Tải bản đầy đủ

Tuần 19

Tuần 19
Thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2017
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2+3: Tiếng việt
Bài 19A. Truyền thống anh hùng (tiết 1,2)
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng.
- Nói về chú bộ đội bảo vệ đất nước.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
2. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- HĐ1: Quan sát tranh và trả lời câu
hỏi


HS quan sát tranh và nói theo gợi ý
mỗi tranh.
- HĐ2: Nghe thầy cô dọc bài

Nghe gv đọc câu chuyện: Hai Bà
Trưng.
+ Đọc bài với giọng đọc như thế nào?
Nêu cách ngắt giọng , nghỉ hơi ?
- HĐ3:Đọc từ và lời giải nghĩa

Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải
nghĩa.
- HĐ4. Nghe thầy cô hướng dẫn đọc

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh và
trả lời.

- GV đọc mẫu, 1 hs đọc
- HS lắng nghe.
- HSTL

- HS thực hiện: HS đọc từ, HS 2 đọc giải
nghĩa
- GV: Quan sát, giúp đỡ,nhận xét.
- HS thực hiện:

1


GV hướng dẫn đọc từ ngữ, đọc câu.

- GV + HS : Nhận xét,chỉnh sửa lỗi phát
âm và cách đọc cho HS

- HĐ 5. Đọc đoạn

HS đọc bài theo nhóm(đọc nối tiếp
từng đoạn bài).

- HS thực hiện:


- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV + HS : Nhận xét,chỉnh sửa lỗi phát
âm và cách đọc cho HS

- HĐ 6. Đọc bài

HS đọc bài trước lớp.

- 1, 2 HS thực hiện:
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung và chốt
lại.

- HĐ 7. Trả lời câu hỏi

Trả lời câu hỏi.
- Câu chuyện kể về ai ?
***Tiết 2***
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HĐ1. Trả lời câu hỏi

Trả lời các câu hỏi.
- Chúng chém giết dân lành, cướp
ruộng nương. Chúng bắt dân ta lên
rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc
trai, khiến bao người thiệt mạng.
- Hai chi em đều giỏi võ nghệ và nuôi
chí hướng dành lại non sông.
- Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo
lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn
cuộn tràn theo bóng voi.
- HĐ2. Thảo luận để chọn ý đúng

Thảo luận để chon ý đúng.

- Kể về Hai Bà Trưng.

- HS thực hiện:
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
khen ngợi học sinh.

- HS thực hiện:
2


Câu 1. c
Câu 2. b
- HĐ3:

- GV: Quan sát, giúp đỡ,nhận xét.

Trò chơi : Sắp xếp các ý theo nội dung
bài.
1–c
2–a
3–b
4 – d.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

GVHD hs thực hiện theo yêu cầu.

GV: Nhận xét tiết học. khen những em
học bài tốt.
- HS lắng nghe.

Tiết 4: Toán
Bài 51. Các số có bốn chữ số. (tiết 1)
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết các số có bốn chữ số ( trường hợp các chữ số đều khác 0)
- Biết đọc, viết các số có có bốn chữ số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS thực hiện.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
- HĐ 1:

Chơi trò chơi “ LẬP SỐ’’
GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi trò
chơi.
- HĐ2:

GV hướng dẫn nhận biết số có bốn

- HS hoạt động nhóm chơi trò chơi.

- HS thực hành lập bảng, trên các tấm bìa.
3


chữ số
GV giúp đỡ hs làm bài.
- HĐ 3.
- HS hoạt động cặp đôi.
Viết vào ô trống( theo mẫu)
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
4 - Hoạt động kết thúc.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 51. Các số có bốn chữ số.( tiết 2)
I. Mục Tiêu
- Biết đoc, viết các số có bốn chữ số.
- Nhận biết thứ tự các số có bốn chữ số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập

- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.

3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B. Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

Viết tiếp vào chỗ trống, chỗ chấm.
GV theo dõi giúp đỡ cho HS
- HĐ2:

- HS làm bài vào vở

Viết vào ô trống.
- GV giúp đỡ hs làm bài
- HĐ 3.

- HS làm bài vào vở.
- HS thực hiện.

4


HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét chốt lại bài cho HS
- HĐ 4.

- HS thực hiện làm bài vào vở.

GV cho hs làm bài vào vở.
- GV nhận xét chốt lại bài cho HS
- HĐ 5.

