Tải bản đầy đủ

Thực hành lập kế hoạch truyền thông

Thực hành Lập kế hoạch truyền thông


VIẾT MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG


Mức độ hoàn thànhHành độngNgười thực

1
2
3Điều kiện

4
hiện


XÁC ĐỊNH NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

• Các nội dung chính
• Các nội dung không cần thiết thì loại bỏ
• Xác định phương pháp truyền thông cho từng nội dung


PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THƠNG

Mô hình nguyên nhân suy
dinh dưỡng và tử vong tại

Dinh dưỡng –- vệ sinh

Việt Nam

an toàn thực phẩm


Hoàn thiện nội dung

• Chú ý:
• Từ ngữ chuyên môn
• Phù hợp với đối tượng
• Chỉ đưa những nội dung cần thiết
• Nội dung bám sát mục tiêu đề ra
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×