Tải bản đầy đủ

hanh vi chinh

Hành vi sức khỏe
và các bước thay đổi hành vi
Gv: Nguyễn Đăng Vương


Nội dung chính
• Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
• Hành vi sức khỏe
• Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức
khỏe
• Các bước thay đổi hành vi
• Hoạt động thảo luận


Các yếu tố quyết định sức khỏe
Sinh học,
Gen

Môi trường

Sức khỏe

Hành vi và
lối sống

Chất lượng
DVCSSK


Hành vi là gì?
-Cách ứng xử của con người
Đối với một sự vật, sự kiện, hiện tượng
Trong một hoàn cảnh, tình huống cụ thể.
Hành vi hàm chứa yếu tố:
Nhận thức, hiểu biết, kiến thức
Niềm tin, thái độ
Giá trị xã hội
Hành động cụ thể của con người.Kiến thức (tượng trưng là cái đầu)
Kỹ năng
(tượng trưng là cái tay)
Niềm tin
(tượng trưng là trái tim)

Nguồn lực
(tượng trưng là cái thùng)

Sự hỗ trợ (tượng trưng là cái chân)


Hành vi (tt)
Hành vi là các
hoạt động
tương tác giữa
con người với
con người,
giữa con
người với
môi trường


sống.


Hành vi sức khỏe là gì?
Hành vi của con người
Có liên quan đến việc:
Tạo ra, bảo vệ và nâng cao sức
khoẻ,
Hoặc liên quan đến một vấn
đề sức
khoẻ nhất định.

Ví dụ ???


1.2 Hành vi sức khoẻ
là gì?
HVSK cá nhân
là trọng tâm
của GDSK


Hành vi sức khoẻ (tt)
Bò chi phối bởi:
Thuộc tính cá nhân
Đặc điểm tính cách
Mô hình hành vi (thói quen).


Hành vi sức khoẻ (tt)
Thuộc tính cá nhân:
Niềm tin, sự mong đợi
Động lực thúc đẩy
Giá trò
Nhận thức và kinh nghiệm.
Đặc điểm tính cách: tình
cảm, xúc cảmHành vi sức khoẻ (tt)
Hành vi sức khoẻ bao gồm:
Hành vi Có lợi cho sức khỏe
Hành vi có hại cho sức
khoẻ
Hành vi khơ có lợi cũng khơng có hại


Hành vi sức khỏe
Hành vi lành mạnh
có lợi cho sức khoẻ như: ăn chế độ dinh
dưỡng cân đối; tập thể dục đều đặn;
không hút thuốc lá; quan hệ tình dục an
toàn/có bảo vệ...


7/4/2018
• H tuyen
• H nghin
• Ngọc oanh


Hành vi sức khỏe
Hành vi không lành mạnh
có hại cho sức khoẻ như: uống nhiều bia,
rượu; uống nước lã; hút thuốc lá; quan hệ
tình dục không an toàn, tiêm chích ma
túy...
Hành vi chưa rõ có lợi hại cho sức khoẻ
như đeo vòng bạc ở cổ tay, cổ chân ở trẻ
em.


Những yếu tố nào ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe?Kiến thức
Niềm tin
Thái độ

Yếu tố tiền đề
(cá nhân)

Hành vi
sức
khỏe

Chuẩn mực
Người thân
Đồng nghiệp

Yếu tố tăng cường

Bạn bè
Người có uy tín

Yếu tố tạo điều kiện
thuận lợi

Qui định
Luật pháp
Điều kiện sống
Việc làm; thu nhập


Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Yếu tố tiền đề (Predisposing factors)
– kiến thức: bắt nguồn từ sự học tập, trải
nghiệm
– niềm tin: tin chắc rằng một sự kiện, quan
điểm là đúng là, có thật mặc dù có thể
không đúng, không thậtNhững yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Yếu tố tiền
factors)

đề

Thái độ:
Ý nghĩ, tình cảm
Cách nghĩ, nhìn nhận

(Predisposing


Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Yếu tố tiền đề
Chuẩn mực xã hội:
Giá trị, chuẩn mực được cộng
đồng, xã hội coi là tốt đẹp
Có ý nghĩa, làm cơ sở để phán
xét
các hoạt động trong cuộc
sống hàng ngày.


Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Yếu tố tăng cường
Là những ảnh hưởng, tác động từ:
– người thân : cha, mẹ, ông, bà...
– bạn bè, đồng nghiệp
– thầy, cô giáo
– người đứng đầu ở địa phương, lãnh
đạo, chức sắc tôn giáo...

 Con người thường có xu hướng nghe
và làm theo những gì mà những người
có uy tín, quan trọng đối với họ đã làm.


Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Yếu tố tạo điều kiện thuận lợi:
là những tác động/ảnh hưởng từ:
– điều kiện sống, nhà ở,
– việc làm, thu nhập,
– nguồn lực hiện có,
– qui định, luật pháp...liên quan đến các chương trình, dịch vụ,
nguồn lực nói chung có thể tác động đến sự
thay đổi, thực hiện và duy trì hành vi cá nhân.


Những yếu tố ảnh hưởng
đến hành vi sức khỏe
Hiểu biết đúng các yếu tố ảnh hưởng, lí do
dẫn đến một hành vi nào đó sẽ giúp
chúng ta lựa chọn:
– phương pháp giáo dục,
– giải pháp can thiệp vấn đề sức khỏe thích
hợp,
– xây dựng được những chính sách, tạo ra được
môi trường hỗ trợ hiệu quả
để hình thành và duy trì bền vững những
hành vi có lợi cho sức khỏe.


III. Quá trình thay đổi hành vi
Người truyền thông GDSK cần thực hiện
một số hoạt động sau:
Xác định xem hành vi của đối tượng giáo
dục là có lợi hay có hại cho sức khoẻ
của họ
Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng
đến hành vi sức khoẻ của đối tượng
Phát hiện can thiệp thích hợp và hiệu
quả


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×