- HS làm bài vào vở.

Viết số tròn nghìn vào chỗ chấm.
- HS làm bài vào vở.
- GV nhận xét chốt lại bài cho HS
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 4: Tiếng việt
Bài 19B. Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng.( tiết 1)
I – Mục tiêu:
- Kể lại được câu chuyện Hai Bà Trưng
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
2. Giới thiệu bài + ghi đầu bài

- Ghi đầu bài + đọc MT

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- HĐ1:
- HS hoạt động nhóm quan sát tranh và trả
HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
lời.
dưới mỗi tranh.
- Chúng chém giết dân lành, cướp
ruộng nương. Chúng bắt dân ta lên
rừng săn thú lạ, xuống biển mò
ngọc trai, khiến bao người thiệt
mạng.
- Vi hai bà nuôi chí lớn giành lại
non sông, đánh đuổi giạc ngoại
5


xâm.
- HĐ2: Kể chuyện.

- GV: Quan sát, giúp đỡ,nhận xét.
- HĐ3:

HS kể chuyện trước lớp.

C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS kể chuyện theo nhóm.

- HS thi kể trước lớp.
- GV + HS : Nhận xét,chỉnh sửa.
- HS thực hiện:
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV + HS : Nhận xét
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học

- HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 5: Tiếng việt
Bài 19B. Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng.(tiết 2 )
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa N. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n
hoặc từ ngữ có vần iêc/ iêt.
- Nhận biết phép nhân hóa, cách nhân hóa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhận đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
2. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản.
- HĐ4.

Nhận biết phép nhân hóa.
b)
- Anh đóm.

- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS thực hiện:
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV + HS : Nhận xét
6


- Chuyên cần
- Đi.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HĐ1.

Viết vào vở theo mẫu.
GV theo dõi, giúp đỡ hs
- HĐ2.

- HS làm bài vào vở.

Tìm chữ thích hợp điền vào chỗ
trống.
a) Lành lặn, nao núng, lanh lảnh.
C.CỦNG CỐ, DẶN DÒ
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động nhóm tìm các từ ngữ vào
phiếu bài tập.

- HS thực hiện:
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung và chốt lại.

Tiết 6: Tiếng việt (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu câu chuyện Hai Bà Trưng.
-HS TB đọc được bài
- HS khá giỏi biết đọc diễn cảm bài.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
2. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- HĐ1:
- GV đọc mẫu, 1 hs đọc
- HS lắng nghe.
- HSTL
Nghe gv đọc câu chuyện: Hai Bà
Trưng.
+ Đọc bài với giọng đọc như thế nào?
Nêu cách ngắt giọng , nghỉ hơi ?

- HS thực hiện:
- GV: Quan sát giúp đỡ.
7


- HĐ 2.

- GV + HS : Nhận xét,chỉnh sửa lỗi phát
âm và cách đọc cho HS

HS đọc bài theo nhóm(đọc nối tiếp
từng đoạn bài).

- 1, 2 HS thực hiện:
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung và chốt
lại.

- HĐ 3.

HS đọc bài trước lớp.
- Kể về Hai Bà Trưng.
- HĐ 4.

Trả lời câu hỏi.
- Câu chuyện kể về ai ?
- HĐ5.

- HS thực hiện:
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
khen ngợi học sinh.

Trả lời các câu hỏi.
- Chúng chém giết dân lành, cướp
ruộng nương. Chúng bắt dân ta lên
rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc
trai, khiến bao người thiệt mạng.
- Hai chi em đều giỏi võ nghệ và nuôi
chí hướng dành lại non sông.
- Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo
lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn
cuộn tràn theo bóng voi.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- GV củng cố bài học.
GV: Nhận xét tiết học. khen những em
- GV nhận xét tiết học.
học bài tốt.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe.
Tiết 8: Toán (TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
8


