Tải bản đầy đủ

báo cáo quan li bong da c winform

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

QUẢN LÍ GIẢI NGOẠI HẠNG ANH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Phi Long
ThS. Vũ Minh Sang
Sinh viên 1
: Lê Đức Tiến – 15520881
Sinh viên 2
: Dương Phước Hải Thọ - 15520851
Sinh viên 3
: Đỗ Thành Thắng – 15520787
Sinh viên 4
: Phan Đức Anh - 15520026


TP. Hồ Chí Minh, 07 tháng 06 năm 2018


Lời cảm ơn
Phần tích thiết kế hệ thống thông tin là một môn học luôn mang tính phân tích, lý thuyết
nhưng qua việc thực hiện đồ án bằng áp dụng lý thuyết đã học, thầy đã gián tiếp chỉ bảo
chúng em và cho chúng em thấy được tính thực tế cao của môn học. Và, người thầy mà
chúng em xin gửi lời cảm ơn đến chính là thầy Dương Phi Long và thầy Vũ Minh Sang.
Nhờ sự giảng dạy nhiệt tình của thầy Dương Phi Long và thầy Vũ Minh Sang, chúng em đã
cảm nhận được tầm quan trọng của môn học này.
Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đồ án, chúng em không tránh khỏi những sai
sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những lời đóng góp chân thành từ các thầy để có
thể sửa chữa những thiếu sót cho chúng em nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất từ môn học.
Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn.
ffxllời cảm

2


Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3


11

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................................................ 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN................................................................................................................................................ 7
1.1 Giới thiệu đề tài.................................................................................................................................................... 7
1.1.1 Thực trạng...................................................................................................................................................... 7
1.1.2. Những tồn tại chính trong quản lý một giải bóng đá...................................................................................... 7
14.2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu..................................................................................................................... 8
14.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài.................................................................................................................................. 8
CHƯƠNG 2 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG.............................................................................................................................. 9
2.1 Yêu cầu lưu trữ...................................................................................................................................................... 9
23..1.1. Thông tin đăng nhập.................................................................................................................................. 9
2.1.2. Thông tin về đội bóng.................................................................................................................................... 9
23.1.3. Thông tin cầu thủnhà cung cấp.................................................................................................................... 9
23.1.4. Thông tin trận đấunhân viên..................................................................................................................... 11
2.2 Yêu cầu thực hiện các quy trình về quản lí giải..................................................................................................... 11
n admin................................................................................................................................................................. 11
24.312. Yêu cầu tra cứu............................................................................................................................................. 13
2.3.1.6. Tra cứu thông tin về đội bóngvật tư trong kho.......................................................................................... 13
2.3.21.7. Tra cứu kết quả trận đấuthông tin về nhà cung cấp.................................................................................13
2.4 Yêu cầu về thống kê và báo cáo........................................................................................................................... 13
CHƯƠNG 34: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.............................................................................................................. 23
3.4.14.1 Kiến trúc tổng quan về hệ thống.................................................................................................................. 23
34.14.1.1. 1 Sơ đồ phân rã chức năng quản lý kho................................................................................................ 23
34.14.1.12.2 Sơ đồ phân rã chức năng lưu trữ...................................................................................................... 23
34.14.1.33.2 Sơ đồ phân rã chức năng thực hiện các quy trình về quản lý giải......................................................24
34.14.1.4.42 Sơ đồ phân rã chức năng tra cứu thông tin....................................................................................... 24
34.14.1.5. Sơ đồ phân rã chức năng thông kê báo cáo........................................................................................... 25
3.42 Sơ đồ DFD (Data Flow Diagram)Diagra.............................................................................................................. 30
3.2.1. Các quy định trong DFD............................................................................................................................... 30
3.24.15.2. Sơ đồ DFD cấp 0................................................................................................................................... 32
3.2.3. Sơ đồ DFD cấp 1.......................................................................................................................................... 34
3.2.4. Sơ đồ DFD cấp 2 – Quy trình........................................................................................................................ 35
3.2.5. Sơ đồ DFD cấp 2 – Quy trình nhập kho mua hànglưu danh sách nhân sự.....................................................36
3.2.6. Sơ đồ DFD cấp 2 – Quy trình lưu danh sách đội........................................................................................... 36
3.2.7. Sơ đồ DFD cấp 2 – Quy trình quản lý trận đấu............................................................................................. 36
3.2.8 Sơ đồ DFD cấp 2 – Quy trình xuất kho bán hànglập báo cáo giải...................................................................37
3.3. 4.16. Sơ đồ ERD (Entity Relationship Diagram)................................................................................................... 40
3.34.16.1. Sơ đồ ERD tổng quát............................................................................................................................. 40
3.3.24.16.9. Thuyết minh cho mô hình dữ liệu...................................................................................................... 42
3.3.34.16.10. Thiết kế dữ liệu................................................................................................................................ 43
3.44.20.. Thiết kế giao diện....................................................................................................................................... 45
3.4.1. Sơ đồ liên kết màn hình............................................................................................................................... 45
3.5 Giao diện màn hình............................................................................................................................................. 58
87............................................................................................................................................................................. 59
3.5.1. Giao diện chính của màn hình..................................................................................................................... 59
3.5.2. Giao diện quản lí độigiải bóng Hình 4.1....................................................................................................... 59
3.5.3. Giao diện quản lí cầu thủ............................................................................................................................. 62
............................................................................................................................................................................. 62
Hình 4.2: Giao diện quản lí đội bóng..................................................................................................................... 62
3.5.4. Quản lí bàn thắng........................................................................................................................................ 63
3.5.5. Quản lí thẻ phạt.......................................................................................................................................... 64

