ngay nhà bà

Khu rừng hoa nở

Ăn thịt không tha

Bướm bay chập chờn

Cả hai bà cháu

Khăn đỏ đang đi

May nhờ chú thợ

Thì gặp chó sói

Đến ngay kịp thời

“Này bé khăn đỏ

Cho sói một búa

Đi đẩu đi đâu

Thế là chết tươi
11


Tôi đến thăm bà

May cứu được người

Mang theo chút bánh”

Cả hai bà cháu

Sói già gian ác

Từ đó khăn đỏ

Lập kế thâm sâu

Hết sức chăm ngoan

Ta phải ăn luôn

Yêu thương bà nhiều

Cả hai bà cháu

Luôn vâng lời mẹ

(Sáng tác cô Võ Thùy Dương, lớp 5-6 tuổi B, trường MN Tuổi Thơ, đề tài kể
truyện sáng tạo Cô bé quàng khăn đỏ)
VÈ BA CHÚ LỢN CON
Nghe vẻ nghe ve

Anh cả anh hai

Nghe vè tôi kể

Thật là run sợ

Anh em nhà lợn

Nhà xô cái đỗ

Rủ nhau xây nhà

Cả hai lợn anh

Anh cả rất nhanh

Tìm em cầu cứu

Xây nhà rơm rạ

Ngôi nhà bằng gạch

Anh hai lấy gỗ

To lớn vững vàng

Đóng 1 ngôi nhà

Chó sói giang tham

Còn lại lợn em

Không vào nhà được

Xây nhà bằng gạch

Từ đó nhà lợn

Nhà xây lâu quá

Cùng sống vui tươi

Hai anh chê cười

Bên những ngôi nhà

Rồi bỗng 1 hôm

Được xây bằng gạch.

Chó sói đến nhà
(Sáng tác cô Võ Thùy Dương, lớp 5-6 tuổi B, trường MN Tuổi Thơ, đề tài đóng
kịch Ba chú lợn con)
12


Một số câu hát ngắn về chữ cái và cách đánh vần, giáo viên có thể tích hợp vào
chơi trò chơi chữ cái hoặc hát theo giai điệu tích hợp trong tiết học chữ cái.


• Ư là ư là ư

Nét móc, nét thẳng
Tôi có chữ u

Tôi có chữ ư

Hãy đọc cùng tôi

Nào bạn đọc cùng tôi

U u…u u…quả đu đủ đây rồi


Viên bi viên bi

Tôi bắt được sư tử rồi


Là một nét thẳng dài

I là I là i

Đó là chữ gì đây

Tôi có chữ I rồi

y..l…y ..ly
Tôi có chữ y rồiTròn tròn như quả bóng
Là chữ o

• Con dê con dê

Cho đội thêm chiếc mũ

d..ê…dê

Thành chữ ô

Tôi có chữ ê rồi

Cho đeo thêm cái râu
Thành chữ ơ
O,ô,ơ…o,ô,ơ
Cùng học chữ o,ô ,ơ nào
Giải pháp 3: Đưa âm nhạc vào trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ một
cách phù hợp
Có rất nhiều những nghiên cứu cho chúng ta thấy tầm ảnh hưởng quan trọng
của âm nhạc đối với sự phát triển khí não của trẻ em và của người lớn, chính vì vậy
giáo viên phải lựa chọn những loại âm thanh phù hợp với trẻ, đoạn nhạc có êm dịu,
có cao trào để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động học.
Ví dụ như mở đầu bài thơ hoặc câu truyện cô có thể cho trẻ hát nhảy múa một
đoạn nhạc sôi động, còn trong quá trình bé tập viết chữ cái hoặc khi đang kể truyện
giáo viên nên khéo léo lồng ghép nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm. Những điều
13