- Làm được các bài tập có liên quan đến số có 4 chữ số.
- HS trung bình biết đọc số có 4 chữ số
- HS khá giỏi biết tìm số có 4 chữ số
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 2a
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HD 1: Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 1, 2trang 06
Bài 1:
- Hs làm bài tập
2132: hai nghìn một tram ba mươi hai
3111: ba nghìn một tram mười một
Bài 2:
2157: hai nghìn một tram năm mươi
bảy
3421: ba nghìn bốn trăm hai mươi
mốt
7643: bảy nghìn sáu trăm bốn mươi
ba
6774: sáu nghìn bảy trăm bảy mươi
bốn
8132: tám nghìn một trăm ba mươi
hai
2693: hai nghìn sáu trăm chín mươi
ba
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2017
Tiết 2: Tiếng Việt
Bài 19B. Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng.(tiết 3)
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa N. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n
hoặc từ ngữ có vần iêc/ iêt. Nghe viết đoạn văn.
9


- Nhận biết phép nhân hóa, cách nhân hóa.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhận đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
2. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HĐ3:

Trò chơi : Tìm nhanh các từ ngữ.
- GV: Quan sát giúp đỡ.

- Ghi đầu bài + đọc MT

- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt, khen
ngợi học sinh.

- HĐ 4.

GV đọc bài cho hs.

- HS nhe –viết đoạn 4 bài Hai Bà Trưng vào
vở.

- HĐ 5.

- HS hoạt động nhóm.
HS đổi bài để soát lỗi.
- GV kiểm tra bài viết của hs, nhận
xét.
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập - HS theo dõi, lắng nghe.
Tiết 3: Toán
Bài 52. Các số có bốn chữ số.( tiếp theo)( tiết1)
I. Mục Tiêu
- Đọc, viết các số có bốn chữ số ( trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng
trăm là 0)
- Cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
10


Hoạt động của gv
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
A- Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:

Chơi trò chơi “ Lập số có bốn chữ số”
GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ2:

Viết vào ô trống.
GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
HĐ 3.

Hoạt động của hs
- Ban văn nghệ điều hành
- HS hát
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu

- HS thực hiện theo cặp

- HS hoạt động nhóm
- HS thực hành lập bảng, trên các tấm
bìa.

Viết số thành tổng( theo mẫu)
B. Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động nhóm.
a) 2357 = 2000+ 300 + 50 + 7
b) 4035 = 4000 + 0 + 30 + 5 = 4000 +
30 + 5
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
- HS theo dõi, lắng nghe.

Tiết 6: Tiếng việt
Bài 19C. Noi gương chú bộ đội (tiết 1 )
I – Mục tiêu:
- Đọc và hiểu bản báo cáo về hoạt động trong tháng của lớp.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhân đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
11


2. Khởi động

- HĐTQ điều khiển

3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
A – Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1.

- Ghi đầu bài + đọc MT

- HS hoạt động nhóm quan sát tranh và
Xem tranh và trả lời câu hỏi.
trả lời câu hỏi.
- Các bạn hs đạng nghe bạn đọc bản báo
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
cáo.
khen ngợi học sinh.
- GV: Quan sát giúp đỡ.
HĐ 2.

- HS lắng nghe.
- 1, 2 hs đọc bài.

GV đọc bài cho hs.
Bài : Báo cáo kết quả thi đua “ Noi
gương chú bộ đội” cho hs.
GV gọi hs đọc.
* HĐ 3

- HS lắng nghe.
a) GV hướng dẫn hs sinh đọc từ ngữ và
- HS đọc.
câu cho hs.
GV theo dõi hs đọc chỉnh sửa lỗi cho
hs.
b)

HĐ nhóm đọc nối tiếp từng đoạn bài.
Gv theo dõi giúp đỡ hs.
c) HS đọc toàn bài.
- HĐ 4.

- HS đọc nối tiếp bài trong nhóm.
- 1, 2 hs xung phong đọc bài.
- HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.

YC HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi.
GV theo dõi, nhận xét bài cho hs.
- Hoạt động kết thúc
- GV củng cố bài học.

- HS hoạt động nhóm thảo luận chon
câu trả lời đúng.