4


3.5.6. Thống kê trận đã diễn ra.............................................................................................................................. 65
3.5.7. Quản lí điểm các đội thi đấu........................................................................................................................ 65
3.5.8. Top cầu thủ.................................................................................................................................................. 66
3.5.9. Thay đổi quy định........................................................................................................................................ 66
3.6 Mô tả ràng buộc toàn vẹn................................................................................................................................... 67
3.6.1. Ràng buộc bối cảnh một quan hệ................................................................................................................ 67
3.6.2. Ràng buộc bối cảnh nhiều quan hệ.............................................................................................................. 69
Chương 4: PHỤ LỤC...................................................................................................................................................... 72
4.1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG...................................................................................................................................... 72
4.1.1 Thiết lập cơ sở dữ liệu.................................................................................................................................. 72
4.1.2 Chạy chương trình........................................................................................................................................ 72
Chương 5: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.............................................................................................................................. 85
Chương 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................................ 87
5.1 Nền tảng công nghệ............................................................................................................................................ 87
5.2 Tài liệu tham khảo............................................................................................................................................... 87

5


4

6


4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu đề tài
1.1.1 Thực trạng
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, với truyền thống
cũng như chất lượng. Mỗi mùa giải kéo dài rất lâu khoảng 10 tháng, tổng số lược trận lên
đến 38, với con số vô cùng lớn ấy cần có một ứng dụng quản lý tất cả những gì cần thiết
để tổ chức cũng như quản lý giải đấu.
Ứng dụng Quản lý giải bóng đá Ngoại hạng Anh giúp cho ban tổ chức giải đấu có thể
điều phối, giải quyết cơ bản nhưng công việc của giải đấu như: Thêm đội bóng mới, quản
lý kết quả trận đấu, quản lý cầu thủ, thay đổi quy định… Với ứng dụng ban tổ chức giải
đấu sẽ dễ nắm bắt cũng như quản lý giải một cách nhanh chóng và ít tốn tài nguyên hơn.
1.1.2. Những tồn tại chính trong quản lý một giải bóng đá
+ Tiếp nhận hồ sơ đăng kí đội bóng trong mùa giải.
Đầu mùa giải những đội bóng đủ điều kiện sẽ phải đăng kí cho ban tổ chức giải danh
sách cầu thủ, huấn luyện viên… cho ban tổ chức. Danh sách cầu thu phải thỏa các kiêu cầu
đề ra của giải đấu:
- Tuổi cầu thủ từ 16 – 45
- Có 2 loại cầu thủ (trong nước và ngoài nước)
- Số lượng cầu thủ trong đội từ 15 đến 25 (tối thiểu phải có 3 cầu thủ có quốc tịch Anh
trong đội bóng).
Các đội tham gia giải được quyền thay đội danh sách đội 2 lần trong 1 mùa giải là đầu mùa
giải và giữa mùa giải (kỳ nghỉ đông).
+ Lập lịch thi đấu
Sau khi đã có đầy đủ danh sách 20 đội bóng, Ban tổ chức bắt đầu lập lịch thi đấu. Lịch
thi đâu bao gồm 2 lượt trận (lượt đi và lượt về), các đội sẽ được sắp xếp đá vòng tròn 2
lượt. Đội 1 sẽ là đội đá trên sân nhà.
+ Ghi nhân kết quả trận đấu
Có ba loại bàn thắng trong 1 trận đấu (A: bàn thắng ghi bằng đầu, B: bàn thắng ghi bằng
chân trái, C: bàn thắng ghi bằng chân phải). Thời gian ghi bàn và thời điểm bị thẻ phạt.

