Tải bản đầy đủ

2 1 kỹ THUẬT rút THUỐC lọ

KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ

ĐỐI TƯỢNG: CNĐD


PHIẾU THUỐC:
• Họ tên bệnh nhân:………………………
Tuổi:……..
• Số giường:……. số phòng:………..
• Tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường
dùng :………………………
• Giờ tiêm: ………………………
• Tên điều dưỡng thực hiện:……………..


KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
• Điều dưỡng lấy thuốc theo y lệnh
• Kiểm tra thuốc lần 1 :
– Tên thuốc, hàm lượng.
– Hạn sử dụng thuốc.
– Chất lượng thuốc.KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
Chuẩn bị dụng cụ:
• 1 mâm sạch, trải khăn sạch.
• 1 bình kềm.
• 1 hộp gòn cồn.
• 1 hộp gòn khô.
• Bơm tiêm.
• Kim pha thuốc: 18G


CẤU TẠO BƠM TIÊM
VỎ BƠM TIÊM

RUỘT BƠM TIÊM
( PITTON)


KIM TIÊM
• Chất liệu: thép không gỉ .
• Cấu tạo: rỗng ở giữa, đầu vát và
nhọn.
• Kích thước: nhiều cỡ, tùy theo thuốc
và vị trí tiêm.
• Ðốc kim : số từ 12-24.
• Chiều dài của kim : 1,5 - 6cm.


CẤU TẠO KIM TIÊM

MŨI VÁT

THÂN KIM

ĐỐC KIM


CÁC CỠ BƠM TIÊMQUY TRÌNH KỸ THUẬT


KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
• Mở nắp lọ thuốc, dùng kềm kẹp gòn cồn
sát khuẩn lọ thuốc, kiểm tra thuốc lần 2.
• Chọn kim tiêm và kim pha thích hợp, rút
nước pha thuốc.
• Đâm kim vào giữa lọ thuốc, bơm nước
pha thuốc vào, rút khí trả lại, rút kim an
toàn, lắc nhẹ cho thuốc hoà tan đến khi
thuốc tan hoàn toàn.KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
• Bơm khí vào lọ và rút thuốc đủ liều,
kiểm tra lọ thuốc lần 3, bỏ vỏ thuốc vào
đúng nơi qui định.
• Thay kim thích hợp bảo đảm vô khuẩn,
che kim an toàn.


CHÚ Ý


KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
Soạn thêm dụng cụ khác :
• 1 hộp chống shock.
• Garrot (nếu tiêm tĩnh mạch).
• Bình huỷ kim.
• Túi rác y tế, sinh hoạt.
• Phiếu thuốc.
• Găng tay sạch.


KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
STT
1.
2.
3.
4.
5.

NỘI DUNG
Sao phiếu thuốc.
Lấy thuốc theo y lệnh, kiểm tra lần 1
Mang khẩu trang, rửa tay.
Soạn mâm dụng cụ tiêm thuốc.
Mở nắp lọ thuốc, sát khuẩn nắp lọ
(kiểm tra lần 2)

6.
7.

Chọn bơm tiêm và kiêm pha thuốc.
Rút nước pha thuốc.


KỸ THUẬT RÚT THUỐC LỌ
8. Đâm kim vào giữa lọ, bơm nước cất
vào.
9. Hút khí trả lại, rút kim an toàn, lắc thuốc
hoà tan.
10
11
12
13
14

Bơm khí vào lọ, rút thuốc đủ liều.
Kiểm tra thuốc lần 3, bỏ vỏ lọ thuốc.
Thay kim thích hợp.
Che thân kim an toàn.
Soạn dụng cụ khác cho đủ mâm tiêm.


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
• 1. Bộ Y tế (2007), Điều dưỡng cơ
bản. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
• 2. Bộ Y tế (2005), Điều dưỡng cơ
bản. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
• 3. Bộ Y tế (2005), Kỹ thuật điều
dưỡng. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội.
• 4. Bộ Y tế (2002), Hướng dẫn qui
trình chăm sóc người bệnh. Nhà
xuất bản Y học, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×