12


- GV nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
Tiết 7: Luyện viết
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
+ HS ôn luyện viết chữ hoa đúng, đẹp, trình bày sạch sẽ ,rõ ràng .
+ Viết được các cụm từ cỡ chữ nhỏ.
+ HS hoàn thành bài viết đầy đủ.
+ HS có ý thức rèn luyện viết chữ đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
- Chữ Đ hoa .
- Vở hoặc bài viết của HS viết đẹp những năm trước.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động1:Quan sát nhận xét mẫu.
Quan sát chữ H hoa.
- Yêu cầu hs nêu về độ cao ,độ rộng của chữ
- Nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện viết:
- Hai, ba HS đọc bài luyện viết.
- Gv Nêu ý nghĩa của bài .
- GV nêu kỹ thuật viết :
+ Các con chữ viết hoa.
+ Các con chữ viết thường 1 ô li:e,u,o,a,c,n,m,i…
+ Các con chữ viết thường 1,5 ô li: t.
+ Các con chữ viết thường 2 ô li:d,đ,p,q
+ Các con chữ viết thường hơn 1 ô li: s,r
+ Khoảng cách chữ cách chữ: 1con chữ ô
+ Các con chữ viết thường 2,5 ô li: y,g,h,k,l,b,
+ Cách đánh đấu thanh:Đặt dấu thanh ở âm chính,
dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên.
3. Hoạt động3: HS viết bài khoảng 25- 30 phút.
- GV nhắc học sinh ngồi viết ngay ngắn, mắt cách
vở khoảng 25cm, viết nghiêng 15độ, trước khi viết
đọc thầm cụm từ 1 đến 2 lần để viết không sai lỗi.
- HS viết bài vào vở luyện viết.
- GV chấm bài 5-7 bài và nhận xét lỗi sai chung của
cả lớp.
- GV tuyên dương những bài HS viết đẹp.
4. Hoạt động4: Củng cố, dặn dò:
13

Quan sát.
- Nêu.
- Lắng nghe.
- HS đọc bài .
- Lắng nghe.
- HS lắng nghe.

HS lắng nghe .
- HS viết bài nắn nót.
HS rút kinh nghiệm.
- HS vỗ tay tuyên dương
bạn.
- HS nêu hướng khắc
phục.


- HS nhắc lại lỗi sai và hướng khắc phục của mình.
- GV dặn dò HS .

- HS lắng nghe.

Tiết 8: HĐNGLL
- Kể chuyện món ăn ngày tết quê em
- I.Mục tiêu hoạt động:
- - HS biết 1 số món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền dân tộc ,giới thiệu
món ăn ngày Tết ở địa phương mình
- - HS tự hào về các món ăn truyền thống trong ngày Tết của quê hương của dân
tộc .
- II.quy mô hoạt động
- -Tổ chức theo lớp
- III.Tài liệu và phương tiện
- -Hình ảnh về các món ăn truyền thống trong ngày Tết
- -ảnh chụp quang cảnh trường
- -Bánh kẹo,món ăn ngày Tết (do GV,HS mang đến)
- IV.Các bước tiến hành:
- Bước 1:Chuẩn bị
- Trước 1 tuần GV phổ biến cho HS
- -Buổi đầu tiên sau ngày nghỉ Tết ,lớp sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân.Trong ngày
họp mặt đó mỗi bạn sẽ giới thiệu cho nhau 1 món ăn ngày Tết mà mình yêu
thích.Bạn nào có điều kiện mang quà Tết đến góp vui liên hoan
- -Phân công chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
- -Cử bạn điều khiển chương trình
- Bước 2:Họp mặt đầu xuân
- -Cán bộ lớp,tổ hướng dẫn các bạn kê bàn ghế
- -Người dẫn chương trình tuyên bố lí do
- -Văn nghệ chúc mừng năm mới
- -Người dẫn chương mời GV lên chúc mừng năm mới
- -Đại diện cán bộ lớp chúc Tết GV và các bạn
- -Kể chuyện món ăn ngày Tết
- -HS giới thiệu những món mình được ăn trong ngày Tết
- -GV giới thiệu thêm 1 số món ăn truyền thống nếu HS chưa kể hết
- -GV KL
- Bước 3:NX giờ học
- ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Thứ năm ngày 11 tháng 1 năm 2017
Tiết 2: Toán
Bài 52. Các số có bốn chữ số.( tiếp theo)( tiết2)
I. Mục Tiêu.
- Viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
14


II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
2. Lấy đồ dùng học tập
- HS lấy đồ dùng.
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
B. Hoạt động thực hành.
- HĐ 1:

HS hoạt động nhóm đọc số
- HS đọc số trong SGK.
GV theo dõi, giúp đỡ hs đọc
- HĐ2:

- HS hoạt động nhóm đọc số trong SGK.

Chơi trò chơi “ Chính tả toán”
- GV theo dõi, giúp đỡ hs chơi trò
chơi
- HĐ 3.

