Tải bản đầy đủ

3 TRUYENDICH OK

TRUYỀN DỊCHMỤC TIÊU
1. Trình bày được 6 mục đích của tiêm truyền dung

dịch. 
2. Tiến hành được kỹ thuật tiêm truyền dung dịch một
cách an toàn và hiệu quả. 
3. Kể các yếu tố quan trọng trong việc thực hiện kỹ
thuật tiêm truyền an toàn. 


TRUYỀN DỊCH
 Đưa

một khối lượng dung dịch hoặc
thuốc vào cơ thể bệnh nhân (BN) qua
đường tĩnh mạch.MỤC ĐÍCH

Bồi hoàn nước và điện giải, hồi phục tạm thời khối
lượng tuần hoàn trong cơ thể.
Thay thế tạm thời lượng máu mất.
Nuôi dưỡng cơ thể.
Đem thuốc vào cơ thể với số lượng nhiều trực tiếp vào
máu.
Duy trì nồng độ thuốc kéo dài nhiều giờ trong máu.
− Mục đích khác: giải độc, lợi tiểu, giữ vein


NGUYÊN TẮC:
 Dịch

truyền, các loại dụng cụ phải tuyệt
đối vô khuẩn.
 Phải thực hiện đúng quy trình và đảm bảo
tuyệt đối vô khuẩn.
 Tuyệt đối không để không khí đi vào tĩnh
mạch.


NGUYÊN TẮC:
 Đảm

bảo áp lực của dịch truyền > áp lực
máu BN
 Tốc độ chảy phải theo đúng y lệnh.
 Theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhânNGUYÊN TẮC:
 Phát

hiện sớm các dấu hiệu của tai biến
và xử trí kịp thời.
 Không để lưu kim > 24h /1 vị trí.
 Nơi tiếp xúc giữa kim và mặt da phải giữ
vô khuẩn


CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Phù

phổi cấp.
 Tăng áp lực nội sọ.
 Cao huyết áp ( dễ dẫn đến suy tim, phù
phổi cấp).
 Suy tim, bệnh tim nặng.


CÁC LOẠI DUNG DỊCH
THƯỜNG DÙNG:
 Dung dịch đẳng trương:
G5%,NaCl,Ringer,

 Dung

dịch ưu trương:

G10%,

 Dung

NaHCO3

G20%,G30%...

dịch có phân tử lượng lớn:

Dextran,Subtosan, Aminoplasma...


CÁC LOẠI DUNG DỊCH
THƯỜNG DÙNG


CÁC LOẠI DỊCH TRUYỀN


CÁC LOẠI DỊCH TRUYỀN (ĐẠM)


DD ĐẠM


KIM TRUYỀN DỊCH


DÂY TRUYỀN DỊCHCÔNG THỨC TÍNH THỜI GIAN
CHẢY CỦA DỊCH TRUYỀN

Thời gian chảy(phút)=

V dịch truyền x số giọt /ml
Số giọt y lệnh/ phút


VỊ TRÍ TIÊM TRUYỀN


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
 Nhận

định bệnh nhân:

 Tình

trạng tri giác: mệt mỏi, lơ mơ,
động kinh, co giật, hôn mê………
 Tuổi : già, trẻ?
 Hệ thống tĩnh mạch: to, rõ, mềm
mại, xơ cứng…
 Tình trạng dấu hiệu sinh tồn, đặc
biệt là huyết áp.


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
Chuẩn

bị bệnh nhân:
- Đối chiếu đúng NB
- Chuẩn bị tâm lý, tư thế
- Dấu sinh hiệu
- Tiểu tiện trước khi truyền
Chuẩn bị địa điểm:
Chuẩn bị dụng cụ:


QUY TRÌNH KỸ THUẬT:
* Chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn:
Gạc che kim hoặc băng keo cá nhân.
Bông cồn.
Bình kềm sát trùng da.


QUY TRÌNH KỸ THUẬT
Gắn

lồng treo vào chai( nếu cần).
Khui và sát trùng nắp chai dịch truyền.
Kiểm tra bộ dây dịch truyền:
- Sự nguyên vẹn
- Hạn sử dụng
- Bầu đếm giọt

Gắn bộ dây, quấn gọn vào chaiKHAY DỤNG CỤ TRUYỀN DỊCH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×