Tải bản đầy đủ

6 THÔNG TIỂU 2 ok

KỸ THUẬT THÔNG TIỂU

Điều dưỡng cơ bản


THÔNG TIỂU THƯỜNG

Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Nhận định tình trạng BN
 Chuẩn bị địa điểm
 Chuẩn bị người thực hiện
 Chuẩn bị bệnh nhân


Điều dưỡng cơ bản


Chuẩn bị dụng cụ:

DUÏNG CUÏ VOÂ KHUAÅN:
o

o
o
o
o
o
o

Ống sonde: Nelaton
Bồn hạt đậu vô khuẩn.
Gạc: 2-3 miếng.
Gòn.
Kềm Kelly.
Khăn có lỗ.
Chén chung.
Dầu nhờn tan trong nước.
Điều dưỡng cơ bản


KHAY DỤNG CỤ THÔNG TIỂU THƯỜNG
Điều dưỡng cơ bản


Chuẩn bị dụng cụ:
* Dụng cụ vô khuẩn ngoài mâm:
o
Găng vô khuẩn.
o Ống nghiệm.
* Dụng cụ sạch:
o Tấm nilon
o Vải đắp.
o Bình phong.
o Túi đựng đồ dơ.
Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Rửa tay, mang khẩu trang.


 Kiểm tra dụng cụ đầy đủ.
 Báo, giải thích cho người bệnh.
 Che bình phong, trải ny lon dưới
mông NB.
 Phủ vải đắp, bỏ hẳn quần NB ra


Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:

Xoay tấm vải đắp làm 4 góc
Quấn vải đắp vào
Bàn chân –
nữchân - nam.
Cổ
Cho người bệnh nằm tư thế thích hợp:
Nữ: Chân chống, bẹt rộng ra
Nam: 2 chân dang rộng
Đặt mâm dụng cụ giữa 2 chân người
bệnh
Tháo mí khăn của khay vô khuẩn ra
Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Đặt túi đựng đồ dơ nơi thuận
tiện
 Dặn dò người bệnh (nếu được)
 Điều dưỡng rửa tay lần 2
 Mở vải đắp để lộ BPSD
 Mở khăn mâm dụng cụ vô khuẩn


Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Mang găng tay vô khuẩn, kiểm tra ống
thông.
 Bôi trơn ống thông:
 Nữ: 4-5cm
 Nam: 16-20 cm
 Sắp xếp dụng cụ tránh choàng mâm.
 Trải khăn có lỗ


Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:


Vệ sinh bộ phận sinh dục.

Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Khi rửa xong kẹp gòn để kềm nơi xa
 Đặt bồn hạt đậu dọc giữa 2 đùi BN.


Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Tay thuận cầm ống thông cách
đầu ống 5-6 cm, đuôi ống để vào
bồn hạt đậu
 Đưa đầu ống vào lỗ tiểu:
 Nữ: 4-5 cm
 Nam: 16-20 cm.


Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Làm xét nghiệm phải lấy nước tiểu giữa
dòng.
Bấm ống rút sonde cho vào túi đựng đồ

Dùng kềm kẹp gòn lau khô vùng sinh dục
Thu dọn dụng cụ lên xe.
Giúp NB tiện nghi.
Điều dưỡng cơ bản


GHI HỒ SƠ
Ngày giờ thông tiểu
Số lg,màu sắc,tính chất NT
Tình trạng lỗ niệu đạo
Phản ứng của NB (nếu có)
Tên người thực hiện
Điều dưỡng cơ bản


THÔNG TIỂU LIÊN TỤC

Điều dưỡng cơ bản


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Nhận định tình trạng bệnh
nhân
 Chuẩn bị bệnh nhân
 Chuẩn bị địa điểm
 Chuẩn bị điều dưỡng


Điều dưỡng cơ bản


CHUẨN BỊ DỤNG
CỤ:
DỤNG CỤ VÔ KHUẨN

Ống sonde: Foley.
Bồn hạt đậu vô khuẩn.
Gạc: 2-3 miếng.
Gòn.
Kềm Kelly.
Khăn có lỗ.
Chén chung.
Dầu nhờn tan trong nước.
Bơm tiêm 10 ml
Điều dưỡng cơ bản

Sonde Foley


FOLEY 3 nhánh,2 nhánh

Điều dưỡng cơ bản


CHUẨN BỊ DỤNG CỤ:
DỤNG CỤ VÔ KHUẨN NGOÀI MÂM


Găng vô khuẩn.Ống nghiệm.Hệ thống dẫn lưu chứa nước tiểu

Điều dưỡng cơ bản


CÁC LOẠI TÚI DẪN LƯU NƯỚC
TIỂU

Điều dưỡng cơ bản


CHUẨN BỊ DỤNG CỤ:
DỤNG CỤ SẠCH


Tấm nilonVải đắp.Bình phong.Túi đựng đồ dơ.Băng keo, kéo.

Điều dưỡng cơ bản


TIẾN HÀNH:


TT mang khẩu trang, soạn đủ dụng cụ.Tư thế người bệnh:Nữ: 2 chân chống và ngả 2 đùi ra.
Nam: 2 chân dang rộng raĐặt khay dụng cụ vào nơi thuận tiệnTreo túi chứa nước tiểu cách

mặt giường 60-80 cm.

Điều dưỡng cơ bản


TIẾN HÀNH:


TT Rửa lại tay (lần 2)
Mở vải đắp để lộ bộ phận sinh dục
Mở khăn đậy khay dụng cụ vô khuẩn.
Mang găng tay vô khuẩn
Kiểm tra lại xem bóng sonde (Foley)

Điều dưỡng cơ bản


TIẾN HÀNH:
Rút dịch bơm bóng vào bơm tiêm
(5 -10ml)
 Bôi dầu nhờn vào đầu ống để vào
khay VK


Điều dưỡng cơ bản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×