- HS hoạt động nhóm . Một bạn viết số có
bốn chữ số đưa cho bạn thứ hai đọc, bạn
thứ hai viết đưa cho bạn thứ ba đọc.

Viết số thích hợp vào ô trống.
- GV nhận xét, chốt lại bài cho HS
- HĐ 4.

- HS hoạt đông cá nhân làm bài vào vở.

Viết các số thành tổng.
GV theo dõi, chốt bài cho HS
- HĐ 5.

Viết các tổng thành số.
- GV theo dõi giúp đỡ hs, nhận xết
bài .
- HĐ 6.

Viết số.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs làm bài.
C - Hoạt động kết thúc

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
15


- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 3: Tiếng việt
Bài 19C. Noi gương chú bộ đội (tiết 2 )
I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n hoặc từ ngữ có vần iêc/ iêt.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhân đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
2. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
A – Hoạt động cơ bản.
* HĐ 5.

- Ghi đầu bài + đọc MT

Thảo luận chon câu trả lời đúng.
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
khen ngợi học sinh.
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1.

- HS thảo luận, trả lời.
- HS khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm điền vào chỗ trống
làm bài vào phiếu bài tập.
- HS đổi bài để soát lỗi.

Điền vào chỗ trống.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
- HS làm bài nhóm.
- GV Quan sát giúp đỡ.
- HS đổi bài cho nhóm bạn để soát và

- HS đổi bài để soát và sửa lỗi.
16


sửa lỗi.
- GV theo dõi và nhận xét bài cho hs.
* Hoạt động kết thúc
- GV củng cố bài học.
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
Tiết 4: TOÁN ( TC)
Ôn tập
I – Mục tiêu:
- Làm được các bài tập có liên quan đến số có 4 chữ số.
- HS TB làm được BT 2,3
- HS khá giỏi làm được BT 2,3,4
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Toán tập 1b
III – Các hoạt động dạy học.
HĐGV
HĐHS
1 – Khởi động
GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển,
- HS hát
ban văn nghệ, nhóm trưởng
- Nhận đồ dùng
2 – Giới thiệu, ghi bảng
B – Hoạt động thực hành.
HĐ 1. Thực hành:
- Cho hs làm bài tập 3,4,5 trang 7
Bài 2:
- Hs làm bài tập
a, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216
b, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256,
3257
Bài 3:
a, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125,
3126.
b, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,
1915
c, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678,
5679
Bài 4
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000,
7000, 8000, 9000
- GV nhận xét
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
17


Tiết 7: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Củng cố cách viết chữ hoa N. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n
hoặc từ ngữ có vần iêc/ iêt.
- Nhận biết phép nhân hóa, cách nhân hóa.
- HS TB làm được hoạt động 1,2
- HS khá giỏi làm được hoạt động 1,2,3
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhận đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
2. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HĐ1:

Trò chơi : Tìm nhanh các từ ngữ.
- GV: Quan sát giúp đỡ.

- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt, khen
ngợi học sinh.

- HĐ 2.

GV đọc bài cho hs.

- HS chép đoạn 4 bài Hai Bà Trưng vào vở.

- HĐ 3.
- HS hoạt động nhóm.
HS đổi bài để soát lỗi.
- GV kiểm tra bài viết của hs, nhận
xét.
- HS nhắc lại nhắc kiến thức bài học
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- GV củng cố bài học.
- HS theo dõi, lắng nghe.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Tiết 8: Tiếng Việt ( TC)
ÔN TẬP
18


I – Mục tiêu:
- Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n hoặc từ ngữ có vần iêc/ iêt.
- HS TB làm được hoạt động 1
- HS khá giỏi làm được hoạt động 1,2
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. HS nhân đồ dùng.
- Đại diện nhóm nhận đồ dùng.
2. Khởi động
- HĐTQ điều khiển
3. Giới thiệu bài + ghi đầu bài
- Ghi đầu bài + đọc MT
Hoạt động thực hành.
* HĐ 1.

Thảo luận chon câu trả lời đúng.
- GV: Quan sát giúp đỡ.
- GV +HS : Nhận xét, bổ sung, chốt,
khen ngợi học sinh.
HĐ 2.

- HS thảo luận, trả lời.
- HS khác nhận xét.

