Tải bản đầy đủ

Chăm sóc người bệnh bó bột

Chăm sóc người bệnh bó bột


Mục đích


Chuẩn bị bó bột
Dụng cụ:
Số lượng, kích cỡ bột, thời gian bột cứng.
Đồ chêm lót
Nước làm ẩm
Bàn chỉnh hình, khung nắn xương
Tất Jersey


Chuẩn bị bó bột
Báo và giải thích cho người bệnh.


Thực hành bó bột
Chọn loại bột: nhanh cứng cho vị trí nhỏ và ngược lại

Cỡ bột: 15cm cho chi trên, 20cm cho chi dưới.
Nhúng bột vao nước, vắt khô


Thực hành bó bột
Giữ chi thẳng
Mang tất Jersey


Thực hành bó bột
Chêm lót
Quấn bột


Theo dõi sau bó bột
Vài giờ sau mổ:
Chèn ép khoang
Xẻ bột, kê cao chi
Cắt bột khi tình trạng không giảm

Vài ngày sau mổ:
Chèn ép, tì đè
Lỏng bột do giảm phù nề


Cắt bột


Nhận định tình trạng
Các dấu hiệu:
Đau, tê, mất mạch, nhiệu độ chi.
Cảm giác nóng rát, tê bì..
Kiểm tra lại xquang. Cửa sổ vết thương.
tình trạng bột: khô hay ướt?


Chẩn đoán điều dưỡng
Suy giảm khả năng vận động sau bó bột.
Tăng cường vận động chi lành.
Tập vận động chi bó bột


Tránh teo cơ.


Chẩn đoán điều dưỡng


Chẩn đoán điều dưỡng
Đau do bó bột hay chấn thương


Chẩn đoán điều dưỡng
Nguy cơ bị bệnh tiết niệu do nằm lâu:


Một số biến chứng

Chèn ép điểm
Chèn ép toàn thể
Lỏng bột
Loãng xương
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×