7


+ Lập lịch thi đấu
Lập bảng xếp hạng đội bóng theo mức điểm tương đương như sau: 3 điểm cho 1 trận thằng,
1 điểm cho trận hòa và 0 điểm cho trận thua. Xếp hạng theo điểm, hiệu số, tổng số bàn thắng
trên sân khách và số thẻ phạt.
Lập bảng xếp hạng top 10 cầu thủ có phong độ tốt nhất trong mùa giải (ghi bàn nhiều nhất).
+ Thay đổi quy định
Cho phép thay đổi các quy định tùy theo thể lệ của mỗi mùa giải
- Số tuổi cầu thủ tối đa tối thiểu
- Số cầu thủ Anh tối thiểu
- Số cầu thủ tối đa tối thiểu
- Điểm cho trận thắng, trận thua, trận hòa
- Thời gian thẻ phạt, ghi bàn
- Cách sắp xếp bảng xếp hạng đội bóng.

14.2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu
+ Thống nhất cách thức đăng kí mới một đội bóng
+ Bảo đảm các quy trình kiểm tra quy định phải tuân thủ quy định đã đề ra
+ Quản lý, thay đổi thêm mới danh sách nhân sự của một đội bóng một cách nhanh
chóng và chính xác.
+ Lập lịch thi đấu một cách nhanh chóng và chính các nhất.
+ Lập báo cáo theo từng vòng đấu, trong từng giai đoạn của mùa giải
+ Báo cáo top những cầu thủ có phong độ tốt trong mùa giải.

14.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết thực hiện các quy trình quản lý một giải bóng đá
chuyên nghiệp:
- Đăng kí đội bóng
- Lập lịch thi đấu
- Ghi nhân kết quả
- Lập báo cáo chi tiết giải

8


- Thay đổi quy định
7
24

CHƯƠNG 2 3: YÊU CẦU CHỨC NĂNG
2.1 Yêu cầu lưu trữ
23..1.1. Thông tin đăng nhập
Hệ thống cần đảm bảo tính bảo mật trong việc lưu trữ thông tin, chính vì vậy để có thể
truy cập vào hệ thống, nhân viên phải được cấp quyền cụ thể là tài khoản trong hệ thống
gồm có tên đăng nhập và mật khẩu.
Các thông tin đăng nhập cần lưu trữ:
Tên đăng nhập
Mật khẩubóngvật tư
2.1.2. Thông tin về đội bóng
Mã bóng
Tên đội bóngđội bóng
Tên Sân nhà của đội bóng
vật tư
Sân
Năm thành lập
Tên viết tắt
vị tính
Số lượng tồn kho
Nhóm vật tư
Giá trị tồn kho
23.1.3. Thông tin cầu thủnhà cung cấp
Mã cầu thủnhà cung cấp
Họ tên cầu thủnhà cung cấp
Câu lạc bộ đang đá
Số áochứng minh nhân dân
Quốc gia

9


Ngày sinh
Chiều cao
Cân nặng
Vị trí trên sân
Địa chỉ
Điện thoại
Nhóm nhà cung cấp

10


25

23.1.4. Thông tin trận đấunhân viên
Mã trận đấunhân viên
Đội sân nhà
Đội sân khách
Vòng đấu
Thời gian
Cầu thủ ghi bàn
2.2 Yêu cầu thực hiện các quy trình về quản lí giải
n admin
Họ tên nhân viên
Số chứng minh nhân dân
Ngày sinh
Địa chỉ
Quyền