này giúp bé có thể dễ dàng cảm thụ tình cảm trong tác phẩm thơ truyện, dễ dàng ghi
nhớ kiến thức hơn, đồng thời giáo viên có thể khuyến khích trẻ nhảy múa 5 phút giải
lao giữa các hoạt động. Hoặc trong các tiết thơ giáo viên có thể cho trẻ đọc thơ theo
giai điệu:
Ví dụ như trong bài thơ “trăng sáng” giáo viên có thể mở đoạn nhạc có giai điệu
du dương nhẹ nhàng để trẻ đọc thơ theo giai điệu đó.
Giáo viên cũng có thể làm 1 đoạn nhạc với giai điệu khi nhanh khi chậm, khi
rộn ràng, khi nhẹ nhàng tình cảm để cho trẻ đọc theo tiết tấu của giai điệu
Hoặc với bài thơ “ cái bát xinh xinh” giáo viên có thể phổ nhạc lời thơ để trẻ hát
nội dung bài thơ theo nền nhạc nhẹ nhàng tình cảm, điều này giúp trẻ có thể điều
chỉnh tông giọng phù hợp với nền nhạc và nội dung bài thơ
Với các câu truyện giáo viên trong lúc kể hoặc cho trẻ kể có thể mở nhạc nhàng
để trẻ kể trên nền nhạc êm dịu điều này giúp trẻ có giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm
hơn.
Giáo viên cũng có thể lựa chọn những bài hát có sẵn phù hợp với nội dung đề
tài để tích hợp thêm nhiều màu sắc cho hoạt động học
Ví dụ như: Với bài thơ “chú bộ đội hành quân trong mưa có thể lồng ghép với
bài hát “ giọt mưa và em bé, cháu yêu chú bộ đội…”
Với câu truyện “tích chu” giáo viên có thể lồng ghép với bài hát “ cháu yêu bà”
Âm nhạc là chất kích thích sự hứng thú của trẻ rất lớn, chính vì vậy giáo viên
nên tận dụng một cách phù hợp để có hiệu quả học tập cho trẻ tốt nhất.
Giải pháp 4: Tạo hứng thú học tập thông qua hoạt động chơi đóng vai
Trò chơi đóng vai là một nhu cầu không thể thiếu đối với trẻ, thông qua trò chơi
đóng vai trẻ được trãi nghiệm cuộc sống xung quanh, được học hỏi các bài học về
quan hệ xã hội, được tập làm “người lớn” theo nhu cầu bắt chước của trẻ, chính vì
vậy đưa trò chơi đóng vai vào hoạt động giáo dục ngôn ngữ là một điều hết sức tự
nhiên và cần thiết.
14


Giáo viên có thể tạo ra tình huống đóng để trẻ nhập vai vào nhân vật thể hiện,
hoặc tạo tình huống mở để trẻ tự do sáng tạo theo ý thích, ví dụ như trong bài thơ “tết
đang vào nhà”, giáo viên có thể cho trẻ hóa thân thành em bé trong bài thơ và đọc thơ
với giọng điệu trẻ con vui tươi, sau đó hóa thân thành mẹ và đọc thơ với giọng điệu
nhẹ nhàng tình cảm, hóa thân thành ông đọc thơ với giọng điệu của người già. Trẻ sẽ
được trãi nghiệm các cảm xúc của từng vai chơi bên cạnh đó trẻ không cảm thấy chán
khi phải đọc thơ nhiều lần
Tương tự như vậy với tiết kể truyện cô bé quàng khăn đỏ, giáo viên có thể cho
trẻ kể truyện sáng tạo thông qua việc đóng vai các nhân vật trong câu truyện. Ví dụ
như là chó sói kể truyện, bác thợ săn kể truyện… trẻ được liên tưởng và nhìn nhận
nội dung truyện theo nhiều hướng khác nhau, thông qua đó trẻ càng khắc sâu nội
dung bài học.
Giải pháp 5: Lồng ghép trò chơi vận động vào các hoạt động phát triển
ngôn ngữ.
Đối với các hoạt động giáo dục ngôn ngữ đa phần là hoạt động tĩnh nhiều, giáo
viên cần lồng ghép các trò chơi vận động một cách hợp lý vào nội dung bài dạy, giúp
trẻ hoạt động theo phương thức tĩnh động tĩnh. Giúp trẻ vừa khắc sâu kiến thức, vừa
được thoải mái vận động. Ví dụ như ở hoạt động kể truyện “Tích Chu”, xen kẽ với
nội dung kể truyện, giáo viên có thể cho trẻ chơi chuyền nước, hoặc ghép tranh kết
hợp với các vận động xoay người, bật, nhảy lò cò…để chuyển tiếp giữa các hoạt
động, việc phối hợp hợp lý này giúp trẻ tăng cường sự tập chung, và ghi nhớ bài học
1 cách tự nhiên.
Giáo viên có thể vận dụng các trò chơi sẵn có bổ sung một số nội dung phù hợp
với bài dạy để trẻ chơi, hoặc tự sáng tác trò chơi và ứng dụng vào nội dung giáo dục.
Ví dụ : Đề tài truyện “chú dê đen”, giáo viên có thể cho trẻ chơi trò chơi chạy
vượt chướng ngại vật lên ghép tranh truyện và kể lại nội dung câu truyện
Hoặc thơ Đàn gà con, cô có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “gà mẹ và chim
đại bàng”
15


