Tải bản đầy đủ

Toan luyen tap tiet 58 lop 3

Trường tiểu học Vạn Lương I

GV : Phan Thị Phượng


Kiểm tra bài cũ:
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 Tóm tắt:
Cau:
Cam:

5 cây

20 cây

Bài giải:
Số cây cam gấp số cây cau số lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
Đáp số: 4 lầnToán: Luyện tập ( tiết 68 )
Bài tập 1: Trả lời các câu hỏi sau:
a/ Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?
Trả lời: Sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b/ Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg ?
Trả lời: Bao gạo 35kg cân nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.


Toán: Luyện tập ( tiết 68 )
Bài tập 1:
Bài tập 2:
 Tóm tắt:
Trâu:

4 con

20 con

Bò:
Bài giải:
Số con bò gấp số con trâu một số lần là:
20 : 4 = 5 (lần)
Đáp số: 5 lần.
 Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia số bé.


Toán: Luyện tập ( tiết 68 )
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 3:
 Tóm tắt:
Thửa ruộng thứ nhất:

127 kg
? kg

Thửa ruộng thứ hai:
Bài giải:
Số kí-lô-gam cà chua thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là:


127 x 3 = 381 (kg)
Số kí-lô-gam cà chua thu hoạch được ở cả hai thửa ruộng là:
127 + 381 = 508 (kg)
Đáp số: 508 kg cà chua


Toán: Luyện tập ( tiết 68 )
Bài tập 1:
Bài tập 2:
Bài tập 3:
Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

12

25

36

35

63

28

5

6

7

6

10

8

Số lớn hơn số bé bao
nhiêu đơn vị
Số lớn gấp mấy lần số bé

 Muốn so sánh số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị,
ta lấy số lớn trừ số bé.
 Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy
số lớn chia số bé.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×