Tải bản đầy đủ

He tuan hoan

HỆ TUẦN HOÀN


TIM
Tim là một khối cơ rỗng có tác dụng như một cái
bơm vừa hút vừa đẩy máu đi.
Nặng : 260 270 gram
Hình tháp
Đỉnh: quay xuống dưới, ra trước, lệch trái.
Đáy: quay lên trên, ra sau, lệch phải.


Hình thể ngoài
Tim có hình tháp:
Mặt ức sườn (mặt trước)

+ 3 mặt

Mặt hoành (mặt dưới)

Mặt phổi (mặt trái)


+ Một đáy

+ Một đỉnh
Đáy tim quay ra sau và hơi sang phải. Đỉnh ở trước, lệch trái.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Vị trí
Tim nằm đè lên cơ hoành, ở giữa hai phổi, hơi lệch sang
trái, trước thực quản và các thành phần khác của trung thất sau.

Trục dọc đi từ sau ra trước, hướng chếch sang trái và
xuống dưới.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Đáy tim

Đáy tim ứng với mặt sau hai tâm nhĩ

Tâm nhĩ trái

Rãnh gian nhĩ
Tĩnh mạch chủ trên

Tĩnh mạch phổi

Tâm nhĩ phải

Rãnh vành

Tĩnh mạch chủ dưới


10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Mặt ức sườn (còn gọi là mặt trước)

Động mạch chủ lên
Thân động mạch phổi
Tiểu nhĩ trái

Rãnh vành

Rãnh gian thất trước

Tâm thất trái

Tâm thất phải

Đỉnh tim
10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Mặt hoành (hay mặt dưới) và
mặt phổi (hay mặt trái)

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Hình thể trong
Các vách tim
1.1. Vách gian nhĩ
1.2. Vách nhĩ thất
1.3. Vách gian thất

+ Phần màng
+ Phần cơ

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Các tâm nhĩ
2.1. Đặc điểm chung
- Thành mỏng hơn các tâm thất.
- Nhận máu từ các TM đổ về. Tâm nhĩ trái có các TM phổi
đổ vào. Tâm nhĩ phải có TM chủ trên, TM chủ dưới và
xoang vành đổ vào
- Thông với tâm thất cùng bên qua lỗ nhĩ thất, có van đậy
kín.

Tâm nhĩ trái và tâm thất trái

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Các tâm thất
Đặc điểm chung
- Thành dày, sần sùi, có nhiều gờ cơ nổi
lên.
- Có các động mạch lớn đi ra và có van
đậy kín.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Tâm thất phải
Lỗ nhĩ thất phải được đậy kín bằng van nhĩ thất phải hay van ba lá: lá trước, lá sau và lá
vách.
Phía trước trên lỗ nhĩ thất phải có lỗ thân động mạch phổi, đậy kín bởi van thân động
mạch phổi gồm van bán nguyệt trước, van bán nguyệt phải và van bán nguyệt trái. Ở giữa
bờ tự do của mỗi van bán nguyệt có cục van bán nguyệt. Các lá van nối với các cơ nhú
bởi các thừng gân.
Phần tâm thất phải gần lỗ thân động mạch phổi hẹp lại tạo nên nón động mạch.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Tâm thất phải

Van thân ĐM phổi
Nón động mạch

Van nhĩ thất phải
(van 3 lá)
Thừng gân

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Tâm thất trái
Nền có lỗ nhĩ thất trái được đậy kín bởi van hai
lá: lá trước (hay lá trong) và lá sau (hay lá
ngoài).
Lỗ động mạch chủ có van ĐM chủ đậy kín. Van
ĐM chủ gồm van bán nguyệt sau, phải và
trái.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Cấu tạo của tim
Tim được cấu tạo bởi ba lớp từ ngoài vào trong:

Ngoại tâm mạc

Cơ tim

Nội tâm mạc

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Ngoại tâm mạc (hay màng ngoài tim)
Gồm hai lớp: bên ngoài là ngoại tâm mạc sợi và bên trong là ngoại tâm mạc thanh mạc.

1.1. Ngoại tâm mạc sợi: dày, chắc; có các thớ sợi dính với các cơ quan lân cận như xương ức, cột
sống, cơ hoành ..., trong đó có dây chằng ức ngoại tâm mạc.

1.2. Ngoại tâm mạc thanh mạc: gồm
- Lá thành: lót mặt trong ngoại tâm mạc sợi.
- Lá tạng: phủ lên bề mặt tim (còn gọi là thượng tâm mạc) và một phần các mạch máu lớn ở đáy tim.

Giữa hai lá là một khoang ảo, kín gọi là khoang ngoại tâm mạc.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


:
- Nút xoang nhĩ
- Nút nhĩ thất

- Bó nhĩ thất
+ Trụ phải
+ Trụ trái
+ mạng Purkinje

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Nội tâm mạc (hay màng trong tim)

Mỏng, láng, phủ và dính chặt lên toàn bộ mặt trong của các buồng tim và
liên tiếp với nội mạc các mạch máu.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Mạch máu và thần kinh của tim

Động mạch
Tim được cấp máu bởi động mạch vành phải và động mạch vành trái.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Động mạch vành phải
ĐM vành phải

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Động mạch vành trái
ĐM vành trái

Nhánh gian thất trước

Nhánh mũ

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Tĩnh mạch của tim
TM chếch của nhĩ
Xoang vành

trái

TM tim lớn

TM tim nhỏ
TM sau của thất
trái
Các TM tim
trước

TM tim giữa

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


ĐỘNG MẠCH CHỦ


Đại cương
Động mạch chủ là thân động mạch chính của hệ tuần hoàn. Các nhánh bên và nhánh cùng của nó dẫn máu
đi nuôi khắp cơ thể.

Bắt đầu từ tâm thất trái, động mạch chủ chạy lên trên, ngang mức đốt sống ngực 4 thì vòng sang trái rồi quặt
xuống dưới, đi dọc theo cột sống ngực qua cơ hoành xuống ổ bụng và tận hết ngang mức đốt sống thắt lưng
4.

ĐM chủ lên

Động mạch chủ

Cung ĐM chủ

ĐM chủ xuống

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Động mạch chủ lên
1. Đường đi và giới hạn
Xuất phát từ tâm thất trái, động mạch chủ lên đi lên hướng sang phải, đến
ngang mức góc xương ức (tương ứng đốt sống ngực 4). Nằm trong trung
thất giữa.

2. Nhánh bên
Động mạch chủ lên có hai nhánh bên là động mạch vành phải và trái.

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Cung động mạch chủ
1. Đường đi và giới hạn
Nối tiếp với động mạch chủ lên, cung động mạch chủ chạy cong sang trái và hướng ra sau tạo thành một
cung lõm xuống dưới, ôm lấy phế quản chính trái. Cung động mạch chủ nằm ở trong trung thất trên, ngang
mức đốt sống ngực 4.

3. Nhánh bên

-

Thân tay đầu

-

Động mạch cảnh chung trái

-

Động mạch dướI đòn trái

10/29/18

Th.ĐD. Nguyễn Đăng Vương - Email: dangvuongdk1@gmail.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×