Tải bản đầy đủ

hệ hô hấp

HỆ HÔ HẤP

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
1- ĐẠI CƯƠNG:

MŨI

HẦU

THANH QUẢN

TIM

KHÍ QUẢN


PHỔI

PHẾ QUẢN
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


MŨI:
1- MŨI NGOÀI:

HÔ HẤP
SỤN CÁNH MŨI LỚN

XƯƠNG MŨI
SỤN MŨI BÊN

SỤN VÁCH
MŨI

SỤN CÁNH
MŨI LỚN
10/29/18

SỤN PHỤ
SỤN CÁNH MŨI BÉ
Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


2- MŨI:
2.2- MŨI TRONG:

HÔ HẤP

XƯƠNG TRÁN
XƯƠNG SÀNG

XƯƠNG MŨIXƯƠNG BƯỚM

XOĂN MŨI
TRÊN
XOĂN MŨI
GIỮA

NGÁCH MŨI TRÊN

XOĂN MŨI
DƯỚI
NGÁCH MŨI GIỮA

MÕM KHẨU CÁI
XƯƠNG HÀM TRÊN
MẢNH NGANG
XƯƠNG KHẨU CÁI

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com

NGÁCH MŨI DƯỚI


HÔ HẤP

2- MŨI:
2.2- MŨI TRONG:
XOĂN MŨI GIỮA

NGÁCH MŨI GIỮA
THÀNH TRONG
NGÁCH MŨI DƯỚI

XOĂN MŨI DƯỚI
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP

2- MŨI:
2.2- MŨI TRONG:

?

?

?

?

XƯƠNG SÀNG
SỤN VÁCH MŨI
SỤN CÁNH
MŨI LỚN
XƯƠNG LÁ MÍA

?
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com

?


MŨI:
- XOANG CẠNH MŨI:

HÔ HẤP

XOĂN MŨI GIỮA
XOANG SÀNG
VÁCH NGĂN
XOANG HÀM

XOĂN MŨI DƯỚI
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


3- HẦU:

HÔ HẤP

BỜ DƯỚI XƯƠNG CHẨM

ĐỐT SỐNG CỔ 6

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


3- HẦU:

HÔ HẤP

HẦU MŨI

LỖ MŨI SAU

HẦU MIỆNG

HẦU THANH QUẢN

10/29/18

THANH QUẢN

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
THANH QUẢN
(SỤN GIÁP)

TUYẾN GIÁP

KHÍ QUẢN
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP

4- THANH QUẢN:

SỤN NẮP
XƯƠNG MÓNG

SỤN SỪNG

SỤN GIÁP

SỤN PHỄU

SỤN NHẪN

10/29/18

KHÍ QUẢN
Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP

HANH QUẢN:
SỤN- DÂY CHẰNG:
XƯƠNG MÓNG

SỤN NẮP

SỤN SỪNG
SỤN GIÁP

SỤN PHỄU

SỤN NHẪN
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HANH QUẢN:
SỤN- DÂY CHẰNG:
1- SỤN GIÁP:

HÔ HẤP
SỤN NẮP THANH MÔN
XƯƠNG MÓNG

SỪNG TRÊN

MÀNG GIÁP MÓNG

LỒI THANH QUẢN

ĐƯỜNG CHẾCH

DÂY CHẰNG NHẪN GIÁP
SỪNG DƯỚI
SỤN NHẪN

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HANH QUẢN:
SỤN- DÂY CHẰNG:
2- SỤN NHẪN:
3- SỤN PHỄU:

HÔ HẤP
SỤN SỪNG

MÀO CUNG
MÕM CƠ

MÕM THANH ÂM
PHẦN MẢNH
SỤN NHẪN

PHẦN CUNG
SỤN NHẪN
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HANH QUẢN:
CƠ THANH QUẢN:
1- CƠ NỘI TẠI:

HÔ HẤP
SỤN NẮP

CƠ PHỄU NẮP
CỦ CHÊM
CƠ PHỄU NGANG
CỦ SỪNG

CƠ NHẪN PHỄU SAU
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HANH QUẢN:
CƠ THANH QUẢN:
1- CƠ NỘI TẠI:

HÔ HẤP

CƠ NHẪN GIÁP
(PHẦN ĐỨNG)

CƠ NHẪN PHỄU SAU

CƠ NHẪN GIÁP
(PHẦN CHẾCH)

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HANH QUẢN:
CƠ THANH QUẢN:
1- CƠ NỘI TẠI:

HÔ HẤP

CƠ PHỄU NẮP
CƠ PHỄU NGANG
CƠ GIÁP NẮP
CƠ GIÁP PHỄU
CƠ NHẪN PHỄU BÊN
CƠ NHẪN GIÁP

CƠ NHẪN PHỄU SAU
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


CƠ NHẪN PHỄU SAU

HÔ HẤP
MÕM CƠ

CƠ PHỄU NGANG

CƠ NHẪN PHỄU BÊN
CƠ GIÁP PHỄU

MÕM THANH ÂM
CƠ NHẪN GIÁP

CƠ THANH ÂM

DÂY THANH ÂM
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
CƠ NHẪN PHỄU SAU:
KHI CƠ CO SẼ LÀM
DANG XA NẾP THANH ÂM

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP

CƠ GIÁP PHỄU

CƠ THANH ÂM

CÓ TÁC DỤNG LÀM
CHÙNG DÂY THANH ÂM
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
CƠ NHẪN PHỄU BÊN
KHI CO SẼ LÀM
KHÉP DÂY THANH ÂM

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
CƠ PHỄU NGANG:
KHI CO LÀM KHÉP
DÂY THANH ÂM

10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


HÔ HẤP
5- KHÍ QUẢN:
SỤN NHẪN
(CỔ 6)

PHẾ QUẢN CHÍNH
PHẢI- TRÁI
PHẾ QUẢN
PHÂN THÙY
PHỔI TRÁI

T4

PHẾ QUẢN
PHÂN THÙY
PHỔI PHẢI
10/29/18

Nguyễn Đăng Vương - Email:
dangvuongdk1@gmail.com


Cây phế quản
• Từ phế quản gốc (thế hệ I)  20-23 thế hệ 
phế nang
• Phế quản thùy  phế quản thùy thùy  tiểu
phế quản  tiểu phế quản tận cùng  tiểu phế
quản hô hấp  phế nang
• Từ tiểu phế quản  phế nang: không có khung
sụn bên ngoài.
• Cấu tạo: có cơ trơn nằm dưới lớp đệm, biểuCarina (Carène)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×