- Luật chơi: 8-10 trẻ; gà mẹ phải bảo vệ được đàn con. Chim đại bàng phải bắt
cho được gà con. Ai bị bắt phải ra ngoài 1 lượt chơi và làm chim đại bàng ở lượt chơi
sau.
- Cách chơi: 1 trẻ làm gà mẹ bảo vệ con đang ôm sau lưng, đại bàng tìm cách
bắt được gà con đang đi phía sau lưng gà mẹ.
- Trò chơi bắt thỏ con, có thể tích hợp trong đề tài truyện “ ai đáng khen nhiều
hơn”
- Luật chơi : Thỏ bị bắt ở trong lồng là thua, phải ra ngoài 1 lượt chơi hoặc kể
lại 1 đoạn truyện mà mình thích.
- Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn, có 3 lồng thỏ do 6 bạn nắm tay nhau tạo
thành, khi có nhạc nổi lên trẻ đi theo vòng tròn, khi nhạc kết thúc thì lồng sập xuống,
thỏ ở trong lồng là thua.
Trò chơi ong tìm đường về tổ có thể tích hợp trong nội dung giáo dục thơ “ ong
và bướm, con bướm xinh.
- Luật chơi: Trẻ phải vượt qua chướng ngại vật của cô sắp xếp và đem ghép
tranh lại thành nội dung bài thơ, đội nào ghép xong trước là giành chiến thắng.
- Cách chơi, trẻ chia thành 3 nhóm, tìm cách chui qua các chướng ngại vật và
đem tranh về cho đội mình.
Giải pháp 6: Dùng câu hỏi mở, khuyến khích sự mạnh dạn tự tin của trẻ
Câu hỏi mở là một dạng câu hỏi khơi gợi ở trẻ nhiều nhất, trẻ có thể nói theo
suy nghĩ của mình, nói lên cảm nhận của mình thay vì chỉ trả lời đúng đáp án của cô.
Ở đây chúng ta không nên đặt nặng vấn đề là trẻ trả lời đúng hay không, mà là trẻ
mạnh dạn trả lời hay không. Khi giáo viên đặt câu hỏi mở cho trẻ thường xuyên, trẻ
có thể vận dụng ngôn ngữ và diễn đạt theo cách hiểu của trẻ thường xuyên, đây là
cách bồi dưỡng kĩ năng diễn đạt cho trẻ tốt nhất.
Ví dụ như trong đề tài thơ “ em yêu nhà em” giáo viên có thể đặt một số câu hỏi
mở như sau:
- Con hãy kể cho cô và các bạn về ngôi nhà con đang sinh sống ?
16


