Tải bản đầy đủ

CHẤN THƯƠNG hệ niệu

CHẤN THƯƠNG HỆ NiỆU


CHẤN THƯƠNG THẬN


ĐẠI CƯƠNG


ĐỊNH NGHĨA
Chấn thương thận kín là:
Thành bụng hay thành lưng không bị thủng

(nghĩa là chấn thương kín).
Là cấp cứu hàng đầu trong niệu khoa, 10 –
15% trong chấn thương bụng kín.
Nguyên nhân thường do tai nạn giao thông
hay tai nạn lao động.


PHÂN ĐỘPHÂN ĐỘ
Độ I : Đụng giập thận, tỷ lệ 70-75%.
Độ II : Giập thận nhẹ, tổn thương sâu dưới 1cm, tụ

máu khu trú quanh thận, tỷ lệ 10-15%.
Độ III : Giập thận nặng, tổn thương sâu trên 1cm, tụ

máu lan rộng, tỷ lệ 5-10%.
Độ IV : Vỡ thận, thận bị vỡ thành nhiều mảnh, thường

tụ máu rất nhiều, tỷ lệ 5-7%. - Độ V : Đứt cuống thận,
có thể dẫn đến sốc do mất máu, tỷ lệ 1-3%.


TRIỆU CHỨNG
TiỂU RA MÁU


TRIỆU CHỨNG
ĐAU:
ĐAU THẮT LƯNG, LAN RA XUNG QUANH
ĐAU DO ĐA CHẤN THƯƠNG

TRIỆU CHỨNG TOÀN THÂN:
ĐA CHẤN THƯƠNG
DA XANH, CHI LẠNH
CHOÁNG.


CHĂM SÓC ĐiỀU DƯỠNG
ĐiỀU TRỊ BẢO TỒN:
HẠN CHẾ HoẠT ĐỘNG THỂ LỰC
THEO DÕI CHẢY MÁU
LUU ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH.
THEO DÕI NƯỚC TiỂU VÀ CHỨC NĂNG THẬN
TRÁNH TÁO BÓN.CHĂM SÓC ĐiỀU DƯỠNG
NGƯỜI BỆNH MỔ CẤP CỨU:
CHẢY MÁU NHIỀU
TRUYỀN 500ML MÁU MÀ HUYẾT ÁP KHÔNG

LÊN.
CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN LÀM CÁC XÉT

NGHIÊM: UIV, SIÊU ÂM.
PHÒNG CHỐNG CHOÁNG: HCT >20%
ĐẶT THỒNG TiỂU.


CHĂM SÓC ĐiỀU DƯỠNG
NHẬN ĐỊNH SAU MỔ
DẤU HiỆU CHOÁNG
TÌNH TRẠNG CHẢY MÁU.
TÌNH TRẠNG HÔ HẤP.
VẾT MỔ HÔNG LƯNG
DẪN LƯU
NƯỚC TiỂU, CHỨC NĂNG THẬN.
DINH DƯỠNG, VẬN ĐỘNG.


CHẨN ĐOÁN ĐiỀU DƯỠNG
NGUY CƠ CHẢY MÁU SAU MỔ
NGUY CƠ CHẢY MÁU THỨ PHÁT DO VẬN

ĐỘNG MẠNH
DẪN LƯU HoẠT ĐỘNG KHÔNG HiỆU QuẢ
KHÓ THỞ DO ĐAU
TỔN THƯƠNG DA DO DẪN LƯU


CHẤN THƯƠNG NiỆU ĐẠO


NGUYÊN NHÂN
NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG
Ống thông tiểu
ống nội soi
Sỏi

Nguyên nhân bên ngoài
Té ngã


Nhận định điều dưỡng
Cơ chế
chấn
thương??
?


Nhận định điều dưỡng
Dấu hiệu lâm sàng:
Tụ máu lỗ sáo
Bí tiểu
Cầu bàng quang
Nốt tụ máu.


Chẩn đoán điều dưỡng
Không tiểu được do chấn thương
Người bệnh tiểu qua ống sonde do tái tạo

niệu đạo sau mổ
Nguy cơ hẹp niệu đạo sau mổ
Nguy cơ choáng chấn thương


Giáo dục sức khỏe
Hẹp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×