- HS thảo luận nhóm điền vào chỗ trống
Điền vào chỗ trống.
làm bài vào phiếu bài tập.
GV chuẩn bị phiếu bài tập cho hs.
- HS đổi bài để soát lỗi.
- HS làm bài nhóm.
- GV Quan sát giúp đỡ.
- HS đổi bài để soát và sửa lỗi.
- HS đổi bài cho nhóm bạn để soát và
sửa lỗi.
- GV theo dõi và nhận xét bài cho hs.
* Hoạt động kết thúc
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập
Nhật kí sau cuối ngày
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2017
Tiết 3: Toán
Bài 53. Số 10 000 ( tiết1)
I. Mục Tiêu
- Em nhận biết số 10.000.
19


II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động của gv
1. Khởi động
2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu

Hoạt động của hs
- Ban văn nghệ điều hành
- Đại diện nhóm lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu bài.

A- Hoạt động cơ bản.
- HĐ 1:

Chơi trò chơi “ Chính tả toán”
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.
- HĐ2:

Lập số 10 000.
- GV theo dõi, giúp đỡ hs.

- HS thực hiện theo cặp một bạn đọc
số một bạn viết số và ngược lại.

- HS hoạt động nhóm
- HS thực hành lập bảng, trên các tấm
bìa. Như SGK.

- HĐ 3.

Chơi trò chơi “ Đố bạn viết và đọc số”
- GV theo dõi giúp đỡ hs sinh chơi.
- GV nhận xét chốt lại bài cho HS
* Hoạt động kết thúc.
- GV củng cố bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS hoạt động cặp đôi đố bạn viết và
đọc số.
( Một bạn đọc số tròn nghìn, một bạn
viết và ngược lại)
- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 4: Tiếng việt
Bài 19C. Noi gương chú bộ đội (tiết 3 )
I – Mục tiêu:
- Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
- Nghe và hiểu câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng.
II – Tài liệu và phương tiện
Tài liệu hướng dẫn học Tiếng việt.
III – Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của gv
Hoạt động của hs
1. Khởi động
- Ban văn nghệ điều hành
20


2. Lấy đồ dùng học tập
3. Ghi đầu bài + đọc mục tiêu
B – Hoạt động thực hành.
- HĐ 2.

- HS lấy đồ dùng.
- HS ghi đầu bài, đọc mục tiêu.

Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu
hỏi “ Khi nào”
- GV theo dõi giúp đỡ HS.

- HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
C1. Khi trời đã tối.
C2. Tối mai.
C3. Trong học kì I.

- HĐ 3.

Trả lời nhanh câu hỏi.
GV theo dõi giúp đỡ hs làm bài, nhận
xét bài làm của hs.
a) Tháng 9, b) 8 giờ, c) Khi hết học kì
I.
- HĐ 4.

- HS thảo luận cả lớp.

GV kể chuyện “ Chàng trai làng Phù
Ủng”
- HĐ 5.

- HS lắng nghe.

Thảo luận trả lời câu hỏi.

- GV kiểm tra, nhận xét bài làm của hs.
- HĐ 6.

YC HS thay nhau kể lại câu chuyên “
Chàng trai làng Phù Ủng”
C - Hoạt động kết thúc
- GV củng cố bài học.

- HS Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
a) Ngồi đan sọt.
b) Vì chàng trai mải đan sọt không để ý
đến bọn lính.
c) Vì chàng trai là người thông minh tài
giỏi.
- HS hoạt động nhóm kể lại câu chuyên

“ Chàng trai làng Phù Ủng”

21


- GV nhận xét tiết học.
- Hướng dẫn hs về nhà làm bài tập

- HS nhắc lại kiến thức bài học.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Tiết 5: Sinh hoạt
Mục tiêu:
- Giúp HS nắm bắt được các hoạt động diễn ra trong tuần.
- Biết rút ra những ưu, khuyết điểm. Tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.
- Nắm được phương hướng tuần tiếp theo.
1 - Nhận xét chung tuần học.
+ Ưu điểm.
– Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Trong lớp chú ý, hoạt động nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
+ Tồn tại:
2- Kế hoạch tuần tiếp theo.
- 100% HS đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Phấn đấu giữ vở sạch, chữ đẹp.
- 100% đủ đồ dùng, sách vở khi đến lớp.
Nhật kí sau cuối ngày:………………………………………………………

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×