Tải bản đầy đủ

Mô hình tổ chức cđ 4 cấp

Mụ hỡnh t chc C 4 cp
v 4 loi hỡnh CCS
Tổng Liên đoàn

CĐ ngành TW - LĐLĐ tỉnh,TP

CĐ cấp trên cơ sở

CĐ cơ sở

CĐCS thành viên

CĐ Bộ phận

Tổ công đoànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x