Tải bản đầy đủ

18 thực hành cấp cứu HHTH (1)

Thực hành cấp cứu ngưng tim
ngưng thở cơ bản (CPR)
GV: ThS. Nguyễn Đăng Vương


ĐẠI
CƯƠNG
• TG, có > 135 triệu tử vong do ng/n tim mạch mỗi năm (tần
suất mắc CHD ngày một gia tăng).1
• Tổng thể, tỷ lệ hiện mắc của ngừng tim xẩy ra ngoài bệnh
viện (out-of-hospital cardiac arrest) giao động từ 20140/100.000 dân 2

1. Ahern RM,, et al . Popul Health Metr. 2011
2. Berdowski J, et al . Resuscitation. 2010.


ĐẠI CƯƠNG
• Các can thiệp tức thì có thể mang lại hiệu quả. Tuy vậy
tỷ lệ sống sót tổng thể vẫn rất thấp
Tại sao ???
– Trước viện, tỷ lệ sống sót do ngừng tim ngoài bệnh viện

dao động từ 3.0% đến 16.3% (among participating centers in
the Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) Epistry) 1

– Tại Anh, tỷ lệ sống sót tới khi xuất viện dao động từ 2%
đến 12% (within the National Health Service ambulance system) 2
1. Nichol G, Thomas E, Callaway CW, et al . JAMA. 2008;300:1423–1431.

2. Perkins GD, Cooke MW.. Emerg Med J. 2012;29:


MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Xác định được tình trạng ngưng hô hấp –
tuần hoàn
2. Thực hiện được quy trình cấp cứu ngưng hô
hấp
3. Khẩn trương, chính xác khi xử trí người bệnh
ngưng hô hấp tuần hoàn.

Cấp cứu ngưng hô hấp - tuần
hoàn

2


Kiểm tra mạch nhip thởC – Ép tim (Compression)


A - Kiểm soát đường thở (Airway)


B - Thổi ngạt (Breathing)


STT
1
2


3
4

5
6

NỘI DUNG
Dụng cụ
Kiểm tra nhip thở và mạch (thời gian kiểm tra ≤
10”)
Lay BN, gọi cấp cứu
Ấn tim 30 lần, thổi ngạt 2 lần (tần số >100 l/p)
•NL: 1/3 dưới xương ức, 2 bàn tay lồng các ngón vào
nhau, hai cánh tay duỗi thẳng ép thẳng góc với lồng
ngực
•TE 1-8 tuổi: một bàn tay
•< 12 tháng tuổi: dùng 2 ngón tay
Lấy dị vật ra khỏi đường thở
NB nằm ngửa, ưỡn cổ, hàm dưới đẩy ra trước

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×