Điện thoại

đăng nhập
Chức vụ
Mật khẩu


Nhập thông tin đội bóngkho nội bộ

Kiểm tra quy định

Lập lịch thi đấu toàn mùa giải
Thông kê trận đấu

11


Xuất báo cáo giảikho nội bộXuất kho bán hàngXuất kho trả lại hàng muaChuyển kho

12


26

24.312. Yêu cầu tra cứu
2.3.1.6. Tra cứu thông tin về đội bóngvật tư trong kho
Chức năng này được thực hiện khi người quản lý bộ phận kho vận muốn xem thông tin
của đội bóng hoặc tìm kiếm đội bóng.
vật tư. Chức năng này hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm theo nhiều chiều dữ liệu, tìm
kiếm đội bóng thông qua tên, tên viết tắt hay sân nhà của đội bóng. bộ mã CSI (có qui
cách, xuất xứ, nhãn hiệu), tìm kiếm theo kho, lô.
Kết quả kết xuất khi tra cứu là thông tin đầu đủ về đội bóng đó (tên, tên viết tắt, sân
nhà, danh sách cầu thủ đang thi đấu…)các vật tư có giá trị tương tự như đầu vào của
tìm kiếm.
2.3.21.7. Tra cứu kết quả trận đấuthông tin về nhà cung cấp
Chức năng này được sử dụng khi có nhu cầu tìm kiếm kết quảthông tin của các đội bóng
theo từng vòng đấunhà cung cấp.
Hỗ trợ việc tìm kiếm dữ liệu theo nhiều chiều:
-

Mã nhà cung cấp

-

Tên họ nhà cung cấp (Chính xác)

Tên Chức năng này thực hiện bằng cách chọn vòng đấu, và danh sách các trận đấu của
vòng đấu đó sẽ hiện thị ra cho người dùng.
2.4 Yêu cầu về thống kê và báo cáo
Chức năng thống kê rất quan trong, nó phản ánh được tình hình nhập, xuất kho của
công ty, để ban giám đốc có cái nhìn tổng quan về tình hình mùa giải để đưa ra giải pháp
cho đội bóng trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Cũng như cung cấp cho khán giả
những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất về kết quả của đội bóng hướng điều chỉnh, quyết
định cho chiến lược kinh doanh của mìnhưa thích. .
Kết xuất thông tin ra dạng bảng, thành một bảng xếp hạng nhằm cung cấp cái nhìn rõ
ràng và trực quan nhất.

13


Kết xuất ra các chứng từ vật tư và nội dung chứng từ vật tư gồm có các vật tư đã được xuất,
nhập, chuyển trong khoảng thời gian nào đó và số lượng, giá trị vật tư lúc đó.

Yêu cầu có các báo cáo hỗ trợ:

Lịch sử nhập kho


Lịch sử xuất khoLịch sử hàng hóaSơ đồ khoKiểm kê kho

14


27

Một số biểu mẫu báo cáo
1. Mẫu đơn mua hàng

Hình 3.1: Đơn mua hàng

15


28

2. Mẫu phiếu kiểm tra hàng:

Hình 3.2: Phiếu kiểm tra vật tư nhập kho

16


29

3. Mẫu phiếu nhập kho

Hình 3.3: Phiếu nhập kho

17


30
4. Mẫu phiếu xuất kho

Hình 3.4: Phiếu xuất kho

18


31
5. Mẫu thẻ kho

Hình 3.5: Thẻ kho

19


32
6. Mẫu báo cáo tồn kho

Hình 3.6: Báo cáo vật tư tồn kho

7. Mẫu báo cáo kiểm kê kho

20


33

Hình 3.7: Báo cáo kiểm kê kho


34


CHƯƠNG 34: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.4.14.1 Kiến trúc tổng quan về hệ thống
34.14.1.1. 1 Sơ đồ phân rã chức năng quản lý kho

34.14.1.12.2 Sơ đồ phân rã chức năng lưu trữ


34.14.1.33.2 Sơ đồ phân rã chức năng thực hiện các quy trình về quản lý giải

34.14.1.4.42 Sơ đồ phân rã chức năng tra cứu thông tin


34.14.1.5. Sơ đồ phân rã chức năng thông kê báo cáo

Quản lý

Hình 4.12: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống
4.14.1.13. Ma trận thực thể chức năng
1. Nhập kho nội bộ:
DANH SÁCH THỰC THỂ DỮ LIỆU
1

Giấy thông báo nhập kho nội bộ

2

Giấy yêu cầu chuyển hang

3

Phiếu giao nhận hang

4

Phiếu kiểm tra hang

5

Phiếu nhập kho


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×