- Nghĩ về ngôi nhà của mình con cảm thấy như thế nào?
- Con sẽ làm gì để ngôi nhà của chúng ta thêm đẹp hơn?
- Con thích câu thơ nào nhất? vì sao con thích?
Trong đề tài truyện “ vì sao thỏ cụt đuôi”, giáo viên có thể đặt các câu hỏi mở
như:
- Con nghĩ vì sao mà bạn thỏ lại bị mất đuôi?
- Nếu con là bạn thỏ, con sẽ qua đường như thế nào?
- Con nghĩ câu truyện sẽ có kết thúc như thế nào, nếu bạn thỏ qua đường đúng
quy định?
- Thông qua nội dung câu truyện con liên tưởng đến điều gì
Trong hoạt động học chữ cái, cô có thể trò chuyện với trẻ bằng những câu hỏi
mở:
- Khi quan sát chữ cái này con liên tưởng đến điều gì?
- Con thường thấy chữ cái này trong tên gọi đồ vật gì?
- Con thích nhất chữ cái nào? Vì sao con thích?
Bên cạnh đó sự cổ vũ động viên của giáo viên cũng có vai trò rất to lớn đối với
hứng thú học tập của trẻ. Giáo viên có thể động viên trẻ bằng sự khen ngợi và tin
tưỡng vào khả năng của trẻ như:
- Cô tin là con có thể kể lại câu truyện này đúng không nào.
- Cô nghĩ con đọc thơ hay rồi nhưng để hay nữa con hãy thử phát âm rõ hơn ở
một số từ.
- Cô nghĩ con đã làm rất tốt và cô biết con có thể làm tốt hơn nửa đúng không
nào.
Giáo viên cần sử dụng lời khen một cách hợp lý không nên khen quá đà , đôi
khi sự khen ngợi quá đà cũng đem lại hiệu quả ngược như trẻ tự kiêu với bản thân,
không chú ý theo bài học của cô vì nghĩ bản thân mình đã làm tốt rồi.
Lời khen, sự động viên nếu ở một liều lượng vừa đủ sẽ là nguồn động lực to
lớn cho trẻ tự hoàn thiện bản thân.
17


CHƯƠNG 3:
HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP
3.1 Thời gian áp dụng:
Đề tài này được áp dụng thực hiện từ tháng 8 năm 2017- 2018 và những năm
tiếp theo.
3.2 Hiệu quả đạt được:
Sau khi áp dụng các giải pháp vào thực tiễn cho thấy :
- Trẻ hứng thú hơn trong các hoạt động phát triển ngôn ngữ
- Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh dạng tích cực hơn trong giờ học
- Giáo viên có nhiều nội dung tích hợp hay hơn, đa dạng hơn, gần gũi với trẻ
hơn.
- Trẻ tự tin sáng tạo, biết cách dùng từ, làm đa dạng vốn ngôn từ.
Khảo sát đầu năm:
Tháng 8/2017
Trẻ hứng thú tham gia
hoạt động giáo dục ngôn ngữ:

Tháng 12 năm 2017
Trẻ hứng thú tham gia hoạt
động giáo dục ngôn ngữ: 95%

So sánh
Tăng :
25 %

70%
Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh

Trẻ ghi nhớ tốt hơn, mạnh

Tăng 20

dạn tích cực trong giờ học:70 dạn tích cực hơn trong giờ học: %
%

90 %
Trẻ tự tin sáng tạo, biết

Trẻ tự tin sáng tạo, biết cách

Tăng
18

:


cách dùng từ, làm đa dạng vốn dùng từ, làm đa dạng vốn ngôn 15 %
ngôn từ. : 80 %

từ.: 95 %

3.3 Khả năng triển khai và áp dụng giải pháp:
Các giải pháp nêu trên được tôi áp dụng tại lớp 5-6 tuổi B, trường mầm non
Tuổi Thơ, và có thể áp dụng với tất cả các nhóm lớp 5-6 tuổi tại các trường mầm
non.
3.4 Kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng giải pháp:
Đa phần trẻ đều thích trải nghiệm những cảm giác mới mẻ, chính vì vậy khi
ứng dụng các nội dung giải pháp trên trẻ rất hứng thú, rất tích cực hoạt động cùng

Một số trẻ nhỏ hay có xu hướng tăng động, giáo viên ngoài dùng các giải
pháp nêu ở trên cần giáo dục nề nếp lớp cho trẻ tốt hơn, để không ảnh hưởng đến
hoạt động học của những trẻ khác
Một số trẻ còn thụ động do bản tính nhút nhát, giáo viên cần thường xuyên
trò chuyện với trẻ, tạo niềm tin cho trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân.
Trẻ nhỏ học ngôn từ rất nhanh, rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái xấu, ngôn từ xấu,
chính vì vậy giáo viên cần phối hợp tốt với phụ huynh để giáo dục ngôn ngữ cho
trẻ được tốt hơn.
CHƯƠNG 4:
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ
4.1 Kết luận
19


Sự hứng thú của trẻ trong tiết học đóng một vai trò rất quan trọng, khi có
hứng thú trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, khi có hứng thú trẻ sẽ tích cực
tham gia hoạt động cùng cô hơn, khi trẻ có hứng thú tiết học sẽ trở nên sinh động ,
lý thú hơn rất nhiều, chính vì vậy bản thân tôi luôn mong muốn kho tàng kiến thức
tích hợp cho hoạt động giáo dục sẽ đầy thêm hơn nửa, hỗ trợ tối ưu cho việc tổ
chức hoạt động giáo dục cho trẻ được tốt nhất.
Kho tàng văn hóa dân gian và sự sáng tạo của con người là vô hạn , chính vì
vậy bản thân mỗi giáo viên phải không ngừng trau dồi năng lực sáng tạo của bản
thân để đem lại những nội dung giáo dục phù hợp với trẻ nhất.Khơi gợi ở trẻ sự
sáng tạo tuyệt vời nhất.
Bản thân tôi đang có con nhỏ, thời gian đầu tư nghiên cứu không nhiều nên
tôi hi vọng trong tương lai gần, mình có thêm nhiều thời gian hơn nửa để đầu tư,
đi sâu vào các giải pháp cụ thể để nhằm chăm sóc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ tốt
hơn
4.2 Đề xuất, khuyến nghị
Rất mong các cấp tạo điều kiện để giáo viên mầm non chúng tôi được giao lưu
học tập, trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn nửa.
Đặc biệt là được tham gia các lớp tập huấn giáo dục chuyên đề, các nghiên cứu
giáo dục khoa học hay, phù hợp với chuyên ngành giáo dục mầm non.
Ngoài ra việc tổ chức các cuộc thi về sáng tác cho trẻ mầm non là một ý tưởng
rất hay và có lợi cho việc học của trẻ cũng như sự sáng tạo của giáo viên, nâng cao
kho tàng kiến thức ứng dụng, tích hợp trong hoạt động giáo dục. Chính vì vậy tôi rất
mong các cấp sẽ tổ chức các hoạt động thi về sáng tác các tác phẩm mầm non để các
giáo viên mầm non chúng tôi có một sân chơi lí thú và bổ ích.
20


Côn Đảo, ngày 14 tháng 12 năm 2017
Xác nhận của hiệu trưởng

Người viết báo cáo sáng kiến

Võ Thùy Dương

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Chương trình giáo dục mầm non

2.
Một số trang web về giáo dục mầm non: mamnon.edu, thư
viện violet, vuisốngkhỏe. com
3.
Sách tục ngữ, ca dao Việt Nam; tham khảo trang wed
khotangcadao.com
4.

Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

5.

Tham khảo ý kiến đóng góp của đồng nghiệp khối 5-6 tuổi.
21


22


23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×